Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen

advertisement
NTFU
KWALITEITSSYSTEEM WIELERSPORTEVENEMENTEN
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
1
Colofon
NTFU Veiligheidshandboek Wielersport Versie 2011-03
Het NTFU Kwaliteitssysteem Wielersportevenement is samengesteld door:
Leden van de Reglementen Commissie
Leden van de Commissie Tochten en Kwaliteit
Ben de Weerd, Sporttechnische zaken
Medewerkers Uniebureau NTFU
Nederlandse Toer Fiets Unie
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal
Telefoon 0318-58 13 00
Fax 0318-58 13 09
E-mail [email protected]
Internet www.ntfu.nl
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
2
Inhoud
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen ..........................................................................................4
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Algemeen .............................................................................................................................4
Basisniveau ..........................................................................................................................4
Organisatie ................................................................................................................................................... 4
Routebeschrijving ..................................................................................................................................... 4
Routebepijling ............................................................................................................................................ 5
Veiligheid ...................................................................................................................................................... 5
1 ster ............................................................................................................................................................... 5
Algemeen ...................................................................................................................................................... 5
Organisatie ................................................................................................................................................... 5
Routebepijling ............................................................................................................................................ 5
Service............................................................................................................................................................ 5
Veiligheid ...................................................................................................................................................... 5
2 sterren ........................................................................................................................................................ 6
Algemeen ...................................................................................................................................................... 6
Organisatie ................................................................................................................................................... 6
Routebepijling ............................................................................................................................................ 6
Service............................................................................................................................................................ 6
Veiligheid ...................................................................................................................................................... 6
3 sterren ........................................................................................................................................................ 6
Normen .......................................................................................................................................................... 6
Rapportage................................................................................................................................................... 7
Aanvraag ....................................................................................................................................................... 7
Handhaving.................................................................................................................................................. 8
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
3
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
Artikel 1
1.1
1.2
1.3
Het doel van het Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen (KWS) is het waarborgen
van de kwaliteit van wielersportevenementen, die worden georganiseerd onder
auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en geldt voor Vrije Tochten (VT),
Meerdaagse Tochten (AMD en DMD), Groepstochten (GT) en MTB-tochten (MT).
Dit KWS is ten uitvoering van artikel 5.1 van het Wielersport Reglement (WSR).
Om de kwaliteit van deze wielersportevenementen te bewaken worden er, al dan niet
aangekondigde, onderzoeken gehouden door kwaliteitsadviseurs/rapporteurs,
aangewezen door de Commissie Tochten & Kwaliteit (CT&K).
Artikel 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Algemeen
Basisniveau
Organisatie
De NTFU-vlag wordt bij de startplaats zichtbaar opgehangen.
De organisatie registreert de deelnemer.
De deelnemer wordt in het bezit gesteld van het alarmnummer van de organisatie.
De sluitingstijd van de controle/pauze/verzorgingsposten en de finishplaats
(sluitingstijd eindcontrole) is x uren na de laatste vertrektijd van de betreffende afstand,
volgens de formule: x = (afstand: 25) + 1 uur (VT) en x = (afstand: 15) + 1 uur (AMD,
DMD, MT).
Routebeschrijving
De organisatie verstrekt de deelnemer aan een wielersportevenement op de weg een
routebeschrijving/routekaart, ongeacht of de route gemarkeerd is met pijlen.
Indien de route niet is uitgepijld, wordt de deelnemer in het bezit gesteld van de
benodigde afkortingen:
DWV = doorgaande weg volgen
EW
= einde weg
FP
= fietspad
GOI
= gaat over in
KNP = knooppunt nummer
KR
= kruising
LA
= linksaf
LAH = links aanhouden
OVW = overweg
PNB = plaatsnaambord
Ps Ri x = paddenstoel richting x (eventueel met nummer)
RA
= rechtsaf
RAH = rechts aanhoudt
RD
= rechtdoor
Ri x
= richting x
ROT = rotonde
SPL
= splitsing
VKL = verkeerslichten
VRW = voorrangsweg
Y Ri x = wegwijzer richting x (eventueel met nummer)
YF Ri x = fietswegwijzer richting x (eventueel met nummer)
Bij een MT is een plattegrond van de route aanwezig op de startplaats.
Plaatsnamen/herkenningspunten op de route worden vermeld.
