Projectomschrijving Categorie: Titel: PRO: Patient Reported

advertisement
Projectomschrijving
Categorie:
Titel:
PRO: Patient Reported Outcome
Doel:
Ontwerpen en ontwikkelen van een elektronische database en
webenquête systeem
Projectbeschrijving:
Het doel is het ontwikkelen van een systeem dat gebruikt kan
worden voor het regelmatig verzamelen van gegevens (voor
en na behandeling) om hiermee inzicht te krijgen in de patiënt,
de behandeling en het resultaat van de behandeling. Er zal
gestart worden met een aantal gestandaardiseerde
vragenlijsten voor patiënten die komen voor een totale heupof knieprothese. Uiteindelijk is het doel dat dit systeem een
standaard onderdeel wordt voor alle patiënten die gezien
worden op de polikliniek van de orthopedie.




Systematische zorgevaluatie
Voorkomen onnodig ziekenhuis bezoek indien alles goed
gaat met de patiënt en dus minder belasting patiënt.
Vergrootte efficiëntie
Creëren grote database voor wetenschappelijk onderzoek
Ingangseisen:
Contactperso(o)n(en):
Nienke Wolterbeek, onderzoekscoördinator Orthopedie St.
Antoniusziekenhuis
06-22866512
[email protected]
Intern/extern:
Partners:
Afdelingen Orthopedie van het Onze Lieve Vrouwengasthuis
Amsterdam en St. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein
Startdatum:
Einddatum:
vanaf 1 juli 2011
Literatuur
Geerdink et al., 2009
Richter et al., 2008
Download