Verrichtingentabel NZa code omschrijving Ommerking 000400 Voor

advertisement
Verrichtingentabel NZa
code
000400
010127
010227
010327
010905
010906
020127
030100
030102
030103
030104
030105
030120
030123
030132
030133
030141
030142
030144
030145
030150
030151
030160
030161
030162
030165
030166
030167
030168
030200
030201
030203
030210
030211
030213
030214
030215
030216
030220
030221
030222
030223
030230
030231
030300
030301
030302
030303
030304
omschrijving
Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie
betreft die niet valt onder de GGZ-systematiek wordt verwezen naar de tarieflijst voor
tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgie, de tarieflijst voor orthodontisten en
de tarieflijst voor psychiatrie
Korte kaart kosten-out revalidatiegeneeskunde
Aanvullende kaart kosten-out revalidatiegeneeskunde
Jaarkaart kosten-out revalidatiegeneeskunde
Reiskosten per kilometer
Reistijd/vacatie per half uur
Intercollegiaal consult (klinisch tarief) revalidatiegeneeskunde
Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal.
Subtemporale decompressie.
Trepanatie voor een of meerdere extracerebrale epidurale haematomen.
Tumor van de orbita en decompressie van het orbitadak.
Trepanatie voor een of meerdere extracerebrale subdurale haematomen.
Diagnostische intracraniele punctie.
Trepaanopening wegens hematoom.
Acuut trauma capitis, intraduraal.
Operatieve behandeling van een (tuberculeuze) meningitis.
Leucotomie à vue.
Gesloten leucotomie, enkelzijdig.
Stereotactische operatie voor de anesthesioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en
coagulatie.
Tracto nucleotomieën of neurovasculaire decompressie in de achterste schedelgroeve.
Oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.
Operatie wegens penetrerende tumoren en/of ontstekingen van het schedeldak.
Frontale of temporale lobectomie ter behandeling van epilepsie.
Schorsexcisie onder geleide van corticografie ter behandeling van epilepsie.
Volledige behandeling van een hersenabces.
Supratentoriele hersentumor of open hersen-of tumorbiopsie.
Convexiteits meningeoom.
Tumor aan de schedelbasis of in de achterste schedelgroeve.
Brughoektumor, respectievelijk suprasellaire tumor.
Craniostenose behandeling.
Anesthesie bij een eventuele tweede tempo van een craniostenose behandeling.
Operatie volgens Tessiez.
Operatie wegens encephalocele of fenestratiecyste.
Operatie wegens craniële meningocele.
Prolapsus cerebri.
Plastiek van schedeldefect met duratransplantaat.
Plastiek voor liquorfistel.
Plastiek van schedeldefect zonder duratransplantaat.
Operatie wegens hydrocephalus, anders dan het aanbrengen van een extracraniële drainage.
Herhaling van operatie wegens hydrocephalus, anders dan het aanbrengen van een
extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige ingreep.
Inbrengen van een subcutaan reservoir voor punctie van ventrikel liquor.
Aanbrengen van een externe liquordrain.
Hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniële drainage.
Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniële drainage, meer
dan vier weken na de vorige ingreep.
Laminectomie wegens tumor, extraduraal.
Laminectomie, anders dan wegens tumor, extraduraal.
Laminectomie, anders dan wegens tumor, intraduraal.
Revisie-operatie laminectomie.
Laminectomie wegens tumor, intraduraal.
Ommerking
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
030305
030340
030341
030342
030343
030410
030411
030413
030414
030415
030420
030421
030422
030432
030433
030434
030435
030437
030439
Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord.
Operatie wegens spinale meningocele.
Recidief-operatie wegens spinale meningocele.
Operatie wegens spina bifida.
Recidiefoperatie wegens spina bifida.
Intracraniele doorsnijding van de nervus vestibularis.
Intracraniele doorsnijding van een of meerdere hersenzenuwen.
Operatie volgens Dandy.
Operatie volgens Sjöqvist.
Operatie volgens Spiller-Frazier.
Chiasma operatie.
Eenvoudige coagulatie van het ganglion Gasseri.
Stereotactische uitschakeling van het ganglion Gasseri, enkelzijdig.
Neurexerese van de eerste trigeminustak.
Neurexerese van de tweede of derde trigeminustak.
Neurectomie bij Morton's metatarsalgie.
Extrapelvine of intrapelvine resectie van de nervus obturatorius.
Sensibile desinnervatie van de heup.
Zenuwdoorsnijding of exerese, bijvoorbeeld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.
030440
030450
030452
030454
030455
030460
030461
Primaire zenuwhechting.
Anastomosering van een of meerdere hersenzenuwen.
Secundaire zenuwhechting.
Zenuwplastiek.
Herstel van een perifere zenuw, zonder transplantatie, met behulp van de
operatiemicroscoop.
Eenvoudige neurolysen, zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.
Meer gecompliceerde neurolysen, met behulp van operatiemicroscoop of loupevergroting.
030462
030470
030480
030481
Exploratie van een tumor van een perifere zenuw.
Transpositie nervus ulnaris.
Transplantatie plexus brachialis.
Uitgebreide reparatieve perifere zenuwtransplantatie met behulp van operatiemicroscoop.
030491
030510
030511
030512
030513
030515
Operatie aan de plexus cervicobrachialis.
Cervicale sympathectomie.
Lumbale sympathectomie, open procedure (zie 030516 voor endoscopisch).
Sacrale sympathectomie.
Thoracale sympathectomie, open procedure (zie 030518 voor endoscopisch).
Enkel-of dubbelzijdige lumbale sympathectomie als onderdeel van een vaatreconstructie,
abdominaal, open procedure (zie 030519 voor endoscopisch).
Endoscopische lumbale sympathectomie (zie 030511 voor open procedure).
Endoscopische thoracale sympathectomie (zie 030513 voor open procedure).
Endoscopische enkel-of dubbelzijdige lumbale sympathectomie als onderdeel van een
vaatreconstructie, abdominaal (zie 030515 voor open procedure).
Eenmalige injectie van het sympathische zenuwstelsel.
Gehele kuur in hiatus of in sympathische ganglia.
Sympathectomie aan de arteria carotis communis.
Peri-arteriële sympathectomie.
Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.
Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek,
inclusief prognostische blokkade, cervicaal.
Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek,
inclusief prognostische blokkade, thoracaal.
Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek,
inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.
Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief
prognostische blokkade cervicaal.
030516
030518
030519
030520
030521
030530
030532
030540
030550
030551
030552
030553
verwijderd per 1-1-2008
030554
030682
030700
030701
030742
030792
030800
030801
030802
030803
030821
030822
030830
Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief
prognostische blokkade, thoracaal.
Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief
prognostische blokkade, lumbosacraal.
Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief
prognostische blokkades, een tweede wortel in een aparte zitting, binnen een half jaar.
Epidurale injectie, sacraal.
Serie epidurale injecties ,sacraal.
Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.
Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.
Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.
Injectie van het ganglion Gasseri.
Anesthesie bij een injectie van het ganglion Gasseri.
Selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri, enkelzijdig.
Anesthesie bij selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri, enkelzijdig.
Cryolaesie van het ganglion sphenopalatinum, onder beeldvormende techniek.
Percutane chordotomie, onder beeldvormende techniek.
Percutane myelotomie, onder beeldvormende techniek.
Percutane tractotomie, onder beeldvormende techniek.
Alcoholinjectie van de hypophyse, inclusief een of meerdere herhalingen, onder
beeldvormende techniek.
Anesthesie bij tweede of volgende herhaling alcoholinjectie van de hypophyse.
Neurolytisch thoracaal symphaticusblok, onder beeldvormende techniek.
Neurolytisch splanchnicusblok, onder beeldvormende techniek.
Anesthesie bij splanchnicusblok.
Neurolytisch lumbaal sympathicusblok, onder beeldvormende techniek.
Epiduroscopie.
Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter
Mannitol infusie via centrale lijn (minimaal 4 dagen).
Carnitine infusie therapie
Thermolaesie discus intervertebrale (IDET).
Thermolaesie ganglion sellatum.
Thermolaesie ganglion sphenopalatinum.
Anesthesie bij blokkade gangion sphenopalatinum.
Extirpatie van een of meerdere nodi uit de schildklier, enkelzijdig.
Extirpatie van een of meerdere nodi uit de schildklier, dubbelzijdig.
Subtotale strumectomie.
Totale strumectomie.
Extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae parathyreoideae, open
procedure (zie 030662 voor endoscopisch).
Endoscopische extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae
parathyreoideae (zie 030661 voor open procedure).
Re-exploratie glandulae parathyreoidiae, inclusief sternomotie.
Bijnier operatie, open procedure (zie 030701 voor endoscopisch).
Endoscopische bijnier operatie (zie 030700 voor open procedure).
Partiële of totale hypofysectomie.
Verwijdering van de tumor van het glomus caroticum.
Incisie van een orbitaphlegmone.
Het openen van de benige orbita, o.a. volgens Krönlein.
Verwijdering van een of meerdere corpora aliena uit de orbita.
Operatieve decompressie van de orbita.
Exenteratio orbitae.
Verwijdering van een of meerdere tumoren van de orbita.
Plastiek om het mogelijk te maken een oogprothese in een geëxentereerde orbita te dragen.
030851
030900
030901
030910
Operatieve behandeling orbita bodemfractuur.
Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, niet zijnde een ablatio retinae, per oog.
Foto-dynamische therapie
Enucleatio bulbi met implantaat.
030555
030556
030560
030561
030562
030563
030564
030565
030566
030567
030568
030569
030570
030571
030572
030573
030574
030580
030581
030582
030583
030584
030585
030586
030587
030590
030591
030592
030593
030610
030611
030612
030614
030661
030662
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
030911
030913
030920
030931
030940
030988
030989
031013
031014
031019
031020
031031
031041
031043
031044
031072
031122
031128
031130
031131
031133
031138
031151
031201
031241
031243
031250
031251
031268
031270
031280
031281
031282
031294
031348
031349
031400
031423
031424
031450
031451
031492
031511
031530
031531
031532
031533
031534
031535
031538
031539
031540
031541
031542
031550
031551
Enucleatio bulbi zonder implantaat.
Evisceratio bulbi met prothesevoorbereiding.
Primaire behandeling van ernstige perforerende verwondingen van de oogbol, met herstel
van irisprolaps.
Verwijdering van een of meerdere intra-oculaire corpora aliena.
Scheelzien operaties, alle vormen van tenotomie en myotomie.
Alle andere scheelzien operaties.
Vier spieren operatie.
Verwijderen van een of meerdere tumoren van de cornea met plastiek.
Verwijdering van een of meerdere tumoren van de cornea zonder plastiek.
Overhechting ulcus cornea.
Hoornvlieshechting.
Hoornvliestransplantatie inclusief eventueel later losmaken van de iris van de cornea.
Verwijdering van een of meerdere corpora aliena, behandeling van een combustio, erosie of
etsing van hoornvlies of bindvlies.
Tatouage van het hoornvlies.
Natrium-EDTA spoeling van het hoornvlies.
Sclerahechting.
Verwijdering van iriscyste of iristumor.
Iridotomie of iridectomie.
Herstel iridodialysis.
Herstel prolapsus iridis.
Maken van nieuwe pupil-opening, diaphragmectomie.
Glaucoom operatie.
Losmaken iris van cornea, inclusief een eventuele iridectomie.
Nastaardiscisie.
Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens.
Verwijdering van geluxeerde lens.
Cataractoperatie intracapsulair.
Cataractoperatie intracapsulair, met inbrengen van kunststoflens.
Cataractoperatie extracapsulair.
Operatieve correctie refractieafwijking op medische indicatie.
Inbrengen van kunststoflens.
Het verwijderen van een kunststoflens.
Operatieve repositie van een geluxeerde kunststoflens.
Vitrectomie.
Behandeling van ablatio retinae.
Behandeling van een recidief van een ablatio retinae in dezelfde opname.
Verwijdering van een of meerdere corpora aliena subconjunctivaal, extra-orbitaal.
Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva, met plastiek.
Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva zonder plastiek.
Opheffen symblepharon met transplantatie.
Vrije plastiek met lip of ander slijmvlies.
Opheffen symblepharon zonder transplantatie.
Verwijdering van een of meer chalazia per zitting.
Ectropion operatie.
Entropion operatie.
Herstel van de bedekkende delen van een geheel ooglid.
Herstel van een congenitaal ooglid coloboom.
Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair
ooglid coloboom.
Herstel van een secundair ooglid coloboom.
Verkleining lidspeet, eventueel totale sluiting.
Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw.
Electrische epilatie van oogharen, totale behandeling per oog.
Laterale canthopexie.
Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie.
Herstel binnen of buiten ooghoek.
Opheffen van een epicanthus.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
031560
031591
Ptosis operatie van een ooglid.
Opheffen van de verkleining van de ooglidspleet respectievelijk van een gesloten lidspleet.
031618
031620
031638
031640
031658
031660
031661
Verwijdering van de traanklier, geheel of gedeeltelijk.
Sondage van een of meerdere traanwegstenosen.
Verwijderen van een traanzak.
Maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak.
Dacryocystorhinostomie.
Herstel geëverteerd traanpuntje.
Hechten van een gescheurd ooglid met eventueel primair of secundair herstel van een
gescheurd traankanaaltje.
Herstel gespleten traankanaaltje.
Verwijderen van een of meer exostosen met los-prepareren van de gehoorgang.
Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena.
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van correctie van
het oorskelet.
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van excisie van
weke delen.
Enkel-of dubbelzijdige paracentese.
Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens
fowler of daarmede vergelijkbare techniek. enkelzijdig, inclusief eventuele adenotomie.
Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of het trommelvlies,
die beogen het gehoor te verbeteren.
Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of trommelvlies,
uitgevoerd als tweede tempo na een ingreep als genoemd bij de codes 031820 tot en met
031822.
Epitympanale mastoid operatie met ruim openen van de koepel holte, c.q. attico antrotomie bij
chronische ontstekingsprocessen.
Mastoid operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
Radicaal operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van de techniek van Shea, waarbij
een piston door de voetplaat wordt gebracht.
Gehoorverbeterende operaties bij otosclerose door middel van stapedectomie en interpositie.
031662
031711
031712
031741
031742
031800
031801
031812
031813
031820
031821
031822
031840
031841
031851
031860
031861
031873
031878
031891
031892
031902
031903
031904
031905
031906
032010
032011
032012
032015
032030
Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van stapedolyse, technieken van
Rosen, Fowler enzovoort.
Myringoplastiek.
Exploratieve tympanotomie.
Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van fenestratie van de horizontale
booggang.
Operatieve ingreep aan het rotsbeen en middenoor bij chronische ontstekingen, die beogen
het oor te saneren en het gehoor te verbeteren (tympanoplastiek).
Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of parese.
Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of parese met plastiek van de zenuw wegens continuiteitsverlies.
Labyrinth destructie via het masto‹d.
Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen
Cochleaire implantaten nazorg volwassenen
Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij kinderen
Cochleaire implantaten nazorg kinderen
Enkelzijdige ozaena operatie.
Rhinotomie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen uit de neusholten.
Verwijdering van een of meerdere neuspoliepen, enkelzijdig.
Caustische behandeling van het neusslijmvlies.
Submuceuze venster septum resectie, inclusief eventuele conchotomie. Het verwijderen van
een crista septi, welke over de gehele diepte van de neus verloopt, met los prepareren van de
slijmvliesbladeren, valt onder deze code.
032040
Enkelzijdige conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.
032060
Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benig neusskelet met
laterale osteotomie.
Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale
osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum
nasi.
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en
vestibulum nasi.
Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en
eventuele conchotomie.
Septum correctie, als bedoeld bij code 032064 gecombineerd met correctie van de
neusvleugels en het vestibulum nasi, als bedoeld bij code 032062
Repositie van neusfractuur zonder wondtoilet.
Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur,met uitgebreide wondtoilet. Onder
gecompliceerd wordt verstaan een perforatie naar buiten. Hier wordt niet bedoeld de
onbloedige repositie zonder wondtoilet.
Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur. Onder uitgebreid wordt verstaan het
mobiliseren, corrigeren en zonodig implanteren van kraakbeen.
Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.
verwijderd per 1-1-2008
Behandeling van een neusbloeding met tamponade van voren.
Endonasale sinus maxillaris operatie, bijvoorbeeld volgens Claou‚ of Mikulicz.
Kaakspoeling.
Enkelzijdige kaakspoeling bij kinderen onder 15 jaar onder algehele anesthesie.
Radicale sinus maxillaris operatie, bijvoorbeeld volgens Caldwell-Luc.
Endonasale sinus frontalis operatie, bijvoorbeeld volgens Halle, Mosher of Vacher.
Operatie bij acute sinusitis frontalis (van buiten af).
Radicale sinus frontalis operatie.
Endonasale sinus ethmoidalis operatie.
Uitwendige operatie van de sinus ethmoidalis.
Endonasale sinus sphenoidalis operatie.
Pansinusitis (inclusief ethmoid en kaakholte volgens Lima). Hieronder wordt verstaan de
behandeling van een ontsteking van drie of meer neusbijholten aan een zijde.
Plastische sluiting van een of meerdere bijholtefistels aan een zijde.
Laryngofissuur.
Tracheotomie.
Inbrengen transtracheale zuurstofcatheter met behulp van punctie en dilatatie, een
zogenaamde mini-tracheotomie.
Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of
corpora aliena.
Therapeutische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop ter verwijdering van een
of meerdere gezwellen van de larynx.
Halfzijdige larynxextirpatie.
Pharynx-larynxextirpatie.
Trachearesectie, eventueel met larynx mobilisatie.
Hoofdcarina reconstructie.
Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Diagnostische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop, inclusief eventuele
proefexcisie(s).
Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, zowel enkel- als dubbelzijdig, inclusief
eventuele adenotomie.
Tonsillectomie, bij personen van 11 tot en met 15 jaar, zowel enkel- als dubbelzijdig, inclusief
eventuele adenotomie.
Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, zowel enkel- als dubbelzijdig, inclusief
eventuele adenotomie.
Adenotomie.
Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
032061
032062
032064
032065
032070
032071
032072
032075
032076
032100
032101
032102
032103
032110
032111
032112
032120
032121
032130
032140
032151
032201
032203
032205
032214
032216
032223
032231
032275
032277
032280
032281
032282
032320
032321
032322
032330
032360
032361
032363
032372
032373
032410
032431
032432
032500
032528
032529
Verwijdering van een rhinopharynx-fibroom.
Opheffing choanale-atresie bij kinderen.
Opheffing choanale-atresie bij volwassenen.
Therapeutische of diagnostische sondage met een catheter van metras, per keer.
'Sleeve'resectie.
Bronchotomie: ter verwijdering van een of meerdere corpora aliena en/of goedaardige
tumoren via incisie van de bronchus.
Hechten bronchusruptuur.
Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of
afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.
Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie
of installatie van medicamenten.
Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of
bloeding, en / of stensplaatsing.
Intrapulmonale drainage.
Bilaterale bullectomie, midsternaal.
Bullectomie met partiele pleurectomie, open procedure (zie 032535 voor endoscopisch).
032530
032532
032533
032535
Lobectomie of segmentresectie, open procedure (zie 032536 voor endoscopisch).
Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor endoscopisch).
Bilaterale resectie, midsternaal.
Endoscopische bullectomie met partiele pleurectomie (zie 032529 voor open procedure).
032536
032538
032540
Endoscopische lobectomie of segmentresectie (zie 032530 voor open procedure).
Endoscopische wigresectie (zie 032532 voor open procedure).
Pleuro-pneumonectomie, eventueel intracardiaal, open procedure (zie 032545 voor
endoscopisch).
Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor endoscopisch).
Pneunomectomie met lymfklieruitruiming, open procedure (zie 032548 voor endoscopisch).
032451
032480
032484
032485
032542
032543
032545
032547
032548
032560
032561
032562
032581
032582
032600
032601
032602
032603
032605
032606
032620
032622
032623
032629
032630
032650
Endoscopische pleuro-pneumonectomie, eventueel intracardiaal (zie 032540 voor open
procedure).
Endoscopische pneumonectomie (zie 032542 voor open procedure).
Endoscopische pneunomectomie met lymfklieruitruiming (zie 032543 voor open procedure).
Aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen, open procedure (zie 032562 voor
endoscopisch).
Extrapleurale pneumolyse.
Endoscopisch aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen (zie 032560 voor open
procedure).
Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).
Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).
Behandeling met zuigdrainages.
Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor
endoscopisch).
Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).
Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een
reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.
Endoscopische operatieve behandeling van een empyema thoracis (zie 032601 voor open
procedure)..
Proefthoracoscopie (zie 032602 voor proefthoracotomie).
Sluiten bronchusfistel, eventueel midsternaal.
Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel
hechten van longweefsel, open procedure (zie 032623 voor endoscopisch).
Endoscopisch verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het
eventueel hechten van longweefsel (zie 032622 voor open procedure).
Mediastinotomie.
Operatie van een of meerdere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal.
Decorticatie van de long, open procedure (zie 032651 voor endoscopisch).
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
032651
032660
032661
032670
032682
032684
032686
032688
032900
032901
032902
032903
032905
032910
032911
032912
032913
032915
032919
032920
032921
032922
032923
032924
032930
032940
032941
032942
032944
032945
032946
032947
032970
032971
032980
032981
032992
032993
032995
032996
033005
033006
033014
033025
033031
033032
033033
033034
033035
033036
033040
033041
033042
033043
033044
Endoscopische decorticatie van de long (zie 032650 voor open procedure).
Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.
Sluiten open thoraxverwonding.
Video-assisted thoracic surgery (VATS)
Pleurabiopsie.
