Winterblues en Propeaq

advertisement
PREMIUM LIGHT GLASSES
Lichttherapie met Propeaq
WINTERBLUES
INHOUDSOPGAVE
2
INHOUDSOPGAVE
3
LICHTTHERAPIE BIJ WINTERBLUES
4
LICHTTHERAPIE MET PROPEAQ
30 MINUTEN
EXTRA EFFECT
5
WINTERBLUES
6
OORZAKEN VAN WINTERBLUES
7
LICHTTHERAPIE
VERSTOORDE SLAAP
8
BIJWERKINGEN
WANNEER HET BESTE GEEN LICHTTHERAPIE GEBRUIKEN
2
LICHTTHERAPIE BIJ WINTERBLUES
Stemmingsproblemen tijdens het najaar, de winter en het vroege voorjaar
zijn voor veel mensen elk jaar een terugkerende bron van ergernis en
narigheid. Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben in meer of
mindere mate last van deze problemen. Ongeveer 900.000 van hen heeft
een winterblues.
Winterblues is niet ernstig maar wel vervelend en komt voor in alle lagen
van de bevolking. Ras, huidkleur of sociale status spelen geen enkele rol.
Vooral vrouwen in de leeftijd van 13 tot en met 55 jaar hebben een grotere
gevoeligheid voor het ontwikkelen van winterblues.
Gelukkig is een doeltreffende methode ontwikkeld die voor de meeste
mensen uitkomst biedt, namelijk lichttherapie met de Propeaq lichtbril.
3
LICHTTHERAPIE MET PROPEAQ
30 Minuten
Lichttherapie met de Propeaq lichtbril is heel eenvoudig. 30 minuten per dag met de lichtbril is voldoende om winterblues sterk te
verminderen. Komen de klachten terug, dan kan de methode gewoon worden herhaald.
•
•
Een kuur van 5 tot 10 dagen lichttherapie met Propeaq
Na het opstaan de lichtbril 30 minuten dragen
Extra effect
Voor extra effect is het mogelijk de Propeaq lichtbril bij het invallen van de avond
nogmaals 30 minuten te dragen. Op deze wijze kan de daglichtlengte (fotoperiode)
worden verlengd.
Let op: de lichtbril niet na 21.00 uur gebruiken om te voorkomen dat je je slaap ritme
beinvloedt.
Lees in de Quick Start Guide hoe de Propeaq lichtbril en app functioneert.
Kijk op: www.propeaq.com / support voor de Quick Start Guide
4
WINTERBLUES
De stemmingsklachten en energie problemen tijdens de herfst, winter en vroege voorjaar kunnen worden onderverdeeld in de
mate van ernst namelijk de winterdepressie en de mildere variant de winterblues.
Mensen die last hebben van winterblues komen tijdens de winter moeilijk op gang, zijn vermoeid en soms humeurig.
Veel voorkomende klachten bij winterblues zijn:
•
•
•
•
•
•
vermoeidheid
enige mate van somberheid
veel slapen, soms zelfs meer dan 10 uur per dag
veel eten, met name koolhydraatrijk voedsel
gewichtstoename
prikkelbaarheid
De klachten bestaan meestal al meerdere jaren. De verschijnselen beginnen tijdens de herfst, verhevigen in de winter en
verdwijnen in de loop van de lente. Mensen met winterblues zijn (volgens de geldende criteria) niet ziek maar hebben wel
gezondheidsklachten.
5
OORZAKEN VAN WINTERBLUES
De oorzaak van winterblues is nog onbekend. Aangezien winterblues optreedt
als er weinig daglicht is, en omdat de symptomen vaak sterk afnemen als gevolg
van lichttherapie, is het logisch om te veronderstellen dat de aandoening
ontstaat in reactie op de vermindering van de hoeveelheid licht in de herfst,
winter en vroege voorjaar.
Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er wordt gezocht naar oorzaken in
het netvlies, oorzaken in de biologische klok, naar moleculaire oorzaken, hormonale ontregeling en oorzaken op het niveau van
interacties tussen cellen.
Vooralsnog kunnen enkele oorzaken worden uitgesloten. Zo is het bij voorbeeld onwaarschijnlijk dat het hormoon melatonine
(dat bij dieren betrokken is bij jaarritmes – zoals bij reproductie) een rol van betekenis speelt: het geven van extra melatonine
noch het onttrekken van door onszelf geproduceerde melatonine heeft geen merkbare invloed op de symptomen van
winterblues.
6
LICHTTHERAPIE
Hoewel niet precies bekend is waarom het werkt, is wetenschappelijk aangetoond dat lichttherapie bij veel mensen effectief is in
het onderdrukken van winterblues. Lichttherapie is een vrij nieuwe behandeling binnen de gezondheidszorg.
Het betreft een kuur waarbij helder blauwachtig licht, zonder Ultra Violet UV of Infra Rood IR, via de ogen wordt toegepast. Het
voordeel van lichttherapie met de Propeaq is dat de methode bij de meeste mensen met winterblues effectief is en gemakkelijk
is te ondergaan. Het is niet verslavend en het is een zeer veilige behandeling.
Een kuur van 5 tot 10 dagen lichttherapie met Propeaq gedurende 30 minuten tijdens de ochtend is voldoende om winterblues
sterk te verminderen. Komen de klachten terug, dan kan de methode gewoon worden herhaald.
Na enkele dagen merken de meeste mensen al een verschil omdat men zich energieker en meer uitgerust voelt. Toch is het
belangrijk om de behandeling af te maken voor het beste resultaat.
Verstoorde slaap
Als er sprake is van een ontregeld slaap/waak ritme, dan kan lichttherapie in de ochtend worden gecombineerd met rode glazen
in de avond. Dit bevordert de aanmaak van melatonine, dat vaak verstoord is bij dit soort klachten.
7
BIJWERKINGEN
Bijwerkingen
Lichttherapie heeft nauwelijks bijwerkingen en die er zijn komen zelden voor. Toch is het nuttig om deze te noemen. De
belangrijkste zijn:
•
enige mate van hoofdpijn
•
vermoeide, droge of juist tranende ogen
•
duizeligheid
Over het algemeen nemen deze klachten na enkele dagen af om daarna geheel te verdwijnen.
Wanneer kan men het beste geen lichttherapie gebruiken
Lichttherapie is een veilige methode. Het is raadzaam om een oogspecialist te raadplegen voordat men met lichttherapie begint
als men ook gelijktijdig medicijnen gebruikt of een oogziekte heeft. Medicijnen die een verhoogde gevoeligheid geven van het
oog kunnen beter niet worden gecombineerd met lichttherapie.
Mensen die een manisch-depressieve stoornis hebben kunnen alleen gebruik maken van lichttherapie indien zij zeer zorgvuldig
worden geobserveerd en begeleid, dit in verband met een risico op het ontstaan van een manische periode. Raadpleeg bij
vragen altijd de huisarts.
8
PREMIUM LIGHT GLASSES
Uw ideale oplossing bij winterblues
Download