Ondernemerschap

advertisement
Ondernemingsplan van
<Naam van jullie bedrijf>
De ondernemers
Algemeen directeur
• Plak hier een foto van de algemeen directeur
Vul hier de antwoorden van de vragen voor de algemene directeur.
Verzin een leuke kop voor deze dia
•
•
•
•
•
•
Stel je zelf voor.
Zou jij ondernemer willen zijn?
Wat zijn je competenties?
Waar ben je minder goed in?
Wat wordt jouw rol binnen het bedrijf?
C.V.
Directeur 2
• Plak hier een foto van de directeur 2
Beantwoord de onderstaande vragen voor directeur 2.
Verzin een leuke kop voor deze dia
•
•
•
•
•
•
Stel jezelf voor.
Zou jij ondernemer willen zijn?
Wat zijn je competenties?
Waar ben je minder goed in?
Wat wordt jouw rol binnen het bedrijf?
C.V.
Directeur 3
• Plak hier een foto van de directeur 3
Beantwoord de onderstaande vragen voor directeur 3.
Verzin een leuke kop voor deze dia
•
•
•
•
•
•
Stel jezelf voor.
Zou jij ondernemer willen zijn?
Wat zijn je competenties?
Waar ben je minder goed in?
Wat wordt jouw rol binnen het bedrijf?
C.V.
Directeur 4
• Plak hier een foto van de directeur 4
Beantwoord de onderstaande vragen voor directeur 4.
Verzin een leuke kop voor deze dia
•
•
•
•
•
•
Stel jezelf voor.
Zou jij ondernemer willen zijn?
Wat zijn je competenties?
Waar ben je minder goed in?
Wat wordt jouw rol binnen het bedrijf?
C.V.
De organisatie
• Wie heeft welke taak binnen jullie bedrijf
• Wie is verantwoordelijke voor de
administratie
• Hoe ziet jullie organogram eruit?
Marketingmix
Product
• Beschrijf hier helder en beknopt waaruit uw product of dienst
bestaat. Wat is er uniek aan uw product of dienst? Is het beter,
anders, sneller ... dan dat van uw concurrenten?
Prijs
• De simpelste manier om de prijs te bepalen is kijken wat de kostprijs
is en daar een opslag op zetten. De beste manier om de prijs te
bepalen is inschatten (of weten, uit marktonderzoek) wat uw klanten
willen betalen. Een derde manier is concurrentievergelijking.
Plaats
• Hier maakt u duidelijk waar u uw bedrijf vestigt of naar wat voor
plaats u op zoek bent. Gaat u huren of kopen? Start u vanuit huis of
kiest u voor een bedrijvencentrum? Kijk ook eens waar uw
concurrenten zitten en vraag u af waarom ze gekozen hebben voor
die plek. En kies vervolgens uw eigen koers, die u kunt
onderbouwen met zinnen als: 'Ik ga mij hier vestigen omdat... en
niet daar want...'
Personeel
• Hier specificeert u welke mensen u nodig hebt. Fulltime of parttime,
geschoold of niet.. Maak heel duidelijk hoeveel mensen u nodig
hebt, wat ze moeten doen en hoe u ze wilt vinden. Omschrijf kort
wie wat doet.
Promotie
• Hoe gaan jullie reclame maken?
De poster
De flyer
Website
Persbericht
Financieel plan
Investeringsplan
• Welke investeringen moet je doen?
• Maak een mooi overzicht van alles wat je
nodig hebt voordat je kunt beginnen.
Financieringsplan
• Schrijf nu in één zin op waarom een bank
jullie hiervoor geld moeten lenen.
Sluit hier af met een slagzin.
Download