ELBRIMALE Fonds Informatie

advertisement
Stichting
ELBRIMALE Fonds
..………voor een bijzonder concert
~ zo maar even genieten ~
muzikaal entertainment, voor alle leeftijden,
voor elk moment
De Stichting ELBRIMALE Fonds
Op 8 maart 2002 is de Stichting ELBRIMALE FONDS opgericht, zijn de
Statuten notarieel verleden en is de Stichting ingeschreven in het register bij
de Kamer van koophandel.
De Stichting heeft een ideële/culturele doelstelling. Haar belangrijkste doel
is het verlenen van ondersteuning aan amateur- en/of beroepsmusici t.b.v.
het kunnen uitoefenen van hun muzikale vrijetijdsbesteding en/of hun
muzikaal beroep, e.e.a. in de ruimste zin van het woord; het Brabantse cultuurgoed is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
De verwezenlijking van deze doelstelling vindt primair plaats door het bieden
van een podium aan de musici resp. het (doen) organiseren van muzikale
evenementen/concerten/recitals.
Wie organiseert de concerten
Leo Willemen is initiatiefnemer en oprichter van de Stichting ELBRIMALE Fonds.
Hij organiseert de concerten/recitals, die kortweg als ELBRIMALE-concerten
worden aangeduid. Als autodidact pianist verzorgt hij de uitvoeringen, desgewenst
in combinatie met andere amateur- en/of beroepsmusici.
Kosten (Donatie)
Gebaseerd op de non-profitdoelstelling van de Stichting vragen wij enkel een
donatie aan de Stichting. Graag adviseren wij u omtrent de hoogte van een donatie;
gemakshalve is ook een donatie-indicatietabel beschikbaar. De voornaamste factoren
waarmee u bij het bepalen van de donatie rekening kunt houden zijn:
* de duur van het concert/recital en de aldus te besteden (voorbereidings-)tijd
* de reisduur en reiskosten
Indien wij voor de organisatie van een concert/recital in opdracht van u kosten moeten
maken, worden die uiteraard aan u doorberekend; gedacht kan worden aan bijv. :
* het huren van een locatie, * inhuren van amateur- en/of beroepsmusici
* de print- en/of drukwerkkosten van programmaboekjes en/of uitnodigingen e.d.
* opname van een CD en/of DVD van het gehouden concert.
En beschikt u niet over een eigen piano, geen nood, wij brengen er gewoon
een voor u mee en vragen daar slechts een wat hogere donatie voor.
Uiteraard kunt u desgewenst een aantal zaken zelf regelen en bekostigen.
Belangrijk: ook het door u maximaal te besteden budget kan uitgangspunt zijn
voor de aard en omvang van het concert.
Voor wie
Leo Willemen geeft concerten voor:
wat te vieren/te gedenken, een jubileum/ receptie/ reünie/ religieuze dienst,
afscheid nemen, sinterklaas/kerstmis, een opening, of zo maar voor de aardigheid.
bijvoorbeeld bij:
* huisconcerten, privé
* zorginstellingen
* scholen, kinder(dag)verblijven
* non-profitorganisaties
* bedrijven
* kerk, kapel, concertzaal, kiosk, horeca
* op locatie: binnenshuis, buitenshuis
Breed en veelzijdig repertoire
populair klassiek, evergreens, classics, luisterliedjes,
(bekend) Nederlandstalig, Brabants én over de grenzen,
meezingers, verhalen ,verzen en gedichten;
lyrisch, mooi, romantisch, ontroerend, vrolijk,
humoristisch, sprankelend, melodieus, spontaan.
Organisatie en samenstelling repertoire
De organisatie van het concert en de samenstelling van het repertoire vindt
altijd in overleg met de opdrachtgever plaats.
Maatwerk gebaseerd op wat precies de bedoeling van het concert is; luisteren,
achtergrondmuziek, meezingen of een combinatie van muziek en voordracht.
Of samen met andere amateur- en/of beroepsmusici; bijv. harpiste, fluitist(e)
gitarist, pianist(e), accordeonist(e), doedelzakspeler, klarinetist( e), ensemble
zanger of zangeres,
Een uurtje, een paar uurtjes, een ochtend/middag/avond;
het is maar waaraan u de voorkeur geeft.
Met of zonder programma(-boekje). Een word-bestand van vele meeteksten is gratis beschikbaar. Van het evenement kan desgewenst
een CD- en/of DVD-opname worden gemaakt.
Leo Willemen is op 13 oktober 1944 in Tilburg geboren, in de St.Josephstraat op
de Koningshoeven. Hij stamt uit een muzikaal gezin waarbij a.h.w. eten bijna even
belangrijk was als muziek maken en zingen. Met zijn eerste instrument - een blikken
trommel - bracht hij, net uit de luiers, de huis- en buurtgenoten reeds in beroering.
Ook ‘ trommelde ‘ hij al vroeg op de piano die in de ‘voorkamer’ stond; - tegen beter
weten in – wilde hij geen pianoles nemen, maar bleef op zijn eigen manier het
instrument bespelen. Na de trommel en de mondharmonica volgde het kerkorgel en
de gitaar, met welk laatste instrument hij als amateur-solozanger ooit volle zalen trok,
met o.a.: Heintje Davids,Zangeres zonder naam,Willeke Alberti,Sandra Reemer, e.v.a..
Een boek vol foto´s, juryrapporten, programmaboekjes, raamplakkaten, cassettebandjes, bekers etc. etc. zijn nog nostalgische getuigenissen uit die tijd.
Het ‘trommelen’ op de piano won het uiteindelijk van de gitaar. Leo kan nog steeds
geen muzieknoot lezen en beroert dan ook meer de toetsen ongeveer ‘in willekeurige
volgorde’. Toon Hermans was en is nóg steeds zijn grote inspiratiebron en “hulpje”;
en niet alleen op muzikaal terrein. In de afgelopen ca. 50 jaar ontwikkelde Leo een
geheel eigen, onnavolgbare (en door hem zelf nog steeds niet te snappen) techniek en
stijl; in de loop der jaren componeerde hij ook zelf een aantal piano-improvisaties.
Zijn opvatting: muziek = emotie // muziek is als de wind, klinkt niet alleen door in zijn
speelstijl maar ook in zijn eigen composities.
~…………Spelend bij de gratie van de improvisatie………..~
Interesse
Is uw interesse gewekt ?,
* bel dan Leo Willemen eens op voor het maken van een afspraak,
– geheel vrijblijvend en oriënterend - 073-6560659,
* of stuur een mailtje met uw vragen voor meer informatie,
* of bezoek eerst eens onze website: www.elbrimalefonds.nl; middels de
items: “CD’s”en/of “Video’s”kunt u mij/ons alvast horen en zien,
* er is ook een voorbeeld-CD beschikbaar; kosten € 5,00 plus verzendkosten; vraag hem gerust aan.
Indien u - naast het applaus - ook uw waardering in materieel opzicht wilt laten
blijken, is een goede geste: een financiële bijdrage te geven voor het ELBRIMALE FONDS.
U kunt dit doen tijdens het concert en/of door een storting op de bankrekening
(bij de Rabobank), nr. 1543.98.659 t.n.v.: Stichting ELBRIMALE FONDS te Vught.
Het bestuur en de musici danken u daarvoor hartelijk.
secretariaat: Stichting ELBRIMALE Fonds
Lekkerbeetjenlaan 9, 5263 GA Vught;
telefoon: 073-6560659; nr.kvk: 17143660
e-mail: [email protected]
internet: www.elbrimalefonds.nl
een muzikaal : Tot Ziens
ELBRIMALE
MUSICALE
Download