Imtech B

advertisement
Persbericht
3 oktober 2007
Heden na beurs aandelensplitsing aandeel
Imtech in 3:1 aandelen
Gouda - Imtech (technische dienstverlening in Europa) deelt mede dat tijdens de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Imtech N.V. op 1 oktober jl.
door de aandeelhouders het voorgenomen besluit tot een statutenwijziging inzake splitsing
van de aandelen is goedgekeurd. Dit betekent dat heden 3 oktober 2007, na beurs, elk
gewoon aandeel in het kapitaal van Imtech N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam by
NYSE Euronext met een nominale waarde van 2,40 euro zal worden gesplitst in drie gewone
aandelen met een nominale waarde van 0,80 euro elk.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
Nadere informatie
Imtech N.V.
Mr. M.E.J. (Mark) Salomons
Secretaris van de Vennootschap
Telefoon: (0182) 54 35 14
E-mail: [email protected]
www.imtech.eu
Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek,
ICT en werktuigbouw. Met ruim 17.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van 3
miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie en
infra/mobiliteit in België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oost-Europa, Spanje en de UK
en in de mondiale maritieme markt. In totaal bedient Imtech 12.000 klanten. Imtech biedt
toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die
leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én van de
klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt ook oplossingen die bijdragen aan een
duurzame leefbare samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van energie, mobiliteit,
veiligheid en het milieu. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van
Euronext, waar Imtech is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) en de Next
150 index.
Download