30e jaargang • nummer 2 • mei 2010 - VAT

advertisement
V.A.T.
Tuinpark V.A.T.
www.vat-sloten.nl
NIEUWS
30e jaargang • nummer 2 • mei 2010
V.A.T. NIEUWS
Tuinpark V.A.T. werd op 1 september 1919 in Amsterdam opgericht
en op 10 juli 1920 bij Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder V 532853
Inhoud
3 Woord vooraf
4 Mededelingen van het bestuur
5 Oproepen
7 Gascontrole 2010
8 Ooievaars in Sloten
9 Tuinadvies
11 Invloed vulkaanuitbarsting op de
natuur positief
12 Tuintips
14 De ladder 2010
17 Kaasjeskruidroest weer verschenen
18 Kookrubriek
21 Estafetterubriek
23 Kinderpagina
24 Ontwikkeling planten twee weken
later dan voorgaande jaren
25 Dat groeit maar
27 Van de redactiecommissie
Bestuur:
Jac. Plooy
mw. I. Zelhorst
A.H.M. Minis
D. Nieberg
Redactie:
M. Kersten, tuin 14
I. ten Napel, tuin 139
L. Kooistra, tuin 13
R. van Kampen, tuin 128
E.H.B.O:
S. in de Haak, tuin 33
G. Hillebrand, tuin 123
S. Kuiperij, tuin 113
H. Minkes, tuin 95
F. van Andel, tuin 73
VAN DE REDACTIECOMMISSIE
2 V.A.T.nieuws
De redactiecommissie heeft het recht artikelen in
te korten of te wijzigen. Ook plaatsen wij geen anonieme
brieven tenzij de naam van de afzender bekend is.
Woord vooraf
Dé tuintrend van 2010 is niet een vijver, een hanging basket of een heksenbal,
nee het is een boomhut volgens een bericht in De Pers van 11 maart 2010:
“Een geheime schuilplaats hoog tussen de takken en de bladeren is de
droom van menig kind. En van papa. De boomhut is hét tuinaccessoire
van 2010.”
Bent u niet zo handig? Geen nood, een professionele boomhuttenbouwer
helpt u uit de brand. Hebt u geen geschikte boom? Niet getreurd, een
boomhut is ook leverbaar op een paal.
Ziet u het voor u? Al die tuinen met een boomhut? Gelukkig zijn er nog
andere trends:
“Een economie die tegenzit, maakt mensen vaak wat somber en
behoudend. Als reactie hierop vallen mensen terug op hun omgeving. We
maken van ons huis een veilige en gezellige plek in de boze buitenwereld.
Ook in de tuin creëren we onze eigen wereld. En die is mooi, groen en
beschut, een heerlijke plek om je in deze onzekere tijden even in af te
zonderen. De budgetten zijn echter beperkt, dus hergebruik van oude,
gerecyclede materialen en natuurlijke producten zijn helemaal de trend.
We kiezen voor eerlijk, authentiek en natuurlijk. Kortom de tuintrends
2010 zijn helemaal duurzaam!”
Het V.A.T. Nieuws doet niet aan trends. Wij hebben als vanouds dezelfde
rubrieken. Maar misschien wilt u wel verandering? Of hebt u suggesties, of
wilt u het V.A.T. Nieuws voortaan digitaal ontvangen? Dat kunt u aangeven
in onze lezersenquête die wij met dit nummer zullen verspreiden.
In dit blad zijn er verder mededelingen van het bestuur, maar ook van diverse
commissies. Er zijn tuintips en uittips, de estafetterubriek, de kookrubriek, de
ladder en de kinderpagina.
Het tuinseizoen is weer begonnen, of u nu trendbewust bent of niet.
Wij wensen iedereen een geweldig tuinjaar toe en veel plezier met ons
meinummer.
De redactie
V.A.T.nieuws 3
Mededelingen van het bestuur
Gascontrole
Ook dit seizoen worden de gasinstallaties weer gecontroleerd. In dit VAT-Nieuws
is het dataschema opgenomen wanneer deze controles zullen plaatsvinden. In
verband met de veiligheid is het belangrijk dat alle tuinen worden gecontroleerd.