Diagnostische pleurapunctie.
verwijderd per 1-1-2008
Diagnostische transthoracale longpunctie.
Therapeutische pleurapunctie.
Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een
pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032905 voor endoscopisch).
Partiele pericardresectie.
Subtotale pericardresectie.
Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
Endoscopisch openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van
een pericarditis, via een thoracotomie (zie 032900 voor open procedure).
Onderbinding ductus botalli, tot 15 jaar.
Onderbinding ductus botalli, vanaf 15 jaar.
Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose), tot 15 jaar.
Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose), vanaf 15 jaar.
Intrathoracale correctie abnormale vaatringen.
Correctie afwijkingen aan de grote longvaten.
Operatie tetralogie van Fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken, bijvoorbeeld
volgens Waterstone Blalock, Glenn of Potts.
'Banding' arteria pulmonalis.
Valvulotomie arteria pulmonalis volgens Brock.
Septectomie volgens Blalock-Hanlon of met 'inflow-occlusie'.
Partiële correctie van transpositie van de grote vaten volgens Baffes.
Open commissurotomie arteria pulmonalis of aorta.
Hisbundel-catheterablatie
Catheterablatie rechter atrium
Catheterablatie accessoire bundel
Catheterablatie linker ventrikel
Catheterablatie rechter ventrikel
Catheterablatie linker atrium
Catheterablatie congenitaal vitium
Gesloten commissurotomie mitralis- of tricuspidalisklep.
Gesloten recommissurotomie van de mitralisklep.
Operatie wegens een perforerende hartverwonding.
Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit het hart met 'inflow-occlusie' (catheters).
verwijderd per 1-1-2008
Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.
Ballonpomp per punctie als bijkomende ingreep.
Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.
Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.
Trachearesectie met reimplantatie linker hoofdbronchus.
Trachearesectie met inhechten prothese.
Operatie recidief coarctatio aortae.
Operatie tricuspidaal-atresie volgens Fontan.
Correctie van een infundibulaire en/of valvulaire pulmonalisstenose.
Correctie van een valvulaire aortastenose (commissurotomie).
Correctie van een subvalvulaire membraneuze aortastenose.
Correctie van een musculaire subvalvulaire aortastenose.
Operatie voor ziekte van ebstein, inclusief klepvervanging.
Correctie van een supravalvulaire aortastenose.
Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.
Correctie van partieel abnormale longvenen.
Sluiten van een eenvoudig ventrikel-septum defect.
Correctie van abnormale coronairverbindingen zoals fistels of een abberante oorsprong.
Correctie van een atrium-septum defect, type 1.
033045
033046
033047
033050
033051
033060
033061
033062
033063
033064
033065
033066
Correctie van een cor triatrium.
Correctie van totaal abnormale longvenen.
Sluiten van een ventrikel-septum defect, onder andere opheffing van 'banding'.
Correctie van een ruptuur van de sinus valsalvae.
Correctie van een atrio-ventriculair kanaal.
Sluiten van een atrium-septum defect type 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van
'patch'.
Volledige correctie van een tetralogie van Fallot.
Correctie van een double-outlet rechter ventrikel.
Operatie voor transpositie van de grote vaten volgens Mustard of Senning.
Correctie van een aorta-insufficientie + een ventrikel-septum defect.
Volledige correctie van een tetralogie van Fallot na een vroeger shunt-operatie.
Aanleggen van een verbinding tussen rechter ventrikel en arteria pulmonalis volgens Rastelli.
033069
033080
033081
033082
033083
Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.
Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.
Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.
Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.
Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.
033084
033086
Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens
Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta
abdominalis
Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.
Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale
circulatie.
Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft
met endarterectomie.
Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts
(2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.
Resectie aneurysma van de linkerventrikel.
Resectie aneurysma van de linker ventrikel in dezelfde zitting als een andere verrichting met
extracorporale circulatie.
Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.
Sluiten van een ventrikel-septum perforatie in dezelfde zitting als een andere verrichting met
extracorporale circulatie.
Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium, onder andere myxomen.
Operatie wegens een of meerdere tumoren van de ventrikel.
Embolectomie uit de arteria pulmonalis, respectievelijk correctie perifere arteria pulmonalis.
033100
033101
033102
033103
033110
033111
033112
033113
033130
033131
033150
033152
033170
033177
033178
033219
033220
033229
033231
033232
033233
033234
033235
033236
033237
033238
033240
033241
Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk
aneurysma arteria anonyma.
Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.
Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties
met extracorporale circulaties.
##########################################################################
Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).
##########################################################################
PTCA eentak ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
PTCA meertak of hoofdstam ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
PTCA ter opheffing/verwijdering chronische occlusie coronaire arterien.
PTCA met passage coronaire arterien graft.
PTCA ter sluiting coronaire fistel.
Intracoronair fysiologisch onderzoek.
Stamceltherapie d.m.v. lokale infusie in het myocard.
Acute PTCA ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire.
Alcoholablatie HOCM
Catheterdilatatie van harklep
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
033242
033260
033261
033262
033263
033264
033265
033266
033267
033268
033269
033270
033271
033272
033273
033274
033275
033276
033277
033278
033279
033280
033282
verwijderd per 1-1-2008
Cathetersluiting CQ dilatatie van congenitaal of verworven hartvitium
verwijderd per 1-1-2008
Atrial pacing.
verwijderd per 1-1-2008
Hisbundel electrocardiografie.
Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie.
Atrial pacing + therapeutische uitwendige pacemaker.
Hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.
Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.
Het inbrengen van een stimulatie-electrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.
Uitgevoerd door of alleen de cardioloog of internist, of alleen de chirurg.
Het inbrengen van een stimulatie-electrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste
pacemaker. Uitgevoerd door of alleen de cardioloog of alleen de chirurg.
Het inbrengen van een stimulatie-electrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste
pacemaker. In samenwerking door cadioloog en chirurg, aandeel cardioloog.
Het inbrengen van een stimulatie-electrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste
pacemaker. In samenwerking door cardioloog en chirurg, aandeel chirurg.
Het bevestigen van een stimulatie-electrode op het epicard na het openen van het hartzakje
en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker. In samenwerking door
cardioloog en chirurg, aandeel cardioloog.
Het bevestigen van een stimulatie-electrode op het epicard na het openen van het hartzakje
en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker. In samenwerking door
cardioloog en chirurg, aandeel chirurg.
Het inbrengen van twee endocardiale electroden en het aansluiten van een subcutaan
geplaatste pacemaker. Uitgevoerd door of alleen de cardioloog of alleen de chirurg.
Het inbrengen van twee endocardiale electroden en het aansluiten van een subcutaan
geplaatste pacemaker. In samenwerking door cardioloog en chirurg, aandeel cardioloog.
Het inbrengen van twee endocardiale electroden en het aansluiten van een subcutaan
geplaatste pacemaker. In samenwerking door cardioloog en chirurg, aandeel chirurg.
##########################################################################
##########################################################################
Vervanging of verwijdering van een pacemaker. Uitgevoerd door cardioloog of internist of
chirurg, al dan niet in samenwerking.
Het bevestigen van de electrode op het epicard na openen van hartzakje en aansluiten van
een subcutaan geplaatste pacemaker. Uitgevoerd door alleen cardioloog of alleen chirurg.
Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en één sinus coronarius elektrode, en het
aansluiten en het afregelen van een biventriculaire pacemaker. Uitgevoerd door een
cardioloog.
Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutane
automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen van de defibrillatiedrempel onder
algehele anesthesie. Uitgevoerd door een cardioloog.
Het inbrengen van een of twee endocardiale elektroden plus sinuscoronarius elektrode en en
het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen
van de defibrillatiedrempel onder algehele anesthesie. Uitgevoerd door een cardioloog.
verwijderd per 1-1-2008
033285
033290
033292
033300
033340
033350
033400
033430
033431
033450
Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van
de cardioverter.
Behandeling met de cardioverter.
Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.
Embolectomie van intrathoracale bloedvaten.
Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia.
Angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en
033491 voor cerebropetale vaten).
Embolectomie van bloedvaten van hoofd, hals en hersenbasis.
Aneurysmata (trepanatie).
Arterioveneuze malformatie.
Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat,
endarteriectomie of patch.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
033480
033481
033482
033483
033490
033491
033500
033520
033521
033531
033556
033557
033558
033572
033581
033600
033602
033603
033604
033605
033630
033631
033650
033651
033652
033653
033654
033656
033657
033658
033659
033660
033661
033663
033670
033671
033673
033674
033675
033676
033677
033688
033691
033692
033693
033694
Extracraniele onderbinding van een der halsslagaders als zelfstandige ingreep bij
verwondingen.
Carotis onderbinding bij cerebrale vaatafwijkingen, inclusief het opzetten en op een later
tijdstip verwijderen van de selverstone-klem (volledige behandeling).
Anesthesie bij het op een later tijdstip verwijderen van de Selverstone-klem.
Intracerebrale bloedingen.
Excisiebiopsie van de arteria temporalis.
Angioplastiek cerebropetale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire centrale vaten en 033350
voor cerebropetale vaten).
Embolectomie van bloedvaten in de buik.
Operaties aan intra-abdominaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continuïteit of
ateriectomie, open procedure (zie 033521 voor endoscopisch).
Endoscopische operaties aan intra-abdominaal gelegen grote vaten, zonder herstel der
continuïteit of ateriectomie (zie 033520 voor open procedure).
Operatieve behandeling van een gebarsten aneurysma aortae abdominalis.
Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca.
Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales.
Inbrengen aorta-bifurcatieprothese en reconstructie van beide arteriae renales.
Selectieve decompressie operatie aan het porta-systeem, via een vaatanastomose.
Onderbinden of vernauwen van de vena cava als zelfstandige ingreep.
Embolectomie van perifere bloedvaten.
Veneuze thrombectomie.
Venasectie op verzoek van een andere specialist.
Aanleggen van locale intraveneuze anesthesie + bloedleegte of plexus blokkade van een
extremiteit in combinatie met andere ingrepen in dezelfde zitting.
Inbrengen van een port-a-cath systeem.
Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continu‹teit
arteriectomie aan de extremiteiten.
Onderbinden van een groot bloedvat.
Operatieve behandeling in een of meer zittingen van de volledige chronische veneuze
insufficientie van een been.
Excisie van een varix.
Excisie van twee varices.
Excisie van drie varices.
Excisie van meer dan drie varices.
Exerese van de gehele vena saphena magna met locale excisie van multiple varices, mits
niet vallend onder code 033650.
Exerese van de gehele vena saphena parva met locale excisie van multiple varices, mits niet
vallend onder code 033650.
(Subfasciale) perforantectomieen, mits niet vallend onder code 033650.
Onderbinden en inspuiten naar perifeer.
Compressie-sclerotherapie van varices volgens Fegan, per been, eerste jaar.
Compressie-sclerotherapie van varices volgens Fegan, per been, ieder volgend jaar.
Operatie voor aneurysma(ta) of arterioveneuze fistel(s).
Reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of
patch.
Reconstructie van perifere slagader zonder transplantaat.
Aanleggen axillo-bifemorale bypass.
Aanleggen axillo-femorale bypass.
Aanleggen femoro-popliteale bypass.
Aanleggen femoro-tibiale bypass.
Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.
Aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse
(CAPD).
Aanleggen uitwendige arterioveneuze shunt, per zitting.
Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt, per zitting.
Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt, met bypass, per zitting.
Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
033695
033696
033697
Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt.
Opheffen inwendige arterioveneuze shunt.
Reconstructie arteriële of veneuze pool bij in- of uitwendige arterioveneuze shunt, per zitting.
033698
033913
033920
033921
033930
033950
Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of
drukmeting.
Angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en
033491 voor cerebropetale vaten).
Para-aortale lymfklieruitruiming, open procedure (zie 033723 voor endoscopsch).
Stagerings lymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor
endoscopisch).
Endoscopische para-aortale lymfklieruitruiming (zie 033721 voor open procedure).
Endoscopische stagerings lymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open
procedure).
Radicale halsklieruitruiming. Hieronder wordt verstaan de therapeutische verwijdering aan
een of beide zijden van alle lymfklieren tussen onderkaak en clavicula met medenemen van
de musculus sternocleidomastoideus en vena jugularis.
Regionale klierdissectie, enkelzijdig bijvoorbeeld axillair, inguinaal of in de nek.
Een of meerdere lymfatico-veneuze anastomosen van een volledige extremiteit.
Diagnostische lymfklierextirpatie, supra of infraclaviculair.
Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor endoscopisch).
Endoscopische miltoperatie, waaronder extirpatie (zie 033820 voor open procedure).
Stageringslaparotomie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele
fixatie van de ovariae (zie 033824 voor stageringslaparoscopie).
Miltextirpatie als onderdeel van een laparotomie om andere redenen, open procedure (zie
033825 voor endoscopisch).
Stageringslaparoscopie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele
fixatie van de ovariae (zie 033822 voor stageringslaparotomie).
Endoscopische miltextirpatie als onderdeel van een laparoscopie om andere redenen (zie
033823 voor open procedure).
Locale excisie mammatumor met vriescoupe of onder rontgencontrole onder algehele
anesthesie.
Conusexcisie van de mamma.
(Subcutane) mastectomie met of zonder huidreductie, zonder okseltoilet.
Gynaecomastie-extirpatie.
Mamma amputatie met verwijderen van oksellymfklieren.
Mamma amputatie met uitruiming van axillaire infraclaviculaire en retrosternale lymfklieren.
033971
034010
034040
034101
034111
034112
034140
034141
034160
034170
034171
034172
034173
034174
034175
034210
034222
034223
034232
034240
034261
Plastische correctie van een deformiteit van de mamma.
Extirpatie grote kaakcyste.
Operatieve verwijdering van een of meerdere geretineerde tandelementen.
Plastiek Frenulum linguae door middel van opschuif- of Z-plastiek.
Extirpatie van de gehele tong.
Extirpatie van een gedeelte van de tong.
Primaire behandeling van gehemeltespleten in het voorste gedeelte van het palatum.
Primaire behandeling van gehemeltespleten in het achterste gedeelte van het palatum.
Extirpatie tumor weke delen van de mond.
Primaire behandeling cavum oris oncologie
Primaire behandeling larynx oncologie
Primaire behandeling oropharynx oncologie
Recidief behandeling cavum oris oncologie
Recidief behandeling larynx oncologie
Recidief behandeling oropharynx oncologie
Verwijdering van een of meerdere speekselstenen, per klier en/of ductus.
Partiele extirpatie van het opppervlakkig deel van de glandula parotis.
Totale extirpatie van het oppervlakkig deel van de glandula parotis.
Extirpatie van de glandula submandibularis of de glandula sublingualis.
Totale parotidectomie.
Operatie van een speekselfistel.
033699
033721
033722
033723
033724
033730
033740
033752
033780
033820
033821
033822
033823
033824
033825
033911
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
034300
034301
034410
Operatie cardiospasmus, open procedure (zie 034302 voor endoscopisch).
Operatieve behandeling oesophagusstenose, open procedure (zie 034303 voor
endoscopisch).
Endoscopische operatie cardiospasmus (zie 034300 voor open procedure).
Endoscopische operatieve behandeling oesophagusstenose (zie 034301 voor open
procedure).
Endoscopische oesophagotomie (zie 034309 voor open procedure).
Oesophagotomie, open procedure (zie 034308 voor endoscopisch).
Operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker, open procedure (zie 034311
voor endoscopisch).
Endoscopische operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker (zie 034310
voor open procedure).
Behandeling van een oesophagus-divertikel met laserchirurgie.
Resectie van oesophaguscarcinoom.
Oesophagusresectie met colonimplantatie.
Operatieve behandeling oesophagus atresie.
Operatieve behandeling oesophagusperforatie.
Behandeling van bloedingen uit oesophagus varices door middel van de knoop van Boerema
of door transsectie van de oesophagus.
Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief
eventuele proefexcisie(s).
Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van
fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Endo-echografie.
verwijderd per 1-1-2008
Oesofagusfunctieonderzoek.
Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische
dilatatie van de oesophagus en/of het plaatsen van een prothese (stent) in de oesophagus of
verwijding van de cardia.
Behandeling Zenker-divertikel.
Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora
aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).
Endoscopische gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen
of corpora aliena) (zie 034401 voor open procedure).
Ramstedt operatie voor pylorusstenose, open procedure (zie 034411 voor endoscopisch).
034411
Endoscopische ramstedt operatie voor pylorusstenose (zie 034410 voor open procedure).
034431
034432
034433
034434
034436
034440
034450
034451
034460
Stamvagotomie plus antrumresectie.
Maagresectie.
Maagresectie in combinatie met cholecystectomie.
R2-resectie van de maag.
Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.
Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.
Volumereductieoperatie maag, open procedure (zie 034451 voor endoscopisch).
Endoscopische volumereductieoperatie maag (zie 034450 voor open procedure).
Stamvagotomie, als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034462 voor endoscopisch)
034461
Pariëtale cel vagotomie of highly selective vagotomie (HSV), open procedure (zie 034463
voor endoscopisch).
Endoscopische stamvagotomie, als zelfstandige verrichting (zie 034460 voor open
procedure).
Endoscopische pariëtale cel vagotomie of highly selective vagotomie (HSV) (zie 034461 voor
open procedure).
Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en
operatieve endoscopie.
verwijderd per 1-1-2008
Orale maagbiopsie met capsule onder beeldvormende techniek.
Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.
Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).
034302
034303
034308
034309
034310
034311
034312
034322
034342
034353
034360
034372
034380
034382
034383
034385
034392
034393
034401
034402
034462
034463
034483
034485
034489
034501
034502
034503
034504
034531
034532
034533
034534
034540
034541
034551
034552
034563
034564
034565
034566
034602
034603
034612
034613
034633
034638
034639
034682
034684
034685
034686
034687
034688
034689
034690
034693
034732
034733
034734
034735
034738
034739
Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie, open procedure (zie 034504
voor endoscopisch).
Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).
Endoscopisch aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparoscopie (zie 034502 voor
open procedure).
Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).
Stamvagotomie plus gastro-enterostomie als zelfstandige verrichting, open procedure (zie
034534 voor endoscopisch).
Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).
Endoscopische stamvagotomie plus gastro-enterostomie als zelfstandige verrichting (zie
034532 voor open procedure).
Opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting, open procedure (zie
034541 voor endoscopisch).
Endoscopisch opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting (zie 034540
voor open procedure).
Stamvagotomie plus pyloroplastiek, open procedure (zie 034552 voor endoscopisch).
Endoscopische stamvagotomie plus pyloroplastiek (zie 034551 voor open procedure).
Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).
Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie bij maagdarmcolonfistel (zie 034563 voor open procedure).
Endoscopische overhechting maagperforatie (zie 034564 voor open procedure).
Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora
aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).
Endoscopische enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen
of corpora aliena (zie 034602 voor open procedure).
Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613
voor endoscopisch).
Endoscopische resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie (zie 034612
voor open procedure).
Beklemde breuk + darmresectie.
Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).
Endoscopische dunne darmresectie (zie 034638 voor open procedure).
Orale dunnedarm biopsie met capsule onder beeldvormende techniek.
Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).
Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla
vateri (ERCP).
Diagnostische coloscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s) en
poliepectomie.
Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een
endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.
verwijderd per 1-1-2008
Capsule endoscopie.
Interventie-coloscopie.
Diagnostische sigmoidoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s)
en poliepectomie.
Rectoscopie of proctoscopie.
Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).
Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor
endoscopisch).
Endoscopische totale colectomie plus rectumamputatie (zie 034732 voor open procedure).
Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open
procedure).
Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch)
Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open
procedure).
034752
034753
034792
034793
034796
034797
034798
034799
034808
034809
034810
034811
034832
034833
034834
034835
034850
034851
034852
034880
034881
034890
034900
034901
034910
034911
035011
035012
035020
035021
035022
035023
035024
035025
035120
035121
035122
035123
035135
035136
035138
035139
035150
035152
Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis,
open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).
Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus
of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).
Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie
034793 voor endoscopisch).
Endoscopische enterostomie als onderdeel van een laparoscopie of om andere redenen (zie
034792 voor open procedure).
Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).
Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).
Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).
Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).
Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).
Endoscopische entero-anastomose operatie (zie 034808 voor open procedure).
Ileorectale anastomose, open procedure (zie 034811 voor endoscopisch).
Endoscopische ileorectale anastomose (zie 034810 voor open procedure).
Overhechten darmperforatie, open procedure, zie 034835 voor endoscopisch).
Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.
Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.
Endoscopisch overhechten darmperforatie (zie 034832 voor open procedure).
Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.
Sluiten van een anus praeternaturalis, extraperitoneaal.
Opheffen van een entero- of ileostomie.
Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor
endoscopisch).
Endoscopische ileusoperatie zonder resectie of anastomose (zie 034880 voor open
procedure).
Darmtransplantatie levende donor
Operatie van appendiculair abces, open procedure (zie 034901 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie van appendiculair abces, zie 034900 voor open procedure).
Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor endoscopisch).
Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).
Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, de eerste behandeling.
Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, iedere volgende
behandeling binnen een jaar.
Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.
Operatie rectumprolaps bij volwassenen, abdominaal.
Operatie rectumprolaps bij kinderen.
Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis.
Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus
praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).
Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of
tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).
Excisie van een fissura ani.
Operatie van een fistula ani.
Operatie recidief fistula ani.
Post anal repair.
Niet operatieve ambulante behandeling van hearmorrhoïden door middel van scleroseren,
bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.
Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren,
bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een
jaar.
Operatie van haemorrhoïden (niet het scleroseren).
verwijderd per 1-1-2008
Behandeling haemorrhoïden door middel van manuele dilatatie onder narcose.
Operatieve behandeling atresia ani in een of meerdere zittingen.
Operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek, open procedure (zie 035154 voor
endoscopisch).
