Wie zijn wij : Naam ondernemer: Noels Marcel Zaakvoerder

advertisement
Wie zijn wij :
Naam ondernemer: Noels Marcel Zaakvoerder Plantenhoek ( Onderdeel van Plantenhandelnoels )
Adres : Heidestraat 76 3945 Ham ( Kwaadmechelen )
Afhaalpunt : Idem
Telefoonnummer: 013/66.42.04
Mobiel : 0479/54.07.13
E-mail: [email protected]
BTW-identificatienummer: BE0637.148.161
BNP-Paribas Fortis : BE73 2350 0752 2360
Algemene voorwaarden :
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totale aanbod en diensten van
"plantenhoek" en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en "plantenhoek".
- De koper bevestigt de algemene voorwaarden te kennen, ( door het vakje aan te vinken
tijdens de bestelprocedure verklaart hij zich akkoord ) vooraleer hij de bestelling plaatst.
Het aanbod
- "plantenhoek" biedt in de webshop een zo goed mogelijke omschrijving van het product
aan. Dit moet de koper toelaten een beoordeling te maken van het product. Een foto geeft
een indruk van hoe een bepaalde plant eruit ziet. Bijhorende foto's kunnen, door
groeiomstandigheden, weersomstandigheden, of afhankelijk van het seizoen, niet altijd een
100% waarheidsgetrouwe weergave geven van het product. Vergissingen of fouten in het
aanbod binden de verkoper niet.
- Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van voorraad van producten
(zolang de voorraad strekt, en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop)
Indien de klant intussen de goederen reeds besteld zou hebben, zal contact opgenomen worden
met de klant. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen.
Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper. De klant kan ook beslissen
om af te zien van de aankoop van het bestelde product. In dat geval worden eventuele betaalde
voorschotten of stortingen teruggestort.
Overeenkomst
- Het verkoopscontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het
verkoopscontract wordt pas definitief wanneer " Plantenhoek "de bestelling heeft bevestigt.
De koper wordt pas eigenaar van de goederen wanneer deze volledig zijn betaald.
- " Plantenhoek " heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien deze goede grond
heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege
ervaringen uit het verleden, of informatie door collega's.
- Teveel bestelde of foutief bestelde planten worden niet terug genomen.
Prijzen
- Alle prijzen van het aanbod zijn in Euro, inclusief BTW, af ons adres. De prijzen zijn dus
exclusief verzendingskosten.
- Prijzen vermeld in de webwinkel zijn niet bindend, eventuele fouten of onrealistische prijzen
kunnen worden aangepast, in overleg met de klant, en wordt steeds gemeld.
- " Plantenhoek " opteert er voor om de bestellingen zelf af te halen op ons adres, zo bespaart
U de leveringskosten, indien dit echter voor U onmogelijk is, kunnen wij de bestelling
leveren, ( met eigen vervoer ) hiervoor worden vervoerkosten in rekening gebracht.
Deze worden steeds vooraf afgesproken, en zijn NIET in de bestelprijs inbegrepen.
Afhalen-tijdstippen
- "Plantenhoek " heeft geen winkel, of tuincentrum, maar een afhaalcentrum. Bestellingen
kunnen enkel afgehaald worden na afspraak. Hoe gaan wij tewerk :
1/4
* U krijgt van " Plantenhoek een e-mail wanneer U bestelling klaarstaat om af te halen.
* Planten met Bw (Blote wortel) komen rechtstreeks van de kweker en worden vers gerooid,
het is niet de bedoeling dat wij deze gaan inkuilen, ( Dit bespaart U de inkuilkosten ).
* Wij vragen dan ook, om de goede conditie van de planten te kunnen garanderen, deze zo
snel mogelijk af te halen, na de ontvangst van de e-mail.
- Het afhaalpunt is ons adres " Heidestraat 76 , 3945 Ham " U kan bij ons terecht :
Alle dagen van 08h00 - 12h00 en van 13h00 tot 18h00 ( Na 18h00 op afspraak )
Zaterdag van 08h00 - 12h00. Namiddag gesloten
Zon & Feestdagen gesloten.
