Keizer Justinianus - degrootstemiddeleeuwer3e2011

advertisement
Keizer Justinianus
Namen: Julie Sambaer (17) en Marieja De Rynck (3)
3E
1. Maak de identiteitskaart van je personage (3p)
Naam
Geboortedatum
Flavius Petrus Sabbatius Justinianus (als
keizer)
Petrus Sabbatius (bij zijn geboorte)(1)
Tauresium (in het tegenwoordig Skopje)
ergens in de Balkan (1)
In 482/483 (3)
Naam vader
Sabbatius (2)
Naam moeder
Vigilantia (2)
Beroep en/of uitgeoefende functies
Keizer van Byzantium (527-565) (1,2)
Verblijfplaats(en)
Tauresium en Constantinopel (1,2)
Naam vrouw
Theodora (1,2)
Sterfplaats
Constantinopel (1)
Sterfdatum
1 augustus 565 (3)
Geboorteplaats
Bronnen:
1.Norwich , John Julius (1989)/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Justinianus_I
2.Schaff-Herzog Encyclopedia of Religion/ http://en.wikipedia.org/wiki/Justinianus
3.O’Neil, R., De middeleeuwen (Middle Ages), de geschiedenis in beeld, Rebo
productions,Lisse,1993,108p.
1
2. Waarom was je personage beroemd/berucht? (3p)
Hij regeerde van 527 tot 565 en was een methodische en ijverige keizer en was beroemd
vanwege zijn wetten, veroveringen en gebouwen. De keizer benoemde een groep advocaten
om wetten op te stellen die bekend werden als de Justiniaanse code. Dat was een
samenvatting van het Romeinse recht. Hij bracht ook veranderingen in de Codex en die
nieuwe wetten werden de "Novellae" genoemd.
Hij sloeg Perzische aanvallen af.
De Hagia Sophia was één van zijn grote bouwwerken. Door dit werk is hij ook snel beroemd
geworden. Onder leiderschap werden Italië, een deel van Spanje en een groot deel van NoordAfrika veroverd voor het rijk. Daardoor werd hij een beroemd persoon!
Bronnen:
Norwich , John Julius (1989)/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Justinianus_I
Noojj, L . en Endert, A ., Van Christendom tot Islam, 2004, The Reader's digest nv Amsterdam
& Brussel, 192 p.
3. Geef de naam van een belangrijk tijdgenoot en situeer die persoon (= Wie?
Waar? Functies? Relatie tot je personage?) (4p)
Theodora was een tijdgenoot van keizer Justinianus. Zij leefde
in Constantinopel van 500 tot 548 n.Chr. Ze werd op het eiland
van Kreta in Griekenland geboren en ze stierf in
Constantinopel. Theodora is de echtgenote van keizer
Justinianus. Voor dat ze keizerin werd, was ze een
actrice.Behalve pantomime en komedie was ook een populaire
vorm van entertainment in die tijd. Ze was zo mooi, klein en
gracieus en ze had een vastberaden blik. Ze zette zich in voor
de monofysitische minderheid in het rijk. Theodora had ook
een goed hart, ze stichtte tehuizen waar arme meisjes werden
opgevangen.
Bronnen:
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Theodora_%286th_century%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodora_I
2
4. Situeer je personage in zijn/haar historische context. (= domeinen van de
geschiedenis Waarom was je personage belangrijk op politiek, economisch,
sociaal, cultureel domein) (2)
cultureel:
Keizer Justinianus hield van grote bouwwerken die een grote betekenis hadden voor de
Orthodoxe kerk en het Byzantijnse rijk. De grootste bezieler van een bouwprogramma was
hij. Hij richtte van verafgelegen grensforten en aquaducten op en ze bevatten het optrekken
van openbare gebouwen en kerken. Hij bouwde de Hagia Sophia, dat was de grootste
kathedraal ter wereld. Het werd gebouwd tussen 532-537 .Die werd beschouwd als het hart
van het christendom in het Byzntijnse Rijk in de daaropvolgende 1000 jaar. Deze kathedraal
was met iconen kunstig en rijk versierd. Er waren ook mozaïeken en Turkse pleisterlaag die
werden bewaard. Het was de kerk van de Heilige wijsheid. De Ottomaanse veroveraar sultan
Mehmet maakte van de kathedraal een moskee omdat hij zo onder de indruk was van de
schoonheid van de kathedraal. In 1935 werd de Hagia Sophia door Mustafa Kemal Atatürk in
een museum verandert.
De muren in het stijlvol hof van Justinianus waren van marmer of versiert met schitterende
kleurrijke mozaïeken over de glorie van de keizer en er was een overvloed aan goud en zilver.
Bronnen:
N O R W I C H , John Julius
(1989)http://www.bertsgeschiedenissite.nl/middeleeuwen/eeuw6/haghia_sophia.htm
Professor Emeritus in de geschiedenis aan de universiteit te Bristol/
Geschiedenisencyclopedie /ORBIS (boekhandel)/ Antwerpen / p.256
Noojj, L . en Endert, A ., Van Christendom tot Islam, 2004, The Reader's digest nv Amsterdam
& Brussel, 192 p.
Politiek:
Justinianus startte zijn heerschappij met twee doelen: het Romeinse keizerrijk vroeger
herstellen en het christelijk geloof over het hele rijk verspreiden. Hij wilde een eenheid maken
door een rechtssysteem te maken. Hij regeerde van 527-565 en herstelde de Romeinse macht
in het Middellandse-zeegebied. Keizer Justinianus kondigde een reeks wetten af die zijn naam
dragen.
Justinianus regeerde met zo'n onuitputtelijke energie dat hij (de keizer die nooit sliep) werd
genoemd. Eén van zijn grootste hervormingen betrof het rechtssysteem.
Bronnen:
Noojj, L . en Endert, A ., Van Christendom tot Islam, 2004, The Reader's digest nv Amsterdam
& Brussel, 192 p.
3
Economisch:
Justinianus probeerde het contact van Byzantium naar de buitenwereld verder uit te breiden.
De contacten naar China langs de zijderouten werden moeilijker te bereiken door het
Perzische Rijk.
Hij ontwierp ook een gouden munt waar hij op stond.
Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Justinianus_I
Sociaal:
Er was een groot klassenverschil tussen arm en rijk in deze periode.Hij woonde in een stijlvol
hof dat een kwart van de hele stad ten westen van de Bosporus besloeg. Hierin bevonden zich
woon-en werkvertrekken voor de keizer en zijn gevolg, maar ook kazernes, kerken, audiëntieen vergaderzalen, tuinen, werkplaatsen en aparte verblijven voor de slaven en het
hippodrome. Er zijn slechts fragmenten van het complex bewaart gebleven: de beroemste zijn
de 6e-7e eeuw vloermozaïeken die zich nu in de Sultan Ahmet-moskee in Istanboel bevinden.
In die tijd was het paleis een toonbeeld van de pracht en praal van het laatklassieke rijk.
De nederigheid van de gewone mensen tot de keizer was eerbiedig: als een gewone man iets
moest regelen met de keizer, moest hij eerst door een donkere hal voordat hij de
duizelingwekkende troonzaal betrad. Daar klonken koren en orgelmuziek en zat de keizer op
een troon onder een baldakijn. Dat stond symbool voor de hemel. Het zorgde voor een
absolute stilte onder degenen die wachtten tot ze bij de keizer mochten komen.
Bronnen:
Noojj, L . en Endert, A ., Van Christendom tot Islam, 2004, The Reader's digest nv
Amsterdam & Brussel, 192 p.
4
5. Zoek een afbeelding van je personage (schilderij, munt, strip, tekening…) en
beoordeel de betrouwbaarheid van de afbeelding (= historische kritiek) (5)
Het is door de meester van San Vitale in Ravenna
gemaakt. De mozaïek is voor 547 gemaakt. Hij was een
tijdgenoot en er zat dus weinig tijd tussen het maken
van deze mozaïek en de periode wanneer Keizer
Justinianus leefde. Met de bedoeling macht van de
keizer uit te drukken.
Die mozaïek is dus betrouwbaar omdat er o.a. nog meer
portretten gemaakt in mozaïekvorm. De maker was ook
een tijdgenoot, hij kan dus weten hoe Justinianus er uit
zag en de manier waarop hij regeerde.
6. Geef een persoonlijke appreciatie van je personage? (3)
 Wat vind jij van hem/haar? Van de realisaties?
Marieja:
Hij is een machtige persoon die veel dingen heeft gedaan en heeft willen bereiken. Er zijn
veel dingen overgebleven van die machtige persoon ' Justinianus '
Julie:
Hij deed veel goeie dingen en alles wat hij wou heeft hij bereikt. hij heeft veel goed leven met
zijn vrouw Theodora en is machtig.