035153
035154
035155
035160
035210
035220
035230
035280
035300
035301
035320
035321
035322
035323
035340
035341
035342
035350
035351
035352
035355
035356
035357
035420
035430
035498
035501
035502
035505
035512
035571
035584
035588
035690
035700
035702
035703
035710
035712
035713
035720
035721
Secundaire sphincter reconstructie in verband met incontinentia alvi, open procedure (zie
035155 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek (zie 035152 voor
open procedure).
Endoscopische secundaire sphincter reconstructie in verband met incontinentia alvi (zie
035153 voor open procedure).
Rekking sluitspier van de endeldarm.
Leveroperaties wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur.
Kwabresectie lever.
Partiële levertransplantatie levende donor
Leverbiopsie.
Heropenen van de galwegen, eventueel papilla vateriplastiek, open procedure (zie 035301
voor endoscopisch).
Endoscopische heropenen van de galwegen, eventueel papilla vateriplastiek (zie 035300
voor open procedure).
Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met
cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).
Endoscopisch primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met
cholecystectomie (zie 035320 voor open procedure).
Heropenen van de galwegen met bilidigestieve anastomose.
Hepatico-jejunostomie.
Galblaas drainage, open procedure (zie 035342 voor endoscopisch).
Extra corporele schokgolf behandeling (ESWL), galwegstenen.
Endoscopische galblaas drainage (zie 035340 voor open procedure).
Cholecystectomie.
Cholecystectomie inclusief choledochotomie, open procedure (zie 035356 voor
endoscopisch).
Cholecystectomie plus appendectomie, open procedure (zie 035357 voor endoscopisch).
verwijderd per 1-1-2008
Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te verrichten
cholangiogram.
Endoscopische cholecystectomie inclusief choledochotomie (zie 035351 voor open
procedure).
Endoscopische cholecystectomie plus appendectomie (zie 035352 voor open procedure).
Pancreas extirpatie.
Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.
Pancreas operatie.
Diagnostische ascitespunctie.
Therapeutische ascitespunctie.
Implantatie van refusal- of dimenformon tabletten als zelfstandige verrichting.
Proeflaparotomie.
Excisie vet en operatieve correctie van huiddeformiteit van de onderbuik, met of zonder
behandeling van een navelbreuk, de zogenaamde vetschortoperatie.
Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Therapeutische laparoscopie, bijvoorbeeld ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering van
intra-abdominale cysten, endometriosen en dergelijke of doorsnijding van pathologische
strengvormigen in het abdomen of het kleine bekken.
Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.
Hernia inguinalis, open procedure (zie 035710 voor endoscopisch).
Hernia incarcerata, zonder darmresectie, open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).
Recidief hernia inguinalis, open procedure (zie 035713 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie hernia inguinalis (zie 035700 voor open procedure.
Endoscopische operatie hernia incarcerata, zonder darmresectie (zie 035702 voor open
procedure).
Endoscopische operatie recidief hernia inguinalis (zie 035703 voor open procedure).
Hernia femoralis, open procedure (zie 035721 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie hernia femoralis (zie 035720 voor open procedure).
verwijderd per 1-1-2008
035740
035741
035750
035751
035760
035761
035762
035763
035770
035771
035772
035773
035774
035775
035780
035781
035782
035790
036000
036002
036003
036004
036005
036006
036007
036008
036013
036014
036015
036016
036032
036033
036034
036035
036040
036041
036042
036043
036045
036046
Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie hernia cicatricialis (zie 035740 voor open procedure).
Hernia epigastrica, open procedure (zie 035751 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie hernia epigastrica (zie 035750 voor open procedure).
Hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar, open procedure (zie 035762 voor
endoscopisch).
Hernia umbilicalis bij personen tot 12 jaar, open procedure (zie 035763 voor endoscopisch).
Endoscopische operatie hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar (zie 035760 voor open
procedure).
Endoscopische operatie hernia umbilicalis bij personen tot 12 jaar (zie 035761 voor open
procedure).
Hernia diaphragmatica, abdominaal, open procedure (zie 035774 voor endoscopisch).
Operatie wegens hernia diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan niet met het
openen van de galwegen, open procedure (zie 035775 voor endoscopisch).
Operatie recidief hernia diaphragmatica, abdominaal.
Aandeel chirurg bij Zielke operatie. Uitgebreide thoraco-frenico-laparotomie ten behoeve van
een orthopedische verrichting aan de voorzijde van de thoracolumbale wervelkolom, inclusief
verwijderd per 1-1-2008
het eventueel sluiten van deze incisie.
Endoscopische operatie hernia diaphragmatica, abdominaal (zie 035770 voor open
procedure).
Endoscopische operatie wegens hernia diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan
niet met het openen van de galwegen, (zie 035771 voor open procedure).
Hernia diaphragmatica, thoracaal, open procedure (zie 035782 voor endoscopisch).
Operatie recidief hernia diaphragmatica, thoracaal.
Endoscopische operatie hernia diaphragmatica, thoracaal (zie 035780 voor open procedure).
Operatieve behandeling spierhernia.
verwijderd per 1-1-2008
Transcutane punctie niercyste onder beeldvormende techniek.
Nephrostomie via lumbotomie.
Verwijdering van niersteen met behulp van endoscopie via een door de radioloog aangelegde
en gedilateerde nephrostomie, inclusief nabehandeling, open procedure (zie 036004 voor
endoscopisch).
Endoscopische verwijdering van niersteen met behulp van endoscopie via een door de
radioloog aangelegde en gedilateerde nephrostomie, inclusief nabehandeling (zie 036003
voor open procedure).
Nephrotomie, open procedure (zie 036007 voor endoscopisch).
Nephrotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036008 voor
endoscopisch).
Endoscopische nephrotomie (zie 036005 voor open procedure).
Endoscopische nephrotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036006 voor open
procedure).
Pyelotomie, open procedure (zie 036015 voor endoscopisch).
Pyelotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036016 voor
endoscopisch).
Endoscopische pyelotomie (zie 036013 voor open procedure).
Endoscopische pyelotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036014 voor open
procedure).
Partiële nephrectomie, open procedure (zie 036034 voor endoscopisch).
Partiële nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier.
Endoscopische partiële nephrectomie (zie 036032 voor open procedure).
Endoscopische niercysteoperatie.
Nephrectomie, open procedure (zie 036046 voor endoscopisch).
Nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier
Nephrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie, open procedure (zie 036047
voor endoscopisch).
Nephrectomie voor maligne niertumoren, anders dan langs lumbale weg.
Donornephrectomie, open procedure (zie 036048 voor endoscopisch).
Endoscopische nephrectomie (zie 036040 voor open procedure).
036047
036048
036052
036053
036054
036055
036056
036060
036070
036071
036082
036083
036084
036085
036086
036087
036092
036094
036095
036096
036097
036131
036132
036133
036134
036135
036136
036140
036141
036150
036151
036164
036165
036166
036167
036170
036181
036189
036192
036193
036195
036196
036197
036198
036201
036202
036210
Endoscopische nephrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie (zie 036042
voor open procedure).
Endoscopische donornephrectomie (zie 036045 voor open procedure)
Pyelumplastiek, open procedure (zie 036054 voor endoscopisch).
Pyelumplastiek na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036056 voor
endoscopisch).
Endoscopische pyelumplastiek (zie 036052 voor open procedure).
Operatieve behandeling hoefijzernier, inclusief klieven brug, eventuele steenverwijdering
en/of pyelumplastiek.
Endoscopische pyelumplastiek na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036053 voor
open procedure).
Nephropexie.
Lymfocele-operatie, open procedure (zie 036071 voor endoscopisch).
Endoscopische lymfocele-operatie (zie 036070 voor open procedure).
verwijderd per 1-1-2008
Nierbiopsie.
Lumbotomie voor een open nierbiopsie.
Endoscopische operatie voor nierbiopsie.
Aanleggen van een nephrostomie en dilatatie van het kanaal, inclusief niersteenverwijdering,
open procedure (zie 036086 voor endoscopisch).
Endoscopisch aanleggen van een nephrostomie en dilatatie van het kanaal, inclusief
niersteenverwijdering (zie 036085 voor open procedure).
Nephrostomie, transcutaan.
Operatieve drainage van een paranephritisch abces, inclusief nabehandeling.
Operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling, open procedure
(zie 036095 voor endoscopisch).
Endoscopische operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling
(zie 036094 voor open procedure).
Nieroperatie met behulp van koeling en bloedleegte, bijvoorbeeld bij koraalsteen.
Decapsulatio renis.
Implanteren van een of beide ureteren in een ge‹soleerd darmsegment.
Uretero-cutaneostomie, enkelzijdig.
Transuretero-ureterostomie.
Stomacorrectie bij prolaps of stenose van het urinestoma.
Secundaire urinedevierende ingreep, bijvoorbeeld omzetten ureterosigmoideostomie of
transuretero-ureterostomie in Brickerlis.
Correctie van stenose overgang ureter op ileumlis.
Ureterimplantatie in darm, enkelzijdig.
Ureterimplantatie in darm, dubbelzijdig.
Ureterimplantatie in blaas, enkelzijdig.
Ureterimplantatie in blaas, dubbelzijdig.
Gedeeltelijk of geheel vervangen van de ureter door darmsegment.
Transurethrale resectie van een ureterocele.
Operatieve behandeling van een ureterocele.
verwijderd per 1-1-2008
Recalibratie van de ureteren bijvoorbeeld volgens Hendren.
Retrogade endoscopische plaatsing van een stent (endoprothese), al dan niet met dilatatie
van de ureter.
Ureterolysis bijvoorbeeld bij retroperitoneale fibrose, enkel- en dubbelzijdig.
Aanleggen van een continent urostoma.
Transuretrale uretersteenbehandeling
Extracorporale schokgolf behandeling (ESWL) voor urinewegstenen, per zijde.
Ureter operatie, open procedure (zie 036197 voor endoscopisch).
Ureter operatie na operatieve ingreep aan dezelfde ureter of in hetzelfde gebied.
Endoscopische ureter operatie (zie 036195 voor open procedure).
Antegrade sondage en dilatatie van de ureter en/of het plaatsen van een stent
(endoprothese).
Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.
Operatief verwijderen van een of meerdere corpora aliena.
Operatief aanleggen van een blaasfistel.
036212
036213
036220
036221
036222
036223
036230
036231
036233
036234
036235
036236
036240
036241
036250
036251
036252
036253
036254
036255
036256
036259
036260
036261
036330
036343
036344
036408
036409
036411
036420
036421
036423
036445
036446
036447
036448
036460
036495
036496
036497
036498
036520
036552
036553
Operatieve behandeling maligne blaastumor met behulp van interstitiele radiotherapie via
cystotomie.
Anesthesiologie bij verwijderen van het radium.
Endovesicale electrocoagulatie of lasercoagulatie.
Transurethrale proefexcisie uit de blaaswand.
Transurethrale resectie van de blaashals, respectievelijk de sphincter externus.
Transurethrale resectie van een of meerdere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.
Diverticulectomie met inbegrip van operatieve behandeling van obstructies in urethra
posterior, open procedure (zie 036231 voor endoscopisch).
Endoscopische diverticulectomie met inbegrip van operatieve behandeling van obstructies in
urethra posterior (zie 036230 voor open procedure).
Endoscopische diverticulectomie blaaswand (zie 036234 voor open procedure).
Diverticulectomie blaaswand, open procedure (zie 036233 voor endoscopisch).
Blaasdistensie, bijvoorbeeld volgens Helmstein.
Operatieve behandeling van een blaasruptuur.
Partiële cystectomie, open procedure (zie 036241 voor endoscopisch).
Endoscopische partiële cystectomie (zie 036240 voor open procedure).
Totale cystectomie, open procedure (zie 036256 voor endoscopisch).
Cystectomie met eenvoudige deviatie van de urinewegen.
Totale cystectomie met urinedeviatie door middel van het implanteren van een of beide
ureteren in een geisoleerd darmsegment, in een zitting.
Totale cystectomie met aanleggen van een continent urostoma, in een zitting.
Undiversion.
Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, inclusief
de cystectomie, in een zitting.
Endoscopische totale cystectomie (zie 036250 voor open procedure).
Percutane plaatsing van testelectroden in het foramen sacrale of bij de nervus pudendus, met
proefcystometrie.
Implantatie van een permanente electrode in het foramen sacrale of bij de nervus pudendus,
inclusief eventuele proefcystometrie.
Lithotrypsie.
Sluiten van de blaas bij exstrophia vesicae.
Y-V plastiek van de blaashals.
Blaasaugmentatie.
Urethrotomia externa.
Perineale urethrostomie.
Meatotomie.
Operatie van een of meerdere urethradivertikels.
Operatie van een of meerdere urethrafistels.
Secundaire sluiting van eerder aangelegde urethrafistel wegens hoge urethrastrictuur.
Primaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of
urethrastrictuur, perineaal.
Primaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of
urethrastrictuur, abdominaal.
Secundaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of
urethrastrictuur.
Secundaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of
urethrastrictuur door middel van het aanleggen van een urethrafistel met behulp van (scrotum) huidplastiek.
Behandeling incontinentie met teflon injectie(s) en/of subtrigonale fenolinjectie(s).
Urethrotomia interna blind.
Urethrotomia interna à-vue, bijvoorbeeld volgens Sachse.
Transurethrale resectie of coagulatie urethrale kleppen.
Urethrectomie.
Transurethrale prostaatresectie.
Enucleatie van het prostaatadenoom.
Totale prostatectomie, inclusief kapsel, open procedure (zie 036556 voor endoscopisch).
036554
036555
036556
Prostatectomie met behulp van cryo-techniek.
Ballondilatatie voor prostaatobstructie.
Endoscopische totale prostatectomie, inclusief kapsel (zie 036553 voor open procedure).
036560
036581
Plaatsing van een anti-obstructieveer in de urethra prostatica.
Prostaatbiopsie voor histologisch onderzoek het betreft hier een punctie met een dikke naald
of een holle gespleten mandrijn.
Hydro-of spermatocele operatie, open procedure (zie 036612 voor endoscopisch).
Hydrocele operatie met verzorging van een liesbreuk.
Endoscopische hydro-of spermatocele operatie (zie 036610 voor open procedure).
Varicocele operatie, open procedure (zie 036622 voor endoscopisch).
Varicocele operatie met verzorging van een hernia inguinalis, open procedure (zie 036623
voor endoscopisch).
Endoscopische varicocele operatie (zie 036620 voor open procedure).
Endoscopische varicocele operatie met verzorging van een hernia inguinalis (zie 036621 voor
open procedure).
Radicale amputatie van het scrotum, verplaatsing van de urethra en extirpatie van de
inguinale lymfklieren.
Orchiectomie, enkelzijdig, open procedure (zie 036641 voor endoscopisch).
Endoscopische orchiectomie, enkelzijdig (zie 036640 voor open procedure).
Orchidopexie, open procedure (zie 036671 voor endoscopisch).
Endoscopische orchidopexie (zie 036670 voor open procedure).
Testis-biopsie.
Implantatie testisprothese.
Implantatie incontinentie-prothese.
Sterilisatie door middel van vasectomie.
Epididymectomie.
Vaso-epididymostomie.
Reconstructie van een vas deferens na vasectomie.
Excisie spermagranuloom.
Phimosis operatie, met uitsluiting van de dorsale klieving.
Verwijdingsplastiek van het praeputium met behulp van transpositie van huid.
Frenulumplastiek van de penis.
Penis amputatie.
Penis amputatie met uitgebreide verwijdering van de inguinale lymfklieren.
Primaire chirurgische behandeling van hypospadie, excisie van de chorde en strekking van
de penis.
Primaire chirurgische behandeling van hypospadie met reconstructie van de urethra.
Resectie van de vena dorsalis penis profunda met zijn vertakkingen.
Saphenaplastiek bij priapisme.
Penis-prothese.
Revascularisatie van de penis met behulp van de operatiemicroscoop.
Correctie van de penis-curvatuur bij morbus peyroni.
Enkelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen,
open procedure (zie 036914 voor endoscopisch).
Endoscopische enkelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of
ontstekingen (zie 036913 voor open procedure).
Second-look operatie na abdominaal carcinoom, open procedure (zie 036943 voor
endoscopisch).
Endoscopische second-look operatie na abdominaal carcinoom (zie 036942 voor open
procedure).
Dubbelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen,
open procedure (zie 036952 voor endoscopisch).
Endoscopische dubbelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of
ontstekingen (zie 036951 voor open procedure).
Plastische reconstructie van de tubae met behulp van de operatiemicrscoop.
Sterilisatie van de vrouw via laparotomie of kolpotomie.
Sterilisatie van de vrouw via laparoscopie of culdoscopie.
Pertubatie met sheeman-apparaat.
036610
036611
036612
036620
036621
036622
036623
036632
036640
036641
036670
036671
036680
036690
036695
036721
036750
036760
036763
036792
036800
036801
036802
036830
036831
036842
036843
036845
036846
036847
036848
036849
036913
036914
036942
036943
036951
036952
037043
037051
037052
037070
037100
037111
037120
037122
037131
037132
Supravaginale uterus amputatie.
Abdominale uterus extirpatie.
Operatie carcinoma cervicis uteri volgens schauta en wertheim.
Uterus extirpatie in verband met carcinoma in-situ cervicis.
Vaginale uterus extirpatie.
Abdominale uterus extirpatie met aansluitend een abdominale urethrosuspensie operatie.
037140
037141
037150
037151
037161
037173
Abdomino-vaginale radicale uterus extirpatie met volledige bekken-lymphadenectomie.
Operatieve behandeling endometrium carcinoom zonder bekken-lymphadenectomie.
Debulking operatie.
Aandeel chirurg in debulking operatie.
Enucleatie van een of meerdere myomen volgens bonney.
Therapeutische hysteroscopie, kleine verrichtingen, zoals: ovabloc-sterilisatie, conventionele
poliepectomie, verwijdering van een intra-uterine device of een focale coagulatie.
037175
Transcervicale endochirurgie met behulp van hysteroscoop, type a. Endoresectie van
enkelvoudige en zuiver submuceuze myomen (type 0), resectie van enkelvoudige adhaesies
en endoresectie van grotere poliepen.
##########################################################################
Curettage.
Electroconisatie van de portio, respectievelijk lis-excisie overgangszone.
Portio amputatie, respectievelijk conische cervix excisie.
Operatieve behandeling cervixscheuren.
Operatie volgens Pozzi-Emmet, respectievelijk Shirodkarcerclage.
Normale prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek. Een eenvoudige voor- en
achterwandplastiek, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van reefhechtingen tegen
licht incontinentia urinea.
Prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek en portioamputatie.
Prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek en vaginale uterus extirpatie.
Prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek, en abdominale uterus extirpatie.
Retroflexio uteri operatie.
Plastische reconstructie van uterus en vagina, zoals gebruikelijk bij transsexuele operaties.
037177
037191
037200
037210
037240
037242
037263
037264
037265
037266
037271
037280
037370
037380
037404
037410
037420
037440
037450
037460
037490
verwijderd per 1-1-2008
Steriliteits behandeling met intra-uterine cortison applicatie.
Kolpotomie.
Operatie vaginale en para-urethrale cysten.
Operatie recto-vaginale fistel.
Operatie vesico-vaginale fistel.
Eenvoudige incontinentia urinae behandeling, inclusief voor- en achterwandplastiek, open
procedure (zie 037344 voor endoscopisch).
##########################################################################
Endoscopische eenvoudige incontinentia urinae behandeling, inclusief voor- en
achterwandplastiek (zie 037342 voor open procedure).
Endoscopische uitgebreide incontinentia urinae behandeling, inclusief voor- en
achterwandplastiek (ie 037343 voor open procedure).
Enterocele operatie, abdominaal of vaginaal.
Abdominale retroperitoneale fixatie van de vaginatop (of operatie volgens Rust)
Vaginismus operatie.
Operatieve behandeling condylomata accuminata.
Operatie glandula Bartholini.
Vulvectomie, zonder extirpatie van de lieslymfklieren.
Operaties wegens carcinoma vulvae, met medeneming van de inguinale lymfklieren.
Plastische correctie van een oude totaalruptuur.
Radicale chirurgie vrouwelijke geslachtsorganen gecombineerd met reconstructieve chirurgie
037500
037520
037521
037522
Amniocentese of -punctie tweede helft graviditeit.
Antenatale diagnostiek vroege graviditeit.
Prenatale screening: counseling
Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting)
037292
037308
037313
037332
037334
037342
037343
037344
037345
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
037523
037532
037561
037581
037590
037600
037602
037611
037613
037616
037621
037623
037626
037631
037633
037636
037791
037792
037793
037794
037795
037796
037891
037892
037900
037940
037941
038010
038011
038014
038015
038016
038017
038018
038030
038031
038032
038033
038034
038035
038036
038037
038038
038040
038050
038080
038100
038103
Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
verwijderd per 1-1-2008
Cardiotocografie
Abortus verwijdering. Hieronder wordt niet begrepen de curettage waarbij achteraf uit het PAonderzoek een abortus wordt vastgesteld. Hiervoor geldt code 037191.
Operatie wegens extra-uterine graviditeit.
Volledige behandeling partus immaturus (zwangerschap van 16 tot 28 weken).
Voorbehandeling partus en zwangerschapsbegeleiding.
Partus aan huis of in een kraamkliniek op verzoek van de huisarts of de verloskundige op
medische indicatie, in consult gedaan.
(Poli-)klinische partus niet meerling / niet stuit, zonder voorbehandeling, op medische
indicatie.
(Poli-)klinische partus niet meerling / niet stuit, met voorbehandeling, op medische indicatie.
