Elektriciteit besparing

advertisement
Blue DIP™
Elektriciteit besparing
Blue DIP™
Blue DIP™ is het DIP Industries programma voor energie besparen. Alle door Blue DIP ™
aangeboden technieken leveren direct economisch en ecologisch voordeel voor de gebruiker. Het is
onze stellige overtuiging dat de enige manier om groene energie geaccepteerd te krijgen is
wanneer milieu- en financiële winst hand in hand gaan.
E-box en E-Power
DIP Industries levert een compleet pakket elektromagnetische transformatoren om energie te
besparen op zowel verlichting als krachtstroom toepassingen. De E-Box heef al meer dan 6.000
succesvolle toepassingen in kantoorgebouwen, ziekenhuizen en overige utiliteits bouw. De relatief
nieuwe E-Power heeft meer dan 140 installaties in de producerende en zware industrie.
Benefits:
• Energie besparen van 6% tot 20%
• Power factor correctie (Cos φ)
• Her-balanceren van de 3 fasen
• Output voltage wordt aangepast dit voorkomt schade door
piekbelasting
• Beveiligd met een bekrachtigde passieve bypass
• Verminderd voltage wisselingen (transiënten)
• 10% minder (elektrisch) onderhoud van de aangesloten
apparatuur.
• Reduceert en elimineert hogere harmonische. Dit beveiligt
instrumentatie.
• Vermindering van de netbelasting en energie rekening.
• Compleet met Energy certificaat.
Shared savings programma
Door ons shared savings programma is de E-light en E-pack
technologie voor iedereen beschikbaar, wij doen de investering zodat
de gebruiker vanaf dag één alleen de opbrengsten heeft
Uiteraard is er veel meer te vertellen over onze E-Box en E-Power dan
er ruimte is in deze folder. Bel ons en laten we samen kijken hoe wij in
uw situatie het maximale kunnen besparen.
Wat moet ik doen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nodig uw lokale DIP Industries vertegenwoordiger uit
Wij plaatsen onze datacollector in uw systeem
Een loopronde om de voornaamste verbruikers te identificeren
Wij ontvangen aan afschrift van uw laatste energienota
U ontvangt ons gegarandeerde besparingsvoorstel
Beslis en start met besparen.
Stop verspilling
Blue DIP™
Wekt op, Bespaart en Wint terug.
Verlaagt uw emissies en spaart natuurlijke grondstoffen
T +31 655 771 508
M [email protected]
Blue DIP™
Enkele begrippen
Lichtnet vervuiling, wat is daar nou het echte probleem?
Op gezette tijden duiken er in de pers berichten op over "lichtnetvervuiling". Er wordt gerept over
allerlei apparatuur die "stoorsignalen" in het lichtnet stuurt. Er is ook sprake van (nieuwe)
regelgeving op dit gebied, die als doel heeft het beperken van de hoeveelheid "vervuiling" die een
apparaat in het lichtnet mag veroorzaken.
De achtergrond hiervan is 2-ledig. Als eerste het handhaven van een goede "cosinus-phi en ten
tweede het bestrijden van hogere harmonischen in het lichtnet. Deze aspecten vallen binnen het
gebied van de EMC-regelgeving omdat het lichtnet zelf ook als een apparaat of systeem beschouwd
moet worden dat niet gestoord mag worden. Het gaat om de handhaving van een betrouwbaar,
stabiel en efficiënt lichtnet.
Wat is elektrische onbalans
Wanneer de stromen op de stroom voerende aders van een systeem niet van gelijke amplitude zijn
of niet de juiste fasen hebben spreekt men van onbalans. In een perfect gebalanceerd 3-fasen
systeem zijn 2 draden nul
Wat is de cosinus φ
Cosinus- φ (spreek uit: Cosinus Fie) is een oud probleem bij de energie voorziening. De
generatoren in de elektriciteitscentrales werken minder efficiënt als de spanning en de stroom niet
in fase zijn. Bovendien levert het transport van de stroom die niet in fase met de spanning is (de
z.g. blindstroom) wel verliezen op in de leidingen, maar die kunnen niet in rekening worden
gebracht bij de eindverbruikers. Het begrip cosinus-ø geeft aan hoeveel de fase van de stroom
verschoven is t.o.v. de spanning bij een gegeven apparaat. De waarde 1 betekent in fase, 0
betekent 90° uit fase, oftewel geen afname van vermogen -de kWh meter loopt niet- maar er loopt
wel stroom.
Traditioneel zijn de meeste grootverbruikers enigzins inductief (elektromotoren), d.w.z. dat de
stroom achter loopt bij de spanning. In het lichtnet (hoogspanningsnet) worden er dan
condensatoren bijgeschakeld om de faseverschuiving te reduceren. En dan komt het volgende
probleem in beeld:
Wat zijn Harmonischen
Harmonischen zijn een wat nieuwer probleem. Allerlei elektronische apparatuur trekt alleen stroom
in de pieken van de spanning die het lichtnet aanbiedt. Dat leidt ertoe dat er in het lichtnet niet
alleen mooie sinusvormige stromen van 50 Hz lopen , maar ook veel harmonischen, veelvouden van
50 of 100 Hz. Het probleem hiermee wordt ervaren bij de energiebedrijven en in het
hoogspanningsnet. Deze harmonischen leiden tot excessieve stromen in de condensatoren die
bijgeschakeld moeten worden om de cosinus-fi naar 1 te dwingen. Bovendien leiden die
piekstromen tot aanzienlijk grotere leiding verliezen. De leidingverliezen gaan n.l. met het kwadraat
van de stroom. Voorbeeld: Als de dubbele stroom gedurende de helft van de tijd vloeit zijn de
leidingverliezen verdubbeld.
Blue DIP™ is powered by
T +31 655 771 508
M [email protected]
Download