Namen en/of adressen van controle/pauze/verzorgingsposten worden vermeld.
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
4
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
Bij iedere plaatsnaam en/of controle/pauze/verzorgingspost wordt het aantal verreden
kilometers vermeld.
De plaatsen waar de route zich splitst in verschillende afstanden worden vermeld.
De openings- en sluitingstijden van de controle/pauze/verzorgingsposten en de
sluitingstijd van de finishplaats worden vermeld.
Routebepijling
Bij een MT wordt de route gemarkeerd met linten en/of pijlen, tenzij de weg- en/of
terreinbeheerder anders voorschrijft.
De afmeting van een pijl is minimaal 20 x 10 cm en van een lint minimaal 40 x 5 cm.
Bij een MT is een lint en/of pijl zichtbaar aanwezig op de startplaats.
Veiligheid
De organisatie attendeert de deelnemer op veiligheidsaspecten en noodmaatregelen.
De organisatie wijst de deelnemers op de voor dat wielersportevenement geldende
gedragscode.
Artikel 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
1 ster
Algemeen
De organisatie heeft een voldoende gescoord voor artikel 2.
Organisatie
De organisatie draagt zorg voor een vlotte doorstroming bij de inschrijving.
De inschrijfgelden zijn duidelijk zichtbaar aangegeven.
Voor de deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven of gebruik maken van Scan &
Go, is een aparte inschrijftafel beschikbaar.
Routebepijling
De pijlen bij een VT/AMD/DMD, met afmetingen conform 2.14, staan zichtbaar geplaatst,
bij voorkeur tussen 25 en 40 meter vóór de afslag/kruising en bij voorkeur aan de
rechterzijde van de weg. Bij een MT worden de linten en/of pijlen bij voorkeur tussen 5
en 25 meter voor de afslag/kruising geplaatst.
De linten worden op de door de NTFU voorgeschreven wijze aangebracht.
De route van een MT wordt in zones verdeeld (max. 5 km), die met borden worden
aangegeven.
Plaatsen waar de route zich splitst in verschillende afstanden, worden op circa 100
meter en tussen 25 en 40 meter vóór de splitsing, met borden aangegeven; bij een MT is
dit op circa 5 meter voor de splitsing.
Na een routesplitsing staat tussen 20 en 100 meter een routebevestiging; bij een MT is
dit tussen 10 en 50 meter.
Service
In de directe omgeving van de startplaats is voldoende parkeergelegenheid.
De route tussen de parkeerplaats(en) en de inschrijving (heen en terug) wordt duidelijk
aangegeven.
Bij de startplaats zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.
Veiligheid
De organisatie wijst de deelnemer op de noodzaak tot het dragen van een goedgekeurde
valhelm.
Bij gevaarlijke situaties plaatst de organisatie waarschuwingstekens.
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
5
Artikel 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
2 sterren
Algemeen
De organisatie heeft een voldoende gescoord voor artikel 2 en 3.
Organisatie
De controle/pauze/verzorgingsposten worden op circa 100 meter van te voren met
borden aangegeven.
Een controlepost wordt bemand door duidelijk herkenbare controleurs van de
organisatie.
Bij een MT is op de controle/pauze/verzorgingsposten materiaal ten behoeve van EHBO
zichtbaar aanwezig.
Op de controle/pauze/verzorgingsposten zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.
Op de startplaats is informatiemateriaal beschikbaar over de NTFU.
Routebepijling
Na een richtingsverandering tijdens een VT of AMD/DMD staat tussen 20 en 100 meter
een herhalingspijl.
Binnen 2 kilometer na de laatst gepasseerde pijl of routebevestiging staat, op wegen
waar geen afslag hoeft te worden genomen, een herhalingspijl; bij een MT zijn om de
circa 750 meter herhalingspijlen/linten geplaatst.
4.11
4.12
Service
De organisatie beschikt over een voertuig waarmee bijstand kan worden verleend bij
calamiteiten.
Bij de finishplaats, of in de onmiddellijke omgeving hiervan is douchegelegenheid
aanwezig.
De organisatie biedt de deelnemers tijdens het wielersportevenement verzorging aan.
De organisatie van een MT zorgt voor afspuitmogelijkheden met voldoende druk.
