PowerPoint-presentatie

advertisement
Subsidies
TKI ISPT 2014
Energiebesparing in de
Industrie
Early Adopter en Pilotprojecten
• Early Adopter Projecten:
- Kleinschalige validatie van technologie in
Industriële praktijk
- Voor MKB-er
- Bij eindgebruikers
- Alle programmalijnen van energiebesparing
industrie
Pilotprojecten
• Grotere Piloting van innovatieve
procestechnologie.
• Piloting is geen Demo: er moet sprake zijn
van ontwikkeling van technologie richting
toepassing.
vergelijking
Early Adopter
Pilot
•
Max 75.000 subsidie
•
Max 800.000 subsidie
•
MKB-er aanvrager
•
Ondernemer aanvrager
•
Minimaal 2 eindgebruikers als
partner
•
Samenwerking van ten minste
2 ondernemingen
•
Minimaal 25% subsidie, 45%
voor kleine ondernemer
•
25% subsidie. Opslagen
mogelijk
•
Doorlopende indiening:
honorering op volgorde
•
Tender: beste projecten
gehonoreerd
•
Alle energie-programmalijnen
•
Alleen R&S/EEBLS en Utilities &
Control
Criteria
•
•
•
•
Energiebesparing
Bijdrage economie
Innovatie
Kwaliteit, inclusief kennisverspreiding
Verleningsproces tender (pilotprojecten)
•
U kunt uw projectidee laten toetsen bij ISPT of RVO;
•
Aanvraag digitaal indienen via het eLoket voor sluitingstijd (9 september
12:00);
•
Indien uw aanvraag niet compleet is krijgt u 2 dagen hersteltermijn;
•
De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken;
•
De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria
in de regeling;
•
Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld ter
onderbouwing;
•
Een adviescommissie stelt een ranking op aan de hand van criteria in de regeling
•
Projecten bovenaan ‘de streep’ worden gecommitteerd, voor zover budget
toereikend is;
•
Projecten onderaan ‘de streep’ worden afgewezen;
•
Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen
Verleningsproces Early Adopter projecten
•
U kunt uw projectidee laten toetsen bij ISPT of RVO;
•
Aanvraag digitaal indienen via het eLoket voor sluitingstijd (7 oktober 12:00);
•
Indien uw aanvraag niet compleet is krijgt u 2 dagen hersteltermijn;
•
De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken;
•
De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria
in de regeling;
•
Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld ter
onderbouwing;
•
Projecten die voldoen aan de voorwaarden worden gecommitteerd op volgorde
van binnenkomst, tot het budget is uitgeput;
•
Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen
Hoe dient u in?
•
Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieuinnovaties/topsector-energie
•
Alle verplichte bijlagen staan op link http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragenregelingen-tki-ispt
•
Aanmeldings-en machtigingsformulieren van deelnemers
•
Projectplan
•
Begroting
•
Bewijs stimulerend effect voor grote ondernemingen
•
Opstellen projectplan (financiering!) en verzamelen van alle verplichte bijlagen;
•
Aanschaffen eHerkenningsnummer;
•
Aanvraag indienen via het eLoket voor sluitingsdatum;
•
U ontvangt een ontvangstbevestiging per email.
Het eLoket
•
Digitaal indienen via eLoket
•
Indienen = compleet indienen.
•
Invullen aanvraagformulier en deelnemersformulier kost minder tijd door kvkvestigingsnummer.
•
eHerkenningsnummer http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-meteherkenning
•
verschillende aanbieders
•
beveiligingsniveau 1
•
aanvragen duurt 1-5 werkdagen
•
Uploaden bijlagen max 10 mb per bijlage.
•
Na de sluitingstermijn kunt u nog wel in eLoket maar kunt u geen aanvraag meer
indienen.
•
Opstellen conceptaanvraag mogelijk, let op deze is nog niet ingediend!
Aandachtspunten op een rijtje
•
Alle informatie die u levert wordt vertrouwelijk behandeld.
•
Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieuinnovaties/topsector-energie-0
•
Website met subsidiespelregels: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/subsidiespelregels
•
Na sluiting kunt u niet meer indienen! Alle tenders sluiten 12:00.
•
Begin op tijd met het opstellen van uw aanvraag en verzamelen documenten.
•
Niet voor indieningsdatum beginnen met uw project.
•
Indien er inhoudelijk/financieel geen vertrouwen bestaat, kan de minister besluiten af te
wijzen.
•
RVO helpdesk klantcontact, voor zowel technische vragen eLoket als inhoudelijke vragen,
telefoonnummer
•
088-0424242 en mail [email protected]
Download