Wij rekenen op uw aanwezigheid tijdens de controle!
Herhaalde mededeling: Opening tuinseizoen
Het bestuur nodigt u allen van harte uit voor het openingsfeest van het
tuinseizoen 2010 op zaterdag 29 mei 2010 vanaf 20.00 uur in De Schakel.
Aanwezigheid Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 april jl. waren totaal
52 tuinleden van de 200 tuinleden aanwezig. Het bestuur vindt het heel
jammer dat niet meer tuinleden aanwezig waren. Ook heeft een groot aantal
tuinleden niet de moeite genomen zich voor deze vergadering af te melden.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en is ook een blijk van waardering
voor het bestuur en de vele vrijwilligers die ons tuinpark ‘draaiende houden’!
U bent immers lid van een vereniging en samen staan wij sterk.
Dank-dank-dank van de Schakelcommissie
De Schakelcommissie wil een ieder heel hartelijk danken die heeft meegeholpen om het nieuwe meubilair voor de Schakel te ritselen, op te halen,
te vervoeren, van de oude stof te ontdoen, alles weer prachtig te stofferen
met de stof die door, jawel daar is ie weer, een vrijwilliger, was geregeld.
Het ziet er werkelijk prachtig uit!
Komt u eens kijken hoe mooi het staat en noteer nu ook meteen in uw
agenda:
29 mei, gezellig openingsfeest tuinseizoen 2010!
4 V.A.T.nieuws
Oproep EHBO
Het EHBO-team zoekt een leuke EHBO-collega om ons team te versterken. Het is één keer in de vijf weken dat je zaterdagochtend draait. Dat je
doordeweeks en in het weekend beschikbaar bent. Hij/zij mag in het bezit
zijn van een geldig EHBO-diploma of bereid is om die te halen.
Informatie bij het bestuur of bij Sandra, tuin 33
Wij zijn met 5 EHBO-ers her en der verspreid over het park. U kunt met
vragen bij ons terecht en met kleine en grote ongelukjes. Wij zijn allemaal
in het bezit van de sleutel van het toegangshek.
Belangrijke telefoonnummers:
Spoedeisend (als elke seconde telt)
112 0900 8844 Geen spoed wel Politie
020 6262121 Dierenambulance
088 0030600Met spoed de huisarts nodig ‘s avonds, ‘s nachts of in
het weekend? Dan belt u het centrale nummer van alle
Amsterdamse Huisartsenposten.
Oproep Kreaclub
De Kreaclub gaat weer beginnen op woensdag 2 juni
en duurt tot en met 25 augustus 2010
Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur
Waar? In de Schakel op het tuinpark
Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er wordt uitleg gegeven
over het maken van 3D-kaarten borduren op papier.
Het is de bedoeling dat ieder zijn eigen materiaal meeneemt.
V.A.T.nieuws 5
6 V.A.T.nieuws
GASCONTROLE 2010
NOTEER IN UW AGENDA WANNEER DE GASCONTROLE BIJ U ZAL
PLAATSVINDEN!
Za. 05 juni,
huisjes
54 t/m 100
13:00-17:00 uur
Za. 12 juni,
huisjes
101 t/m 158
13:00-17:00 uur
Za. 19 juni,
huisjes
159 t/m 201
13:00-17:00 uur
Za. 26 juni,
huisjes
1 t/m 53
13:00-17:00 uur
Za. 21 aug.
naloopronde
De dagen lopen gelijk met het werkschema van de door u te maken
werkuren!
U wordt verzocht aanwezig te zijn !
Mocht u toch op
bovenstaande data niet
aanwezig zijn, kunt u dit
kenbaar maken d.m.v. een
briefje in de brievenbus van
de gascontrolecommissie,
bij de inkoop tegenover
de Schakel.
Let op! Geen gascontrole =
niet verzekerd!
V.A.T.nieuws 7
Ooievaars in Sloten
Pa en moe ooievaar bezig met het ‘opmaken’ van hun nest
30 mrt 2010 - Sloten - Gespot door Ton in het weilandje Vrije Geer!”
Foto: Ton (overgenomen van AT5), 27 maart 2010
8 V.A.T.nieuws
Tuinadvies
Tuinadvies juni
Vergeet niet bij droogte water te geven
Steun hoge vaste planten
Bind klimrozen en andere klimmers aan
Controleer op meeldauw en luizen
Knip uitgebloeide rozen boven het eerste vijfblad af
Knip uitgebloeide bloemen weg
Knip taxushagen
Knip hagen rond de langste dag (21 juni)
Blijf onkruid bestrijden (ook in het gazon)
Breng mulch tussen de planten (tbv vocht en voeding)
Geef rozen en het gazon voeding
Bol- en knolgewasssen rooien als het blad is vergeeld
Zaai nu tweejarige planten voor bloei volgend jaar
Maai het gazon regelmatig
Haal er zoveel mogelijk draadalg uit de vijver
Geef planten in potten regelmatig mest
Tuinadvies juli
Blijf wieden
Maai wekelijks het gras
Denk aan vakantiezorg voor uw tuin en planten
Sproei als het lang droog is
Blijf uitgebloeide bloemen verwijderen
Geef bij het sproeien altijd veel water ineens
Controleer uw planten op bladluizen
Juli is de beste maand om aardbeiplanten te planten
Plant nu Iris en Cylamen
Droog kruiden, nu ze op hun best zijn
Snoei snelgroeiende hagen en buxus
Pluk frambozen, bessen enz.
Snoei 1-malig bloeiende klimrozen na de bloei terug
Bron: www.tuinadvies.be
Bloeiende planten in juni o.a.:
- Ridderspoor
- Toorts
- Tijgerklokje
- Gele Lis
- Penningkruid
- Zeeuw Knoopje
- Kattekruid
- Diascia
- Salie
- Smeerwortel
- Teunisbloem
- Ganzerik
- Clematis
- Tuinanjer
- Vingerhoedskruid
- Vrouwenmantel
Bloeiende planten in juli o.a.:
- Rechte Ganzerik
- Vlasleeuwenbek
- Koningslelie
- Klokjesbloem
- Ooievaarsbek
- Kamperfoelie
- Monninkskap
- Galega
- Kattekruid
- Lelie
- Rozen
- Meisjesogen
- Kaasjeskruid
- Ganzerik
- Marjolein
- Clematis
- Vlasleeuwenbek
- Vlinderstruik
V.A.T.nieuws 9
Uitnodiging bridgers op het
tuinpark VAT
Meld je aan voor een gezellige, informele bridge op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Schakel. Aansluitend is om 17.00 uur
vrijdagmiddagsnack.
Aanmelden kan bij Wil Baudrie, tuinnummer 133
telefoon 020 - 664 2924 of 06 - 1423 9373
10 V.A.T.nieuws
Invloed vulkaanuitbarsting
op de natuur positief
D
e aswolk van de IJslandse vulkaan die boven West-Europa
hangt, heeft een directe invloed op
de natuur. De vulkanische as zal
langzaam neerdalen en in de oppervlaktewateren, en dus ook de
Noordzee, terechtkomen. Mineralen en vooral ook sporenelementen
die daar in voorkomen zullen in
het water oplossen en gebruikt
gaan worden als voedingsstoffen
en essentiële bouwstenen voor
zowel het plankton als de hogere
organismen. Voor de natuur en
de mens zijn sporenelementen en
de beschikbaarheid daarvan van
levensbelang. Sporenelementen
zoals ijzer, koper, kobalt, mangaan,
selenium, en vele andere elementen zitten in de aardbodem opgeslagen. De enorme hoeveelheden
uitgestoten vulkanische as leveren
een substantiële bijdrage aan de
beschikbaarheid van deze elementen. Via de diverse voedselketens
komen ze uiteindelijk ook in de
mens terecht. Dus kunnen we stellen dat de mens, zij het in beperkte
mate, ook voordeel heeft bij een
vulkaanuitbarsting.
Bron: www.anemoon.org
V.A.T.nieuws 11
Tuintips
Onkruid op de paden
Het is de bedoeling dat u de paden
aan uw kant van de tuin vrijhoudt
van onkruid. NIET schoffelen, want
dan vernielt u het pad en dat komt
de begaanbaarheid voor fietsers en
wandelaars niet ten goede.
U kunt het onkruid uit het pad
trekken. Als u dit regelmatig doet, zal
het niet een verschrikkelijk grote klus
worden. Maar het kan een bezwaar
zijn om steeds te moeten bukken.
Een natuurlijk middel om onkruid de
baas te blijven, is schoonmaakazijn.
Twee delen water op een deel
schoonmaakazijn. Op het onkruid
spuiten, liefst bij droog en zonnig
weer.
Het onkruid wegbranden met een
brander kan ook. Pas op dat de heg
niet verbrandt!
Legionella
De legionellabacterie kan de
veteranenziekte veroorzaken.
Deze bacterie groeit in warm,
stilstaand water. Wen uzelf er
daarom aan het volgende. Spoel
elke keer dat u gebruikmaakt van
de leidingwaterinstallatie in uw
tuinhuisje na meer dan een week
onderbreking de tappunten eerst
goed door. Doe dat zonder dat er
12 V.A.T.nieuws
Het snoeien
verneveling ontstaat door bijvoorbeeld
de douchekop in een emmer onder te
dompelen of het water in een trechter
op te vangen.
Op onze site www.vat-sloten.nl vindt u
meer informatie over legionella.
Gazon
Een mooi gazon is heerlijk. Je krijgt
het door je te houden aan een aantal
simpele stappen. In februari begin
je met het verticuteren van je gazon.
Je haalt de aarde los en verwijdert
mos en onkruid. Hieronder vind je
het stappenplan voor de volgende
maanden:
1.februari/maart: verticuteren, kalk
strooien, kale plekken opnieuw
inzaaien.
2.april/mei: gazonmest strooien en
maaien.
3.juli/augustus: gazonmest strooien en
maaien.
4.september/oktober: siertuincompost
strooien en maaien.
Ideetje
Wil je bewoners in je vogelnestkastje?
Zorg dat de invliegopening op het
noordoosten is gericht. Zo hebben de
vogels een goede aanvliegroute. Hang
het bovendien hoog en uit de buurt
van heggen
van takken, zodat de katten er niet bij
kunnen.
Katten
Als katten niet welkom zijn in je
tuin, plant dan ooievaarsbek of
citroenverbena. Ze kijken dan liever
een tuintje verder
Het snoeien van heggen
Voorjaarsnoei
Vanaf half mei tot ongeveer de langste
dag (21 juni) is het een prima tijd om
groenblijvende en bladverliezende
hagen te snoeien. Gebruik hiervoor
een goede heggenschaar. Ook kun je
de heg met een accuschaar of met een
elektrische heggenschaar knippen.
Kies voor het snoeien bij voorkeur een
wat bewolkte dag om zonnebrand van
de heg tegen te gaan. Een haag die
niet helemaal kurkdroog is, maar zelfs
nog wat vochtig van een regenbuitje,
snoeit veel makkelijker.
Tip
Het beste kun je een haag van onder
wat breder snoeien en naar boven toe
wat smaller. Zo krijgt de heg overal
evenveel licht. Kijk af en toe eens van
een afstand of de heg mooi recht
blijft.
Gazon
Tip
Leg een afdekzeil op de grond voordat
je gaat knippen. Hierin kun je het
snoeiafval makkelijk opvangen.
Tip
Je kunt voordat je gaat knippen een
lijntje spannen, zodat je makkelijker
recht knipt.
Tip
Vergeten in het vroege voorjaar de
haag te bemesten? Geef de heg dan
na de eerste snoeibeurt speciale
meststof voor hagen.
Najaarsnoei
Tot eind september kan de haag
worden gesnoeid, voordat er sprake
is van nachtvorst. Na deze knipbeurt
loopt de haag dat jaar niet meer uit
en gaat hij mooi strak geknipt de
winter in. Vooral als je op een ladder
of trap staat, is het extra belangrijk
om zo voorzichtig mogelijk met
snoeigereedschap om te gaan. Zorg
altijd dat de ladder of trap stevig
staat. Het is handig om het snoer
van elektrisch gereedschap over je
schouder te leggen om te voorkomen
dat je het doorknipt.
V.A.T.nieuws 13
De ladder 2010
activiteiten VAT - vet vermeld - let ook op het mededelingenbord!
