luisterwijzer muziek ckv1

advertisement
LUISTERWIJZER MUZIEK
Naam:
…………………………………………………..
Klas:
…………………………………………………..
Activiteit:
……………………………………………………
Voorbereiding
Om welk concert gaat het?: ………………………………………………..
Naam van uitvoerende(n):
…………………………………………………
Naam van de componist(en):…………………………………………………
Datum van voorstelling:
…………………………………………………
Locatie:
…………………………………………………
Verzamelde informatie (bijv. folders, affiches, concertprogramma; eventuele
voorbereidende activiteiten kort omschrijven, bijv. voorbereidende workshop, inleiding door
componist. Tip: bewaar deze informatie bij je luisterwijzer.):
…………………………………………………………………………………………………………
Welk(e) muziekstuk(ken) wordt/worden er uitgevoerd?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A
Eerste indruk
Omschrijf in vijf trefwoorden wat je vond van en opviel aan de voorstelling (bijv. mooie
melodieën, luide/zachte muziek, weinig/veel afwisseling, boeiend, goede show):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wat riep het concert bij je op, welke ideeën en associaties kreeg je (bijv.: Ik werd er heel
vrolijk/boos van./Ik moest denken aan …..)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wat vond je het mooiste of boeiendste aan het concert?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wat boeide je het minst?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B
Analyse
Welke muzieksoort hoorde je?
……………………………………………………………………………………………………………
Wat was de bezetting?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Is er sprake van programmamuziek of sprak de muziek voor zich?
……………………………………………………………………………………………………………
Wat voor soort stukken werden er uitgevoerd?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Waar wordt de muziek uitgevoerd?
……………………………………………………………………………………………………………
Wordt de muziek gecombineerd met andere kunstvormen, en zo ja, met welke?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wordt er versterking en andere geluidstechniek gebruikt? Welke?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vond je de opbouw van de het concert goed? Sloten de onderdelen goed op elkaar aan, was
er juist veel variatie? Schets kort de opbouw van het concert en geef in muzikale termen
twee momenten aan die je heel goed of juist heel zwak vond (bijv. de stukken hadden te
weinig dynamische variatie, de muziekstukken hadden een opzwepend ritme).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Met welke bedoeling heeft de componist dit muziekstuk gemaakt (hij wilde een boodschap
overbrengen, het gaat puur om een klankexperiment, etc.)?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
C
Conclusie
Vertel kort jouw beleving van het concert. Wat heb je gehoord en ervaren?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards