FireFly werking

advertisement


o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o


Home
FireFly bakenkaart
Gebruiksaanwijzing
Technische specificaties
Windmolen toepassing
FireFly bakenkaart in het veld
Live stream FireFly
Werking Firefly
Bird Flight Divider
Downloads
Referenties
Fruitteelt
aanwijzingen voor plaatsing
Onderzoek conferanceperen
Importeur
Spechtpreventie
Technische specificaties
Roekenbeschermingsplan
Contact
Vogelwering.eu Vogelwering en bescherming Spechtpreventie Roekenbeschermingsplan
FireFly werking
Hoe werkt de FireFly bakenkaart nu eigenlijk?
De bakenkaart is aan de bovenzijde voorzien van twee retro reflecterende stickers. Dit
materiaal reflecteert daglicht en UV licht. Vogels kunnen beide soorten licht waarnemen.
De speciale stickers reflecteren niet alleen het licht maar verspreiden het ook. Hierdoor
ontstaat een sprankelend effect dat op 250 meter afstand nog zichtbaar is. De vogels
worden door de reflectie en de beweging allert gemaakt op gevaarlijke situaties en
kunnen tijdig een andere richting kiezen.
Doordat ook het UV licht wordt gereflecteerd werkt de FireFly bakenkaart ook onder
bewolkte en mistige omstandigheden. UV licht dringt ongehinderd door bewolking en mist
heen. Ook onder deze voor mensen sombere condities worden vogels geattendeerd op
een aankomend gevaar.
Aan de onderzijde van de kaart zijn twee fluorescente stickers bevestigd. Deze lichten in
de nacht op en zenden gedurende de nacht zichtbaar en UV licht uit. Hierdoor zien de
vogels het aankomende gevaar ook gedurende de nacht. De combinatie van dag- en
nachtreflectie maakt de FireFly 24 uur per dagvogels attendeert op aankomend gevaar.
De FireFly is ontwikkeld op basis van onderzoekresultaten van de Cornell University,
Ithaca, New York, U.S.A dat aantoont dat vogels zicht hebben in twee verschillende
golflengten gebieden. Zowel in het zichtbare 560 nm gebied als in het 360 nm UV
gebied. De FireFly past deze beide golflengtegebieden toe. De rotatie geeft nog een extra
dimensie aan de effectiviteit van de FireFly waardoor de bakenkaart nog beter opvalt.
.
Download