Wanneer
Wat
Hoe laat
Wie/waar
KLAVERJASSEN elke vrijdagavond
De Schakel
16 mei
Kinderexcursie Wormen,
rupsen en andere
kriebelbeestjes zoeken in
het Sloterpark
14.00 - 15.00
NME-centrum De
Drijfsijs, Pres. Allendelaan
4, schuin tegenover
eindhalte tram 7 en 14
16 mei
De Rododendronvallei; IVNexcursie in het Amstelpark
14.00 - 15.30
Zij-ingang Amstelpark bij
de Borght
21 mei
Natuurlijk Nieuwendam:
NME-excursie in Noord
18.30 - 20.00
NME centrum
(Schooltuin) Van Heekpad
3
23 mei
Ontdekkingsreizen voor
kinderen. Overleven in de
jungle en schatzoeken.
Kosten 1,- p.p. Aanmelden
via 020-5456100
14.00 - 16.00
Amsterdamse Bos,
De Molshoop. www.
amsterdamsebos.nl
28 mei
Planten en dieren als
vriend en vijand; excursie
Westerpark
17.30 - 19.00
NEMO centrum
Overbrakerpad 2; opgeven
zie www.struinen.nl
29 mei
Feestelijke openingsavond:
komt allen!
20.00 uur
De Schakel
30 mei
Excursie Vroege Vogels.
Vanaf 5 uur: tjiftjaf, koekoek,
nachtegaal en vele andere
vogels o.l.v. Romke Jonker
05.00 - 07.00
NME-centrum,
Oeverlanden,
Anton Schleperspad 1
30 mei
Excursie op de fiets met de
boswachter. Kosten 1,- p.p.
Aanmelden via
020-5456100.
14.00 - 16.00
Amsterdamse Bos, De
Molshoop.
30 mei
Dag van het park. i.s.m. De
Bomenstichting, die haar
40-jarig jubileum viert.
Het thema is dan ook
‘Bomen’. Zie verder www.
dagvanhetpark.nl
12.00 - 1600
In de gemeente
Haarlemmermeer:
feestlocatie Toolenburger
plas, die deze dag officieel
geopend wordt
MEI
14 V.A.T.nieuws
Wanneer
Wat
Hoe laat
Wie/waar
JUNI
2 juni t/m
25 augustus
De Kreaclub begint weer op
woensdag.
Iedereen is van harte
welkom. Er wordt uitleg
gegeven over het maken
van 3D kaarten, borduren
op papier. Iedereen neemt
eigen materiaal mee.
19.00 - 21.30
De Schakel
5 juni
Rijkdom van een klein
gebied; natuurexcursie
Brettenzone
12.00 - 1400
Start Australiehavenweg;
zie www.
landschapnoordholland.nl
5 juni
Jaarmarkt Badhoevedorp
10.00 - 17.00
Centrum Badhoevedorp
6 juni
Studenten van
het Amsterdams
Conservatorium brengen
een gevarieerd en boeiend
programma
15.00 uur
Sloterkerk,
Osdorperweg 28
6 juni
Kinderexcursie Op jacht naar 14.00 - 15.00
o.a. de waterschorpioen
NME-centrum De Drijfsijs
(adres zie boven)
13 juni
Jeu de Boules
10.00 uur
De Schakel
14 juni en verder
WK Voetballen: 1e wedstrijd
Nederland let op het
mededelingenbord
13.30 uur
In de Schakel op een groot
scherm)
20 juni
Botanische excursie met
11.00 - 13.30
Hans Bootsma. Een kijkje op
de vlinderburcht c.a.
NME-centrum,
Oeverlanden
20 juni
Fancy fair, de favoriete
rommelmarkt
11.30 uur
Rondom de Schakel
25 t/m 27 juni
Sloterplasfestival
27 juni
Libellenexcursie o.l.v. Trees
Kaizer. www.oeverlanden.nl
11.00 - 12.30
NME-centrum,
Oeverlanden
30 juni
Tuinkunst op Tuinpark Ons
Buiten
21 augustus
Lichtjesavond: noteer vast in uw agenda en let op het mededelingenbord!
