Levodopa - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Levodopa
zz
Er zijn verschillende groepen medicijnen die kunnen worden voorgeschreven bij de ziekte van Parkinson. In deze folder krijgt u informatie
over levodopa.
Medicijnen
Het medicijn levodopa is er in verschillende toedieningsvormen. Deze variëren
in werkingssnelheid en dosis. Er zijn langzame, gewone en snel werkende
soorten.
Levodopa is verkrijgbaar onder de volgende merknamen:






Sinemet (combinatie van levodopa met carbidopa)
Sinemet CR (langzaam werkende Sinemet)
Madopar (combinatie van levodopa met benserazide)
Madopar HBS (langzaam werkende Madopar)
Madopar Dispers (snel werkende Madopar)
Duodopa (levodopa carbidopa opgelost in een gel die met een slangetje via
de maag naar de dunne darm wordt gepompt)
Werking
Levodopa is een middel dat in de hersenen wordt omgezet in dopamine. Dopamine is een stofje dat prikkels doorgeeft die onder andere nodig zijn om uw bewegingen soepel te laten verlopen. Levodopa is ter vervanging van de dopamine
die uw hersenen zelf aanmaken of een aanvulling daarop.
De combinaties van levodopa met carbidopa of benserazide zorgen ervoor dat
levodopa niet in het bloed wordt afgebroken voordat het in de hersenen aankomt.
Gebruik
Afhankelijk van uw klachten en uw leeftijd kiest de neuroloog voor levodopa in
een bepaalde toedieningsvorm. Zo helpt langzaam werkende levodopa als u veel
last hebt van overbeweeglijkheid. Snel werkende Levodopa is geschikt om u
snel op gang te helpen, bijvoorbeeld als u last hebt van ochtendstijfheid.
Naarmate u langer ziek bent, kan de werking van levodopa onvoorspelbaarder
worden. Het komt voor dat het middel sneller uitgewerkt raakt, waardoor u
moeilijker beweegt. Ook kunt u last krijgen van overbeweeglijkheid.
Als u met deze klachten te maken krijgt, bespreek ze dan met uw neuroloog.
Eventueel kunt u dan andere medicijnen krijgen.
Inname
Levodopa neemt u een half uur vóór of een half uur ná de maaltijd in. Niet
tijdens of direct na de maaltijd. De opname van levodopa in het bloed vindt
plaats in de dunne darm en verloopt sneller als de darm niet gevuld is met
voedsel.
 Let erop dat u de levodopa niet inneemt tegelijk met eiwitrijke producten
zoals melk en vlees. Eiwitten blokkeren namelijk de opname van levodopa,
waardoor er minder levodopa in de hersenen aankomt. Het is wel goed om
levodopa in te nemen in combinatie met vruchtensap. Hierdoor wordt de
opname juist bevorderd.
 Madopar Dispers- tabletten kunt u het beste eerst oplossen in
(koolzuurhoudend) water of vruchtensap.
Op welke tijden innemen?
Voor het innemen van levodopa geldt onderstaand schema:
 eenmaal daags: ’s ochtends
 tweemaal daags: om de acht uur, bijvoorbeeld om 8.00 en 16.00 uur
 driemaal daags: om de vijf uur, bijvoorbeeld om 8.00, 13.00 en 18.00 uur
 viermaal daags: om de vier uur, bijvoorbeeld om 8.00, 12.00, 16.00 en 20.00 uur
De neuroloog overlegt met u welke richtlijnen voor u van toepassing zijn.
Bijwerkingen
Levodopa kan verschillende bijwerkingen hebben, zoals: overbeweeglijkheid,
wild dromen, hallucinaties, misselijkheid en sufheid.
 Met vragen over uw medicijnen, zoals de keuze voor het soort medicijn,
(het bijstellen van) de dosering, eventuele bijwerkingen kunt u terecht bij
de neuroloog. De Parkinsonverpleegkundige kan u behulpzaam zijn als u
vragen hebt over de gevolgen van het medicijngebruik voor uw dagelijks
functioneren.
U kunt de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige bereiken via de
polikliniek Neurologie, telefoonnummer (0592) 32 52 40.
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30.001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
© 2014WZA
neuro29 - juli 2014
 Algemene informatie over medicijnen bij de ziekte van Parkinson vindt u
in de WZA-brochure ‘Medicijnen bij de ziekte van Parkinson’.
Download