Praktijkresultaat van BioAktiv Plant bij tuinbonen

advertisement
Praktijkresultaat van BioAktiv Plant bij tuinbonen
Locatie:
Periode:
Gewas:
Opbrengst:
Telersvereniging “De Schakel”, perceel gelegen aan de visvijverweg, Meijel.
Mei 2013 tot 22 juli 2013.
Tuinbonen van het ras “Duet”.
Bruto: 11 ton per hectare
Areaal:
Grondsoort:
BioAktiv Plant:
Kosten:
5,35 ha, waarvan ongeveer 2 ha met BioAktiv Plant is bespoten.
Zware zwarte zandgrond, bouwvoor van 30-35 cm
Eerste bespuiting:
19-4-2013, voor opkomst, 1 kg BioAktiv Plant (300 lt.) per ha.
Tweede bespuiting:
17-5-2013, gewas op 5-6 cm hoogte, 1 kg BioAktiv Plant per ha.
BioAktiv Plant € 24,50/kg, kosten per hectare € 49,= exclusief spuitloon.
Netto opbrengst:
Netto financieel:
Netto 8,3 % meer tuinbonen voor de consumptie.
8,3% * 9 ton/hectare = 747 kg* €0.363 = € 271,16 - € 49,00 = € 222,16
Proef opzet:
In het perceel zit aan de zuid zijde een geer. De buitenste rand en de geer hebben geen BioAktiv (2,35 ha.)
gehad. Het binnenste deel( 2ha.) is volledig met BioAktiv Plant bespoten. Het perceel is één keer beregend
met 40 mm water uit de grond put.
Drie dagen voor de oogst is een proefoogst gedaan. Op 8 plaatsen zijn in een rij 2 meter de planten en
wortels gerooid en beoordeeld. De stengels zijn geteld en de totale biomassa is gewogen. Vervolgens zijn de
peulen van de stengel geplukt en per groep gewogen. Als laatste zijn de bonen uit de peulen gehaald,
beoordeeld en gewogen.
Michel vd Bergh 06- 1314 3333
Tel. 0497- 550 532
Jos Hendriks 06 – 5381 5382
www.topturn.nl
Fax 0497- 550 531
De gegevens zijn verzameld en in onderstaande tabel weergegeven.
Onderstaande een schematische weergave van het perceel. Aan de linkerzijde zit nog een scheer. Op plaats 1
en links daarvan is de grond iets lager en natter. Afstand van de onderzijde van het perceel tot monster
plaats is 40 meter.
zonder
1
zonder
2
BioAktiv
3
BioAktiv
4
BioAktiv
5
Gegevens van de planten zonder bioaktiv Plant ( grammen)
veld nr.
7
8
2
1
aantal stengels
48
46
41
55
Totaal
190
per stengel
BioAktiv
6
zonder
7
zonder
8
Gegevens van de planten met bioaktiv Plant ( grammen)
3
4
5
6
53
40
35
48
totaal
176
per stengel
biomassa plant ( zonder wortel)
6062
6238
6476
8555
27331
143,85
7983
6207
6205
7444
27839
158,18
biomassa peulen
3539
3740
3846
4788
15913
83,75
5053
3731
3688
4294
16766
95,26
Biomassa bonen (schoon gemaakt)
Voordelen BioAktiv Plant tov Controle
6115
6620
aantal stengels
-7,4%
Biomassa plant per stengel
10,0%
Biomassa plant
1,9%
Biomassa peulen per stengel
13,7%
Biomassa peulen
5,4%
Biomassa bonen
8,3%
De BioAktiv planten hebben een groter wortelstelsel en ook zien we verschil bij de stikstof bollen op
de wortels.
Met BioAktiv
Zonder BioAktiv
Verschil in stikstofbolletjes
Mocht u vragen hebben m.b.t. de praktijkproef kunt u contact opnemen met Michel van den Bergh.
Michel vd Bergh 06- 1314 3333
Tel. 0497- 550 532
Jos Hendriks 06 – 5381 5382
www.topturn.nl
Fax 0497- 550 531
Download