Uploaded by degeus

Organisatie en verandering in de praktijk 2021 les 1

advertisement
Organisatie en verandering
2021/2022
Uw vervangende reisleider:
J.M. De Geus
[email protected]
Welkom!
Uw Gastheer: Jan de Geus
Email: [email protected]
Wat maakt mij boos
De Ontmoeting (I)
Wat bindt
mij met mijn
werk
Wat is mijn ambitie
Waar ben ik goed in?
Wat wil ik
(vandaag) leren
Teamfasen
Vormende fase
Stormende fase
Normerende
Fase
Functionerende
fase
Het afscheid
Vormende fase
Wie hoort erbij en wie niet
Wat kan een ieder bijdragen aan het
team en de organisatie (Inventarisatie
zonder beperkingen)
Stormende fase
Vertrouwen opbouwen
Verborgen
agenda’s
Toetsing resultaat
Persoonlijke
doelstelling
Onderhandelingsproces
Werkwijzen
Gemeenschappelijk doel
Wederzijdse
afhankelijkheid
Definitief
onderhandelings-resultaat
Normerende fase
Normen
Waarden
Cultuur
Functionerende fase
Feedback
Coaching
Eigen
verantwoordelijkheid
Het Teken
Overzicht van veranderstrategieën
Auteur(s)
Divers
Veranderstrategie
Organizational Transformation
Organizational Development
Weick & Quinn (1999)
Episodic/planned change
Continuous/emergent change
Beer & Nohria (2000)
Theorie E
Theorie O
Ontwerpen
Ontwikkelen
Boonstra (2000)
Chin & Benne (1970)
Machts-dwang
Empirisch-rationeel
Ruil/beloning
Normatief-reëducatief
DirecCef
Diffusie
Interactie
Ontwikkeling
Berenschot; Ten Have
(1999)
Interveniëren
Transformeren
Implementeren
Vernieuwen
Huy (2001)
Commanding
Engineering
Teaching
Socializing
Directief
Tell sell
Onderhandelend
Ontwikkelend
Van der Zee (1995)
Reitsma (2003)
De Caluwé & Vermaak
(2002)
Boonstra (2004)
Geeldruk
Blauwdruk
Rooddruk
Groendruk
Witdruk
Doorduwen
Verhuizen
Onderhandelen
Trekken
Ontdekken
10
Veranderkundige begrippen toepassen
• Wat is de aanleiding van de verandering? Hoe belangrijk en urgent is
de verandering?
• Wat is de scope van de verandering? Wat, wanneer en waar speelt de
kwestie wel of juist niet? Wie is er bij betrokken, wie niet? Heeft u een
notie van de oorzaak (waarom)? Welk (niet effectief) gedrag neemt u
waar in de situatie?
• Wat zou de veranderdoelstelling dan moeten zijn?
• Met welke omstandigheden in de verandersituatie moet rekening
worden gehouden (verandervermogen, historie, weerstand, belangen,
..)?
• Hoe zou de oplossing moeten worden geïmplementeerd?
Welke veranderstrategie (richting, hoe), veranderaanpak (procedure)
en welke interventies (maatregelen, werkvormen) denkt u dat passen?
• Hoe zou het resultaat (gedrag) in de gewenste situatie er uit moeten
zien?
• Past het onderwerp binnen de criteria van de moduleopdracht?
Bestandelen
Herken uw organisatie
Wat zijn de belangrijkste doelen van de organisatie (of het
organisatieonderdeel) voor dit jaar?
Welke afdelingen/onderdelen en welke werkprocessen van de
organisatie (of het organisatieonderdeel) zijn voor het realiseren van
deze doelen het belangrijkste?
Welke mogelijkheden ziet u om de doelen van uw organisatie beter,
sneller of goedkoper te bereiken?
Welke veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk?
Mate van verandering
Scope
Incrementeel
Aanpassing
allesomvattend
Fundamenteel
Subsysteem
Reikwijdte van
De verandering
Grootschalig
Herorientatie
Totaal systeem
Download