N.B.: Wij raden aan, als u planten ( Haagplanten, Bomen metÂ
Bw) komt afhalenÂ
      om de nodige voorzieningen te treffen.  Vergeet  n
iet een afdekzeil enÂ
      bevestigingsmaterialen mee te brengen om over U open
 transportmiddel teÂ
      spannen. Dit om te voorkomen dat  wortels uitdrogen
 zonder afdekking,Â
      ( Wind tijdens transport ) uitdroging  komt de kwa
liteit van de planten niet
      ten goede. Wij kunnen bij eventuele schade of nietÂ
aanslaan van de planten Â
      niet aansprakelijk worden gesteld. ( Dit geldt evene
ens voor bomen met kluit )
Leveringstermijn :
Alle planten worden door " Plantenhoek " zelf aangevoerd met eigen gesloten vervoer.
Â
" Plantenhoek werkt niet
met externe vervoerders. Op vaste dagen in de week worden de planten aangevoerd.
( Gebruikelijk is dat op woensdag en donderdag ) Zodat de klant zijn bestelling kan afhalen
op vrijdag of zaterdag, wat de meeste ook verkiezen. Hou rekening met een Leveringstermijn
van 7 à 10 dagen. Vaak is dit vlugger. " Plantenhoek " vraagt hiervoor enig begrip.
bij " Plantenhoek " geen aanhangwagen toestanden.Â
- Bij levering dient de koper of iemand gemachtigd aanwezig te zijn om de bestelling in
ontvangst te nemen en de goederen contant te betalen, indien dit niet vooraf werd overgemaakt via bankrekening. Eveneens tekent hij de afleveringsbon voor goede ontvangst.
Goederen worden geleverd op de begane grond in de omgeving van de vrachtwagen.
Er wordt niet geleverd achter in de tuin of op verdiepingen. Verpakkings materialen zoals
( Palletboxen, Veenmanskisten of paletten, worden onmiddellijk geledigd of geruild,
anderzijds worden ze in waarborg rekening gebracht.
( Palletbox = 21,00€, HVM = 3,5€, LVM = 3,00€, Pallet = 10,00€ )
Betaling
- De betaling van de bestelde goederen kan gebeuren, contant bij afhalen, Bancontact, of, bij levering
aan de chauffeur, of door voorafgaandelijke overschrijving op de bankrekening van " Plantenhoek "
welke U vindt op de faktuur. Eveneens aanvaarden wij Eco-cheque en Eco-Pass ( Niet
voor graszoden, en producten welke in promotie worden aangeboden )
Wanneer U opteert voor betaling via bankoverschrijving, worden de goederen klaargemaakt
en geleverd na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Buitenlandse leveringen dienen
2/4
steeds vooraf betaald te worden.
Garantie
" Plantenhoek " doet zijn uiterste best om alle planten onder de beste voorwaarden en
conditie af te leveren. Wij kunnen echter het hernemen van de groei niet waarborgen,
omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen, ( Moeilijke plantensoort,
droogte, vorst, onverzorgde planting, slechte grond, wateroverlast, verbranding door bemesting,
enz... )
Herroepingsrecht
- Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat
hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen
de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van
de dienstenovereenkomst.
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet
uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument
begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd
of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden
of snel kunnen bederven of verouderen;( Bloemen, planten, bomen )
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de
verzegeling door de consument is verbroken.
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument,
van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk
gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Ingeval de onderneming
de consument niet overeenkomstig artikel 45, 6° verwittigd heeft van de ontstentenis van een
herroepingsrecht, beschikt de consument over het herroepingsrecht bedoeld in § 2.
- De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeuring te
inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant " Plantenhoek " hiervan schriftelijk en
zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in
verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd
behandelen en verder in de volgende gevallen:
- Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
inbegrepen plantmethodes, sproeimethodes, etc die niet met toestemming van " Plantenhoek "
of de fabrikant zijn verricht;
- Indien de Koper niet kan bewijzen dat hij het product bij " Plantenhoek " heeft gekocht.
- Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door " Plantenhoek " werd
uitgevoerd.
- De verzending van goederen die worden teruggestuurd, gebeurt op kosten van de koper.
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en
teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand
overleg met de verkoper, worden niet aanvaard.
Klachten/geschillen
- Eventuele klachten moeten ons gemeld worden uiterlijk 5 (kalender )dagen na levering,
en moeten volledig en duidelijk omschreven worden.
3/4
- De ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend van de datum van
ontvangst beantwoord.
- Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de
rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download