Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus

advertisement
Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus
telefooncentrale op afstand
Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele
telefooncentrale op een kantoor. Deze kostenstructuur wordt vervolgens vergeleken met de kosten
voor het implementeren van een uitbestede telefooncentrale dienst op afstand, ook wel een hosted
PBX dienst genoemd.
Inrichting en uitgangspunten
De inrichting van de traditionele telefooncentrale kan als volgt geschetst worden:
In deze whitepaper gaan we uit van een kantoor met 25 werkplekken en gemiddeld 5 remote
werkplekken (thuiswerkers en/of buitendienst medewerkers). In de traditionele opzet bevindt de
telefooncentrale zich op de kantoorlocatie. Aan deze centrale zijn ISDN lijnen en telefoonnummers
gekoppeld zodat de medewerkers op kantoor kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Een
eenvoudige ADSL 1:10 verbinding wordt gebruikt voor internet toegang voor onder andere het
ophalen van e-mail. De thuiswerkers en buitendienst medewerkers gebruiken hun mobiele telefoon
om te bellen en gebeld te worden en een eigen kabel of DSL verbinding voor internet toegang.
Uitgaande van de veel gebruikte Vox Supreme Novo 6 centrale zijn de kosten voor een dergelijke
implementatie als volgt:
Eenmalige kosten traditionele telefooncentrale
Prijs
Aantal
Subtotaal
€ 1130
1
€ 1130
€ 50
5
€ 250
Alcatel 4019 digitale telefoontoestellen
€ 110
25
€ 2750
Eenmalige kosten ADSL (modem/installatie)
€ 365
1
€ 365
Centrale Vox Supreme Novo 6, inclusief 3 DLC 8 uitbreidings-kaarten
en CTI add on module
Installatie Vox Supreme Novo 6
VOIPcomplete Whitepaper Kostenvergelijking
pagina 1
Eenmalige kosten traditionele telefooncentrale
Bescherming tegen stroomuitval: APC Smart-UPC SC 420
Prijs
Aantal
Subtotaal
€ 100
1
€ 100
Totaal eenmalige kosten
€ 4595
Afschrijving eenmalige kosten over 5 jaar
€ 77 per maand
Maandelijkse kosten traditionele telefooncentrale
Prijs
Aantal
Subtotaal
ISDN2 lijnen
€ 22
2
€ 44
€ 130
1
€ 130
€ 49
1
€ 49
€8
1
€8
1024/512 kbit/s ADSL 1:10 internet verbinding
Service contract Vox Supreme Novo 6
Stroomverbruik telefooncentrale, ADSL modem en Smart UPC
Totaal maandelijkse kosten
€ 231 per maand
De totale kosten voor inrichting en operationeel houden van een traditionele telefooncentrale met
ISDN lijnen komen in dit rekenmodel op € 308 per maand waarbij een eenmalige investering van €
4595 over 5 jaar wordt afgeschreven.
Ter vergelijking rekenen we nu uit wat de de kosten worden voor hetzelfde kantoor, nu
gebruikmakend van een uitbestede telefooncentrale dienst op afstand, ook wel hosted IP PBX
dienst genoemd. Nu ziet het schema er als volgt uit:
VOIPcomplete Whitepaper Kostenvergelijking
pagina 2
In tegenstelling tot de traditionele setup maakt de organisatie nu gebruik van Voice over IP: het
telefoonverkeer wordt via het internet geschakeld naar de gewenste bestemming. Het kantoor
dient hiervoor te worden voorzien van een zwaardere internet verbinding. De internet verbinding
wordt nu namelijk ook gebruikt voor telefoongesprekken. Speciale IP telefoons worden ingezet die
zich aanmelden bij de telefooncentrale op afstand, die zich in dit geval bevindt in de beveiligde
omgeving van de Internet Telefonie Service Provider. Ook de thuiswerker maakt nu gebruik van
een IP telefoon die zich via de (DSL of kabel) internet verbinding aanmeldt bij dezelfde
telefooncentrale. Dit heeft als voordeel dat telefoongesprekken tussen de thuiswerker en het
kantoor kosteloos gevoerd kunnen worden.
De kosten voor hetzelfde kantoor met een telefooncentrale dienst op afstand zijn de volgende:
Eenmalige kosten traditionele telefooncentrale
Eenmalige kosten SDSL (modem/installatie)
Aanschaf Snom 300 IP telefoons
Prijs
Aantal
Subtotaal
€ 435
1
€ 435
€ 90
30
€ 2700
Totaal eenmalige kosten
€ 3135
Afschrijving eenmalige kosten over 5 jaar
€ 52 per maand
Maandelijkse kosten traditionele telefooncentrale
Prijs
Aantal
Subtotaal
VOIPcomplete hosted PBX 6 gelijktijdige gesprekken
€ 55
1
€ 55
€9
1
€9
€ 240
1
€ 240
€2
1
€2
4 x geporteerde telefoonnummers
Abonnement SDSL 1534 kbit/s 1:4 internet verbinding
Stroomverbruik SDSL modem
Totaal maandelijkse kosten
€ 306 per maand
De totale kosten voor inrichting en operationeel houden van een hosted PBX oplossing voor het
kantoor komen in dit rekenmodel op € 358 per maand waarbij een eenmalige investering van €
3135 over 5 jaar wordt afgeschreven.
