Valuta - Bluxs

advertisement
Exact Globe Next | E-Valuta
Probleemloos werken met
meerdere valuta
Doet u internationaal zaken? Dan ontvangt of verstuurt u
waarschijnlijk regelmatig facturen in een andere valuta. Het is
belangrijk dat u deze facturen tegen de juiste wisselkoersen
boekt en de valuta op uw balans op de juiste manier waardeert.
Alleen dan houdt u een goede controle over uw administratie.
De module E-Valuta helpt u hierbij.
E-Valuta rekent automatisch
valuta voor u om
De module E-Valuta voor Exact
Globe Next rekent automatisch vreemde valuta om naar
uw standaard munteenheid, of
andersom. U bepaalt zelf of u met
een vaste koers of een variabele
koers werkt. Daarnaast kunt u
aan elke debiteur of crediteur
standaard een afwijkende valuta
koppelen, zodat facturen voor
of van deze debiteur of crediteur
standaard in deze valuta worden
geboekt. Zo voorkomt u fouten
tijdens de invoer.
Eenvoudig wisselkoersen maken,
onderhouden en bekijken
Met E-Valuta kunt u gemakkelijk
wisselkoersen invoeren, onderhouden en bekijken. U kunt de
koersen bekijken en aanpassen
per valuta, maar ook per datum.
Zo weet u zeker dat u de wisselkoers van de goede datum hanteert, bijvoorbeeld van de datum
van de order. Per valutasoort kunt
u een koersprecisie instellen. U
bepaalt hoeveel decimalen achter
de komma u voor een valuta wilt
gebruiken.
Voordelen op een rij:
Koersverschillen automatisch
boeken
Wie een internationale administratie voert, weet dat de waarde
van bedragen in vreemde valuta
fluctueren ten opzichte van de
standaardvaluta. Om dit verschil
te corrigeren kunt u grootboekrekeningen in een buitenlandse
valuta herwaarden. Het verschil
wordt vervolgens automatisch op
de juiste wijze voor u geboekt.
1
2
3
4
5
Automatisch omrekenen
tussen vreemde en
standaard valuta
Werken met een vaste of
variabele koers
Grootboekrekeningen
in vreemde valuta
herwaarderen
Omzet uitsplitsen per
valuta
Kaarten en balans
opvragen in meerdere
valuta
Kijk voor meer informatie op
www.exact.nl
© Exact Group B.V., 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde
merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.
MCL551020NL001.2
Download