(Poli-)klinische partus niet meerling / niet stuit, met of zonder voorbehandeling, met of zonder
kraambed zonder medische indicatie.
Stuit (poli-)klinische partus zonder voorbehandeling, op medische indicatie.
Stuit (poli-)klinische partus met voorbehandeling, op medische indicatie.
Stuit (poli-)klinische partus met of zonder voorbehandeling, met of zonder kraambed zonder
verwijderd per 1-1-2008
medische indicatie.
Meerling (poli-)klinische partus spontaan zonder voorbehandeling, op medische indicatie.
Meerling (poli-)klinische partus spontaan met voorbehandeling, op medische indicatie.
Meerling (poli-)klinische partus spontaan met of zonder voorbehandeling, met of zonder
kraambed zonder medische indicatie.
(Poli-)klinische kunstverlossing niet meerling / niet stuit, zonder voorbehandeling.
(Poli-)klinische kunstverlossing niet meerling / niet stuit, met voorbehandeling.
Stuit (poli-)klinische kunstverlossing zonder voorbehandeling.
Stuit (poli-)klinische kunstverlossing met voorbehandeling.
Meerling (poli-)klinische kunstverlossing zonder voorbehandeling.
Meerling (poli-)klinische kunstverlossing met voorbehandeling.
Sectio caesarea zonder voorbehandeling.
Sectio caesarea met voorbehandeling.
Manuele placentaverwijdering op verzoek van huisarts of verloskundige.
Hechting verse incomplete perineumruptuur op verzoek van huisarts of verloskundige.
Hechting verse totaal-perineumruptuur op verzoek van huisarts of verloskundige.
Resectie van halve bovenkaak.
Resectie van totale bovenkaak.
Resectie van halve onderkaak.
Resectie van totale onderkaak.
Resectie van het capitulum mandibulae.
Commando-operatie. Dit is de resectie en-bloc van een gedeelte van de mandibula in
combinatie met een radicale halsklierdissectie inclusief eventuele tracheotomie.
Aandeel chirurg bij commando operatie. Hieronder wordt tenminste verstaan de tumorexcisie
en de halsklierdissectie.
Conservatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula fractuur.
Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula fractuur.
Conservatieve behandeling van een meervoudige mandibula fractuur.
Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula fractuur.
Conservatieve behandeling van een maxilla fractuur, zowel enkel-als dubbelzijdig.
Operatieve behandeling van een maxilla fractuur.
Operatieve behandeling van een zygoma fractuur door temporale elevatie.
Operatieve behandeling van een zygoma fractuur door osteosynthese of infra-orbitale
elevatie.
Repositie blow-out-fractuur met orbitabodem implantaat.
Extirpatie van de discus articularis.
Arthroplastiek bij ankylose van het kaakgewricht.
Torticollis operatie.
Acromionresectie.
Operatieve behandeling epicondylitis.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038104
038109
038110
038111
038113
038121
038122
038123
038124
038128
038130
038131
038132
038133
038134
038135
038136
038140
038150
038151
038152
038153
038154
038163
038164
038165
038166
038172
038173
038175
038177
038179
038181
038183
038184
038190
038191
038192
038195
038196
038197
038201
038202
038210
038211
038212
038213
038220
038221
038222
038223
038224
038228
038230
Osteotomie van humerus, zonder osteosynthese.
Cineplastiek van de bovenarm.
Beenplastiek humerus: multiple osteotomieën in verband met deformiteiten.
Operatieve behandeling pseudarthrose aan de schoudergordel en/of de bovenarm, met
beentransplantaat.
Osteotomie van de humerus, met osteosynthese.
Conservatieve behandeling fractuur van de humerusschacht.
Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur.
Conservatieve behandeling luxatie fractuur van het caput humeri.
Conservatieve behandeling supra-of intracondylaire humerus fractuur.
Verwijderen schoudergips bij elders aangelegd gips.
Operatieve behandeling clavicula fractuur.
Operatieve behandeling condylaire humerus fractuur.
Operatieve behandeling epicondylaire humerus fractuur.
Operatieve behandeling humerusschacht fractuur door middel van ostheosynthese.
Operatieve behandeling subcapitale humerus fractuur.
Operatieve behandeling van luxatiefractuur van het caput humeri.
Operatieve behandeling supra- of intracondylaire humerus fractuur.
Arthrotomie van het schoudergewricht.
Schouderresectie respectievelijk arthrodese.
Bloedige repositie verouderde humerus luxatie.
Operatieve behandeling acromioclaviculaire of sternoclaviculaire luxatie.
Operatie habituele schouderluxatie.
Recidief operatie habituele schouderluxatie.
Prothese implantatie humeruskop.
Prothese implantatie humeruskop en schouderkom.
Verwijderen prothese humeruskop.
Verwijderen prothese humeruskop en schouderkom.
Operatieve behandeling schouderblad hoogstand.
Operatie herstel cuffrupturen.
Operatieve behandeling schouderblad hoogstand bij geboorteverlammingen.
Operatieve ingrepen aan bursa schouder.
Repositie schouderluxatie.
Abductiegips schouder.
Conservatieve behandeling schouderluxatie.
Conservatieve behandeling clavicula fractuur.
Amputatie bovenarm.
Exarticulatie bovenarm met scapula.
Exarticulatie bovenarm zonder scapula.
Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.
Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.
Hanging cast arm.
Osteotomie van radius-of ulnaschacht.
Resectie distale ulna uiteinde.
Beenplastiek radius en/of ulna, multiple osteotomieën in verband met deformiteiten.
Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of de onderarm, met
beentransplantaat.
Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of onderarm, zonder
beentransplantaat.
Grote operatie voor aplasie of hypoplasie van de onderarm.
Conservatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monteggia fractuur genoemd.
Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, met dislocatie en repositie.
Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, zonder dislocatie of fractuur van het
caput radii.
Conservatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radiusschacht.
Conservatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de ulnaschacht of het
olecranon.
Verwijderen circulair gips arm bij elders aangelegd gips.
Operatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monteggia fractuur genoemd.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038231
038232
038233
038240
038241
038250
038251
038264
038265
038266
038267
038270
038279
038290
038291
038300
038306
038308
038310
038311
038313
038315
038316
038317
038318
038320
038321
038322
038323
038324
038325
038326
038330
038332
038333
038335
038336
038340
038341
038342
038349
038350
038351
038353
038354
038355
038356
038357
038358
038359
038360
038370
038371
Operatieve behandeling van een fractuur van het caput radii, bloedige repositie.
Operatieve behandeling van een fractuur van het olecranon.
Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radius- of ulnaschacht.
Arthrotomie van de elleboog.
Synoviectomie van het ellebooggewricht.
Arthrodese of plastiek van de elleboog.
Bloedige repositie van een verouderde elleboogluxatie.
Prothese implantatie distale ulna-of radiuskop.
Prothese implantatie elleboog.
Verwijderen prothese distale ulna-of radiuskop.
Verwijderen prothese elleboog.
Extirpatie van de bursa olecrani.
Onbloedige repositie elleboogluxatie.
Amputatie onderarm.
Exarticulatie in de elleboog.
Extirpatie van handwortelbeentjes.
Prothese implantatie interphalangeaal gewricht.
Prothese implantatie van een metacarpo-phalangeaal gewricht.
Prothese implantatie handwortelbeentje.
Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
Verwijderen prothese handwortelbeentje.
Prothese implantatie polsgewricht.
Verwijderen prothese polsgewricht.
Derotatie osteotomie van phalanxs of os metacarpale.
Conservatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met dislocatie.
Conservatieve behandeling van fractuur van een grondlid van iedere volgende vinger met
dislocatie.
Conservatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes.
Conservatieve behandeling van fractuur van een os metacarpale met dislocatie.
Conservatieve behandeling van fractuur van een os metacarpale met dislocatie, ieder
volgend os metacarpale.
Conservatieve behandeling van fractuur van Bennett.
Conservatieve behandeling afgescheurde strekpees, ook wel mallet-finger genoemd.
Operatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger.
Operatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes.
Operatieve behandeling fractuur van een os metacarpale.
Operatieve behandeling fractuur van Bennett.
Operatieve behandeling scaphoidfractuur, bijvoorbeeld door middel van styloidectomie,
osteosynthese of verwijdering van fractuurfragment.
Operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom, open procedure (zie 038341 voor
endoscopisch).
Endoscopische operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom (zie 038340 voor open
procedure).
Totale synoviectomie van het gehele polsgewricht.
Repositie vingerluxatie onder locale anesthesie.
Arthrodese van metacarpocarpaal-1 of metacarpophalangeaal-1 gewricht.
Arthrodese van een interphalangeaal gewricht.
Arthrodese van tenminste drie interphalangeaal gewrichten in een zitting.
Arthrodese van het polsgewricht.
Repositie luxatie handwortel.
Conservatieve behandeling vinger-of duimluxatie.
Operatieve behandeling vinger-of duimluxatie.
Conservatieve behandeling luxatie perilunata.
Operatieve behandeling luxatie perilunata.
Operatieve repositie metacarpocarpaal-2 gewricht.
Straalsgewijze excisie fascia palmaris.
Intrinsic release'-desinsertie van kleine handspieren bij zogenaamde intrinsieke contracturen.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038374
038375
038377
038379
038380
038381
038382
038385
038387
038390
038391
038393
038394
038395
038396
038397
038398
038399
038400
038401
038403
038404
038407
038409
038411
038412
038413
038414
038416
038420
038422
038423
038424
038425
038426
038427
038439
038440
038441
038442
038443
038444
038445
038450
038451
038452
038453
Synoviectomie van de flexorpezen in de handpalm en volair aan de pols.
Synoviectomie van de strekkers van de handrug met synoviectomie van een of twee
metacarpophalangeaal gewrichten.
Operatieve behandeling van een ruptuur van collaterale banden van het
metacarpophalangeale gewricht.
Kapselplastiek bij luxatie metacarpophalangeaal-1 gewricht.
Arthroplastiek van een metacarpophalangeaal gewricht met synoviectomie en verplanten van
de extensorpees.
Arthroplastiek van twee of drie metacarpofalangeaal gewrichten met synviectomie en
verplanten van de extensorpees.
Operatieve behandeling contractuur van dupuytren door middel van excisie van de fascia
palmaris en multipele transposities van huid (Z-plastieken).
Primair peesherstel in de flexorloge.
Synoviectomie van tenminste 3 metacarpophalangeaal gewrichten met gelijktijdige verlegging
van de strekpezen ter bestrijding van de ulnaire deviatie.
Amputatie of exarticulatie van de hand.
Amputatie of exarticulatie van een vinger of een deel van een vinger.
Amputatie van een vinger met bijbehorende gehele os metacarpale, de zogenaamde smalle
hand.
Replantatie of transplantatie en revascularisatie van een (sub)totaal geamputeerde vinger
met behulp van operatiemicroscoop.
Pollicisatie.
Handversmalling: amputatie van een vinger met bijbehorend os metacarpale met
straaltranspositie.
##########################################################################
##########################################################################
Klieving van een totale syndactylie van twee vingers.
Costotransversectomie of anterolaterale decompressie bij spondylitis.
Extirpatie os coccygis.
Benige halsribresectie.
Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.
Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de
sternumpunctie.
Chemonucleolysis hernia nuclei pulposi.
Plastiek voor trechterborst of kippeborst.
Partiële thoracoplastiek.
Totale thoracoplastiek.
Resectie van de 1e rib bij costaclaviculair compressiesyndroom of van een van de overige
ribben.
Operatieve behandeling fladderthorax.
Klinische behandeling bekkenfractuur.
verwijderd per 1-1-2008
Conservatieve behandeling eenvoudige halswervel fractuur.
verwijderd per 1-1-2008
Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).
Operatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).
Operatieve behandeling bekkenfractuur.
Operatieve behandeling van acetabulumfractuur, al of niet gecombineerd met repositie
heupluxatie.
Operatieve behandeling sternumfractuur.
verwijderd per 1-1-2008
Aanleggen schedeltractie.
Operatieve behandeling hernia cervicalis.
Operatieve behandeling hernia lumbalis.
Recidief operatie hernia lumbalis of cervicalis.
Arthrodese in combinatie met hernia nuclei pulposi in een zitting.
Micro-endoscopische behandeling HNP
Laserbehandeling HNP
Columnotomie bij verstijving wervelkolom.
Dorsale verstijving wervelkolom.
Ventrale spondylodese.
Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.
038455
038456
038457
038472
038473
038474
038482
038484
038485
038487
038488
038489
038490
038495
038496
038497
038498
038499
038500
038503
038504
038505
038510
038511
038512
038513
038514
038520
038521
038522
038523
038524
038525
038526
038527
038530
038531
038533
038534
038535
038540
038541
038550
038552
038554
038555
038556
038557
038559
038560
038561
Cervicale recidief operatie discus bij voorafgaande spondylodese.
Pseudarthrose operatie na dorsale spondylodese.
Arthrodese sacro-iliacaal gewricht.
Scalenotomie.
Scalenectomie.
Uitgebreide transplantatie van rug- of buikspieren.
Gipsbed ten behoeve van niet-operatieve redressie van ernstige verkromming van de
wervelkolom.
Gipscorset.
Gipskraag.
Extirpatie of proefexcisie van een processus spinosus.
Conservatieve behandeling scoliose gedurende een half jaar.
Resectie tuber ischii.
Resectie os sacrum.
Verwijderen bekkengips bij elders aangelegd gips.
Bekken of schoudergips.
Beenmergpunctie.
Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.
Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.
Kop-hals resectie.
Spongiosa uitruiming volgens Vogl, Camera of Trueta.
Subcapitale intercapsulaire wigresectie bij verouderde epiphysiolyse van de heup.
Verwijdering heuppen.
Intertrochantaire verschuivingsosteotomie zonder osteosynthese.
Kop-hals resectie met angulatie osteotomie in een zitting.
Operatieve behandeling ter verbetering van de stand door middel van osteotomie van de
femurschacht of supracondylair.
Subtrochantaire osteotomie volgens Schanz.
Valgiserende of variserende en/of deroterende osteotomie, type Pauwels.
Beenplastiek van het femur.
Epiphysiodese door middel van krammen.
Epiphysiodese door middel van het wegnemen van de groeischijf.
Intertrochantaire verschuivingsosteotomie met ostheosynthese.
Pseudarthrose operatie fractuur van het collum van het femur door middel van transplantatie
of osteotomie.
Pseudarthrose operatie femurschacht door middel van transplantaat of osteotomie.
Operatieve verlenging of verkorting van het bovenbeen.
Trochanter verplaatsing naar distaal met osteosynthese.
Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een
pertrochantere fractuur.
Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supraen transcondylaire fractuur.
Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.
Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur,
respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.
Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.
Arthrotomie van de heup.
Capsulectomie + arthrolysis van het heupgewricht.
Bloedige repositie congenitale heupluxatie, enkelzijdig.
Bloedige repositie verouderde traumatische heupluxatie.
Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor enkelzijdige
heupdysplasie bij pasgeborenen.
Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor dubbelzijdige
heupdysplasie bij pasgeborenen.
Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.
Bekkenosteotomie bij heupluxatie of dysplasie, bijvoorbeeld volgens Salter of Chiari.
Osteosynthese bij symphyseolysis of symphysectomie.
Acetabuloplastiek.
Arthrodese van het heupgewricht.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038562
038563
038564
038565
038566
038567
038568
038569
038571
038574
038575
038634
038635
038640
038641
Interpositie van een cup.
Pandakplastiek, enkelzijdig.
Pandakplastiek met osteotomie in een zitting.
Vervanging van de femurkop.
Volledige H„ngeh fte volgens Voss.
Vervanging van de femurkop en het acetabulum.
Verwijderen total hip bij een niet aan de operatie aansluitende infectie.
Verwijderen van een ge‹mplanteerde total hip + re‹mplantatie nieuwe total hip.
Omkeerplastiek van onderbeen naar bovenbeen.
Uitgebreide spiertransplantatie van heup of bovenbeen.
Transpositie van de musculus iliopsoas bij heupdyspladie, bijvoorbeeld volgens Sharrard of
Mustard.
Quadricepsplastiek.
Gipsbroek.
Gipsbroek, niet verband houdende met een operatieve ingreep.
Gipskoker been.
Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.
Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.
Loopgips voor bovenbeen.
Amputatie bovenbeen.
Exarticulatie van het heupgewricht.
Hemipelvectomie.
Operatieve behandeling ter verbetering van de stand van het onderbeen door middel van
osteotomie, zonder osteosynthese.
Operatieve behandeling ter verbetering van de stand van het onderbeen door middel van
osteotomie, met osteosynthese.
Operatieve behandeling Morbus Osgood Schlatter.
Beenplastiek tibia en/of fibula.
Epiphysiodese door middel van krammen.
Epiphysiodese door middel van wegnemen van de groeischijf.
Operatieve behandeling van pseudartrose met behulp van beentransplantaat, respectievelijk
verlengen van onderbeen met osteosynthese.
Redressie onder narcose bij bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld bij reuma.
Bimalleolaire breuk, conservatief (eventueel trimalleolair).
Conservatieve behandeling fractuur van de fibulaschacht.
Conservatieve behandeling fractuur van de malleolus.
Conservatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.
Conservatieve behandeling fractuur van de tibia- en fibulaschacht.
Conservatieve behandeling intra-articulaire tribiaplateau fractuur.
Conservatieve behandeling patella fractuur.
Operatieve behandeling intra-articulaire tibiaplateau fractuur.
Verwijderen circulair gips been bij elders aangelegd gips.
Operatieve behandeling bi- of trimalleolaire fractuur.
Operatieve behandeling fractuur van de malleolus.
Operatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.
Operatieve behandeling fractuur van tibia- en fibulaschacht en/of verkorten onderbeen met
behulp van osteosynthese.
Operatieve behandeling distale tibiafractuur, respectievelijk pilonfractuur.
Operatieve behandeling patella fractuur.
Eenvoudige arthrotomie of achterste capsulotomie.
Uitgebreide arthrotomie, patellectomie, cheilectomie, synoviectomie en kruisbandplastiek.
038642
038643
038650
038651
038652
038653
038654
Voorste en/of achterste kruisbandplastiek met transplantaat.
Totale of partiële meniscectomie.
Afscheuring ligamentum patellae.
Conservatieve behandeling bandlaesie van de enkel.
Operatieve behandeling bandlaesie van de enkel of de knie.
Conservatieve behandeling letsels collaterale banden van de knie met gips.
Operatieve behandeling letsels collaterale banden van de knie met behulp van plastiek.
038576
038580
038582
038583
038584
038585
038586
038590
038591
038592
038602
038604
038605
038610
038611
038612
038614
038619
038620
038621
038622
038623
038624
038625
038626
038627
038628
038630
038631
038632
038633
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038655
038660
038662
038663
038664
038665
038667
038670
038671
038672
038673
038674
038675
038676
038677
038679
038680
038681
038682
038690
038691
038695
038696
038697
038698
038700
038701
038703
038720
038722
038723
038724
038728
038730
038731
038732
038734
038735
038740
038741
038742
038746
038747
038750
038751
038752
038754
038755
038756
038760
038762
038763
038764
038770
Klieven retinaculum patellae.
Knie resectie, respectievelijk arthrodese.
Operatieve behandeling van habituele patellaluxatie.
Prothese implantatie kniegewricht.
Verwijderen prothese kniegewricht.
Verwijderen knieprothese + reimplantatie nieuwe prothese.
##########################################################################
Afscheuring van de musculus quadriceps.
Extirpatie bursa poplitea.
Extirpatie bursa praepatellaris.
Hechten achillespees na traumatische doorsnijding.
Open Z-vormige verlenging van de achillespees.
Operatieve behandeling van een zogenaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde
achillespees.
Subcutane tenotomie van de achillespees.
Conservatieve behandeling van een zogenaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde
verwijderd per 1-1-2008
achillespees.
verwijderd per 1-1-2008
Repositie patellaluxatie inclusief behandeling met gips.
Hinge graft volgens Henry.
Arthrorisis anterior.
Arthrorisis posterior.
Amputatie van het onderbeen.
Exarticulatie van het onderbeen.
Loopgips.
Gipsspalk voor voet en onderbeen.
Circulair gips voor voet en onderbeen.
Loopgips voor onderbeen.
Extirpatie van os tibiale externum of sesambeen.
Haglund exostose.
Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale.
Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere ossa metatarsale.
Conservatieve behandeling calcaneusfractuur.
Conservatieve behandeling met gips van fractuur van de grote teen.
Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere voetwortelbeenderen.
Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere tenen van een voet.
Operatieve behandeling calcaneus fractuur.
Operatieve behandeling fractuur grote teen.
Operatieve behandeling fractuur van een andere dan de grote teen.
Operatieve behandeling fracturen van de voetwortel, uitgezonderd de calcaneus.
Operatieve behandeling fractuur van een os metatarsale.
Arthrotomie van het enkelgewricht.
verwijderd per 1-1-2008
Repositie enkelluxatie met gips of anderszins.
Repositie enkelluxatie met totale dislocatie van de talus.
Resectie capitula metatarsale, inkorten ossa metatarsalia, enzovoorts.
Wegnemen 5e straal voet.
Operatie hallux valgus.
Operatie hallux rigidus.
Operatie hamerteen, digitus superductus of digitus V-varus.
Uitgebreide operatie wegens misvormingen aan de voet. Combinatie van arthrodese met
arthrolysis, peesverlenging en peesverplanting.
Minder samengestelde operaties wegens hol- of platvoet.
Conservatieve behandeling van ernstige aangeboren of verkregen (trauma-ontstekingen)
misvormingen van de voet, welke langdurig en frequent, minimaal 5 keer per jaar,
behandeling vereisen met redresserende verbanden, plexiglas spalken en dergelijke.
