Uitnodiging middagsymposium bij de presentatie Handboek

advertisement
Uitnodiging middagsymposium bij de
presentatie Handboek Voeding bij Kanker
Op dinsdag 13 september 2016 wordt de 2e editie van het Handboek Voeding bij Kanker feestelijk gepresenteerd.
Ter gelegenheid hiervan organiseert de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) een inhoudelijk actueel
programma over voeding en kanker. Vier boeiende sprekers nemen ons mee in nieuwe inzichten en ontwikkelingen
op het gebied van voeding en kanker.
Programma
13.30 uur
Ontvangst
14:00 -14:10 uur
Welkom
Prof. dr. ir. Ellen Kampman, Hoogleraar Voeding en Ziekte, Wageningen Universiteit en voorzitter LWDO.
14:10-14:55 uur
Voeding en beweging bij kanker; it takes two to tango.
Dr. Milou Beelen, sportarts en onderzoeker, Maastricht UMC+, Maastricht.
Het wordt steeds meer duidelijk dat in de behandeling van cachexie, sarcopenie en sarcopene obesitas bij
patiënten met kanker voeding en beweging niet los van elkaar kunnen worden gezien. Zonder beweging
kan met voeding geen spierbehoud of –opbouw worden bereikt. En andersom is goede voeding met
voldoende energie, eiwit en overige voedingsstoffen onmisbaar voor een optimaal trainingsresultaat. In
deze presentatie worden de achtergronden en de laatste stand van zaken in de wetenschap rondom
voeding en beweging bij kanker uitgediept.
14.55 -15:40 uur
Het effect van kortdurend vasten op de werking van chemotherapie.
Dr. Judith Kroep, internist-oncoloog, LUMC, Leiden.
Uit recent onderzoek blijkt dat kortdurend vasten een gunstig effect zou kunnen hebben op de werking van
chemotherapie en de bijwerkingen mogelijk verminderd.
De achtergrond, huidige kennis en lopend onderzoek worden besproken.
15.40-16:15 uur
Pauze
U bent in de gelegenheid stands te bezoeken van de LWDO en van bedrijven en organisaties die u recente
ontwikkelingen en producten laten zien.
16:15 – 17:00 uur
De rol van voeding in de palliatieve fase; wat communiceer ik naar de patiënt en zijn naasten?
Drs. Carel Veldhoven, kader-huisarts palliatieve zorg Berg en Dal en arts-consulent palliatieve zorg IKNL.
Patiënten met een ongunstige prognose kunnen lang goed gevoed zijn, maar bij progressie van het
ziekteproces gaat de voedingstoestand onvermijdelijk achteruit. Op enig moment heeft een volwaardige
voeding dan geen prioriteit meer en is het voedingsadvies gericht op comfort, welbevinden en het
verlichten van klachten. Voor patiënt en naasten is het moeilijk de veranderende rol van voeding te
accepteren. De gedachte ‘als je niet goed eet, ga je dood’ speelt vaak een rol. Goede communicatie helpt
hierbij, maar hoe pak je dit aan? En wat is het beleid omtrent het starten en stoppen van kunstvoeding
zoals drink-, sonde – en parenterale voeding in deze fase?
17:00- 17:30 uur
Oncologische diëtetiek in beweging; Redactie en auteurs aan het woord.
Jeanne Vogel, oncologie diëtist en hoofdredacteur Handboek Voeding bij kanker, LWDO, Tilburg.
Oncologische diëtetiek is er op gericht om de duur en de intensiteit van de geplande behandelingen
mogelijk te maken, de schade als gevolg ervan te minimaliseren en bij te dragen aan herstel, welbevinden,
curatie of palliatie. Het is een dynamisch en spannend vakgebied: in vier jaar tijd zijn zowel bij de
kankerbehandeling als binnen de diëtetiek veel veranderingen opgetreden. De benadering van de (ex)patiënt met kanker vergt verschillende attitudes. In de tweede editie van het Handboek Voeding bij
kanker zijn die nieuwe inzichten door auteurs en redactie samengebracht.
17:30-17:45 uur
Afsluiting
Prof. dr. ir. Ellen Kampman, Hoogleraar Voeding en Ziekte, Wageningen Universiteit, Wageningen
en voorzitter LWDO.
17:45 uur
Afsluitend drankje en boekverkoop
Het Handboek Voeding bij kanker kan tegen gereduceerde prijs worden aangeschaft.
Praktische gegevens
Datum, tijd:
13 september 2016, 13:30-18:00 uur
Locatie:
St. Janskerk op Janskerkhof 26 in Utrecht
Routebeschrijving:
http://www.janskerk-utrecht.nl/index.php/routebeschrijving
Doelgroepen:
Diëtisten, oncologie- en transferverpleegkundigen, fysiotherapeuten, oncologen, specialisten
oudergeneeskunde, huisartsen, revalidatieverpleegkundigen en andere geïnteresseerden.
Accreditatie:
Bij de stichting ADAP is accreditatie aangevraagd voor diëtisten en verpleegkundigen.
Kosten:
€50,=
Betaling:
Overmaken op rekeningnummer NL19 INGB 0007 9149 75 ten name van Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
(s.v.p. voluit, dus géén afkorting gebruiken), onder vermelding van uw naam en de vermelding inschrijving
symposium 2016.
Aanmelden:
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier uit de bijlage ingevuld te retourneren aan
[email protected]. Inschrijven kan tot 7 september 2016 ; de aanmelding is definitief als de
betaling is ontvangen. Bij verhindering is de inschrijving overdraagbaar indien dit via e-mail
[email protected] gemeld is uiterlijk 7 september 2016.
Informatie:
Bij vragen kunt u contact opnemen door bij voorkeur een e-mail te sturen aan:
[email protected] of door te bellen met:
Lisette van Miert-Verhoef, 06-15174943 ( dinsdag en vrijdag)
José Breedveld-Peters, 06-10102041 (maandag-woensdag-donderdag)
Alle informatie over het middagsymposium is tevens te vinden op de website
van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie www.oncologiedietisten.nl/
NB: Het kan zijn dat u deze uitnodiging meerdere keren ontvangt vanwege het versturen
van de uitnodigingen vanuit diverse bronnen. Excuses voor dit ongemak.
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) levert al meer dan 30 jaar een belangrijke bijdrage aan het
optimaliseren van de voedingszorg voor oncologie patiënten. Zij hebben standpunten, richtlijnen en folders
ontwikkeld voor professionals werkzaam in de oncologie. Deze zijn te vinden op www.oncologiedietisten.nl. Ook is
actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker direct online beschikbaar gemaakt
voor patiënten en naasten op www.voedingenkankerinfo.nl. Medio 2016 verschijnt onder redactie van de LWDO de
2e editie van het Handboek Voeding bij Kanker.
Download