4.13
Veiligheid
De organisatie zet zo nodig verkeersregelaars in, als vermeld in het Veiligheidshandboek.
4.9
4.10
Artikel 5
5.1
De organisatie heeft voldaan aan alle normen van artikel 2, 3 en 4 die betrekking hebben
op het betreffende wielersportevenement.
Artikel 6
6.1
6.2
3 sterren
Normen
In de kwaliteitsrapportage worden de normen (artikelen) met ‘ja’, ‘nee’ of ‘n.v.t.’
beoordeeld.
De organisatie moet voldoen aan artikel 3.2, 3.3 en 3.5 van het WSR. Daarnaast dient, als
vermeld in de beoordelingstabel, een voldoende te worden gescoord op de rubrieken
Algemeen, Organisatie, Routebeschrijving, Routebepijling, Service en Veiligheid, die
betrekking hebben op het betreffende wielersportevenement.
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
6
6.3
Beoordelingstabel:
VT
normen vereist
WSR 3.2.9
WSR 3.3.5
DMD, AMD
normen vereist
GT
normen vereist
MT
normen vereist
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Basisniveau
Organisatie
Routebeschrijving
Routebepijling
Service
Veiligheid
4
7
2
2
5
1
4
7
2
2
5
1
3
2
2
1
4
6
3
2
2
4
2
1
1 ster
Algemeen
Organisatie
Routebeschrijving
Routebepijling
Service
Veiligheid
1
3
3
3
2
1
2
2
2
1
1
3
3
3
1
1
2
2
2
1
1
3
3
2
1
2
2
1
1
3
5
3
2
1
2
4
2
1
2 sterren
Algemeen
Organisatie
Routebeschrijving
Routebepijling
Service
Veiligheid
1
4
2
3
1
1
3
1
2
1
1
4
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
5
1
4
1
1
4
1
3
1
3 sterren
Organisatie
Routebeschrijving
Routebepijling
Service
Veiligheid
11
7
5
6
5
11
7
5
6
5
11
7
5
5
4
11
7
5
5
4
8
6
5
8
6
5
12
6
9
7
5
12
6
9
7
5
Artikel 7
7.1
7.2
7.3
De CT&K wijst jaarlijks wielersportevenementen aan, waar de kwaliteit wordt
beoordeeld.
De rapportage geschiedt door één of meer, door de CT&K aan te wijzen,
kwaliteitsadviseurs/rapporteurs.
De betreffende organisatie ontvangt binnen vier weken bericht over de beoordeling.
Indien de organisatie een afwijkende visie heeft op de beoordeling, kan zij dit binnen 14
dagen na dagtekening van dit bericht schriftelijk aan de CT&K laten weten.
Artikel 8
8.1
8.2
Rapportage
Aanvraag
Voor het aanvragen van één of meer sterren dient de organisatie het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier in bij de Commissie Tochten & Kwaliteit ( CT&K).
Het indienen geschiedt samen met het opgeven van de tochten voor de NTFU-kalender in
september/oktober. In uitzonderlijke gevallen kan dit tot uiterlijk 6 weken voor aanvang
van het evenement.
Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de CT&K de aanvraag in overleg met
de organisatie.
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
7
8.3
8.4
Na voorlopige toekenning van één of twee sterren wordt het wielersportevenement
beoordeeld door één of meer kwaliteitsadviseurs/rapporteurs.
Naar aanleiding van de bevindingen van de kwaliteitsadviseur/rapporteur stelt de CT&K
de organisatie schriftelijk in kennis van het definitief mogen voeren van één of meer
sterren tot een volgende beoordeling.
Artikel 9
9.1
9.2
9.3
9.4
Handhaving
Een organisatie die niet voldoet aan de gestelde eisen kan publicatie in de kalender
worden ontzegd of de voor het evenement verleende sterren verliezen.
Een door de NTFU gegrond verklaarde klacht van de weg- of terreinbeheerder, kan
leiden tot het ontzeggen van de toegekende ster(ren) voor het betreffende
wielersportevenement of het evenement nog langer te organiseren.
De CT&K is bevoegd tot het uitvoeren van de bepalingen genoemd in artikel 9.1.
Op grond van de in artikel 9 genomen besluiten van de CT&K kan beroep worden
ingesteld bij het Hoofdbestuur.
Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen
8
Download