Vak:Muziek - Frencken College

advertisement
STUDIEWIJZER VWO 6 WEEK 2 T/M 12
2011
Vak:Muziek
Altijd meebrengen: Tekstboek, werkboek, rode boekje, map voor stencils
Belangrijke data + uitleg SE’s: Zie rode boekje!!!
Nieuwe data: 29 jan
18 febr
21 februari
2 maart
11 april
Open dag (wie komt er muziek maken tussen 9 en 12?)
Open podium (verplicht)
Presentatieworkshop (4e + 5e uur)
Eindexamenconcert
jazz stijlen concert (4e + 5e uur)
I.v.m. de inleverdatum voor het profielwerkstuk is de inleverdatum voor analyse
2 verschoven naar maandag 7 februari.
Periode
Week 2
Wat doen we in de lessen???
start 20e eeuw Licht
Middeleeuwen
Start compositieopdracht
Huiswerk voor deze lessen!!!





Week 3
H 7.2
Renaissance
Praktijk/ compositieopdracht




Week 4
Vervolg 7.2
Barok
Praktijk/ compositieopdracht
Week 5
H 7.3
Classicisme
Praktijk/ compositieopdracht
Week 6
7-2: inleveren analyse 2 !!!
Week 7
Week 8
H.7.4?
Classicisme/romantiek
Praktijk
Presentatie
compositieopdracht
7.4
Romantiek
Muziekgeschiedenis
Praktijk













Deze week doorlezen: boek
blz.98 t/m 127
Maken: 7.1 opdr.2,3,4,5,6,12
Herhalen: Middeleeuwen
(boek + alle opdrachten)
Examenconcert!
Analyse2!!!
Maken 7.2: 14,15,16,17, 18,
19
Herhalen : Renaissance (boek
+ alle opdrachten)
Concert!
Analyse!!!
Maken 7.2: opdr 23 !!!
Herhalen: Barok (boek + alle
opdrachten)
Concert!
Analyse!!!
Maken 7.3: 27,28,29,30
Herhalen: Classicisme (boek +
alle opdrachten)
Concert!
Lezen: Romantiek (boek)
Samenvatting maken van alle
stijlen uit 7.4 (muzikale
kenmerken)
Concert
Herhalen: Romantiek (alle
opdrachten)
Concert
Herhalen : 20e eeuw klassiek
(boek + opdrachten)
STUDIEWIJZER VWO 6 WEEK 2 T/M 12
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Eindexamenconcert !
…en een beetje
muziekgeschiedenis
vakantie
Voorbereiden/oefenen
mondelingen!
2011

Laatste voorbereidingen
concert!!!

Mondeling voorbereiden (zie
onder)
Deze week: Start SE’s
Tips om je mondeling goed voor te bereiden:







Volg nauwkeurig de studiewijzer. Het grootste deel doe je namelijk
zelfstandig!
Maak van alle hoofdstukken nogmaals de diagnostische toetsen
In het muzieklokaal van de digitale school is ook een afdeling
muziekgeschiedenis te vinden (zelfs met geluidsfragmenten en toetsen)
Leer de stencils heel goed! (maar gebruik ook je boek)
Luister veel naar stukken uit de verschillende periodes
Vergeet je eigen analyses niet voor te bereiden
Veel succes
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards