Steunouders gezocht in Zeist!

advertisement
Steunouders gezocht in Zeist!
We zoeken vrijwilligers die steunouder willen worden. Wellicht iets voor u?
Als steunouder biedt u een kind een aanvullend “thuis”. Zo geeft u de ouder(s) een
steuntje in de rug zodat zij zelf voor hun kind kunnen blijven zorgen.
Steunouders zijn voor het kind een soort “tante en oom” of “oma en opa” voor een of
meer dagdelen per week. Het gaat om kinderen van 0 tot 13 jaar uit kwetsbare
gezinnen die zelf geen netwerk hebben waarop zij beroep kunnen doen.
Zoals bijvoorbeeld Nadine. Zij is 3 jaar. Haar moeder zorgt alleen voor haar. Zij heeft
psychische problemen en tijd voor zichzelf nodig. De zorg voor Nadine is haar soms
te veel. Haar familie woont ver weg. Het zou heel fijn zijn als Nadine met een zekere
regelmaat bij een steunouder kan zijn.
Ben u geïnteresseerd om steunouder te worden? Neemt u dan voor vragen of meer
informatie contact op met Rachida Azaoum via [email protected] of bel naar 06
40480320. U kunt ook informatie over Steunouder vinden op www.steunouder.nl
Download
Random flashcards
Create flashcards