Vitamine B12-tekort, anders bekeken

advertisement
Vitamine B12-tekort,
anders bekeken
Je lichaam spiegelt je voor in hoeverre je je op je zielenpad bevindt.
De ziel, een deeltje van die ENE BRON, bestaat uit onvoorwaardelijke liefde en die emotie ervaar je als vreugde. Telkens je dingen
doet die je gelukkig maken, zal de ziel je daar via je lichaam op
wijzen. Groeien is de confrontatie durven aangaan met je ego. Het
is het ongenuanceerd en zonder oordeel kijken naar jezelf. Het is
het leren kijken in je innerlijke spiegel naar je VERWRONGEN zelfbeeld. Door dat te erkennen en te belichten, kan je jezelf geestelijk
en fysiek genezen.
Als je pijn of weerstand ervaart, is dat niet jij, maar je ego. Je ego
dat je ziel gevangen houdt met zijn beperkende visie. Door middel
van mijn teksten en healings help ik mensen zich te bevrijden van
de gevangenis die het ego is. Ik bezit geen medische kennis, ik
volg enkel mijn hart, mijn gevoel en de leiding van hierboven.
Ik las dat veel HSP’ers (Hoog Sensitieve Personen) last hebben van een tekort aan vitamine B12 en dat wou ik eens onder
de loep nemen. Het was precies alsof ik het draaiboek van mijn
eigen verleden onder ogen kreeg, het vierkante wiel. Het zal
ook voor veel HSP’ers zeer herkenbaar zijn.
Vitamine B12 is belangrijk voor
het zenuwstelsel en het bloed
Vitamine B12 speelt een rol bij de vorming van
rode bloedcellen, zorgt voor een goede werking
van het zenuwstelsel en is een essentiële factor voor de groei. Verder is het betrokken bij de
stofwisseling van foliumzuur.
Vitamine B12 wordt opgenomen in het onderste
gedeelte van de dunne darm, het ‘ileum’. De be-
16
langrijkste oorzaak van vitamine B12-deficiëntie
is een ontoereikende absorptie (opname). Een
B12-tekort kan leiden tot bleekheid, algehele
zwakte en vermoeidheid. Patiënten kunnen bij
een vitamine B12-tekort jarenlang last hebben
van deze en andere onverklaarde lichamelijke
en psychische klachten.
Indien er hier geen evenwicht bestaat, dan zullen beklemmende en angstige gedachten en
emoties de verteringsprocessen verstoren.
• Vrees voor de toekomst zorgt voor weifelende
darmen.
• Het zich vastklampen aan het verleden veroorzaakt darmtraagheid en verrotting.
Laten we even de dunne darm
in ogenschouw nemen
Vitamine B12 kan enkel door het lichaam worden opgenomen indien het gebonden is aan
een welbepaald eiwit, de zogenaamde ‘intrinsieke factor’, ook wel intrinsic factor genoemd.
Dit eiwit is een bestanddeel van het maagsap
en wordt geproduceerd door het maagslijmvlies.
De dunne darm staat voor het evenwicht tussen geven en nemen. Hier gaat het hem over
de actieve, zelfbewuste verwerking van de ontvangen indrukken en het durven vertrouwen in
en het overgeven aan de onbewuste processen.
Dit vraagt om een sterke plexus solaris (zonnevlecht), vermits hier het zelfbeeld, de interactie
met de buitenwereld, het ‘IK BEN’ zetelt. Het
gaat om de macht en de waarde die je jezelf
toekent.
Hier leren we duidelijk wat B12 nodig heeft om
zijn volledig potentieel te kunnen vrijgeven, met
name een eiwit dat een substantieel onderdeel
is van het maagsap, en daarmee belanden we
op het terrein van de 3de chakra of de plexus
solaris.
PARA-ASTRO
maart_2015.indd 16
10/02/15 17:23
De 3de chakra:
• zetel van het ego (gemoedstoestand) en de verbinding met de
buitenwereld. Wie jij denkt te zijn, je ‘IK BEN’. Telkens je zegt: ‘Ik ben’ is
het dat wat je aantrekt in de buitenwereld. Als je zegt: ‘Ik ben maar’, dan
zullen je leven en je fysieke lichaam ook ‘dat maar’ zijn. Zorg voor een
positief zelfbeeld door de krachtdadigheid waarmee je aan: ‘Ik ben’ denkt.
