2001-21473-BB Aanwijzing collectieve muziekdagen 2002 horeca

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: aanwijzing collectieve muziekdagen in 2002 in horecabedrijven
Notanr.: 2001.21473
BB/JZ
13-12-2001
Portef.h.: burgemeester
Akkoordstukken
21-12-2001
BESLUIT:
1. In het kader van artikel 4.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende 8 dagen in 2002 aan te
wijzen, waarop horecabedrijven vrijstelling van de geluidsvoorschriften wordt verleend:
- vrijdag 1 februari (Irish Pub Festival);
- donderdag 25 april (Muziek Totaal);
- vrijdag 26 april (Muziek Totaal);
- vrijdag 30 augustus (100 jarig bestaan Horeca);
- zaterdag 31 augustus (100 jarig bestaan Horeca);
- donderdag 17 oktober (Muziek Totaal);
- vrijdag 18 oktober (Muziek Totaal);
- vrijdag 27 december (Humorfestival);
2. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Deventer van het besluit onder punt a. op de hoogte te stellen;
3. de horeca-exploitanten door middel van een publicatie op de Deventer Nu-pagina van het besluit onder punt a.
op de hoogte te stellen;
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
DeventerNu
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Op grond van artikel 4.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Deventer kunnen de burgemeester en
wethouders per kalenderjaar ten hoogste 8 dagen of dagdelen aanwijzen ten behoeve van collectieve festiviteiten,
waarop het bepaalde in voorschrift 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 van de bijlage van het “Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen milieubeheer” niet geldt. Dit houdt in dat horecabedrijven op de aangewezen dagen een
algemene vrijstelling van de geluidsvoorschriften wordt verleend (men kan dan ‘live muziek’ maken of de geluidsinstallatie op een hoger geluidsniveau laten spelen).
Voorwaarde hierbij is echter dat overmatige hinder dient te worden voorkomen.
Voor het jaar 2002 heeft Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Deventer op 6 december 2002 een voorstel gedaan
inzake de volgende dagen met collectieve muziekfestiviteiten in 2002 namelijk:
1
vrijdag 1 februari 2002 (Irish Pub Festival)
2
donderdag 25 april 2002 (Muziek Totaal)
3
vrijdag 26 april 2002 (Muziek Totaal)
4
vrijdag 30 augustus 2002 (100 jarig bestaan Horeca)
5
zaterdag 31 augustus 2002 (100 jarig bestaan Horeca)
6
donderdag 17 oktober 2002 (Muziek Totaal)
7
vrijdag 18 oktober 2002 (Muziek Totaal)
8
vrijdag 27 december 2002 (Humorfestival)
Voorgesteld wordt dit voorstel van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Deventer over te nemen.
Download