Aanvraag financiële ondersteuning Parantee G-clubs

advertisement
AANVRAAGDOSSIER FINANCIELE ONDERSTEUNING
VOOR CLUBS MET EEN G-WERKING
WERKINGSJAAR: 2012-2013
Naam sportclub
Aangesloten bij
Naam reguliere partnerfederatie
Rekeningnummer club
xxx-xxxxxxx-xx
G-werking sinds
Jaartal
Organisatievorm
G-werking
 exclusieve G-afdeling: trainen zonder valide sporters
 inclusieve G-afdeling: trainen met valide sporters maar
met extra ondersteuning
 maandag
uur:
 dinsdag
uur:
 woensdag
uur:
 donderdag
uur:
 vrijdag
uur:
 zaterdag
uur:
 zondag
uur:
Naam:
Tel:
Email:
 sporters met een fysieke beperking
 sporters met een verstandelijke beperking
 sporters met een visuele beperking
 sporters met een auditieve beperking
 sporters met een psychische beperking (ook ASS)
Trainingsmoment
G-werking
Contactpersoon
G-werking
Aanbod voor doelgroep
Blok 1: Ledeninfo
Vul in
Totaal aantal G-leden van de club aangesloten bij de reguliere partnerfederatie:
…. sporters met een fysieke beperking
…. sporters met een verstandelijke beperking
…. sporters met een visuele beperking
…. sporters met een auditieve beperking
…. sporters met een psychische beperking ( nl.: …………………………………………………………..)
…. TOTAAL aantal G-leden met een beperking
…. NIEUWE leden begonnen in het sportseizoen 2012-2013
Blok 2: Promotie
Vul in of kruis het juiste vakje aan
Ondernomen acties ter promotie van het G-sportaanbod tijdens het
sportseizoen 2012-2013:
 vermelding G-werking op clubwebsite
 G-sportrubriek op clubwebsite
 update G-sportrubriek op clubwebsite
 verspreiding G-sportflyer

Acties ondernomen ter promotie van het G-sportaanbod tijdens het
sportseizoen 2012-2013:
 deelname van G-leden aan clubactiviteit/clubfeest
zo ja, datum: .../…/…
 deelname aan activiteit i.s.m. derden: gemeente / reguliere sportclub / G-club / …
(omcirkel wat past)
zo ja, wat en wanneer: ………………………………
 deelname aan promotionele activiteit op vraag van Parantee: ja / nee
(omcirkel wat past)
zo ja, wat:……………………………………………………
 nieuwsbericht / promoartikel (Gelieve een kopie in bijlage toe te voegen)
De club vermeldt op zijn website :
 ja
1. het logo van Parantee
2. de link www.parantee.be
3. “met ondersteuning en begeleiding van Parantee vzw”
Werkingskosten promotie:
Bijvoorbeeld: drukwerk, kopieën,…
Omschrijving
Kostenraming
Blok 3: Lesgevers

Vul in of kruis het juiste vakje aan
Lesgeversinfo begeleiding G-werking:
ervaring
 naam G-trainer
aantal jaar
ervaring in de
G-werking:
diploma
pedagogisch
diploma
sporttechnisch
diploma
(erkend door VTS)
geen van
beide
Ondernomen acties met betrekking tot de begeleiding van G-leden in de
periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013:
 extra begeleider(s) bij de G-werking betrokken omwille van uitbreiding G-werking
 organisatie infosessie voor de clubbestuurders, ouders,.. over de G-werking
 andere: ……………………………………………………

Acties ondernomen met betrekking tot de begeleiding van G-leden in de
periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013:
volgde de VTS-opleiding, keuze:
 initiator, trainer B/A
 begeleiden van sporters met een
 naam G-trainer
volgde een
bijscholing
handicap
 begeleiden van badmintonners/
tennissers met een handicap
Werkingskosten lesgevers:
Bijvoorbeeld: onkostenvergoeding, opleiding, bijscholing,…
Omschrijving
Blok 4: sportaanbod
Kostenraming
Vul in of kruis het juiste vakje aan
Duurzaam
 nieuw G-sportaanbod sinds 01/09/2012 of
 permanent G-sportaanbod of
Niet duurzaam  organisator van toernooi/criterium

Deelname van de G-sporter(s) aan wedstrijdcircuit G-sport
(recreatief/competitief):
 ja
 nee

De club deed inspanning naar toegankelijkheid accommodatie
(infrastructurele aanpassingswerken, pictogrammen,…):
 ja
 nee
Werkingskosten aanbod:
Bijvoorbeeld: huur accommodatie tijdens G-trainingsuur,…
Omschrijving
Kostenraming
Blok 5: Sportspecifiek materiaal
Vul in of kruis het juiste vakje aan
De club huurde tijdens het sportseizoen 2012-2013 sportspecifiek materiaal:
 ja
 nee
Zo ja, wat: ……………………………………………………………………………….
De club kocht tijdens het sportseizoen 2012-2013 nieuw sportspecifiek
materiaal:
 ja
 nee
Zo ja, wat: ………………………………………………………………………………

De club kocht tijdens het sportseizoen 2012-2013 nieuw materiaal
aangepast op maat van de G-sporter:
 ja
 nee
Zo ja, wat: ………………………………………………………………………………
Werkingskosten sportspecifiek materiaal:
Bijvoorbeeld: aankoop van gekleurde tennisballen,bocciaballen,…
Omschrijving
Kostenraming
Gelieve dit formulier samen met een kopie van de facturen en diploma(‘s)
ingevuld terug te sturen naar Parantee vzw, uiterlijk tegen 1 september 2013
naar: [email protected]
Download