1, zwanger en bevallen

advertisement
Aantekeningen
Hoofdstuk 3.5 Voortplanting
3 VMBO KGT
§3.5 Hoe planten voortplanten
1. Hoe ontstaan nieuwe planten?
Bestuiving: als er …………………………….. op de stempel van een bloem van dezelfde
soort komt.
Stuifmeel wordt in de helmknoppen /stempel gemaakt (Bron 33)
Insectbloemen: hebben felgekleurde kroonbladeren om de insecten te lokken. Het
………………….blijft aan de poten plakken en komt op de …………………….
1 = …………………………………….
2 = …………………………………….
3 = …………………………………….
4 = …………………………………….
5 = …………………………………….
6 = …………………………………….
7 = …………………………………….
8 = …………………………………….
9 = …………………………………….
10 = …………………………………….
11 = …………………………………….
Windbloemen: kleine bloempjes. De wind neemt het stuifmeel mee
Na de bestuiving vormt de stuifmeelkorrel een ………………………….. (of stuifmeelbuis)
deze groeit door de ……………………….. naar het vruchtbeginsel / zaadbeginsel en daar
naar het vruchtbeginsel / zaadbeginsel waarin de eicel zit. De kern gaat mee omlaag/omhoog
naar de eicel voor de bevruchting. Na de bevruchting worden de zaden en vruchten gevormd.
(Bron 35 en 36).de zaden worden verspreid door het ………, de ……….., ………………. en
de ………. zelf  zaadverspreiding
2. Hoe lang leven planten?
Levenscyclus: 1. …………….. ontkiemen tot jonge plantjes
2. ……………. worden volwassen
3. ……………… en …………….. en ……………… maken
4. de plant sterft
Eenjarige planten: de levenscyclus duurt maar 1 jaar
Tweejarige planten: de levenscyclus duurt 2 jaar. In het eerste/ tweede jaar worden de
bloemen gemaakt
Meerjarige planten: de levenscyclus duurt vele jaren. In de winter/zomer sterven bepaalde
delen af.
Houtachtige planten: groeien een aantal jaren totdat ze groot zijn. Daarna maken ze bloemen
(bomen en struiken)
3. Hoe ontstaan planten zonder zaad?
Geslachtelijke voortplanting: planten groeien uit ……………………..
Ongeslachtelijke voortplanting:een …………………… van een plant groeit uit tot een
nieuwe plant.
-
……………………….: kleine bolletjes waaruit nieuwe bollen groeien
-
Wortelstokken: stengels die onder/boven de grond opzij groeien. Bij de knopen
groeien nieuwe planten
-
Uitlopers: stengels die boven/onder de grond opzij groeien. Als de stengel de grond
raakt groeit er een nieuwe plant
-
………………………..: een stukje plant wordt afgesneden en groeit uit tot een
nieuwe plant
-
Knollen: uit de verdikte stukken ………………………. groeit een nieuwe plant
4. Waar zijn planten in de winter?
Eenjarige ………………………….. af. De zaden overwinteren in de grond
……………………………… planten sterven boven de grond af
Meerjarige kruidachtige planten sterven ………………………. de grond af.
Meerjarige ……………………………….. planten verliezen meestal hun bladeren.
Naaldbomen houden meestal wel hun blad.
Download