virt_deel0_presentaties

advertisement
Emulatie vs virtualisatie
Docent: <naam invullen>
Schooljaar: <jaar>
Emulatie vs virtualisatie
Simulatie
Emulatie vs virtualisatie
Simulatie
 Simulatie met comuters: nabootsen van omgevingen
en werelden
 Simulatie van computers: nabootsen van
computeromgevingen (GUI, applicatie, component)
 Simulatie functioneert snel
 Simulatie toont vaak een subset van het origineel
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Simuleren hw en sw
 Hardware simulatie: een device wordt grafisch/optisch
 Software simulatie: een os of app wordt
grafisch/optisch nagebootst
 Virtuele werelden (met Glass, Hololens e.d.) simuleren
objecten in de echte wereld (grafisch/optisch)
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Emulatie van hard- en software
Emulatie vs virtualisatie
Drie technieken
 Simulatie
 Soms door elkaar gehaald met emulatie
 Emulatie
 Soms door elkaar gehaald met simulatie
 Virtualisatie
 Soms door elkaar gehaald met emulatie
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Virtualisatie
 Processor georiënteerd: nagebootste systeem moet
dezelfde processor hebben als de onderliggende
hardware
 B.v. Windows gevirtualiseerd werkt alleen op een
onderliggende computer met een Intel-processor
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Emulatie
 Er is geen relatie tussen het nagebootste systeem en de
onderliggende hardware
 Een os gemaakt voor de ene cpu draaien op een andere
cpu
 Een systeem nabootsen zonder die hardware te hebben
 Een os draaien zonder het os te hebben (=os emulatie)
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Verschillen
 Virtualisatie:
 Razendsnel
 Infrastructurele technologie (deel 1 t/m 4 uit de serie)
 Emulatie:
 Soms extreem traag
 Gebruikt door developers, en als hobby
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Retro computing
Emulatie vs virtualisatie
Toepassing: retro computing
 Emulatie als hobby
 Nabootsen van oude computers
 Er is een host waarop emulatie draait
 Er is een guest die wordt geëmuleerd
 Complex, soms illegaal omdat er ROM’s nodig zijn
 Soms illegaal omdat je apps draait die je niet hebt
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Emulatie voor zakelijk gebruik
Emulatie vs virtualisatie
Emulatie gebruikt voor:
 Apps draaien waarvoor je het os niet meer kunt of wilt
draaien
 Nabootsen van (mobiele) devices op
ontwikkelwerkplekken b.v. voor testdoeleinden
 Mobiele apps draaien op de desktop
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Virtualisatie gedefinieerd
Emulatie vs virtualisatie
Virtualisatie van IT
 Ontkoppelen van IT objecten, van de onderliggende
hardware, van het os en van elkaar
 Biedt schaalbaarheid
 Past bij de dynamische IT-wereld: snel systemen
toevoegen, verplaatsen
 Security voordelen
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Wat kunnen we virtualiseren?
 Servers
 Op zeer grote schaal gebruikt, on-premise en in de cloud
 Workspaces en apps
 Presentatievirtualisatie van apps en workspaces, gehoste
gedeelde omgevingen op servers
 Desktops
© Marcel Beelen
Emulatie vs virtualisatie
Wat kunen we virtualiseren?
 Apps
 Vooral op Windows-systemen gebruikt in combinatie
met de andere technologieën
 Operating systems
 Meerdere instances van een os draaien: docker is
potentiele opvolger voor servervirtualisatie
© Marcel Beelen
Download