Elektroforese

advertisement
Elektroforese
Monsters worden aangebracht op een gel.
De gel bevindt zich tussen twee condensatorplaten.
Als de spanning wordt aangezet beginnen de geladen deeltjes te bewegen.
De snelheid is constant dus de som van de krachten is nul. (eerste wet van Newton)
Welke krachten werken er op het deeltje?
+
1.
Elektrische kracht
formule
Felektrisch  q  E
en
E
V
d
Wrijvingskracht.
formule
Fwrijving  6 r v
De snelheid waarmee de het deeltje beweegt:
v=
oefensom:
Hieronder zie je hoe eiwitten zich hebben verplaatst in een elektroforese cel.
De lading van de eiwitten zijn 1,6.10-19 C
Links is de startplaats rechts zie de positie na 10,0 minuten.
a. Bereken de snelheid van de eiwitten
b. Bereken de elektrische veldsterkte tussen de condensatorplaten.
c. De viscositeit van de gel op de elektroforese plaat is 125 Pa.s. Bereken de grootte ( de
straal) van de eiwit moleculen.
10,0 cm
3,9 cm
150 V
Download