Vrijdag 1 november 2013 WEEKNIEUWS Merelstraat 1 9679 JE

advertisement
WEEKNIEUWS
Vrijdag 1 november 2013
Merelstraat 1 9679 JE Scheemda / tel. 0597 591791 / e-mail [email protected] / www.annewieke .nl
Agenda
4 november
4 en 5 november
vanaf 11 november
15 november
18 november
Intekenlijst oudermorgens op de deuren van de lokalen
10-minuten-gesprek
Oudermorgens van 8.30-10.15 uur
Complimentenmachine
Volgend weeknieuws
Informatieavond REC’s van 19.30-21.00 uur
Oudermorgens
Vanaf aanstaande maandag hangen er op de deuren van de lokalen intekenlijsten voor de
oudermorgens. U mag een kijkje komen nemen in de klas van uw zoon/dochter. Op deze
manier kunt u ervaren hoe er gewerkt wordt in de groep van uw kind. In de pauze kunt u
onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten.
Complimentenmachine
Binnenkort komt er gedurende twee weken een complimentenmachine
op onze school te staan. De machines zijn gevuld met vijf
verschillende “Goedbezig”-buttons. Leerlingen kunnen deze aan
elkaar geven om elkaars talenten zichtbaar te maken en positief
gedrag een podium te geven. Het kan ook zijn dat de leerkracht een
grotere rol speelt in het benoemen van de complimenten. U leest
binnenkort (en hoort thuis waarschijnlijk) hoe de kinderen het vinden
om met de complimentenmachine aan de slag te gaan.
Vraag/oproep
Wij zijn twee studenten van de opleiding voeding en diëtetiek aan de Hanzehogeschool te
Groningen. Op dit ogenblik zijn wij bezig met het schrijven van onze afstudeeropdracht.
Om te kunnen kijken of kinderen meer baat hebben bij een koolhydraatbeperkt dieet zijn wij
op zoek naar kinderen tussen de 8 t/m 13 jaar met overgewicht die gedurende 4 weken of
een koolhydraatbeperkt dieet of een energiebeperkt dieet gaan volgen onder begeleiding van
ons en Elfit diëtistenpraktijk.
Als het u en/of uw kind leuk lijkt om mee te gaan doen, kunt u een informatieblad bij de
leerkracht ophalen. Uw basisschool heeft verder niks met het onderzoek te maken.
Informatieavond REC’s
Op onze school proberen we er voor elke leerling te zijn. Een aantal kinderen heeft extra
hulp nodig. Dit kan zijn bij het lezen of rekenen, maar ook bijvoorbeeld bij het duidelijk
spreken of op het gebied van sociale vaardigheden. In veel gevallen kunnen de leerkrachten
de kinderen extra hulp geven. Soms roepen we ook de hulp in van externe deskundigen. Op
de informatieavond van 18 november vertellen deze deskundigen wat zij doen op de
scholen, welke hulp zij kinderen en leerkrachten (en soms ook ouders) kunnen geven.
REC is een afkorting voor Regionaal Expertise Centrum.
We organiseren deze avond samen met CBS Mons Sinaï (Heiligerlee) en CBS Het Baken
(Westerlee). Een uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Excursie
Vanwege de storm van afgelopen maandag is de excursie van groep 5 naar het
Midwolderbos niet doorgegaan. Een nieuwe datum volgt.
Verjaardagen
We feliciteren de komende weken de volgende jarigen:
Ilse Heikens, groep 5 (2-11), Mirjam van Breugel, groep 7 (6-11), Dennis
Glazenborg, groep 5 (12-11) en Arjen Vriese, groep 2 (13-11).
Alle jarigen alvast een hele fijne dag toegewenst!
Leesrooster
Week 45: 4 t/m 10 november 2013
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker,
Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8
Week 46: 11 t/m 17 november 2013
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42
Download