Arthrodese van een interphalangeaal gewricht van de voet.
Arthrodese voetwortel met aanliggende gewrichten, bijvoorbeeld triple arthrodese.
Panarthrodese.
Arthrodese van het talo-cruraal gewricht.
Bunionectomie.
038776
038777
038778
038779
038790
038791
038793
038794
038795
038796
038797
038798
038800
038801
038802
038803
038804
038805
038806
038807
038808
038810
038812
038813
038815
038820
038823
038824
038826
038830
038831
038832
038833
038834
038835
038836
038851
038853
038856
038860
038861
038863
038864
038866
Prothese implantatie enkelgewricht.
Prothese implantatie eerste metatarso-phalangeaal gewricht.
Verwijderen prothese enkelgewricht.
Verwijderen prothese eerste metatarso-phalangeaal gewricht.
Amputatie in de voetwortel.
Amputatie of exarticulatie van een teen.
Exarticulatie van de voet.
Exarticulatie volgens chopart of lisfranc, respectievelijk amputatie transmetatarsaal.
Wegnemen 5e teen plus metatarsale V met uitzondering van de basis.
Maken van een gipsnegatief voor steunzolen.
Maken van een gipsnegatief voor schoenen.
Gipsschoen.
Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van kleine beenderen, zoals vingers,
middenhand, tenen en middenvoet.
Verkrijgen van autotransplantaat van kleine beenderen.
Excochleatie en/of sequestrotomie van kleine beenderen.
Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van middelgrote beenderen, niet behorend tot
de onder code 38800 en 38806 genoemde beenderen, zoals hand-en voetwortelbeenderen.
Verkrijgen van autotransplantaat van middelgrote beenderen.
Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.
Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van grote beenderen, zoals femur, humerus,
bekken en wervellichamen.
Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.
Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.
Verwijderen van een of meerdere exostosen van kleinere beenderen.
Verwijderen van een of meerdere exostosen van middelgrote beenderen zoals hand- en
voetwortel.
Verwijderen van een of meerdere exotosen van grote beenderen.
Synoviovorthese van een gewricht met behulp van een radioactieve stof (yttrium 90) of met
behulp van een chemische stof (osmiumzuur).
Verwijdering van centrale mergpen of van cerclages uit een bot.
Verwijdering krammen na een epiphysiodese.
Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.
Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.
Beenplastiek van andere beenderen dan lange pijpbeenderen van arm of been.
Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat, bij kleine beenderen.
Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht, bij
kleine beenderen.
Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat, bij middelgrote beenderen.
Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij
middelgrote beenderen.
Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat, bij grote beenderen.
Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht, bij
grote beenderen.
Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.
(Poli-)klinische behandeling van grote diepe abcessen zoals:
-mastitis of pectoraal phlegmone;
-hand- en voetphlegome;
-panaritium, uitsluitend met incisie en drainage
-perianaal abces; en
-peritonsillair abces
Operatieve behandeling tendovaginitis stenosans.
Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.
Hechten van een of twee buigpezen, per pees.
Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.
Hechten van een of meerdere zenuwen tegelijkertijd met een of meerdere pezen of spieren.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
038870
038871
038872
038873
038874
038875
038876
038877
038878
038880
038882
038883
038885
038889
038890
038891
038893
038894
038895
038896
038897
038898
038899
038910
038911
038912
038913
038914
Tenolyse flexorpees pols.
Tenolyse flexorpees vinger/handpalm.
Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.
Transpositie van meer dan een pees.
Peesplastiek met transplantaat.
Reconstructie van een buigpeesruptuur in de peesschede met behulp van een silastic rod,
primaire behandeling.
Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren.
Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.
Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, uitgebreid.
Spierbiopsie, eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.
verwijderd per 1-1-2008
Maken gipsnegatief voor prothesen.
Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.
(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders
behandelde of gereponeerde fracturen.
Vernieuwing gipsverband indien de algmene bepaling onder 6b van toepassing is.
Verbeteren stomp van kleine ledematen.
Verbeteren stomp van grote ledematen.
Scharniergips.
Verwijderen klein gips.
Verwijderen groot gips.
Maken kleine spalk.
Maken grote spalk.
Aanleggen zinklijmverband.
Verwijderen zinklijmverband.
Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.
##########################################################################
Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich
bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het
pathologisch onderzoek.
De dermatoloog geëigende chirurgisch-technische ingrepen, zoals het operatief verwijderen
of het met de hyfrecator behandelen van tumoren of naevi, het frezen en dergelijke.
038931
038932
038940
038941
Partiele nagelbedexcisie van de grote teen.
Totale excisie van een nagelbed.
Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.
Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet
wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
038942
Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan
locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt
verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
038943
038963
038970
039000
039001
039002
039003
Operatie sinus pilonidalis of sacraal dermoid.
verwijderd per 1-1-2008
Lipbiopsie.
Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het
lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied, bijvoorbeeld Thiersch plastiek.
Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in
een functioneel gebied, bijvoorbeeld ter reconstructie van een vinger met behulp van een
'dermatoom'-lap.
Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 9% van het
lichaamsoppervlak, bijvoorbeeld ter reconstructie van een interdigitale ruimte met behulp van
een 'dermatoom'-lap.
Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 9% van het
lichaamsoppervlak, bijvoorbeeld ter reconstructie van een ooglid met behulp van een
'dermatoom'-lap.
039010
039011
039012
039013
039014
039015
039016
039017
039018
039020
039024
039025
039026
039027
039028
039030
039031
039032
039033
039034
039035
039040
039043
039044
039045
039046
039047
039050
039052
039060
039061
039063
039064
039066
039067
039073
Het losprepareren van de oorspronkelijke donorplaats, het praeciseren en in het defect
inhechten van een in een eerdere zitting getransplanteerde direct of indirect gesteelde
huidlap.
Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect
gesteelde transpositie van huid, bijvoorbeeld ter reconstructie van een vinger met behulp van
een 'transpositie'-lap.
Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde
transpositie van huid, bijvoorbeeld ter reconstructie van een interdigitale ruimte met behulp
van een 'transpositie'-lap.
Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van
huid, bijvoorbeeld ter reconstructie van een ooglid met behulp van een 'transpositie'-lap.
Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde
transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeerverwonding.
Dermolipectomie van de bovenarm.
Dermolipectomie van het bovenbeen.
Shaving van een rhinophyma.
Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek, inhoudende: huid- en spierreductie, openen septum
orbitale, repositie en/of reductie van vet en recreatie van de supratarsale plooi
Lysis van een 'transpositie'-lap.
Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of
oesophagus.
Transpositie van een huidspierlap naar defect in het bovenste rompgebied, bijvoorbeeld
mammareconstructie.
Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en
heupgebied.
Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
Transplantatie van derma en/of vet.
Transplantatie van fascie.
Transplantatie van bot of kraakbeen.
Transpositie van derma en/of vet.
Transpositie van fascie.
Transpositie van bot of kraakbeen.
Alloplastieken bijvoorbeld ter reconstructie van een oorschelp of ter augmentatie van een
mamma.
Capsulotomie na mamma-augmentatie, inclusief het opnieuw inbrengen van de prothese.
Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie,
bijvoorbeeld een vinger.
Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of
revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
##########################################################################
##########################################################################
Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig.
Pharyngoplastiek.
Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel
verwijderd per 1-1-2008
van reeksen, serie van tenminste 10 tests.
Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel
van reeksen, serie van tenminste 20 tests.
Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.
Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van bijvoorbeeld een
naevus of wrat.
verwijderd per 1-1-2008
Coagulatie van maligne tumoren van rectum, vulva of mondholte als uitgebreide ingreep.
Coagulatie maligne uitwendige tumoren, alsmede de weinig tijdrovende coagulatie van
kleinere tumoren van rectum, vulva of mondholte.
Abrasie van huidgebied kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak.
039074
039075
039077
039082
039084
039085
039086
039087
039090
039093
039094
039096
039097
039098
039099
039100
039102
039111
039112
039113
039114
039161
039170
039171
039172
039210
039212
039232
039240
039250
039251
039252
039253
039254
039255
039256
039257
039258
039259
039260
039261
039262
039263
039264
039265
039266
039267
Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smashplastiek.
Abrasie van huidgebied groter dan 1% van het lichaamsoppervlak, enkelzijdig.
Rhytidectomie van het gehele voorhoofd.
##########################################################################
Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm,
enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal.
Liposuctie van de buikhuid, dubbelzijdig.
Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil, enkelzijdig.
Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van het bovenbeen of de lende
of de flank, enkelzijdig.
Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen
anesthesie staat vermeld.
verwijderd per 1-1-2008
Algehele anesthesie bij conserverende tandheelkundige behandelingen, per kaak.
verwijderd per 1-1-2008
Algehele anesthesie bij tandsteenverwijdering van bovenen/of onderkaak.
Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriële bloeddruk.
Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte, respectievelijk
plexusblokkade van een extremiteit, in combinatie met andere verrichtingen in dezelfde
zitting.
Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte.
Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.
Gipsspalk voor hand en elleboog.
Circulair gips voor hand en onderarm.
Nasendoscopie beiderzijds, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met
proefexcisie(s).
Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met
proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie beiderzijds.
Antroscopie enkelzijdig, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s),
inclusief eventuele nasendoscopie beiderzijds.
Cytologische en/of bacteriologische punctie.
Catheteriseren of sonderen van een of beide nierbekkens of ureteren met endoscopie.
Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Diagnostische hysteroscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) en/of inclusief eventuele
endometriumbiopsie(en) en/of het verwijderen van een enkelvoudige poliep voor pathologisch
onderzoek.
Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Mediastinoscopie.
Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.
Peritoneoscopie.
Culdoscopie.
Pre niertransplantatie ontvanger door chirurg
Pre levertransplantatie ontvanger door chirurg
Pre partiële levertransplantatie ontvanger door chirurg
Pre pancreasetransplantatie ontvanger door chirurg
Pre eilandjestransplantatie ontvanger door chirurg
Pre nier- en pancreasetransplantatie ontvanger door chirurg
Pre darmtransplantatie ontvanger door chirurg
Pre niertransplantatie levende donor door chirurg
Pre levertransplantatie levende donor door chirurg
Pre darmtransplantatie levende donor door chirurg
Nazorg niertransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg levertransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg partiële levertransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg pancreasetransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg eilandjestransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg nier- en pancreasetransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg darmtransplantatie ontvanger door chirurg
Nazorg niertransplantatie levende donor door chirurg
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039268
039269
039292
039300
039303
039305
039306
039310
039330
039344
039345
039371
039381
039400
039402
039403
039405
Nazorg levertransplantatie levende donor door chirurg
Nazorg darmtransplantatie levende donor door chirurg
Choledochoscopie tijdens galblaasoperatie.
Contrast-encephalografie of suboccipitale ventriculografie.
Ventriculografie.
Lumbaalpunctie.
Suboccipitaalpunctie.
Myelografie, met lipiodol of een ander contrastmiddel.
Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.
Duodenaalsondage, inclusief pancreas functie onderzoek.
Het inbrengen van de chiba-naald, het opzoeken van een galgang en het injiceren van het
contrastmiddel in het galwegensysteem onder beeldvormende techniek.
Mictie-cystografisch onderzoek door kinderarts.
Gynaecologisch onderzoek onder narcose
Enkelzijdige arthrografie van de heup.
Manuele spiertest, beperkt.
Manuele spiertest, uitgebreid.
Kristalonderzoek van synoviale vloeistof en/of verdachte noduli (tophi) door de reumatoloog.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039406
039410
039411
039412
039413
039414
039415
039416
039417
039418
039419
039420
039421
039422
039445
039480
039483
039484
039485
039487
039488
039490
039492
039493
039494
039495
039498
039499
039500
039503
039510
039512
Echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat verricht door een reumatoloog met
aantekening echografie en met toestemming van de Commissie Tarieven Medisch
Specialisten.
Arthroscopie van de knie.
Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een
zitting.
Arthroscopie van de schouder.
Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde
schouder in een zitting.
Artroscopie van de elleboog.
Artroscopie van de elleboog in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde
elleboog in een zitting.
Artroscopie van de pols.
Artroscopie van de pols in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde pols in een
zitting.
Artroscopie van de heup.
Artroscopie van de heup in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in
een zitting.
Artroscopie van de enkel.
Hystero-salpingografie.
Artroscopie van de enkel in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde enkel in
een zitting.
Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.
Echo-encephalografie.
Echografie van het oog.
Echografie van het aangezicht en/of de neusbijholten.
Echografie à-vue in verband met zwangerschap.
Echografie in verband met ovulatie-inductie.
Echografie van het oog, een of beiderzijds, inclusief meting van de oogbol.
Echografie van de schildklier.
Echografie van de buikorganen.
Oesophagus echocardiografie TEE.
Echografie van het hart.
##########################################################################
Echografie met injectie.
Injectie onder doorlichting.
Cerebrale arteriografie, percutaan.
Cerebrale arteriografie, scherp.
Aortografie.
Retrograde arteriografie van de nieren via de arteria femoralis.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039515
039520
039530
039540
039560
039570
039660
039661
039662
039670
039671
039672
039673
039674
039675
039677
039678
039680
039681
039682
039683
039684
039685
039686
039690
039691
039692
039701
039702
039704
039705
039708
039709
039711
039712
039713
039714
039715
039716
039717
039718
039719
039721
039722
039726
039728
039729
039731
Fluorescentie-angiografie.
Angiocardiografie.
Arteriografie.
Capillaroscopie.
Phlebografie van de onderste extremiteiten.
Inbrengen van contrastmiddel bij lymphangiografie.
Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het lichaamsoppervlak (4 x 5
cm), onder locale anesthesie.
Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het lichaamsoppervlak, onder
locale of algehele anesthesie.
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het lichaamsoppervlak, onder
algehele anesthesie.
Acute beademing (IC) invasief door longarts.
Acute beademing (IC) noninvasief door longarts.
IC medebehandeling door longarts.
IC bespreking door longarts (per patiënt 1 maal te registreren).
Medebehandeling intensive care (incl. art. lijn) door anesthesioloog.
Coordinatie intensive care door anesthesioloog.
Life support S.E.H.
Transport patiënt buiten het OK-complex.
Perifeer infuus inbrengen.
Arteria pulmonalis catheter.
Voedings- / centrale veneuze catheter niet gerelateerd aan een operatie.
Epiduraal tijdens de partus.
Thoraxdrain.
Inbrengen thrapiecatheter.
Vena cava filter behandeling.
Tumorablatie.
Preassessment dagopname.
Preassessment opname.
Electro-encephalografie (EEG), uitgevoerd door een specialist, niet zijnde neuroloog.
Standaard electro-encephalografie (EEG) (≤ 1 uur), uitgevoerd door neuroloog.
Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).
Langdurige electro-encephalografie (EEG)-registratie (6-24 uur).
Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.
Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure, uitgevoerd door neuroloog.
Electro-encephalografie (EEG) met inbrengen stenoïdale elektr., uitgevoerd door neuroloog.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
24-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.
Electro-encephalografie (EEG)-registratie volgens 10-10 systeem, uitgevoerd door neuroloog.
verwijderd per 1-1-2008
Electro-encephalografie (EEG)-registratie met bijz. prov. (bv. WADA), uitgevoerd door
verwijderd per 1-1-2008
neuroloog.
Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).
Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).
Aanvullende videoregistratie (tijdens standaard EEG).
verwijderd per 1-1-2008
Aanvullende videoregistratie (tijdens langdurig of zeer langdurig EEG).
Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij
operaties van cerebropetale vaten.
Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij
operaties van cerebropetale vaten.
verwijderd per 1-1-2008
Electro-oculografie (EOG).
Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie
of bij operaties van cerebropetale vaten.
Uitgebreide monitoring met ≥ 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale
verwijderd per 1-1-2008
circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.
Slaap-Apneu registratie (screening), uitgevoerd door neuroloog.
Electromyografisch onderzoek (EMG) uitgevoerd door een specialist, niet zijnde neuroloog.
verwijderd per 1-1-2008
039733
039734
039735
039736
039737
039738
039739
039741
039742
039743
039744
039745
039746
039747
039748
039749
039751
039752
039753
039754
039755
039756
039757
039758
039759
039760
039763
039764
039765
039766
039767
039768
039769
Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief artspatiëntencontact plaatsvindt
MSLT, uitgevoerd door neuroloog.
Polysomnografie (met nachtregistratie).
Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie 039741 voor
chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping).
##########################################################################
##########################################################################
Duplexonderz. arterien of venen
Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie 03936 voor
chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping).
Magneto-encefalografie.
Standaard electromyografisch (EMG) (< 45 min.), uitgevoerd door neuroloog.
Uitgebreid electromyografisch (EMG) (> 45 min.), uitgevoerd door neuroloog.
Single fiber electromyografisch (EMG), uitgevoerd door neuroloog.
Macro electromyografisch (EMG), uitgevoerd door neuroloog.
Microneurografie.
Eenvoudige kwantitatieve analyse macro electromyografisch (EMG).
Uitgebreide kwantitatieve analyse macro electromyografisch (EMG).
Electrofonocardiografie.
Het opnemen van deze code mag er niet toe leiden, dat naast elk electrocardiogram een
electrofonogram wordt gemaakt.
Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie
039760 voor BAEP met auto-akoestische emissie).
Vectorcardiografie.
Inbrengen en later verwijderen van een subcutaan geplaatste Holterlooprecorder zonder
elektroden onder lokale anesthesie, inclusief beoordeling van gegevens.
Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.
Controle TT of PTT.
Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.
Bespreking cardiaal MRI-onderzoek
Bespreking nucleair cardiologisch onderzoek
Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie 039752
voor BAEP zonder auto-akoestische emissie).
Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie.
Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse
(zie 039765 voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse).
Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse
(zie 039764 voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse).
Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie 039767 voor VER
inclusief objectieve visusbepaling).
Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie 039766 voor VER
exclusief objectieve visusbepaling).
ERP (P300, MRCP. e.d.)
MEP beperkt (magnetisch). Het met behulp van een plotseling veranderend magnetisch veld
non-invasief stimuleren van electrisch exciteerbaar weefsel, zoals delen van het centrale
zenuwstelsel, zenuwen en ruggemergwortels, inclusief de registratie en interpretatie daarvan.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039770
MEP uitgebreid (magnetisch). Het met behulp van een plotseling veranderend magnetisch
veld non-invasief stimuleren van electrisch exciteerbaar weefsel, zoals delen van het centrale
zenuwstelsel, zenuwen en ruggemergwortels, inclusief de registratie en interpretatie daarvan.
039771
039772
039773
039774
039775
039776
039777
Standaard TCD.
TCD-registratie voor emboliedetectie (>30 min.).
TC-duplex.
Duplex extracraniële halsvaten.
Duplex bloedvaten in extremiteiten.
Hematotachografie (HTG), Doppler.
Duplex perifere zenuwen en spieren.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039778
039779
039780
039781
039782
039783
039784
039785
039786
039788
039789
039790
039791
039792
039793
039794
039795
039796
039797
039798
039799
039800
039801
039806
039808
039809
039811
039812
039813
039814
039815
039817
039818
039819
039820
039829
039830
039831
039832
039833
039834
039836
039837
039839
039840
039843
Uitbreiding TCD/duplex met 1 aanvullende test.
Uitbreiding TCD/duplex met >2 testen.
Impedantiemetingen.
Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie 039782 voor ENGregistratie met calorisch onderzoek).
Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie 039781 voor ENGregistratie zonder calorisch onderzoek).
Balance-test.
Oogbewegingsonderzoek.
Pupillometrie.
Sisi-test.
Eenvoudige electro-retinografie (ERG) (zie 039790 voor uitgebreide ERG).
Tone-decay-test.
Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie 039788
voor eenvoudige ERG).
Kwantitatief sensibiliteitsonderzoek
Van Bekesy-audiometrie.
Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie 039796 voor autonoom functieonderzoek
met de kantelproef)
Eenvoudige toon-audiometrie.
Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.
Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie 039793 voor autonoom functieonderzoek
met Ewing-batterij).
PGR, SSR e.d.
Tremorregistratie met polygrafische methode.
Kwantitatieve spierkrachtmeting.
Kleurstof injectie voor hydrocephalus onderzoek.
Corticomusculaire coherentie.
Oculoplethysmografie (OPG).
Low-vision onderzoek en therapie gedurende een jaar.
Diagnostische glasvochtpunctie.
Fundoscopie + voorsegment-onderzoek onder narcose + eventuele oogdrukmeting.
Donkeradaptatie-curve.
Eerste orthoptisch onderzoek (binoculair).
Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek (binoculair).
Diagnostische voorste oogkamerpunctie.
Uitgebreid kleurenzien-onderzoek.
Statische perimetrie.
Gezichtveldsonderzoek.
Fundusfotografie
Intra-arteriële bloeddrukmeting.
Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar
pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.
Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar
pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie.
Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.
Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van
de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.
verwijderd per 1-1-2008
Bronchospirografische longfunctie bepaling.
Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct
geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.
Residubepaling.
Spirografische longfunctiebepaling.
verwijderd per 1-1-2008
Ballistocardiografisch onderzoek.
Klinische bewakingstelemetrie in aansluiting op ontslag van CCU.
039844
039938
039939
039940
Diagnostische (fiets)ergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue
observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke
afspraak, eenvoudig onderzoek.
##########################################################################
Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.
Beoordeling X-thorax voor derden.
Behandeling middels chronische non-invasieve beademing.
Behandeling middels CPAP of BiPAP.
Acute non-invasieve beademing op afdeling.
Instellen apomorfinepomp.
Cysto-urethroscopie.
Chromocystoscopie.