Wat interesseerde je in eerste instantie bij je personage? Waarom heb je dit
personage gekozen?
We hebben dit personage gekozen omdat we er in de les al iets meer te weten gekomen zijn.
Dit leek ons een goeie persoon om een werk over te maken.

Wat heb je over hem/haar bijgeleerd dat je eerste idee bevestigt of
tegenspreekt?
Wij dachten dat hij een arme persoon was, maar dat leek dan toch niet zo te zijn. In
tegenstelling, hij is heel rijk!
We wisten wel dat hij een keizer was, maar niet dat hij ZO machtig was. Hij heeft een groot
gebied kunnen veroveren.
5
7. Vergeet niet om overal (bij elk onderdeel) de gebruikte bronnen juist te
vermelden. (Juiste bronnenvermeldingssysteem : terug te vinden op elov
NAAM EN KLAS : Julie Sambaer 3E
4. Reflecteren
-
op het proces
We konden goed samen werken. Marieja haar acount ging niet en daarom is
zij naar mij gekomen om alles samen te zetten. Het ging heel vlotjes. Er waren
wel dingen die moeilijk te vinden waren, maar uiteindelijk is het toch gelukt.
Dat komt omdat we al vooraf zoekwerk hebben vericht. vb. boeken in de bib
verzamelt, internet, ...
We waren goed voorbereid op deze opdracht en hebben weer veel
bijgeleerd!
-
op het product
Ik ben tevreden over ons werk, maar ik vond dat de site qwa opmaak niet
zo gemakkelijk was. Ik zou het liever voor andere opdrachten schriftelijk
indienen. Het is veel gemakkelijker. Of via elov een word document
inzenden zou al veel gemakkelijker zijn. Over het algemeen hebben we wel
een mooi werk gemaakt over Keizer Justinianus, maar we hebben er dan
ook veel tijd aan besteed. Om foto's in te voegen ging het helemaal niet!
- Aandachtspunten om mijn aanpak in de toekomst te verbeteren:
6
NAAM EN KLAS : Marieja De Rynck 3E
4. Reflecteren
-
op het proces
we hebben goed samen gewerkt maar ik ben wel naar Julie gegaan omdat
mijn account niet werkte . We hebben alle informatie samengevoegd en in een
mooi werkje samengesmolten.
-
op het product
We 7 volle pagina’s die mooi afgewerkt zijn en we hebben er veel
aangewerkt. Ik heb veel bijgeleerd en bindt ons werk geslaagd.
- Aandachtspunten om mijn aanpak in de toekomst te verbeteren:
7
Download