PERSBERICHT Lochem en Bronckhorst stimuleren kortste weg van

advertisement
PERSBERICHT
Lochem, 26 juni 2017
Lochem en Bronckhorst stimuleren kortste weg van streekproduct naar
consument
De gemeenten Lochem en Bronckhorst gaan zich ervoor inspannen dat lokaal voedsel de via
de kortste weg bij de consument komt. Dit past in het streven om het aantal
transportbewegingen -en daarmee de CO2-uitstoot- te verminderen en stimuleert de regionale
economie. Een coördinator van de organisatie Happyland gaat verbindingen leggen tussen
lokale producenten en afnemers zodat horeca en consumenten gemakkelijker en vaker kunnen
kiezen voor het afnemen van streekproducten.
De gemeenten Lochem en Bronckhorst hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en hebben
onder meer de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Er lopen diverse projecten om dit doel te
bereiken. De gemeenten stellen nu gezamenlijk een voedselcoördinator aan om een
samenwerkingsverband voor streekproducten op te zetten. Doel is het bevorderen van de afzetmarkt
voor en het gebruik van streekproducten, oftewel een zogenaamde korte voorzieningsketen. Daarmee
wordt het voor consumenten en horeca eenvoudiger om deze te kopen. Dit heeft een positief effect op
het klimaat en op de lokale en regionale economie.
Verbinding zoeken
Op dit moment zijn er verschillende succesvolle initiatieven in de Achterhoek en directe omgeving van
Lochem en Bronckhorst. Bijvoorbeeld versboerderij Daalwiek in Geesteren, fruitbedrijf Horstink in
Steenderen en Wegdam eieren in Lochem. Het gaat om het verbinden en uitbreiden van bestaande
netwerken, lokale initiatieven, producenten, consumenten en gemeentelijke projecten. Hiervoor is
meer regionale afstemming nodig.
Voor de uitvoering van dit plan stelden de provincie Gelderland en de EU een bijdrage van €38.000,beschikbaar. Het project loopt t/m mei 2018. In deze periode benadert Happyland, gespecialiseerd in
Het verduurzamen van voedselsystemen onder meer lokale producenten en lokale initiatiefnemers op
dit gebied om mogelijkheden te onderzoeken.
Hand in hand
Wethouder duurzaamheid Trix van der Linden: “Lochem is een plattelandsgemeente, waar diverse
bedrijven en initiatieven met passie voedsel produceren. Het is mooi als zij hun kwaliteitsproducten
meer dan nu in de regio kunnen afzetten en zij onderling verbindingen kunnen aangaan.
Duurzaamheid en economische ontwikkeling gaan zo hand in hand”.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Notenboom, communicatieadviseur
gemeente Lochem, (0573) 289 221
Download