Urodynamisch onderzoek met eenkanalige schrijver (flowmetrie).
Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen.
Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken:
proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.
Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een combinatie van de volgende
onderzoeken: capaciteit- en compliance-meting, single-fiber electromyografie, read-test,
ballon-evacuatietest en rectale motiliteit indexbepaling.
Urologische behandeling dilataties en catheterisaties
Urologische behandeling met laser (uitwendig)
Urologische behandeling met cryotherapie (uitwendig)
Urologische behandeling met fotodynamische therapie
PTNS
Synergothermotherapie blaas
Intravesicale instillatie
Intravesicale chemo-/immunotherapie
TUMT
CIC-instructie
Electroshock, per behandeling.
Het volledig aanpassen en voorschrijven van contactlenzen.
Het aanpassen van en de controle op de bereikte verstaanvaardigheid met een hoortoestel,
inclusief audiologisch onderzoek.
Onderzoek naar de gevoeligheid voor allergenen door middel van huidtest(s) ten behoeve
van patiënten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen door middel van
scarificaties of intracutane injecties.
Spirografisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatie
testen, onafhankelijk van het aantal allergenen.
Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per
injectie of per inhalatie.
Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de
prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).
Neushistaminedrempel rhinomanometrisch onderzoek ter bepaling van de
prikkelbaarheidsdrempel (aspecifieke prikkelbaarheid) van de luchtwegen c.q. van het
neusslijmvlies door middel van inhalatie-provocatietest(en).
Rhinomanometrisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatieprovocatietesten, onafhankelijk van het aantal allergenen.
De eerste dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue
positieve drukbeademing en inclusief infusen.
Iedere volgende dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief
continue positieve drukbeademing en inclusief infusen, de 2e tot en met de 5e dag.
Spirometrie, voor en na inspanning.
Aerosolbehandeling.
Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie, per been.
039941
039942
039950
039951
Tracheaspoeling en/of maagheveling.
Huidreactie volgens Mantoux.
Exsanguinatie-transfusie, wissel transfusie eerste behandeling.
Exsanguinatie- of wisseltransfusie, vervolg behandeling.
039845
039846
039847
039850
039851
039852
039855
039859
039860
039865
039870
039876
039877
039881
039882
039883
039884
039885
039886
039887
039888
039889
039890
039900
039916
039920
039930
039931
039932
039933
039934
039935
039936
039937
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
039956
039959
039960
039961
039962
039963
039969
039976
039977
039978
039980
039984
039986
039987
039988
039989
039990
039991
039995
039996
039997
039998
039999
040018
040019
040020
040021
050027
050501
050502
050503
050505
050506
050507
050508
050509
Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.
Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale
toediening van cytostatica (poliklinisch en/of in dagbehandeling).
Individuele psychotherapie (per persoon), inclusief eigen bijdrage.
verwijderd per 1-1-2008
Partner-relatie-psychotherapie (per duo), inclusief eigen bijdrage.
Gezins-psychotherapie (per gezin), inclusief eigen bijdrage.
Groeps-psychotherapie (per groep), inclusief eigen bijdrage.
Voortgezette desensibilisatie-behandelingen ongeacht de frequentie van de verrichtingen per
tijdseenheid. Honorering op basis van de toegediende desensibilisatie injecties.
Begeleiding van een patiënt met chronische nierfunctievervangende therapie per week. Deze
verrichting is inclusief alle diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/ indirect in
verband staan met de nierfunctiestoornis.
De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.
Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in
de acute fase.
verwijderd per 1-1-2008
Cavernosometrie van de penis.
Kunstmatige inseminatie, eenvoudige homoloog (KI) danwel kunstmatige donor inseminatie
(KID).
Sexuologische behandeling vaginisme; gesprek + behandeling, bijvoorbeeld volgens Masters
verwijderd per 1-1-2008
en Johnston (volledige behandeling).
##########################################################################
In vitro fertilisatie, fase II. Volledige behandeling, onder meer omvattende de nooodzakelijke
diagnostische verrichtingen (echoscopieen) en de follikelaspiratie. Het tarief is inclusief
assistentie.
##########################################################################
Foto-therapie van chronische huidziekten, al dan niet ondersteund door medicamenteuze
fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de eerste maand.
Foto-therapie van chronische huidziekten, al of niet ondersteund door medicamenteuze
fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de volgende elf maanden.
Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband,
inclusief medisch specialistische supervisie
IUI met en zonder stimulatie
Screening donoren gameten
Behandeling met gonadotrofines, pulsatiel GnRH
Cryocyclus monitoring
Ligdag revalidatiegeneeskunde 1e tot en met 5e dag
Ligdag revalidatiegeneeskunde vanaf 6e dag
Behandeling in dagverpleging revalidatiegeneeskunde, 1e tot en met 5e dag
Behandeling in dagverpleging revalidatiegeneeskunde, vanaf 6e dag
Doelgerichte consultatie van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al
geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling, hetzij telefonisch
hetzij face-to-face, zonder aanwezigheid van de patiënt.
Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische
onderzoeken.
Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor
onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).
Immuno-pathologisch onderzoek.
Electronenmicroscopisch onderzoek.
Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.
Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.
Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.
Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat in verband met het bevolkingsonderzoek. Dit betreft een preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek,
waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts die daartoe de vrouw oproept.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
050510
Flow-cytometrie
070001
070002
070003
070004
070005
070006
070007
070027
070028
Hybridisatie, geautomatiseerd
Hybridisatie, handmatig
DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd
DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig
RNA-amplificatie, kwalitatief
DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief
DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).
Doelgerichte consultatie van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al
geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling, hetzij telefonisch
hetzij face-to-face, zonder aanwezigheid van de patiënt.
Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij
een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling.
verwijderd per 1-1-2008
070100
070108
070110
070114
070115
070116
070119
070120
070122
070123
070124
070125
070126
070128
070130
070131
070137
070147
070151
070158
070159
070174
070175
070183
070184
070185
070189
070197
070201
070202
070203
070204
070206
070208
070209
070210
070211
070212
070213
070214
070215
070219
070220
070221
070222
Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose,
kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht
Diaceetzuur
Indican
Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief
Concentratie- en verdunningsproef, elk
Ureum
Chloride
Galactoseproef
Hippuurzuurproef
Homocysteine
Ketosteroiden, 17-, totaal
Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd
Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk
Kreatine
Urinezuur
Urobilinogeen, kwantitatief
Stikstof totaal (volgens Kjeldahl)
Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwalitatief
Vitamine B2
Xylose, D
Pregnaandiol
Oestriol
Ketogene-steroiden, 17
Ketosteroiden, 20-, 17, 21-dihydroxy
Immuno-electroforese, na concentratie
Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot
Oestrogenen
Metanefrinen, normetanefrinen
Bloed (occult), kwalitatief
Bilirubine, kwalitatief
Stercobiline, kwalitatief
Gistproef
Vertering, kwalitatief
Amylase
Lipase
Trypsine
Eiwit
Calcium
Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief
Urobilinogeen, kwantitatief
Melkzuur, kwantitatief
Leucocyten in faeces
Osmolariteit in faeces
Chymotrypsine in faeces
Galzure zouten in faeces
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
070223
070292
070293
070303
070304
070305
070306
070307
070309
070310
070311
070312
070402
070404
070407
070417
070419
070421
070422
070424
070425
070426
070427
070428
070431
070437
070438
070439
070440
070442
070443
070444
070445
070446
070449
070450
070455
070456
070460
070468
070469
070471
070475
070476
070478
070481
070483
070486
070487
070489
070494
070496
070498
070501
070502
070503
070505
070507
Alfa-I-antitrypsine in faeces
Porfyrines, kwantitatief
Porfyrines uro-, copro-, proto- in faeces
Sediment
Ademanalyse
Maagonderzoek, gefractioneerd
Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment)
Amylase
Trypsine in diverse materialen
Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen
Kay-test
Bloed (occult) in diverse materialen
Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest
Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest
Kreatinine klaring (of andere klaring)
Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk
Vitamine C
Kreatinine
Fosfaat
Fosfatase (zure)
Alkali reserve
Cholesterol, totaal
Calcium
Reststikstof
Angiotensine converting enzym
Vitamine A
IJzer
Vitamine E
Lipoiden, totaal
Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)
Natrium
Kalium
Alfa-aminostikstof
IJzerbindingscapaciteit
Aminozurenchromatogram
Transferrine
Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT)
Cholinesterase
Pyrodruivenzuur
Triglyceriden
Melkzuur
Magnesium
Lipoidfosfor in bloed
Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)
Immunoglobuline, elk
Fenylalanine
Cellen tellen in liquor
Ammoniak
Albumine/globuline verhouding in liquor (kwantitatief)
Fibrinogeen
ASAT, SGOT, transaminase
Cryoglobuline, kwalitatief
Osmolariteit
Oxytocinase
Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk
Microscopisch onderzoek (spirocheten in donker veld)
Kweekproef op tuberculose
Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch
Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
070509
070513
070514
070515
070516
070517
070520
070524
070525
070526
070588
070601
070604
070608
070610
070611
070614
070616
070618
070619
070620
070621
070626
070627
070628
070642
070643
070655
070656
070658
070659
070689
070693
070695
070697
070698
070699
070702
070703
070704
070706
070707
070708
070709
070710
070714
070715
070716
070717
070718
070720
070721
070722
Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch
MRC + MBC-bepaling per antibioticum
Interactie MRC van twee antibiotica
Interactie MRC + MBC van twee antibiotica
Serum bactericidie
Beta lactamase test
Dierproef (TBC e.a.)
Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch
Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, mycologisch
Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch
Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)
Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme
Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D) slide test of bromeline objectglas methode.
Paul en Bunnell, reactie van
Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum
(directe Coombstest)
Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum
(indirecte Coombstest)
CDE genotypering (rhesusfactor, subtypering)
Agglutinatie, koude
Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk
Rose-test
L-agglutinatie
RA-test (Latex-agglutinatie)
Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)
Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABSreactie
VDRL-reactie (kwantitatief)
Precipitatie reactie
Immunodiffusie reactie
Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)
Complement component (kwantitatieve bepaling)
T-Rose-test
Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)
C-reactive proteinen (CRP)
Anti-nucleaire factor (ANF)
Anti-perinucleaire factor (PNF)
Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van
Granulocyten-toxiciteitstest
Leucocyten agglutinatietest
Hemoglobine [is inclusief (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en
erytrocyt)]. Erytrocyten, enkelvoudige bepaling. Gemiddeld erytrocytenvolume MCV.
Hematocriet, enkelvoudige bepaling.
Bezinkingssnelheid
Bloedingstijd
Protrombinetijd bij orale antistolling
Protrombinetijd
Erytrocyten, resistentie
Plasmacellen tellen
Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling
Eosinofielen tellen
Trombocyten tellen
Reticulocyten tellen
Differentiele telling (hand)
Differentiele telling (machinaal)
LE-cellen
Bloedkoek retractie, kwantitatief
Recalcificatie-stollingstijd
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
070723
070725
070726
070727
070728
070730
070731
070732
070733
070734
070735
070736
070737
070738
070739
070741
070743
070744
070746
070750
070751
070752
070755
070760
070761
070801
070802
070805
070806
070814
070815
070819
070820
070821
070822
070824
070827
070829
070830
070901
070913
070914
070916
070917
070918
070930
071011
071012
071013
071102
071105
071111
071118
071120
071122
071124
071125
071126
Heparine-tolerantie test
Acid-Ham test
Hemoglobine (foetaal) kwalitatief
Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief
Hemoglobine scheiding kwantitatief
Stolsellysistijd (Euglobulin Clot Lysis Time)
Bloedstollingsfactor II
Bloedstollingsfactor V
Bloedstollingsfactor VII
Bloedstollingsfactor VIII
Bloedstollingsfactor IX
Bloedstollingsfactor X
Tromboplastinetijd, partieel
Trombinetijd
Proteine-sulfaat-titratie
Leucocytenconcentratie met kleuring
Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie
Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten
Plasminogeen activteit
Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten
Transketolase; in erytrocyten
Transketolase; voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal
Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per
anticoagulans.
Antiplasmine activeit, alfa-2
Heparine bepaling (anti Xa activiteit)
Sperma-analyse, eenvoudig
Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode
Stikstofbalans (urine + faeces) gedurende 4 dagen
Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)
Zuurstof- en koolzuurgehalte van uitademingslucht, kwantitatief
Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)
Plasmavolume of bloedvolume
BNP/NT-proBNP
Levensduur erytrocyten, 51-chromium
Schillingtest I, vitamine B12-57-cobalt
Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief
Zink
Fosfolipiden-fosfor, totaal (TPP)
Lecithine sfingomyeline verhouding (L/S ratio)
Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).
Wormeieren (concentratie)
Protozoaire cysten (concentratie)
Entamoeba histolytica (zinksulfaat concentratie)
Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie)
Strongyloides (Baemann concentratie)
Schistosoma (na concentratie d.m.v. centrifugeren)
Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media
Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media
Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media
Typering van geisoleerd virusstam
HBs antigeen
Virusdetectie in kweek met specifieke antisera
Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay
Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling
Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)
Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF
Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF
Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
071137
071141
071142
071143
071144
071221
071471
071472
071511
071512
071513
071601
071602
071732
071739
071971
071972
072101
072102
072103
072104
072106
072108
072109
072110
072112
072410
072414
072417
072418
072420
072421
072422
072423
072424
072501
072502
072503
072504
072505
072507
072508
072509
072510
072511
072512
072513
072514
072515
072516
072519
Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay,
bacteriologisch
Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay,
virologisch
Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay,
mycologisch
Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay,
parasitologisch
Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay
(m.u.v. HBs ag), infectieserologisch
PABA-test
Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief
Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)
Vitamine B1, Thiamine
Vitamine B6, Pyridoxine
Vitamine H, Biotine
Porfobilinogeen, kwalitatief
Porfobilinogeen, kwantitatief
Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale
kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal
eiwitbepaling
Micro-albumine in urine
Vanillyl-amandelzuur (VMA)
Homovanilline (HVA)
Maagfunctie-onderzoek door middel van kwalitatieve bepaling van kleurstof-uitscheiding in de
urine
Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie
Cystine, kwalitatief
Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief
Bloed, kwalitatief (tablet test)
Pregnaandiol + pregnaantriol in cyclusurine
Hydroxyproline
Myoglobine, kwalitatief
Oxaalzuur
O2-verzadiging van het arteriele bloed
Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed
Gamma-glutamyl-transpeptidase
Nucleotidase, 5'
IgG subklassen
CI-esteraseremmeractiviteit
Viscositeit
Precipitinen
Apolipoproteine A, B, C, E
Cortisol
Cortisol, vrij
Desoxycortisol, 9
Desoxycortisol, 11
Corticosteron
Hydroxycorticosteron, 18
Aldosteron
Hydroxyprogesteron, 17
Progesteron
Testosteron
Testosteron, vrij
Androstanolon (dihydrotestosteron)
Androsteendion
Dehydro-epi-androsteron (DHEA)
Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)
Sex hormone binding globulin (SHBG)
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
072520
072521
072528
072530
072531
072540
072541
072542
072543
072550
072551
072552
072553
072554
072555
072556
072557
072558
072559
072560
072561
072562
072563
072564
072565
072570
072571
072572
072573
072574
072575
072576
072580
072582
072583
072592
072596
072597
072599
072601
072602
072603
072604
Somatomedine
Somatostatine
Pregnenolon
Oestriol bij gravidae
Oestron, oestradiol, elk
Glucagon
Insuline
Insuline-antistoffen
C-peptide
ACTH, corticotrofine
Luteiniserend hormoon (LH)
Follikelstimulerend hormoon (FSH)
Subunits, alfa-, van LH, FSH, TSH, elk
Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor
Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline
Thyrotropin releasing factor (TRF)
hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul
hCG, beta-humaan choriongonadotrofine
hCG, betavrij-humaan choriongonadodrofine
hCS, hPL, humaan chorionsomatotrofine
Groeihormoon, hGH, Somatropine
Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min)
Rh-FSH belastingtest (=FSH op 0-30-60 min)
Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)
Prolactine (PRL)
Thyroxine (vrij T4)
Trijoodthyronine (vrij T3)
Trijoodthyronine (reverse T3)
Thyrotrofine (TSH)
Thyroxinebindend globuline (TBG)
Thyroxine (T4)
Trijoodthyronine (T3)
Groeifactor (EGF)
Foliumzuur
Vitamine B12, cyanocobalamine
Atrial natriuretic peptide (ANP)
Osteocalcine
Neurotensine
Transcortine (corticosteroidbindend globuline, CBG)
Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel
Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)
Allergenen, screening op inhalatie-allergie
Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep
072611
072620
072621
072622
072623
072627
072628
072629
072630
072631
072640
072641
072642
072643
072644
Angiotensine II
Prostaat zure fosfatase (antigeen)
Prostaatspecifiek antigeen (PSA)
Neuronspecifiek enolase (NSE)
Carcinoom Antigeen (CA), elk
Trypsine-like inhibitor
Tumor associated trypsine inhibitor
Thyreoglobuline
Carcino-embryonaal antigeen (CEA)
Alfa-foetoproteine (AFP)
Beta-2-microglobuline
Calcitonine
Gastrine
Inhibine
Oestrogeen receptoren in cytosol
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
072645
072646
072647
072648
072649
072803
072805
072809
072811
072835
Progesteron receptoren in cytosol
Parathormoon (PTH)
Renine
DNA-antistoffen (kwantitatief)
Ferritine
Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie
Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie
Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie
Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per
component
Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per
component (zie ook 72813)
Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal
maximaal per keer
Opiumwet, kwantificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch
Laxantia, screening
Diuretica, screening
Laxantia + diuretica, screening
Alcohol, kwantitatief met identificatie
Bromide
Chloralhydraat. als trichloorethanol
Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed
Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze
AAS
Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer
072837
072838
072839
072840
072841
072842
072845
072846
072847
072848
072849
072850
072853
072854
072855
072857
072863
072865
072866
072867
072868
072877
072878
072884
072886
072887
072888
072890
072891
072892
072893
072894
072895
Acetazolamide
Allopurinol + oxypurinol
Colchicine
Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk
Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk
Aluminium
Analgetica/antirheumatica, m.b.v. immunoassay
Analgetica/antirheumatica, chromatografisch
Analgetica/antirheumatica, spectrofotometrisch
H2-receptorblokerende antihistaminica, kwantitatief
Nicotine/cotinine m.b.v. immunoassay
Nicotine/cotinine, chromatografisch
Strychnine
Cyanide
Fluoride
Lood, kwantitatief m.b.v. AAS in bloed
Cytostatica m.b.v. AAS
Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay
Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie
Betablokker, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay
Betablokker, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v chromatografie
Theofylline, kwantitatief, chromatografisch
Coffeine, kwantitatief, chromatografisch
Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie
Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie
Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay
Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen
Cytostatica, chromatografisch
Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling
Antimicrobiele middelen, mengsel, microbiologische bepaling
Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay
Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie
Anticoagulantia, m.b.v. chromatografie
072812
072813
072814
072815
072816
072817
072820
072823
072825
072826
072834
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
072896
072897
072898
072899
072900
072901
072903
072905
072906
072907
072908
074052
074058
074061
074064
074065
074071
074072
074110
074151
074251
074291
074292
074330
074335
074336
074510
074721
074758
074759
074763
074764
074765
074767
074769
074782
074796
074801
074802
074803
074804
074805
074891
074892
074893
074895
074896
074897
074898
074899
074901
074942
074962
075041
Lithium
Theofylline, m.b.v. immunoassay
Geneesmiddel, eiwitvrije fractie (naast een ander nummer in dit tarief) per monster
Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt
aangegeven
Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven
(kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol)
Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen
met GLC
Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een
chromatografische techniek
##########################################################################
Landbouwgiften, chromatografisch
Landbouwgiften, colorimetrisch
Organische oplosmiddelen, chromatografisch
Insuline tolerantietest (inclusief urine porties)
Fructosamine
Leucine-aminopeptidase
Geglyceerde hemoglobine
HbAlc
Methemalbumine
Sikkelcel test
Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk
Lipase
Cholesterol, HDL
Monoaminoxydase (MAO)
Catechol-O-methyl transferase (COMT)
Antitrypsine typering, alfa-I
Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief)
kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling
Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie
Glucose-insuline tolerantietest (inclusief urine porties)
Koper
Bence Jones eiwit
Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)
Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch
Prealbumine
Albumine in liquor cerebrospinalis
Kappa ketens, vrij of gebonden, elk
Lambda ketens, vrij of gebonden, elk
Glutamine
Immuno-electroforese van liquor, na concentratie
Eiwit
Albumine
Myoglobine
Glycoproteine, alfa-I-zure
Antitrypsine, alfa-I
ALAT, SGPT, Transaminase
Melkzuur dehydrogenase (LDH)
Fructose-I,6-difosfaat-aldolase
Kreatine-fosfokinase
Alkalische fosfatase
CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym
Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH)
Troponine, cardiale isovorm
Ceruloplasmine
Cryoglobuline, kwantitatief
Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)
Kweekproef < 2 media, bacteriologisch
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
075042
075043
075044
075045
075051
075052
075053
075054
076562
076871
076872
076874
076875
077031
077081
077091
077092
077093
077094
077101
Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch
Kweekproef > 3 media, bacteriologisch
Bloedkweek (aeroob + anaeroob)
Determinatie micro-organismen, bacteriologisch
Kweekproef < 2 media, mycologisch
Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch
Kweekproef > 3 media, mycologisch
Determinatie micro-organismen, mycologisch
Circulerende immuuncomplexen, per component
Kruisproef in zout-albumine-milieu
Kruisproef in enzym-milieu
Anticomplement test
Kruisproef, volledig (3 methoden)
Bezinkingssnelheid, gedefibrineerd
Erytrocyten, osmotische resistentie
Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof
Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof
HLA-A, B, C, typering
HLA-B27
Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling
077102
Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat
geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling
Leucocyten, enkelvoudige bepaling
Trombelastogram, eerste onderzoek
Trombelastogram, herhalingen
Haptoglobine
Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit
Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor
Bloedstollingsfactor VIII related antigeen
Bloedstollingsfactor XI
Bloedstollingsfactor XII
Bloedstollingsfactor XIII
APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd
Reptilase tijd
Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwalitatief
Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief
Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief
Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief
Fibrine monomeren
Fibrinopeptide-A
Antitrombine III activiteit
Antitrombine III antigeen
Plasminogeen antigeen
Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief
Proteine C activiteit
Proteine C antigeen
Proteine S totaal antigeen
Proteine S vrij antigeen
Antiplasmine antigeen, alfa-2
Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op
voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk.
