Verwachte weerkaart voor donderdagmiddag 14 uur.

advertisement
Weersituatie
zaterdag 04 en zondag 05 juli 2015
Weerbericht opgesteld woensdag 24 juni 12.30 u.
Door: Eric Chavanu, Meteorologisch Adviseur ZIMOA.
© www.zimoa.nl voor actuele data.
Algemene weersituatie:
Verwachte weerkaart voor donderdagmiddag 14 uur.
De zomer is inmiddels in volle gloren begonnen en het einde van het mooie, zonnige en warme weer is
nog niet in zicht. Voor donderdag zien we op de weerkaart een langgerekte uitloper van het Azoren hoge
drukgebied over het westen van Frankrijk de Britse Eilanden. In dit soort situaties ontstaan, agv de hoge
temperaturen, over de Golf van Biskaje vaak kleinschalige lage drukgebieden die dan langzaam
noordwaarts trekken. Dit dinsdagavond al het geval geweest, een volgende trekt vandaag (woensdag)
noordwaarts en een volgende ligt voor donderdagmiddag op schema. Hierdoor op donderdag geleidelijk
wat meer (middelbare) bewolking en vooral in het westen een toenemende kans op enkele regen- en/of
onweersbuien. Op de weerkaart zijn de buien vooral gesitueerd lang de oranje-bruinachtige lijn. Voor de
vlucht vanuit Barcelona op vrijdag zijn de omstandigheden verre van ideaal. Hoge temperaturen al vroeg
in de ochtend tot 30 gr, een lage luchtvochtigheid 20-40% en sterke inversie. Daarbij opgeteld dat in de
middag de temperaturen op veel plaatsen, in Frankrijk, naar 35-40 graden oplopen maken de
omstandigheden zwaar. Maar ook komend weekend, en dan vooral zaterdag zijn de temperaturen hoog.
Zaterdag 04 juli 2015
Zondag 05 juli 2015
Verwachte weersituatie rond 14 uur.
De situatie voor zaterdag is vrij eenduidige hoge
temperaturen, in de middag gemakkelijk 32-37
graden en een uitloper van een lage drukgebied
Verwachte weersituatie rond 14 uur.
Op zondag zien we uiteindelijk het koufront
(blauwe lijn) zich over het vaste land van Europa
verplaatsen, waardoor er met een wat meer
over de vlieglijn. In deze uitloper ontstaan in de
ochtend in de westelijk gelegen vlieglijnen en
later ook over de midden en oostelijk vlieglijnen
een kleine kans op een lokale regen- en/of
onweersbuien.
westelijke stroming koelere lucht wordt
aangevoerd. Vrijwel alle activiteit is uit deze zone
verdwenen. Wel zullen de duiven met oostelijke
wind over midden Frankrijk en een westelijke wind
over het noorden van Frankrijk en België te maken
krijgen. En hiervan kunnen de duiven enige hinder
van ondervinden.
Wind:
Wind:
Windveld / Luchtdruk rond 11 uur
Windveld / Luchtdruk rond 11 uur
De uitloper van het lage drukgebied zorgt voor
een overwegend zuid tot zuidwestelijke wind die
snelheden heeft van 240-360mpm over vrijwel de
gehele vlieglijn. Pas in de loop van de middag
draait de wind naar het westen en neemt dan iets
in kracht toe. Bij buien kunnen zaterdagochtend
in de westelijke helft windstoten voorkomen tot
900mpm. Ontwikkeling van windmaximum, zie
onderaan bericht.
Zoals hierboven al aangegeven is het meest
opvallende de windverandering nabij de frontale
zone van oost naar west draaiend. Bij lossingen ten
noorden van deze zone zullen de duiven hiervan
natuurlijk minder hinder ondervinden. Ook nu weer
ontwikkelt zich een windmaximum op een hoogte
van 200-300m (tijdelijk aanwezig tot ca 09 uur.)
Inversie:
Zonder al te technisch te worden, zorgen de hoge
temperaturen op vrijdag ervoor dat er in de
nanacht zich een zeer sterke grondinversie zal
gaan ontwikkelen. Deze zal net na zonsopkomst in
de ordegrootte van ca 7-10 graden bedragen. Zo
zijn de temperaturen a/d grond rond 07 uur 20-22
graden terwijl op 200-300m hoogte deze nog 3032 graden bedraagt. Voordeel is wel dat als de
zon opkomt deze ook weer snel afneemt
(verdwijnt pas volledig tegen het middaguur),
maar nadeel is dat de temperatuur dan al wel
Inversie:
Opnieuw zal door de sterk opgelopen temperatuur
op zaterdag op zondagochtend sprake zijn van een
zeer sterke grondinversie, welke in de loop van de
ochtend weer zal gaan verdwijnen. Op de
westelijke vlieglijnen is deze inversie duidelijk
minder aanwezig doordat er relatief koelere lucht
wordt aangevoerd.
weer opgelopen is naar 30-35 graden. Bij een lage
luchtvochtigheid.
Weer / Bewolking:
In het westen in de ochtend wolkenvelden en kans
op een onweersbui, elders licht bewolkt weer.
Bij een bui cumulonimbus wolken met een
wolkenbasis van 2km of hoger.
Weer / Bewolking:
Nabij de frontale zone zwaar tot geheel bewolkt,
maar droog weer. Elders licht tot half bewolkt.
Zicht:
Meer dan 10km
Zicht:
Meer dan 10km.
UV (maximaal, bij onbewolkt weer tussen 12-15 u):
UV (maximaal, bij onbewolkt weer tussen 12-15 u):
De UV waarde kan voor de wat verder gelegen
vluchten, die bovendien laat lossen voor mindere
thuiskomsten zorgen.
De UV waarde kan in de loop van de middag met
name in het midden en oosten van Frankrijk voor
enige belemmering zorgen.
Betrouwbaarheid:
Deze ligt rond 90%.
Betrouwbaarheid:
Deze ligt rond 90%.
Aandachtspunt:
- Hoge temperaturen
- Zeer sterke inversie in de vroege ochtend
- Lage luchtvochtigheid
Aandachtspunt:
- Zwakke frontale zone
- sterke inversie in het midden en oosten.
Het zal duidelijk zijn dat vluchten vanuit La
Souterraine en Montauban zwaar zullen worden.
Met name de hoge temperatuur in combinatie met
de lage luchtvochtigheid en hoge UV waarden zijn
hiervan de oorzaak. Enige pluspunt kan zijn de
aanwezigheid van een windmaximum rond 200300m waarbij een sterke wind van 7 Bft
kortdurend uit het zuiden zal waaien. Rond 09 uur
is de afgezwakt naar matig windkracht 4 Bft
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards