`Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat voor bemiddeling`

advertisement
‘Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat voor bemiddeling’ | Cobouw.nl, Dé s... pagina 1 van 3
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit
#Cobouw : #bouw #nieuws | Thyssen Krupp 3346 mensen slanker (Nieuws)
http://t.co/SOVQHBSgEv (Partnerbouw B.V.)
‘Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat
voor bemiddeling’
Algemeen
| Laatst gewijzigd:08-05-2013 16:26 | Ingrid Koenen |
ZOETERMEER - Conflictbemiddeling is een stuk sneller en goedkoper dan
een rechtszaak. De bouw maakt bijna nooit gebruik van mediation om
geschillen te beslechten, maar de Vereniging Bouwmediators wil daar
verandering in brengen.
Tijdens de uitvoering van een bouwproject zijn er altijd punten van wrijving, wrevel en discussie.
Wie dan zijn gelijk wil halen, stapt naar de arbiter of rechter, maar de stap ervoor is
onafhankelijke bemiddeling.
Van de 3000 bouwaanbestedingen in Nederland belanden er ongeveer 300 per jaar bij de
kortgedingrechter, is de schatting van prof. Chris Jansen. Maar de meeste conflicten ontstaan in de
periode daarna, weten Harry van Splunder en Leo Bosch van de Vereniging Bouwmediators.
Via Bouwend Nederland proberen de bemiddelaars sinds vorige maand een tweejarige pilot op te
zetten met vijftig geschillen. Er heeft zich nog geen verongelijkte partij gemeld, maar dat wijten
de heren vooral aan de onbekendheid van het fenomeen. Op dit moment wordt mediation zelden
ingezet. Idealiter hopen ze dat bemiddeling ooit onderdeel wordt van bouwcontracten, als
tussenstap voordat de gang naar de rechter wordt ingezet.
Beide heren werkten decennia in de bouw en weten uit eigen ervaring dat de meerwerk-,
aansprakelijkheids- en interpretatieverschillen dagelijks tot conflicten leiden. Uitkomsten die
overigens worden gestaafd door een a-selecte steekproef van de vereniging onder dertig partijen.
Bosch werkte jarenlang als projectontwikkelaar en Van Splunder werkte lang bij Volker (Stevin)
Wessels en Strukton en is nu ook nog arbiter is bij de Raad van Arbitrage. Hun grijze haren
beschouwen ze inmiddels als een voordeel.
Bestuurslid Van Splunder en voorzitter Bosch pleiten voor bemiddeling in plaats van een gang
naar de rechter. “Als je advocaten buiten de deur weet te houden, zijn de kosten een stuk lager en
is de kans op een snelle werkbare oplossing een stuk groter. Wie zijn gelijk wil halen, kan alsnog
naar de rechter of raad van arbitrage.” Een bindende uitspraak duurt echter meestal maanden en
kost gemiddeld 15.000 euro. Het circuit van bouwadvocaten levert een eigen wereld op met veel
juridische termen die weinig meer met de bouwpraktijk hebben te maken.
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2013/05/08/als-juristen-aan-tafel-schuiven-be... 16-5-2013
‘Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat voor bemiddeling’ | Cobouw.nl, Dé s... pagina 2 van 3
De stap richting
arbitrage is dan ook voor veel partijen een stap te ver. Veel partijen slikken hun
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit
verlies omdat zij de werkrelatie niet willen beschadigen, maar houden daar wel een onbevredigend
gevoel aan over. Van Splunder ziet veel geëmotioneerde directeuren-eigenaren van bouwbedrijven
tegenover zich. Zij voelen het onrecht vaak direct in hun eigen portemonnee. “Emotie is een
slechte raadgever, maar het kan geen kwaad de vraag te stellen hoe je over een conflict denkt als je
de schade uit eigen zak moet betalen.”
Een onafhankelijke bemiddelaar kan veel leed, ergernis en misverstanden voorkomen. Daarbij is
het ook mogelijk om een bindend advies te vragen, want veel partijen hebben juist behoefte aan
het oordeel van een derde. Bij simpele zaken kost zoiets een dagdeel, bij ingewikkelde materie
zijn meestal twee dagen nodig. De opzet is dat beide partijen de kosten voor bemiddeling delen en
die komen ongeveer uit op de helft van de kosten van een arbitragezaak.
De vereniging heeft daarvoor afgelopen maanden wel een professionaliseringsslag gemaakt en
afscheid genomen van de helft van mediators, die mediation onvoldoende professioneel wilden of
konden oppakken. Het aantal leden werd daardoor meteen gehalveerd tot ruim 25. En ook de term
mediation vinden de heren veel te soft klinken voor de stoere bouwsector waar vechtcontracten en
prijsduiken de boventoon voeren. “We profileren ons als bemiddelaars die een luisterend oor
bieden en vervolgens proactief een oplossing helpen zoeken. En ja, die is meestal grijs in een
zwart-wit conflict, maar in principe altijd werkbaar voor beide partijen.”
De aard en omvang van een contract zeggen volgens beide heren weinig over de
conflictgevoeligheid, al zet de crisis veel conflicten wel sneller op scherp. “Als het contract is
getekend, draaien de rollen om. Dan krijgt de bouwer een machtspositie, zeker als een project
onder tijdsdruk of politieke belangstelling staat. De opdrachtgever is het vaak dan niet eens met
een bepaalde keus van de aannemer en dreigt met een betalingsstop en voor je het weet sta je bij
de rechter”, schetst Van Splunder. “Eigenlijk zijn alle geschillen op te lossen door in een vroeg
stadium problemen bespreekbaar te maken, maar de praktijk leert dat die fase vaak passeert zonder
toenadering en de relatie dan snel verslechtert en escaleert. Op het moment dat juristen aan tafel
schuiven, ben je te laat voor bemiddeling.”
Publicatie datum: 08-05-2013 16:26
Binnenland
Altijd de dagelijkse headlines per e-mail?
Naam
Uw e-mailadres
Inschrijven
Bekijk alle nieuwsbrieven
Laatste nieuws
•
•
•
•
16-05Weg voor Grontmij en Mott MacDonald
16-05Deal tussen Stadgenoot en Altera
16-05Station vertraagd door faillissement
15-05Thyssen Krupp 3346 mensen slanker
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2013/05/08/als-juristen-aan-tafel-schuiven-be... 16-5-2013
Download