Gesprekskosten
Nu de operationele kosten voor de 2 centrale scenario's bekend zijn, zal een schatting gemaakt
worden van de maandelijkse gesprekskosten in deze 2 scenario's. Allereerst doen we een
aanname voor het belpatroon van de voorbeeldorganisatie. De volgende tabellen geven de
aannames waarmee de maandelijkse gesprekskosten berekend worden. Het aantal belminuten is
voor beide scenario's hetzelfde, evenals de bestemmingen van de gesprekken. Zoals eerder
beschreven gebruiken de thuiswerkers/buitendienst medewerker hun mobiele telefoon in het
traditionele scenario. In het VoIP scenario maken deze medewerkers gebruik van een IP telefoon
die gekoppeld is aan de telefooncentrale op afstand.
VOIPcomplete Whitepaper Kostenvergelijking
pagina 3
Kantoor belpatroon
Totaal aantal belminuten per maand
8500
Duur gemiddeld gesprek
5 minuten
% totale minuten
KPN start
KPN minuut VOIPcomplete VOIPcomplete
start
minuut
Belminuten NL binnen regio
10% - 850 min.
0,0369
0,0250
0,0336
0,0168
Belminuten NL buiten regio
35% - 2975 min.
0,0447
0,0379
0,0336
0,0168
Belminuten NL mobiel
25% - 2125 min.
0,0447
0,1200
0,0420
0,1170
Belminuten BE
35% - 2975 min.
0,0894
0,0703
0,0420
0,0320
Belminuten DE
10% - 850 min.
0,0894
0,0643
0,0420
0,0250
Belminuten overig buitenland
10% - 850 min.
0,0894
0,0900
0,0420
0,0400
Thuiswerkers/buitendienst
belpatroon traditioneel scenario
Totaal aantal belminuten per maand
2000
Duur gemiddeld gesprek
5 minuten
Belminuten NL vanaf mobiel
% totale minuten
KPN mobiel start
KPN mobiel minuut
100% - 2000 min.
0,0500
0,0900
% totale minuten
VOIPcomplete start
VOIPcomplete minuut
30% - 600 min.
0
0
50% - 1000 min.
0,0336
0,0168
20% - 400 min.
0,0420
0,1170
Thuiswerkers/buitendienst
belpatroon VoIP scenario
Totaal aantal belminuten per maand
2000
Duur gemiddeld gesprek
5 minuten
Belminuten naar kantoor
Belminuten NL buiten regio
Belminuten NL mobiel
Op basis van deze aannames en de genoemde belminuut kosten van KPN Telecom voor
traditionele telefonie en VOIPcomplete voor het Voice over IP scenario, kunnen de maandelijkse
gesprekskosten voor het voorbeeldkantoor berekend worden:
Totaal gesprekskosten traditioneel scenario
Totaal starttarieven kantoor
Totaal belminuten kantoor
Totaal starttarieven thuiswerkers/buitendienst
€ 97
€ 580
€ 20
Totaal belminuten thuiswerkers/buitendienst
€ 180
Totaal maandelijkse gesprekskosten traditioneel
€ 877
VOIPcomplete Whitepaper Kostenvergelijking
pagina 4
Totaal gesprekskosten VoIP scenario
Totaal starttarieven kantoor
Totaal belminuten kantoor
€ 65
€ 395
Totaal starttarieven thuiswerkers/buitendienst
€ 10
Totaal belminuten thuiswerkers/buitendienst
€ 53
Totaal maandelijkse gesprekskosten Voice over IP
€ 523
Conclusie
In deze whitepaper zijn de kosten voor 2 telefooncentrale scenario's met elkaar vergeleken. Het
eerste scenario beschrijft een traditionele opzet van een Vox Supreme telefooncentrale op
kantoorlocatie. Het tweede scenario is gebaseerd op een modernere opzet waarbij gebruik is
gemaakt van Voice over IP en een telefooncentrale dienst op afstand.
Als we de kosten voor het inrichten en operationeel houden van de centrales in beide scenario's
met elkaar vergelijken, dan lijkt in eerste instantie de traditionele opzet 14% voordeliger te zijn dan
de opzet gebaseerd op een telefooncentrale dienst op afstand.
Maar als hieraan ook de maandelijkse gesprekskosten worden toegevoegd, dan blijkt dat de opzet
met de telefooncentrale dienst op afstand in totaal 26% voordeliger uitvalt vergeleken met een
telefooncentrale in de traditionele opzet. Voor ons voorbeeldkantoor met 25 werkplekken en
gemiddeld 5 thuiswerkers en/of buitendienst medewerkers betekent dit een maandelijkse
besparing van € 304 op de kosten voor telefonie.
Naast deze besparing heeft het scenario met de telefooncentrale op afstand als voordeel dat de
thuiswerkers en buitendienst medewerkers direct bereikbaar zijn op hun IP telefoon. Voor
kantoormedewerkers zijn ze kosteloos bereikbaar via een interne telefoon extensie. En voor
klanten en leveranciers eventueel via een extern telefoonnummer dat direct gekoppeld is aan de
betreffende IP telefoon. Ook is het VoIP scenario flexibeler en schaalbaarder: als de organisatie
groeit, hoeven er geen extra ISDN lijnen te worden aangeschaft die door telecommunicatie
specialisten aan de bestaande telefooncentrale moeten worden gekoppeld. De organisatie hoeft
alleen de internet verbinding op te waarderen en kan vervolgens extra IP telefoons aansluiten. Dit
zijn handelingen na instructie die door kantoormedewerkers zelf kunnen worden uitgevoerd.
VOIPcomplete Whitepaper Kostenvergelijking
pagina 5
Download