TriMetrix® een driedimensionale kijk op mensen in hun

advertisement
TriMetrix® een driedimensionale kijk
op mensen in hun werkomgeving!
Dat het vandaag de dag in belangrijke mate onze ‘soft skills’
zijn die bepalen of we al dan niet succesvol zijn in de rol die
wij binnen een organisatie vervullen, is een open deur.
Dat de slagkracht van een organisatie in belangrijke mate
afhangt van haar vermogen de juiste medewerkers te
selecteren, te ontwikkelen en te behouden, is ook een open
deur. De vraag hoe een organisatie concreet en praktisch
invulling moet geven aan het streven menselijk talent te
managen, is beslist géén open deur. TriMetrix ® opent die
deur en leert organisaties op een nieuwe manier te kijken
naar functie én functievervuller.
PERSOONLIJKE VRIJHEID & LEIDERSCHAP
TriMetrix® is een revolutionair driedimensionaal systeem waarmee drie
‘soft skills’ elementen in kaart kunnen
worden gebracht, die van essentieel
belang zijn voor het succesvol
functioneren van mensen in hun
werkomgeving:
1: gedrag (het hoe)
2: drijfveren/cultuur (het waarom)
3: talenten (het wat)
Het unieke van het systeem is dat de
functie kan worden ‘gebenchmarkt’ op
de drie genoemde elementen, en dat
tegelijkertijd de individuele functievervuller op dezelfde elementen wordt
‘gescreend’. TriMetrix® meet:
■ 8 gedragsfactoren die een meer of
minder prominente rol kunnen
spelen in een werkomgeving;
■ 6 drijfveren die in belangrijke mate
de ‘cultuur’ van een omgeving of een
functie bepalen;
■ 23 talenten/competenties die nuttig
zijn om te meten als het gaat om ons
functioneren in onze werkomgeving.
TriMetrix® brengt het relatieve belang
van deze factoren voor een functie in
kaart alsmede de mate waarin ze
aanwezig zijn in de (beoogde) functievervuller. Daarmee stelt het systeem
organisaties in staat een directe link
te leggen tussen de soft skills die
nodig zijn in de functie en de soft skills
die een individu in huis heeft.
Mits juist gebruikt, stelt TriMetrix®
gebruikers bovendien in staat zaken
te objectiveren, waardoor de ruis of
vooringenomenheid die zo vaak
optreedt in klassieke trajecten
afdoende wordt ‘weggefilterd’.
TriMetrix® is een hanteerbaar,
praktisch, kostenbesparend, internetbased en gevalideerd drie-stappen
systeem dat organisatiebreed en op
alle niveau’s kan worden ingezet.
Stap 1: de Functie
Formuleer als organisatie de Key
Accountabilities (bestaansgronden)
voor een gegeven functie. Gebruik
deze KA’s als referentiekader bij het
invullen van het TriMetrix® Functie
Profiel. Het TriMetrix® Functie Profiel
brengt zo op een objectieve wijze in
beeld waar de functie om vraagt
uitgaande van 37 factoren, verdeeld
over de drie eerder genoemde
dimensies: gedrag (8 factoren), drijfveren/cultuur (6 clusters), talenten
(23 werkgerelateerde competenties).
Stap 2: het Individu
Breng met behulp van het TriMetrix®
Persoonlijke Talenten Profiel de manier
in beeld waarop de beoogde) functievervuller dingen graag doet (gedrag),
wat hem of haar beweegt
(drijfveren/cultuur) en wat hij of zij
eigenlijk kan (talenten of soft skill
competenties). Het Persoonlijke
Talenten Profiel is op dezelfde manier
opgezet en ingedeeld als het
Functieprofiel: een meting op
37 factoren verdeeld over de drie
TriMetrix® dimensies.
Stap 3: de Match
Het feit dat beide rapportages dezelfde
factoren meten, stelt organisaties in
staat om door middel van het
TriMetrix® Vergelijkingsrapport te
bepalen, waar de kwaliteiten van de
individuele medewerker ’matchen’ met
datgene waar de functie om vraagt.
Hiermee wordt de basis gelegd voor een
effectieve vorm van talenten
management, waar zowel organisatie als
medewerkers de vruchten van plukken.
TriMetrix® een
driedimensionale
kijk op mensen
in hun
werkomgeving!
Toepassingen
TriMetrix® is ontwikkeld om concreet
invulling te kunnen geven aan diverse
HR-Trajecten, waaronder: Functie
benchmarking, Selectie, Coaching en
Ontwikkeling van medewerkers,
Beoordelingstrajecten, Organisatie
Ontwikkeling, Competentie Management,
Opvolgingsvraagstukken etc.
■ Wilhelminastraat 59
TriMetrix® is een product van MDI. De rechten van het product liggen
dan ook bij MDI en niet bij KrachtBron.
■ 2411 CX Bodegraven
■ Tel:06 - 2469 0380
■ [email protected]
www.mdi.nl
PERSOONLIJKE VRIJHEID & LEIDERSCHAP
■ www.krachtbron.nu
Download