Opwerken van sperma ten behoeve van fertilisatie
Zwangerschapsreactie uit serum
hCG kwantitatief uit serum
Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, pH, varentest en aanwezigheid van epitheel,
erytrocyten, leucocyten, bacterien
Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit,
dichtheid van spermatozoen, pH, motiliteit, aantal en aard rondcellen
077121
077241
077242
077291
077341
077342
077343
077362
077363
077364
077371
077381
077431
077432
077433
077434
077435
077436
077451
077452
077461
077551
077571
077572
077581
077582
077601
078012
078013
078041
078081
078102
078110
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
078192
078193
078194
078195
078221
078252
078253
078254
079000
079001
079003
079004
079005
079006
079007
079008
079009
079010
079011
079012
079013
079014
079015
079016
079017
079018
079019
079020
079021
079022
079023
079024
079991
079992
079993
079995
079996
079997
079998
080001
080021
080023
080025
080027
080040
080047
080057
080077
080080
080821
Erytrocytenvolume
IJzer-stofwisseling, bepaling van de resorptie van Fe uit het maagdarmkanaal
IJzer(plasma-ijzer) verdwijningscurve en bepaling van de ijzerutilisatie
IJzer(plasma-ijzer)turnover (PIT), bepaling van de erytrocyten-ijzerturnover
Schillingtest II (met intrinsic factor), vitamine B12-57-cobalt
Acetylglucoseaminidase, N
Glucuronidase, beta
Placentair alkalische fosfatase, inclusief voorbereiding
Kinkhoest-serologie (IgM + IgG)
Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)
Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)
Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)
Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)
Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)
Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C)
Bloedcelchemie, wit, bijzonder (CLB-C)
Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)
Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)
Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)
HLA-B27 bevestiging (CLB-B)
HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)
Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)
Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)
Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)
Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)
Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)
Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-B)
Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)
Viro immunologie, klinisch, biologische fenotype (CLB-C)
Immunogenetica, bijzonder (CLB-B)
Immunogenetica, bijzonder (CLB-C)
Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)
Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken
Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken
CLB-referentietarief
INR-bepaling (incl. ordertarief)
Registratietarief diabetesdienst
IVF-laboratoriumfase
ICSI-laboratoriumfase
Alleen doorlichten tijdens repositie van fracturen of localisatie corpus alienum.
Röntgencontrole bij het inbrengen van een pen in een enkel, elleboog e.d. Ook doorlichting
op OK en bewusteloze ongevalspatiënt.
Directe percutane arteriële punctie
Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie.
Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie; alleen een venapunctie
is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
Inbrengen contraststof voor lymfografie; bedoeld wordt het canuleren van een lymfvat op b.v.
verwijderd per 1-1-2008
de voetrug.
verwijderd per 1-1-2008
Planigrafie algemeen.
Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.
Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.
Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische
controle.
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal
onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie
080822 voor occlusie).
080822
080827
080828
080829
080830
080832
080930
081002
081290
081328
081342
081370
081620
081625
081670
081720
082002
Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie
080821 voor stenose).
verwijderd per 1-1-2008
Mechanische trombectomie.
Embolisatie van vaten
Trombolyse met b.v. urokinase.
Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen).
Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter).
Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.
Hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.
MRI hersenen
Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma
CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.
Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).
Arteria carotis communis en/of externa en/of interna per zijde.
verwijderd per 1-1-2008
Flebografie van de venu jugularis.
Echografie van één of beide carotiden, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek
van de cerebropetale vaten.
Arteria vertebralis.
Aangezichtsschedel of deel ervan; neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.
verwijderd per 1-1-2008
083018
083042
083102
083190
083202
083290
083302
083390
083402
083613
083615
Fistulografie orbitae, zygomata, neusbijholten, bovenkaak.
CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.
Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.
Contrastonderzoek van de neusbijholten links en/of rechts.
Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).
Ductus naso-lacrimalis.
Orbita flebografie.
Echografie van een of beide orbitae inclusief oogbol.
Een of beide perosa, masto‹den of deel ervan, of een of meerdere projecties.
CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv
afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse
van brughoektumoren.
MRI achterste schedelgroeve.
Partiele gebitsstatus.
Volledige gebitsstatus of panoramixopname.
Mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan; localisatie speekselsteen.
Arthrografie kaakgewricht.
Fistulografie, gebit, onderkaak, speekselklieren, mondkaakholte.
Sialografie.
Veneuze sampling parathyreoiden.
Echografie van de schildklier en/of hals.
Gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale
gewrichten.
Fistulografie, wervelkolom, ruggemerg(kanaal).
CT onderzoek van de wervelkolom.
Cervicale wervelkolom of deel ervan.
MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.
Thoracale wervelkolom of deel ervan.
MRI thoracale wervelkolom.
Lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
MRI lumbosacrale wervelkolom.
Speciaal gericht onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.
Myelografie.
Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.
083620
084002
084018
084020
Angiografie ruggemergvaten.
Gehele schouder, arm en hand.
Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.
Arteria brachialis.
verwijderd per 1-1-2008
082018
082042
082070
082111
082202
082211
082225
082270
082402
082445
082490
082502
082505
082602
082613
082618
082711
082938
082970
083002
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
084025
084027
084042
084070
084090
084120
084202
084213
084402
084413
084602
084613
084730
085000
085002
085042
085070
085090
085120
085320
085420
085525
085720
086011
086042
086202
086520
086802
086818
086902
086909
086957
086970
087002
087018
087042
087048
087058
087063
087070
087078
087090
087098
087111
087211
087220
087258
087278
087411
087420
087511
087520
087613
087617
087618
Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.
Lymfografie van een arm; zie opmerkingen bij 080027.
CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
Echografie van de bovenste extremiteiten.
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).
Arteria subclavia.
Scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.
Arthrografie schoudergewricht.
Elleboog en/of onderarm.
Arthrografie elleboogsgewricht.
Pols en/of hand en/of vingers.
Arhthrografie polsgewricht.
Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.
Doorlichting zonder opname.
Thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
Echografie van het hart en/of de thorax.
MRI thorax(wand), 1 of beide mammae en mediastinum.
Laevocardiografie.
Aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.
Arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.
Vena cava superior.
Arteriae coronariae.
Laryngo- en/of bronchografie, enkel- of beiderzijds indien in een zitting.
CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.
Larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.
Arteriae bronchiales.
Ribben en/of sternum.
Fistulografie, thoraxwand en mamma.
Mammografie rechts en/of links, al of niet met contrast in melkgangen.
Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve zitting.
Localisatie mammatumor.
Echografie van een of beide mammae.
Buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.
Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.
CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale
contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
Abcesdrainage met CT.
Abcesdrainage met Röntgen.
Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.
Echografie van de buikorganen.
Abcesdrainage met echografie.
MRI abdomen.
Drainwissel na abces- drainage.
Slokdarm.
Maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.
Arteria coeliaca en zijtakken.
Inbrengen maag- of duodenumsonde.
Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en
inbrengen van de catheter.
Dunne darm als zelfstandig onderzoek.
Ongeacht de wijze van contrasttoediening.
Arteria mesenterica superior.
Dikke darm.
Arteria mesenterica inferior.
Percutane cholangiografie.
Galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.
Galwegen eventueel galblaas door drain.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
087625
087648
087658
087678
087698
087711
Portografie of splenoportografie.
Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.
Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen.
Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.
Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.
Galblaas met oraal contrast inclusief voortgezet onderzoek met meer of anderoraal contrast.
087811
ERCP. De verricht behelst de doorlichting, assistentie scopist, het maken en het beoordelen
van de foto's.
Herniografie, met behulp van intraperitoneaal ingebrachte contrastvloeistof.
Urinewegen, retrograad contrast links en/of rechts.
Urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen.
MRI bekken.
Antegrade pyleografie.
Arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier.
Vena renalis.
Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie, van één nier.
Nefrostomie plus dilateren van het kanaal inclusief begeleiding door de radioloog van de
steenverwijdering door de uroloog.
Split-renine test.
Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT.
Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen.
Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.
Drainwissel na nefrostomie.
Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
087913
088011
088012
088090
088118
088120
088125
088126
088135
088138
088148
088158
088178
088198
088311
088320
088425
088470
088511
088620
088701
088770
088820
088825
088920
088925
089002
089018
089020
089025
089027
089042
089070
089090
089125
089142
089202
089213
089302
089402
089413
089602
089613
090111
Arteria vesicales
Flebografie van spermatica.
Echografie van het scrotum.
Hystero-salpingografie.
Arteria uterina.
Bekkenmeting.
Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld
persoonlijk beoordeelt.
Arteria suprarenalis.
Vena suprarenalis.
Abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën.
Vena cava inferior.
Gehele been en/of voet.
Fistulografie van de bekkengordel, onderste extremiteit.
Arteriën van het been.
Flebografie van een been; inclusief de benodigde venapunctie.
Lymfografie benen, bekken, retroperitoneaal en ductus thoracicus inclusief lymfadenogram;
zie opmerkingen bij 080027.
CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder
toediening van een intraveneus contrastmiddel.
Echografie van een of beide onderste extremiteiten.
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).
Flebografie van het bekken.
CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
Bekken, respectievelijk een of beide heupgewrichten.
Arthrografie heupgewricht.
Bovenbeen.
Knie en/of onderbeen.
Arthrografie kniegewricht.
Enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.
Arthrografie enkelgewricht.
Maligne aandoeningen: punctuur of behandeling met individueel vervaardigde moulage
wanneer het een op zich staande behandeling betreft.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
090112
090113
090114
090121
090211
090212
090221
090311
090321
090322
090323
090411
090412
090413
090414
090421
090511
090512
090513
090611
090612
090700
090800
090801
090802
090803
090810
090811
090812
090813
090814
090820
090821
090822
090823
090824
119003
119005
119007
Maligne aandoeningen: punctuur of behandeling met individueel vervaardigde moulage in
combinatie met een uitwendige bestraling.
Maligne aandoeningen: 'standaard'-applicatie met colpostaat, after-loader etc. als op zich
staande behandeling.
Maligne aandoeningen: 'standaard'-applicatie met colpostaat, after-loader etc. in combinatie
met een uitwendige bestraling.
Benigne aandoeningen.
Maligne aandoeningen: op zich staande behandeling.
Maligne aandoeningen: in combinatie met een uitwendige bestraling.
Benigne aandoeningen.
Maligne aandoeningen.
Benigne aandoeningen: haemangiomen.
Benigne aandoeningen: verrucae.
Oppervlaktetherapie van andere benigne huidziekten, ongeacht het aantal velden.
Maligne aandoeningen: uitgebreide bestralingen als op zich staande behandeling of in
combinatie met applicatie van radioactieve stof waarbij uitgebreid onderzoek, vervaardiging
status, planning etc. nodig.
Maligne aandoeningen: uitgebreide bestralingen als op zich staande behandeling of in
combinatie met applicatie van radioactieve stof waarbij geen uitgebreide voorbereiding nodig
dus slechts eenvoudig onderzoek, status en instelling.
Maligne aandoeningen: orthovolt-bestraling in combinatie met telecobalt of
supervoltbestraling.
Maligne aandoeningen: kortdurende palliatieve bestraling van recidief of metastase bij patiënt
die door dezelfde radiotherapeut of algemeen radioloog eerder behandeld werd voor de
primaire tumor.
Benigne aandoeningen.
Maligne aandoeningen: uitgebreide bestralingen als op zich staande behandeling of in
combinatie met applicatie van radio-actieve stof waarbij uitgebreid onderzoek, vervaardiging
verwijderd per 1-1-2008
van status, planning etc. nodig.
Maligne aandoeningen: uitgebreide bestralingen als op zich staande behandeling of in
combinatie met applicatie van radioactieve stof waarbij geen uitgebreide voorbereiding nodig
verwijderd per 1-1-2008
dus slechts eenvoudig onderzoek, status en instelling.
Maligne aandoeningen: kortdurende palliatieve bestraling van recidief of metastase bij patiënt
die door dezelfde radiotherapeut of radioloog eerder behandeld werd voor de primaire tumor.
verwijderd per 1-1-2008
Consult, niet gevolgd door radiotherapeutische behandeling.
Controle van maligne ziekten, per keer.
Simulator radiotherapie
T1 teletherapie eenvoudig
T2 Teletherapie standaard
T3 Teletherapie intensief
T4 Teletherapie bijzonder
B1 Brachytherapie eenvoudig
B2 Brachytherapie standaard
B3 Brachytherapie intensief
B4 Brachytherapie bijzonder
B5 Brachytherapie prostaat
verwijderd per 1-1-2008
H1 Hypertermie
H2 Hypertermie
verwijderd per 1-1-2008
H3 Hypertermie
verwijderd per 1-1-2008
H4 Hypertermie
verwijderd per 1-1-2008
H5 Hypertermie
Dermatologie en venerologie. Uitvoerig wetenschappelijk rapport. Hieronder niet te verstaan
verwijderd per 1-1-2008
bericht aan huisarts en/of patiënt.
Heelkunde. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling,
verwijderd per 1-1-2008
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke.
Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander
verwijderd per 1-1-2008
onderzoek c.q. verrichtingen).
119008
119015
119018
119020
119021
119023
119024
119025
119031
119032
119033
119034
119035
119040
119043
119046
119051
119052
120001
120003
120005
120006
120010
120011
120012
120013
120014
120015
120027
120030
120031
120033
120034
120035
120036
120043
120044
120045
120046
120047
120060
120061
120063
120064
120065
Inwendige geneeskunde. Uitvoerige rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander
onderzoek c.q. verrichtingen).
Neurologie. Uitvoerige rapporten op verzoek van levensverzekeringsmaatschappijen en
particuliere instellingen.
Neurologie. Rapporten voor instellingen belast met de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten.
Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van het centraal bureau
rijvaardigheidsheidsbewijzen (CBR) in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de
houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs).
Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van de politie, in rekening te brengen aan het
centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Plastische chirurgie. Eenvoudig, korte rapporten.
Plastische chirurgie. Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten.
Revalidatiegeneeskunde. Onderzoek en uitvoerig rapport op verzoek van
levensverzekeringen en particuliere instellingen.
Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK en
dergelijke. Inclusief ECG en röntgen, doch exclusief inspannings-ECG, phonocardiogram,
etc. Het uitbrengen van een rapport aan de huisarts over de behandeling van de patiënt is in
het klinische of poliklinische tarief begrepen.
Inwendige geneeskunde. Keuringen volgens klein standaardformulier.
Inwendige geneeskunde. Keuringen volgens groot standaardformulier.
Neurologie. Grote rapporten ten behoeve van rechtbanken.
Neurologie. Kleine rapporten ten behoeve van rechtbanken.
Orthopedie. Deskundigenrapport.
Reumatologie. Uitvoerige rapporten (exclusief laboratoriumwerkzaamheden).
Urologie. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling,
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke (exclusief cystoscopie).
Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts
Ventrikeldrainfunctie-onderzoek.
Hersenperfusieonderzoek (statisch, hersendood).
Kwantitatieve hersendoorbloeding (ml/min/100g weefsel).
Liquorcirculatieonderzoek.
Speekselklieronderzoek (al of niet met interventie).
Schildklier dischargetest.
Schildklier uptake-meting.
Schildklierscintigrafie.
Bijschildklieronderzoek.
Traanwegonderzoek.
Doelgerichte consultatie van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al
geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling, hetzij telefonisch,
hetzij face-to-face, zonder aanwezigheid van de patiënt.
Statisch skeletonderzoek.
Meerfasen skeletonderzoek.
Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXAapparatuur.
Skeletdensitometrie heupen.
Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.
Gewrichtsonderzoek.
Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.
Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse.
Ejectiefractiemeting bij meerdere inspanningsniveau's.
Cardiale shuntmeting.
First-pass-hartonderzoek.
Longperfusieonderzoek.
Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.
Mucociliair transport in de longen.
Mucociliair transport in de neus.
Slokdarmbewegingsonderzoek.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
120069
120070
120071
120072
120073
120076
120077
120080
120081
120082
120084
120090
120091
120092
120093
120094
120095
120100
120101
120102
120103
120104
120106
120107
120110
120111
120112
120113
120130
120131
120150
120152
120153
120154
120156
120160
120161
120162
120170
120171
120172
120173
120174
120175
120176
120177
120178
120179
120203
120205
120230
120240
120241
120244
120245
120246
Gastro-oesofageale refluxonderzoek (066).
Maagontledigingsonderzoek (063).
Maagontledigingsonderzoek met meerdere tracers.
Ontledigingsonderzoek van onderdelen van de maag.
Maagslijmvliesonderzoek (064).
Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende één dag (091).
Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende meerdere dagen (091).
Lever- en miltonderzoek.
Miltonderzoek met gedenatureerde rode cellen (082).
Galafvloed onderzoek (081).
Ascitesonderzoek.
Lymfeklieronderzoek met afvloedmeting (092).
Parasternaal lymfeklieronderzoek.
Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming.
Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming en ok.
Mammascintigrafie.
Beenmergonderzoek (093).
Nieronderzoek statisch (DMSA).
Renografie (102).
Renografie met farmacologische interventie.
Vesico-ureterale refluxonderzoek.
Renografie gecombineerd met V-U reflux bepaling.
Renografie met klaringsonderzoek.
Onderzoek scrotale doorbloeding (105).
Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel gedurende één dag.
Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel gedurende meerdere dagen
Bijnierschorsonderzoek
Bijniermergonderzoek (inclusief eventuele uptake-meting).
Receptorenonderzoek gedurende één dag
Receptorenonderzoek gedurende twee dagen
Flebografie bovenste of onderste extremiteiten
Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).
Tumorlokalisatie mbv Ga; Tl; V DMSA e.d. (156).
Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leuko´s.
Orgaanperfusie (voor zover niet apart vermeld) (155).
GFR (single shot-methode).
ERPF (single shot-methode).
GFR en ERPF (constante infusie-methode).
Plasmavolumebepaling.
Erytrocytenvolumebepaling.
Extracellulairvolumebepaling.
Eiwitverliesbepaling via de tractus digestivus.
Erytrocytenoverlevingsduurbepaling.
Thrombocytenoverlevingsduurbepaling.
Schilling-test.
IJzerkinetiek.
Bepaling galzuurmetabolisme.
C14-ureumademtest.
SPECT van hersendoorbloeding.
SPECT van receptoren in hersenen.
SPECT van skelet detail.
SPECT van myocard rust.
SPECT van myocard inspanning met stress-test.
SPECT van myocard vitaliteit
SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).
SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).
120255
120260
SPECT van thorax.
SPECT van longperfusie.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
120261
120280
120300
120310
120311
120400
120401
120402
120403
120404
120405
120406
120407
120408
120410
120412
120413
120500
120501
130001
190011
190012
190013
190020
190021
190031
190032
190033
190034
190035
190036
190037
190038
190039
190041
190042
190051
190052
190053
190054
190055
190057
190058
190059
190111
190112
190113
190125
190126
190127
190128
190129
SPECT van longventilatie met perfusie.
SPECT van abdomen.
SPECT van nierschors.
SPECT receptorenonderzoek één dag.
SPECT receptorenonderzoek meerdere dagen.
Behandeling hyperthyreoidie met I-131.
Behandeling groot struma met I-131.
Behandeling schildkliertumoren met I-131 (401).
Behandeling synovia met radioactief colloid per gewicht.
Therapie pleura-exsudaat/ascites met radioactief colloid.
Behandeling polycythaemia vera met P-32 (402).
Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89 (405).
Behandeling pijnlijke botmetastasen met Re-186 (406).
Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.
Behandeling neuro-endocriene tumoren (MIBG-hoog) (407).
Consult, niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling.
Controle bij nucleair geneeskundige behandeling van ziekte, per keer.
PET partieel (neurologisch, cardiologisch).
PET WB (whole body), oncologie.
SCEN-consultatie
Eerste polikliniekbezoek
Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een
nieuwe DBC.
Herhaal-polikliniekbezoek(en) bij een lopende DBC
Behandeling multi-traumazorg ISS>=16
Klinische opname
"Verkeerde bed"
Verblijf gezonde moeder
Verblijf gezonde zuigeling
Afwezigheidsdag
Dagverpleging I
Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
Poliklinische bevalling op medische indicatie
Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis
Verplichte poliklinische bevalling zonder medische indicatie
Revalidatiebehandeling
Revalidatiebehandeling complexe hartrevalidatie
Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of
injectie
Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in
dagopname
Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie
Klinische verstrekking trombolitica per infuus
Dagverpleging II
Poliklinische verstrekking epoprostenol E.A.
Verstrekking epoprostenol E.A. in dagopname
Klinische verstrekking epoprostenol E.A.
Toeslag neurochirurgie
Toeslag brandwonden
Chronisch intermitterende beademing
IC behandeldag groep 1. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van
medische behandeling van een patiënt op de IC.
IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.
