Basiscursus Verbindende Communicatie `Zij die het juiste woord

advertisement
Basiscursus Verbindende Communicatie
'Zij die het juiste woord beheersen, beledigen niemand.
Toch zeggen ze de waarheid.
Hun woorden zijn helder, maar nooit gewelddadig...
Ze laten zich nooit vernederen, en ze vernederen nooit iemand.’
Boeddha
Verbindende Communicatie of ‘Geweldloze Communicatie’, ontwikkeld door M. Rosenberg is een
relatief eenvoudige methodiek die ons kan helpen om relaties op te bouwen en te onderhouden
vanuit wederzijds respect. De aandacht in deze communicatie is gericht op het nemen van de volle
verantwoordelijkheid voor wat je zegt en met aandacht voor de gevoelens en behoeften van jezelf
en de ander.
Verbindend communiceren vraagt in eerste instantie veel zelfonderzoek. Wat zijn mijn gedachten
en oordelen? Wat doet een situatie met mij? Wat heb ik zelf nodig?...... en dan pas….. Hoe kan ik
me nu op een eerlijke manier uiten.
Hoe eenvoudig de theorie ook is, het concreet toepassen van deze communicatievorm is dat zeker
niet. Zowel het waarachtig uitspreken van de eigen gevoelens en behoeftes als het empathisch
luisteren vragen heel wat aandacht en oefening.
Tijdens deze tweedaagse krijg je de kans om jezelf en je communicatie eens onder het
vergrootglas te bekijken. Met behulp van het model leer je jezelf en de ander beter begrijpen en
echt contact maken.
Deze cursus staat open voor iedereen die bereid is naar zichzelf en de ander te kijken.
Wat mag je verwachten:





Het vierstappenmodel dat je helpt dingen uit elkaar te rafelen die je nu misschien op elkaar
gooit.
Veel oefenkansen en praktische oefeningen om deze theorie te integreren in een
ervaringsgerichte leervorm.
Kans tot inbrengen van eigen situaties binnen een veilige context en onder begeleiding.
Leren luisteren en spreken vanuit je behoeftes.
Assertiviteit ontwikkelen.
Wat mag je nog meer verwachten:






Op een oprechte manier uitspreken wat je dwarszit, met respect voor de ander.
Omgaan met spanningen en conflicten.
Verder ontwikkelen van zelfempathie en empathie naar anderen.
Een taal leren die je kunt integreren in je dagelijks leven.
Speelse en interactieve sessies.
Communicatie van hart tot hart, in JA-taal.
Begeleiding
Bert Stienaers is Gestalttherapeut, begeleider van groepen en teams, coach, mediator en trainer in
Geweldloze Communicatie.
Bert Stienaers
Vice Versa
Langstraat 69
2140 Borgerhout
www.viceversabegeleiding.be
[email protected]
0496/10.69.20
Download