• kleur: geel, precies als de zon. De 3de chakra is je persoonlijke zonkracht die alles in je leven voedt. Het is de kracht die je een warm gevoel
bezorgt over het leven.
• bevindt zich ter hoogte van de maag en zorgt voor de verterings- en
verwerkingsprocessen van alles wat je in het leven opneemt en beleeft.
Besef wel, dat deze beleving gekleurd is door de bril van je ego. Het ware
‘zien’ bevindt zich in het derde oog (6de chakra).
• er is een verbinding met vuur en koolhydraten (omzetting, transformatie)
• er is een verband met de keel, van waaruit je je behoeften kenbaar
maakt
• schaamte is hier de grootste stoorzender
• je kunt het evenwicht terugvinden door het leven te beleven in plaats
van in een hoekje te blijven zitten
• de 3de chakra wil je ertoe aanzetten om zelf alles te bepalen en zelf alle
besluiten te nemen in je leven. Handelen is van het allergrootste belang.
Levensles bij een tekort
aan vitamine B12
Indien je volledig openstaat voor het leven, dankbaar en zonder
angst, zullen de voedingsstoffen efficiënt in je bloed worden opgenomen. Je zult met andere woorden volledig gevoed worden.
De 3de chakra
onze macht, IK BEN
Wie ben jij, wat ben jij waard. Maak
jouw eigen keuzes en zet jezelf
neer in de buitenwereld.
Emotioneel patroon bij
een gebrek aan B12
Een te kritische, kleingeestige manier van denken, waardoor je jezelf
en anderen klein houdt. Je wilt te allen tijde de controle behouden en
je doet dat door middel van het analytisch denken, terwijl angst overheerst. Je verwerkt de omstandigheden te rationeel, te logisch, in
plaats van te voelen wat het met je doet en op jezelf te vertrouwen.
PARA-ASTRO
maart_2015.indd 17
17
10/02/15 17:23
Fysieke symptomen
ingeval van een
B12-DEFICIËNTIE
• bleekheid, algehele zwakte en vermoeidheid
• prikkelbaarheid
• slaperigheid
• licht/ijl in het hoofd
• moeite om zich te concentreren, moeite om zich dingen
te herinneren
• gebrek aan eetlust
• kortademigheid en gewichtsverlies
• duizeligheid
• een versnelde hartslag
• een pijnlijke, branderige tong of tintelingen op de tong
• diarree
• bloedarmoede
• problemen met het zicht
• gehoorproblemen, zoals oorsuizingen
• spierpijn, spierkrampen, verlies aan kracht in de spieren
• hoofdpijn/migraine
Zelf herken ik heel veel van bovenstaande symptomen. Gedurende meer
dan 20 jaar had ik er last van. Mijn lichaam nam niks van voedingsstoffen
op en ik voelde me belaagd door alle energieën rondom mij. Mijn leven
draaide vierkant en nu begrijp ik waarom dat zo was. De kentering kwam
er enkele jaren terug toen ik besloot dat het genoeg was geweest. Ik had
ontdekt dat ik onvoldoende vertrouwen had in mezelf en voortaan wilde
ik het over een andere boeg gooien. Ik wou thuiskomen in mezelf, meer
zelfvertrouwen kweken en mezelf carte blanche geven in plaats van de
macht aan anderen over te laten.
Ik ben van de problemen verlost geraakt door inzicht te verwerven in mijn
eigen denkpatronen. Misschien zullen veel mensen nu snel een vitamine
B12 supplement gaan kopen, maar dat is hoegenaamd niet de bedoeling
van deze bijdrage. De ziel is hier om te groeien, te ontdekken en te beleven en dat lukt niet door zomaar eventjes wat vitamines in te nemen.
Gebruik je toch vitamines, dan pleit ik voor de zogenaamde geestelijke
vitamines, die veel sneller en krachtiger werken dan de voedingssupplementen.
Een geneesmiddel (natuurlijk of chemisch) is veel doeltreffender wanneer
het ondersteund wordt door je geest, want het is vanuit je geest dat alles
in werking wordt gezet
Bewust leren stilstaan bij wat er in je geest leeft, is het krachtigste medicijn dat er is.
Mensen die vrezen het niet alleen te kunnen, mogen steeds contact met
mij opnemen voor coaching en healing van op afstand.
• afasie (taalstoornis)
© Isabelle Lambrecht, [email protected]
www.isahealing.eu
18
PARA-ASTRO
maart_2015.indd 18
10/02/15 17:23
Download