Homologe Recombinatie

advertisement
Homologe Recombinatie
DNA schade ontstaat door:

Radicalen
-

Ioniserende straling
-

Enkelstrengsbreuken
Dubbelstrengsbreuken
UV-licht
-

Enkelstrengsbreuken
Verkeerd ingevoegde base
Binding tussen twee naast elkaar gelegen pyrimidines
Replicatiefouten
Vier verschillende herstelsystemen

Base Excision Repair
-

Nucleotide Excision Repair
-

Een aantal nucleotiden worden verwijderd, nieuwe worden ingevoegd
MisMatch Repair
-

base wordt verwijderd, een nieuwe wordt ingevoegd
Replicatiefouten worden vlak na de replicatie verwijderd en hersteld.
Homologe Recombinatie
-
DNA dubbelstrengsbreuken worden met behulp van de homologe
chromatide hersteld.
Homologe recombinatie

Pre-synapsis

Synapsis

Post-synapsis
Pre-synapsis

Herkennen van de schade
-

‘End processing’
-

D.m.v. het eiwit RPA
D.m.v. een eiwitcomplex: RAD50/MRE11/NBS1
Zoeken naar de juiste volgorde van nucleotide bij
zusterchromatide
-
D.m.v. de eiwitten RAD51 en RAD 52
Synapsis

Koppelen van zusterchromatide aan DNA
-
Herkennen van de juiste volgorde door cohesie tussen beide
chromatiden.
RAD54 zorgt voor een kruisverbinding tussen beide homologe
chromatiden
Post-synapsis

DNA synthese
-

DNA ligase
-

D.m.v. eiwitten, betrokken bij DNA replicatie, zoals DNA polymerase
D.m.v. ligase eiwitten
Herstel
-
D.m.v. resolvase eiwitten
Happy end…

Alleen in geval van gezonde eukaryote cellen

Mutaties in regulerende genen kunnen zorgen
voor kanker
-
BRCA1 en BRCA2 zijn de genen die de familie van RAD eiwitten
reguleren.
Een mutatie in met name BRCA2 zorgt voor de erfelijke vorm van
borstkanker en eierstokkanker.
Download