Steenslag

advertisement
Kracht. Prestatie. Passie.
Steenslag
Granulaten van kalksteen, zandsteen of porfier waarvan
de korrelverdeling gelegen is tussen 2 en 63 mm
Holcim (België) N.V.
Steenslag
Belangrijkste intrinsieke kenmerken
(typische waarde)
Aard
Gesteente
Kalksteen
Groeve
Los Angeles
Micro Deval
Polijstweerstand
Gaurain
16
15
48
Soignies
19
17
44
Perlonjour
19
17
44
Leffe
23
13
43
24
16
43
Hermalle s/
Enkelvoudige korrelmaten
Na het breekproces worden granulaten afgezeefd in
enkelvoudige korrelmaten. De afmetingen van deze
enkelvoudige korrelmaten verschillen van groeve tot
groeve en worden bepaald door het beoogde gebruik.
In ieder geval is de verhouding D/d groter dan 1,4.
Huy
Zandsteen
Trooz
16
20
58
Porfier
Ermitage
11
5
56
Samengestelde korrelmaten
Nadat de granulaten afgezeefd zijn tot enkelvoudige
korrelmaten, kunnen ze, indien nodig, opnieuw samengevoegd worden tot samengestelde korrelmaten.
Dit heeft als groot voordeel dat de korrelopbouw zeer
nauwkeurig te bepalen is, en de spreiding hierop heel
beperkt gehouden wordt.
Toepassingen en beschikbaarheid
Steenslag wordt gebruikt in de meest uiteenlopende
toepassingen, zowel in ongebonden toestand zoals
opritten of als waterdoorlatende of waterbufferende
onderlagen, als in gebonden toepassingen (beton,
asfalt, hydraulisch gebonden enz...).
Hun gebruik wordt in grote mate bepaald door hun
intrinsieke (mechanische) eigenschappen.
De certificaten
Benor, CE, NF en
BSB van de producten van de groeves
van Holcim kunnen
opgevraagd worden
via de website
www.holcim.be.
Een speciale klantenruimte, voorzien
voor onze interne
en onze externe
klanten, laat u
toe onmiddellijk
en voortdurend
(24u/7d) de laatste
technische fiches
en CE-begeleidingsdocumenten van
onze producten te
raadplegen en af te
drukken.
Steenslag is beschikbaar in de steengroeves (kalksteen, zandsteen en porfier) en de verwerkingscentra
van Holcim.
Holcim (België) N.V.
Avenue Jean Monnet 12 - B-1400 Nivelles
T +32 67 87 66 01 - F +32 67 87 91 30
www.holcim.be
©2011 - Holcim (België) N.V. - 8090P1. Holcim (België) N.V. Alle rechten voorbehouden. Ingeval van bestellingen/leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het product
Steenslag is een gebroken materiaal, afkomstig van
het breken en afzeven van gesteente.
Hun algemene aanduiding is d/D waarbij d de kleinste
afmeting en D de grootste afmeting aangeeft van het
betreffende product.
Algemeen is d groter of gelijk aan 2mm en D kleiner
of gelijk aan 63 mm. Voor bepaalde toepassingen zijn
grotere afmetingen (tot 300mm) mogelijk.
Download