Riekerweg 15
V.A.T.nieuws 15
16 V.A.T.nieuws
Kaasjeskruidroest weer verschenen
Roest op Stokroos is een algemeen optredende plantenziekte. De Stokroos
komt ondanks de aantasting toch goed tot bloeien. Kaasjeskruidroest is te
herkennen aan kussenvormige, bleekrode tot roodbruine puistjes met een
diameter van 1 mm aan de onderzijde van de bladen en op de stengels.
Kaasjeskruidroest (Puccinia malvarearum) overwintert vooral goed op de
overwinterende bladen van Stokroos. Door de afgelopen strenge winter stierven
veel bovengrondse bladen dit keer helemaal af, en het was de vraag wat de
effecten hiervan geweest zijn op de Kaasjeskruidroest. Inmiddels groeit de
Stokroos weer uit, en de eerste aantastingen van Kaasjeskruidroest zijn al
op diverse plaatsen waargenomen. Klaarblijkelijk kan Kaasjeskruidroest dus
ook goed overwinteren op de ondergrondse knoppen van Stokroos. Wel lijkt
Kaasjeskruidroest na de strenge winter een wat langzame start te hebben, maar
dit effect zal in de loop van de lente wel verdwijnen.
Kaasjeskruidroest komt van oorsprong niet in Nederland voor. Zoals zoveel
plantenziekten is ze, waarschijnlijk met plantenmateriaal, vanuit andere
streken hier ingevoerd. In tegenstelling tot vele andere plantenziekten die in
Europa en Nederland zijn opgedoken is de geschiedenis van Kaasjeskruidroest
goed bekend. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, en verspreidde
zich daarna vanaf 1869 over de gehele wereld. Vaak heeft zo’n uitbreiding
catastrofale gevolgen voor de natuurlijke flora. Zo tast Kaasjeskruidroest ook
andere in Nederland in het wild groeiende kaasjeskruidachtigen aan, zoals
Groot kaasjeskruid.
In Nederland komt Kaasjeskruidroest echter vooral voor op Stokroos, en is zij
gelukkig behoorlijk zeldzaam op de wilde Kaasjeskruidsoorten. Het bestrijden
van Kaasjeskruidroest vraagt om regelmatige bespuiting met fungiciden
(schimmeldodende middelen). Maar ook dan blijven de Stokrozen zelden
roestvrij. Beter is het om ze een zonnige en droge plek in de tuin te geven waar
ze goed tot hun recht komen en na de bloei de aangetaste bladeren zorgvuldig
te verwijderen.
Bron: www.natuurbericht.nl.
V.A.T.nieuws 17
Kookrubriek
Avocado (Persea americana)
Avocado’s zijn groenblijvende bomen
met diepgroene, elliptische bladeren
en onbeduidende, eenslachtige
bloemen die worden gevolgd door
grote vruchten met een zeer hoog
vetgehalte. Ze groeien snel en kunnen
wel 20 meter hoog worden. Ze
zien er vaak rommelig uit omdat ze
hun blad het gehele jaar door laten
vallen. Avocado’s verdragen geen
vorst, verlangen een rijke grond,
een perfecte drainage en volop
water tijdens de vruchtvorming. Ze
verlangen volle zon en beschutting
tegen harde wind. De bomen zijn
zelfbestuivend, maar voor een goede
oogst zijn minstens twee exemplaren
nodig.
Misschien hebt u het wel eens
geprobeerd: een dikke avocadopit in
de grond zetten. Het lukt bijna altijd
om zo’n pit aan het groeien te krijgen.
Dan hebt u een exotische kamerplant,
18 V.A.T.nieuws
want in ons klimaat zult u geen avocado’s
uit eigen tuin kunnen oogsten. Wel kunt
u ze tegenkomen op vakantie in Zuid
Europa.
De avocado behoort tot de familie van
de Lauraceae, in het Nederlands: de
laurierachtige.
De vrucht is groen of paars tot zwart met
een gladde, ruwe of bobbelige schil. De
vruchten zijn rond of peervormig. Het
vruchtvlees is groenachtig wit of enigszins
geel getint en verkleurt tamelijk snel
bruin als het aan de lucht is blootgesteld.
Het zachte, romige vruchtvlees van rijpe
vruchten heeft een nootachtige smaak.
Midden in het vruchtvlees zit een grote
bruine pit ook steen genoemd , die
gemakkelijk uit het vruchtvlees verwijderd
kan worden. Bij rijpe vruchten hoort men
de pit rammelen, als de vrucht geschud
wordt.
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua en
Mexico zijn de landen waar de avocado
van nature thuis is. De avocado werd er
al verbouwd ten tijde van Columbus door
de Azteken. De Azteekse naam ahuacatl,
werd door de Spanjaarden verbasterd
tot ABOGADO en later tot avocado wat
zo veel betekent als boter uit het bos,
vanwege het boterachtige vruchtvlees. In
de 300 jaar nadat de Spanjaarden kennis
hadden gemaakt met avocado heeft de
vrucht zich langzaam verspreid over de
tropen en later ook gedeelten van de
subtropen
De avocado is een gemakkelijke vrucht
in het gebruik. De behandeling gaat als
Kookrubriek
volgt: rijpe vrucht halveren, harde
pit verwijderen en vruchtvlees uit de
schil lepelen; of de vrucht schillen,
halveren, pit verwijderen en het
vruchtvlees in blokjes of parten
snijden. Het vruchtvlees direct
met citroensap besprenkelen helpt
bruinverkleuring te voorkomen.
De vrucht bestaat voor ca. 10 tot
25% uit vet. Deze plantaardige,
onverzadigde vetten hebben
een verlagend effect op het
cholesterolgehalte van het bloed. De
vrucht heeft een gunstig effect op de
spijsvertering en is licht verteerbaar.
Avocado bevat vitamine A en
vitamines van het B-complex. Verder
bevat avocado veel vitamine E, de
vitamine die er voor zorgt dat de huid
zijn elasticiteit behoudt. Avocadoextracten worden dan ook veelvuldig
gebruikt in huidverzorgingsproducten.
De avocado’s rijpen niet aan de boom.
Hierdoor is het mogelijk om pas te
oogsten als er vraag is. Natuurlijk
kan de avocado niet maanden blijven
hangen, maar er is wel speling in het
oogstmoment. Door deze bijzondere
eigenschap wordt er altijd plukrijp
geoogst en kan de vrucht rustig eetrijp
worden.
Het narijpen gebeurt zeer snel bij 18
– 25 °C. Het rijpingsproces is verder
nog te versnellen door toepassing van
ethyleen. Door een avocado in een
plastic zak te doen met een ethyleen
producerend product als de banaan wordt
het rijpingsproces bevorderd. Zonder
ethyleen duurt het rijpingsproces 3 – 5
dagen. Rijpheidskenmerken zijn:
• Schil geeft mee als men over de vrucht
wrijft;
• Pit zit los (pit rammelt bij sommige
vruchten);
• Smaak van volle noten.
Avocado’s liever niet in de koelkast
bewaren. Afhankelijk van herkomstland en
ras ligt de bewaartemperatuur tussen de 5
en 13 graden Celsius.
Avocadomoes werd op de Antillen
gemengd met alcohol tot een lekker
geel drankje. Door zeevaarders werd dit
meegebracht naar Nederland maar hier
ging men het door gebrek aan avocado’s
maken met eieren omdat die dezelfde
kleur hadden. Zo is bij ons de likeur met
de naam advocaat ontstaan.
V.A.T.nieuws 19
Kookrubriek
Recepten
Avocadomousse
2 rijpe avocado’s
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels sherry
1 dl slagroom
tabasco
zout
een ui
Halveer 2 rijpe avocado’s en verwijder
de pitten. Schep er met een lepel het
vruchtvlees tot aan de harde schil uit.
Doe het vruchtvlees in een diep bord
en roer er twee eetlepels citroensap
Klop 1 dl slagroom niet te stijf en
schep deze door de puree. Breng de
avocadomousse op smaak met zout. Zet
de mousse 1 uur afgedekt in de koelkast.
Serveer de avocadomousse bijvoorbeeld
met gepelde garnalen of als dipsaus.
Avocado met wortelsalade
2 avocado’s
300 gram winterpeen of worteltjes
gemberpoeder
suiker
zout
halve citroen
1 sinaasappel
Schrap en was de worteltjes en rasp ze
in dunne reepjes. Strooi er een snufje
gemberpoeder over en een mespunt
suiker en een mespunt zout. Pers een
halve citroen en een grote sinaasappel uit,
door. Prak het vruchtvlees zo fijn
mogelijk en wrijf het mengsel door
een zeef tot puree.
Pers met een knoflookpers een klein
stukje ui boven de puree uit. Roer er
enkele druppels tabasco en 2 eetlepels
sherry door.
20 V.A.T.nieuws
schenk het sap over de wortelrasp, schep
alles goed door elkaar en laat op een
koele plek 4 uur intrekken. Laat dan de
wortelsalade uitlekken in een zeef.
Halveer vlak voor het serveren 2
avocado’s, verwijder de pitten, zet de
helften op bordjes en vul ze met de
wortelsalade.
estafetterubriek
Naam tuinlid en tuinnummer: Eileen van Essen en Ella, tuin 78
- Wat is uw favoriete plek in uw tuin? In het zonnetje op de ligstoel
- Wat is uw favoriete plant? Ridderspoor
- Wat is uw favoriete tuingereedschap? Hak en harkje
- Wat is uw favoriete seizoen? De lente
- Heeft u een tuintip? Tuincentrum Osdorp
- Wat is uw favoriete tuinboek? Het schooltuinenleerboek (Ella)
- Wat is uw favoriete plek op het tuinpark? Heemtuin op het eiland
- Welke activiteit die op ons tuinpark wordt georganiseerd vindt u het
leukst? Bingo
- Wat betekent het VAT-nieuws voor u? Informatief en leuke tips
V.A.T.nieuws 21
22 V.A.T.nieuws
kinderpagina
V.A.T.nieuws 23
Ontwikkeling planten twee weken
later dan voorgaande jaren
Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 11 april 2010
De koude winter zorgde voor het
zeer traag op gang komen van
de natuur ten opzichte van de
voorgaande jaren. Door de zachte
maart en ook een zacht begin van
april is de achterstand terug aan het
lopen. De ontwikkeling van planten
is teruggelopen tot gemiddeld twee
weken op de voorgaande drie jaren.
24 V.A.T.nieuws
Eerste bloei van hondsdraf,
dotterbloem en pinksterbloem zijn de
waarnemingen die nu veel doorgegeven
worden op www.natuurkalender.nl. De
planten die nu in bloei en blad komen
doen dat ten opzichte van 2009, 2008
en 2007 gemiddeld 10, 14 en 19 dagen
later. Dit verschil is grotendeels door
het verschil in temperatuur te verklaren.
In 2009 was het vanaf 1 januari tot en
met 10 april gemiddeld 1,1°C warmer, in
2008 2,7°C en in 2009 zelfs 4,2°C.
Dat groeit maar
Dondert niet waar, dat groeit maar
alle kanten op, ragfijn of knoestig,
kaarsrecht of scheef, van wetten
waarvolgens geen weet. En de reden?
Om straten lanen te maken, dorpen
deftig en duur? De fraaiste plekken
licht of uitzicht te benemen?
Oké, soms staat er een zo prachtig
in een winterdag dat hij nog uren
afsteekt in de fietser die hem zag.
Maar dicht naast elkaar zien ze
nauwelijks kans op zichzelf te
attenderen.
Voor kachel of scheepswerf
te ouderwets, staan ze bovendien
steeds vaker in de weg. En dan dat
beetje zuurstof dat ze produceren!
Toch hoor je nooit vraagtekens
plaatsen bij het nut van bomen.
Ze worden zelfs gekweekt
voor bakken op burelen.
Erik Menkveld, uit: Schapen Nu!,
De Bezige Bij, Amsterdam, 2001
V.A.T.nieuws 25
26 V.A.T.nieuws
!
Van de redactiecommissie
Kopij inleveren in de redactiebus of
per email naar [email protected]
op onderstaande data:
• 18 juni
• 17 september
• 19 november
V.A.T.nieuws 27
Afzender:
Tuinpark V.A.T.
Lies Bakhuyzenlaan 17
1066 CJ Amsterdam
Download