IC beademingstoeslag groep 1
IC dialysetoeslag groep 1. Wordt naast de IC behandeldag (190125) geregistreerd, indien op
een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierfunctie vervangende therapie onder
eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.
IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
190130
190131
190134
190135
190136
190137
190141
190142
190143
190144
190150
190151
190152
190201
190202
190203
190204
190205
190206
190208
190209
190210
190221
190222
190235
190240
190250
190252
190253
190266
190280
190281
190302
190303
190304
190305
190306
190307
190308
190309
190310
190311
190312
190313
190314
190315
190316
190317
190318
190319
190320
Interklinisch IC transport(< 2 uur). Door medisch specialist fysiek begeleid transport van een
IC-patiënt tussen ziekenhuizen.
Interklinisch IC transport(≥ 2 uur). Door medisch specialist begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.
IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van
medische behandeling van een patiënt op de IC.
IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.
IC beademingstoeslag groep 2
IC dialysetoeslag groep 2. Wordt naast de IC behandeldag (190134) geregistreerd, indien op
een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierfunctie vervangende therapie onder
eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.
IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van
medische behandeling van een patiënt op de IC.
IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.
IC beademingstoeslag groep 3
IC dialysetoeslag groep 3. Wordt naast de IC behandeldag (190141) geregistreerd, indien op
een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierfunctie vervangende therapie onder
eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.
Neonatale IC
Pediatrische IC
Post IC-high care
Verpleegdag klasse 1
Klassenverpleging B, per verpleegdag
Klassenverpleging A, per verpleegdag
Verpleegdag
Verpleegdag klasse 3B
Verpleegdag klasse 3C
Zotelovernachting
Verpleegdag huisartsenkliniek
Dagbehandeling epilepsie categoraal
Verpleegdag psychiatrische afdeling academisch ziekenhuis < 3 maanden
Verpleegdag psychiatrische afdeling academisch ziekenhuis verblijf > 3 maanden
Hart-cara revalidatiebehandeling
Erfelijkheidsadvisering complex in klinisch genetische centra
Trombotest
Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie (eenmalig)
Zeflmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal)
Spraak- en taaldiagnostiek
Poliklinisch kostentarief voor ZBC´s ten behoeve van kaakchirurgie
Dagverpleging kaakchirurgie voor ZBC´s
Aortabroekprothese
Penisprothese met pomp
Sphincterprothese
Total hip
Knieprothese
Steffeeplate
Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese
Implanteerbare insulinepomp
Implanteerbare baclofenpomp
Implanteerbare neurostimulator
Implanteerbare analgeticapomp
Cardiovasculaire stent
Unicondylaire knieprothese
Meniscusprothese
Enkelprothese
MTP-1 prothese
Schouderprothese
Elleboogprothese
Prothese Radiuskopje
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
190321
190322
190323
190324
190325
190326
190327
190328
190331
190332
190333
190334
190335
190340
190350
190370
190371
190372
190389
190391
190396
190398
190400
190402
190404
190411
190412
190420
190421
190422
190489
190501
190502
190503
190504
190505
190506
190507
190508
190509
190510
190511
190512
190513
190514
190515
190516
190517
190518
190519
190520
190521
190522
190523
190524
190525
190526
Polsprothese
Handwortelprothese
Vingerprothese
Discusprothese
Wervelprothese
Rugimplantaat met osteosynthese materialen
Apparaat BAHA
Implementatie LVAD
1 Draads pacemaker
2 Draads pacemaker
Biventriculaire pacemaker
Biventriculaire ICD
Kop-hals prothese
Gastro-enterologische stent
Maagbandje
Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd
Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst
Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald
Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E
Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E
Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E
Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E
Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, geconcentreerd,
5E
Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, bestraald,
geconcentreerd, 5E
Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat
Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 75 ml
Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 50 ml
Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A
Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 300 ml
Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml
Overige kort-houdbare bloedproducten
Docetaxel
Irinotecan
Gemcitabine
Oxaliplatine
Paclitaxel
Rituximab
Infliximab (bij M. Crohn)
Immunoglobuline IV
Trastuzumab
Botulinetoxine
Verteporfin
Doxorubicine liposomal (Caelyx)
Infliximab (Remicade) subcutaan / intramusculair bij reumatoïde artritis
Infliximab (Remicade) intraveneus bij reumatoïde artritis
Infliximab (bij Spondylitis Ankylopoetica)
Infliximab (bij Artritis Psoriatica)
Vinorelbine
Bevacizumab
Pemetrexed
Bortezomib
Omalizumab
Trastuzumab bij niet gemetastaseerde borstkanker (Adjuvante toepassing)
Ibritumomab tiuxetan
Infliximab (bij psoriasis)
Pegaptanib
Alemtuzumab
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
190527
190528
190529
190560
190561
190600
190700
191002
191003
191004
191005
191006
191007
191010
191111
191112
191113
191114
191115
191116
191117
191118
191119
191120
191121
192001
192002
192003
192011
192024
192025
192026
192031
192032
192033
192034
192035
192036
192037
192038
192039
192041
192042
192043
192044
192045
192047
192051
192052
192053
192054
192055
192056
192057
192058
192059
192061
192062
192063
Palifermin
Rituximab (bij reumatoïde artritis)
Infliximab (bij colitis ulcerosa
Laronidase
Alglucosidase alfa
Extramuraal afleveren van geneesmiddelen door intramurale instellingen
Wegblijftarief
Audiologie 0-16 jarigen hele jaarkaart
Audiologie volwassenen hele jaarkaart
audiologie 0-16 jaar, halve jaarkaart
audiologie volwassenen halve jaarkaart
audiologie 0-16 jaar kwart jaarkaart (eenmalig consult)
audiologie volwassenen kwart jaarkaart (eenmalig consult)
Ferese
Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering
Postnataal biochemisch onderzoek -biochemische basisdiagnostiek
Postnataal biochemisch onderzoek - enzymendiagnostiek
Afname foetaal materiaal - vruchtwaterpunctie
Afname foetaal materiaal - chorionbiopsie
Prenataal biochemisch onderzoek
Geavanceerd ultrageluid - groep 1
Geavanceerd ultrageluid - groep 2
Prenatale genotypering
Postnatale genotypering
Pre-implantatie genetische diagnostiek
Pre-harttransplantatie
Harttransplantatie/hertransplantatie
Nazorg harttransplantatie
AICD-implantatie
Pre hart-longtransplantatie
Hart-longtransplantatie
Nazorg hart-longtransplantatie
Thuisbeademing voorbereiding stad
Thuisbeademing voorbereiding O 50km
Thuisbeademing voorbereiding > 50km
Thuisbeademing, 1 apparaat stad
Thuisbeademing 1 apparaat O 50km
Thuisbeademing 1 apparaat > 50km
Thuisbeadminsg 2 apparaten stad
Thuisbeademing 2 apparaten O 50km
Thuisbeademing 2 apparaten >50km
Niertransplantatie / hertransplantatie
Nazorg niertransplantatie
Pancreasetransplantatie ontvanger
Eilandjestransplantatie ontvanger
Nier- en pancreasetransplantatie ontvanger
Toeslag bij (her)transplantatie igv levende donor
Hemodialyse
Hemodialyse met EPO
Thuishemodialyse
Thuishemodialyse met EPO
Thuishemodialyse met verpleegkundige dialyse assistentie (VDA)
Thuishemodialyse met EPO en VDA
Plasmafiltratie
Nachtelijke thuishemodialyse
Nachtelijke thuishemodialyse met epo
CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO
CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO
CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
192064
192065
192066
192067
192068
192069
192070
192071
192072
192073
192074
192081
192082
192083
192084
192085
192090
192091
192092
192093
192101
192102
192103
192104
192111
192150
192151
192180
192181
192182
192183
192184
192185
192501
193001
193002
193003
193004
193005
193006
193007
193008
193009
193010
193011
193012
193013
193014
193015
193016
193017
193018
193019
193020
193021
193022
193023
193024
193025
CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO
Actieve centrum hemodialyse zonder EPO
Passieve centrum hemodialyse zonder EPO
Opleiding centrum hemodiayse zonder EPO
Actieve centrum hemodialyse met EPO
Passieve centrum hemodialyse met EPO
Opleiding centrum hemodialyse met EPO
Beenmergtransplantatie allogeen Selectie/afname verwante donor
Beenmergtransplantatie allogeen Selectie/afname niet verwante donor
Beenmergtransplantatie/hertransplantatie allogeen
Beenmergtransplantatie allogeen nazorg
Beenmergtransplantatie autoloog AML
Nazorg beenmergtransplantatie autoloog AML
Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie
Beenmergtransplantatie autoloog niet-AML
Nazorg beenmergtransplantatie autoloog niet-AML
Eenzijdige stimulator
Tweezijdige stimulator
Vervanging eenzijdige stimulator
Vervanging tweezijdige stimulator
Pre LTX
Levertransplantatie/hertransplantatie
Nazorg levertransplantatie
Partiële levertransplantatie ontvanger
Darmtransplantatie ontvanger
Plaatsing nervus vagus stimulator
Vervanging nervus vagus stimulator
Traject 1 epilepsiechirurgie volwassenen operatie zonder chronische corticografie
Traject 2 epilepsiechirurgie volwassenen operatie met GRID
Traject 3 epilepsiechirurgie volwassenen operatie met stripelectroden
Traject 1 epilepsiechirurgie kinderen operatie zonder chronische corticografie
Traject 2 epilepsiechirurgie kinderen operatie met GRID
Traject 3 epilepsiechirurgie kinderen operatie met stripelectroden
Stollingsfactoren behandeling hemofilie en aanverwante hemostaseziekten.
Fysiotherapeutische behandeling m.u.v. E002, E003 en E004
Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl.evt. massage en oefenen)
Kinderfysiotherapie
Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 5 t/m 10 personen
Manuele therapie
Eenmaling fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie
Oedeemtherapie
fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 2 personen
fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 3 personen
fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 4 personen
Poliklinische longrevalidatie
Enkelvoudige ergotherapie
Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
Poliklinische longrevalidatie bij een groep
Bekkenfysiotherapie
Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van meer dan 10 personen
Instructie / overleg ouders van de patient
Verstrekte verband- en hulpmiddelen (individueel tarief)
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Logopedie
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie
Logopedische behandeling bij een groep
Preverbale logopedie
Lange zitting (fysiotherapie)
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
193026
193027
193028
193029
193030
193031
193032
193033
193034
193035
193036
193037
193081
193111
193112
193113
193114
193121
193122
193123
193124
193125
194071
194072
Telefonische zitting (fysiotherapie)
Screening (fysiotherapie)
Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie)
Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
Oefentherapie volgens Ceasar
Oefentherapie volgens Mensendieck
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek op medisch indicatie
Oefentherapeutische behandeling bij een groep van twee personen
Oefentherapeutische behandeling bij een groep van drie personen
Oefentherapeutische behandeling bij een groep van vier personen
Oefentherapeutische behandeling bij een groep van vijf tot en met tien personen
Toeslag thuisbehandeling
Intakecontact (revalidatiecentra)
Informatiemodule (revalidatiecentra)
FIT-module < 10 sessies (revalidatiecentra)
FIT-module > 10 sessies (revalidatiecentra)
Intakecontact (ziekenhuizen)
Informatiemodule (ziekenhuizen)
FIT-module < tien sessies (ziekenhuizen)
FIT-module > tien sessies (ziekenhuizen)
PEP-module (ziekenhuizen)
Psychiatrische deeltijdbehandeling volwassenen (4-6 uur) academische ziekenhuizen
Psychiatrische deeltijdbehandeling volwassenen (6 tot 8 uur) academische ziekenhuizen
194073
194075
Psychiatrische deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen (van 4 tot 6 uur) academische
ziekenhuizen
Psychiatrische deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen (6 tot 8 uur) academische
ziekenhuizen
Psychiatrische primaire deeltijdbehandeling voor volwassenen academische ziekenhuizen
194101
194102
194103
Nieuwe inschrijving face-to-face contacten volwassenen in algemene ziekenhuizen
Intakecontact voor face-to-face-contacten volwassenen in algemene ziekenhuizen
Psychodiagnostiche/neuropsychologisch onderzoek volwassenen in algemene ziekenhuizen
194104
194105
194106
194107
194111
194112
194113
Psychotherapiecontact volwassenen in algemene ziekenhuizen
Groepscontact psychotherapie volwassenen in algemene ziekenhuizen
Behandeling / begeleidingscontact volwassenen in algemene ziekenhuizen
Groepscontact behandeling / begeleiding volwassenen in algemene ziekenhuizen
Nieuwe inschrijving face-to-face-contact kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Intakecontact face-to-face contacten kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Ortodidactisch / psychodiagnostisch onderzoek kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
194114
194115
194116
194117
194131
194132
194133
Psychotherapiecontact kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Groepscontact psychotherapie kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Behandeling / begeleidingscontact kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Groepscontact behandeling / begeleiding kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
Nieuwe inschrijving face-to-face-contact ouderen in algemene ziekenhuizen
Intakecontact face-to-face contacten ouderen in algemene ziekenhuizen
Psychodiagnostisch / neuropsychologisch onderzoek ouderen in algemene ziekenhuizen
194134
194135
194136
194137
194141
194142
194143
Psychotherapiecontact ouderen in algemene ziekenhuizen
Groepscontact psychotherapie ouderen in algemene ziekenhuizen
Behandeling / begeleidingscontact ouderen in algemene ziekenhuizen
Groepscontact behandeling / begeleiding ouderen in algemene ziekenhuizen
Nieuwe inschrijving face-to-face-contact verslaafden in algemene ziekenhuizen
Intakecontact face-to-face contacten verslaafden in algemene ziekenhuizen
Psychodiagnostisch / neuropsychologisch onderzoek verslaafden in algemene ziekenhuizen
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
194074
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
194144
194145
194146
194147
194162
194163
194164
194179
194181
194182
194183
194184
Psychotherapiecontact verslaafden in algemene ziekenhuizen
Groepscontact psychotherapie verslaafden in algemene ziekenhuizen
Behandeling / begeleidingscontact verslaafden in algemene ziekenhuizen
Groepscontact behandeling / begeleiding verslaafden in algemene ziekenhuizen
Intake face-to-face contact - medisch psycholoog
Behandelingscontact - medisch psycholoog
Psychotherapiecontact - medisch psycholoog
Kort psychologisch onderzoek - epilepsie categoraal
Telefonische behandeling / begeleiding contact volwassenen in algemene ziekenhuizen
Telefonische behandeling / begeleiding contact ouderen in algemene ziekenhuizen
Telefonische behandeling / begeleiding contact verslaafden in algemene ziekenhuizen
Telefonische behandeling / begeleiding contact kinderen / jeugd in algemene ziekenhuizen
194258
194259
194260
194261
194262
194263
194264
194268
194269
194270
194271
194272
194273
194274
Deeltijdbehandeling verslavingszorg (4-6 uur)
Deeltijdbehandeling verslavingszorg (6-8 uur)
Deeltijdbehandeling verslavingszorg met beperkte begeleiding (4-6 uur)
Deeltijdbehandeling verslavingszorg met beperkte begeleiding (6-8 uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen opname en observatie (4-6 uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen opname en observatie (6-8 uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen algemeen en gezin met geringe begeleiding (4-6
uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen algemeen en gezin met geringe begeleiding (6-8
uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen algemeen en gezin met begeleiding op afstand (46 uur)
Deeltijdbehandeling kinderen en jeugdigen algemeen en gezin met begeleiding op afstand (68 uur)
Structurele deeltijdbehandeling volwassenen (4-6 uur)
Structurele deeltijdbehandeling volwassenen (6-8 uur)
Structurele deeltijdbehandeling volwassenen met berperkte begeleiding (4-6 uur)
Structurele deeltijdbehandeling volwassenen met beperkte begeleiding (6-8 uur)
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling volwassenen (4-6 uur)
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling volwassenen (6-8 uur)
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding volwassenen (4-6 uur)
194275
Psychotherapeutische deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding volwassenen (6-8 uur)
195001
Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen aan
de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde
Behandeling door tandarts zonder huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen
aan de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde
Behandeling door tandarts met huispraktijk (sluittarief) voor niet-AWBZ instellingen die
voldoen aan de criteria zoals voor zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde
Behandeling door tandarts zonder huispraktijk (sluittarief) voor niet-AWBZ instellingen die
voldoen aan de criteria zoals voor zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde
Spermabank, eenmalige initiële kosten
Spermabank, per jaar
Spermabank, spermaonderzoek
Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak
Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van
nervus mentalis.
Primaire zenuwhechting.
Secundaire zenuwhechting.
Herstel van een perifere zenuw zonder transplantatie, met behulp van de operatiemicroscoop.
194265
194266
194267
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
195002
195101
195102
197016
197017
197018
230104
230438
230440
230452
230455
230821
231534
231539
Exenteratio orbitae.
Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair
ooglid coloboom.
Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
231541
231542
231550
231658
232060
232062
232064
232071
232072
232152
232203
232281
232360
232361
232480
233631
233730
233740
233780
234003
234005
234008
234011
234012
234020
234022
234024
234025
234026
234027
234028
234030
234031
234034
234035
234041
234050
234051
234065
234070
234071
234073
Laterale canthopexie
Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie.
Herstel binnen of buiten ooghoek.
Dacryocystorhinostomie.
Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met
laterale osteotomie.
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en
vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig.
Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en
eventuele conchotomie.
Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur, met uitgebreid wondtoilet.
Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur.
Plastische sluiting oro-antrale perforatie.
Tracheotomie.
Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
Verwijdering van een branchiogene kyste of glomustumor.
Verwijdering van een mediane halskyste of halsfistel.
Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curetagge en/of
afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathalogisch onderzoek
Onderbinden van groot bloedvat.
Radicale halsklieruitruiming.
Regionale klierdissectie, enkelzijdig.
Diagnostische lymfklierextirpatie, suprá of infraclaviculair
Consult
Behandeling grote diepe kaakabcessen.
Vervolgconsult
Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen.
Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan
de sinus maxillaris.
Extirpatie frenulum labii en linguae.
Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide
proefexcisie of biopsie.
Paradontale chirurgie aan één element.
Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige
postcaniene elementen per kaakhelft.
Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft.
Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan
alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft.
Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft.
Kleine verrichtingen; extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in
combinatie met één of meer andere ingrepen.
Gingivaplastiek met mucosatransplantaat.
Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft
Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft;
extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer
andere ingrepen.
Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus
aliënum per kaakhelft; met splijten van het mucoperiost.
Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke
wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).
Apexresectie, elke volgende wortel.
Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van
elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak
(inclusief eventueel spalken).
Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea
mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
Mondbodem- of tuberplastiek per kaakhelft.
Omslagplooi plastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch
materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
234075
234083
234092
234093
234111
234112
234140
234141
234160
234161
234195
234196
234211
234222
234223
234233
234240
234261
234380
238002
238010
238011
238014
238015
238017
238020
238022
238024
238025
238026
238027
238028
238029
238041
238042
238044
238045
238046
238047
Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft
inclusief het winnen van het transplantaat.
Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen,
inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken.
Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.
Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.
Extirpatie van de gehele tong.
Extirpatie van een gedeelte van de tong.
Primaire behandeling van gehemeltespleten in het voorste deel van het palatum.
Primaire behandeling van gehemeltespleten in het achterste deel van het palatum.
Extirpatie tumor weke delen van de mond.
Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van
irritatie-hyperplasieën, flappy ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per
kaak.
Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat.
Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer,
Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.
Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus.
Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.
Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.
Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en).
Totale parotidectomie.
Operatie van een speekselfistel.
Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief
eventuele proefexcisie(s).
Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.
Resectie van halve bovenkaak.
Resectie van totale bovenkaak.
Resectie van halve onderkaak
Resectie van totale onderkaak.
Commando-operatie.
Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion.
Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.
Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede
decompressie van de orbita.
Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of
autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht.
Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte.
Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II.
Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III.
Permandibulair implantaat.
Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMFschroeven.
Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur.
Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of
zygoma-fractuur.
Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak).
Elk volgend implantaat (per kaak).
Vrijleggen van implantaat/ implantaten, in geval van twee fasen: de tweede fase (per kaak).
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
238048
238052
238054
238056
238809
238828
238876
Intermaxillaire fixatie, als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie);
het plaatsen van bone-anchors per kaak.
Verhogen van het tuberculum articulare van het kaakgewricht, enkelzijdig.
Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, condylotomie,
condylar shave of condylectomie, enkelzijdig.
Denervatie van het kaakgewricht, enkelzijdig.
Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat.
Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft.
Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren.
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
238910
238944
239000
239011
Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.
Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat.
Thierschplastiek
Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
239014
Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
239025
239962
290162
290164
290165
Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of
oesophagus.
Transplantatie van bot of kraakbeen.
Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig
Pharyngoplastiek.
Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smashplastiek.
Liposectie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm,
enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal.
Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de osopharynt, al dan niet met
proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.
Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie)
Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal
per dag te declareren.
Rontgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamenen inclusief eventuele
controlefoto('s)
Röntgenschedelonderzoek
Uitgebreide analyse ten behoeve van rontgenschedelonderzoek
Functieonderzoek speekselklieren
Arthroscopie, diagnose en lavage
Arthroscopie
Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen; het bruikbaar maken
van bestaande gebitsprothesen
Proefoperatie op model (al dan niet in articulator)
Voedingsvoorlichting
Extramurale dieetadvisering (per kwartier)
Toeslag thuisbehandeling extramurale dieetadvisering (per bezoek maximaal 1x per dag)
411000
Herhaalbezoeken
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
239032
239050
239052
239074
239084
239112
239451
239452
239455
239457
239458
239851
239853
239854
239961
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
verwijderd per 1-1-2008
toegevoegd per 1-1-2008
Download