Uploaded by jimmy.junior.gabriels

vervangtaak pol prev gas 2021

advertisement
Vervangtaak preventie/politie/GAS
Datum:
Vak:
Naam:
Klas:
1.
12-02-2021
werkplekleren
Jimmy Junior Gabriels
7VB2
Preventie op lokaal niveau
Lees onderstaande artikel aandachtig en probeer op basis daarvan vraag (a) en (b) te
beantwoorden. Voor vraag (c) word je gevraagd om een kijkje te nemen op de site van stad
Turnhout (www.turnhout.be).
Gemeenschapswachter, een verrassende job bij de overheid
Als we Bert Celis treffen rond de middag, heeft hij al bijna
driekwart van zijn werkdag erop zitten. Vandaag had hij de
ochtendshift, van 7 tot 15 uur. Celis is gemeenschapswacht,
de nieuwe benaming van de stadswachten, in zijn geliefde
Leuven. “Ik heb echt het gevoel dat ik in deze job mijn stad
een wederdienst kan leveren. Ook het menselijk contact
doet deugd. Voor veel mensen ben je echt het gezicht van
de stad, bij wie ze altijd terechtkunnen.”
Vanmorgen had Celis onder meer schooltoezicht, dat betekent kinderen helpen oversteken
langs drukke wegen. “In mijn sector Kessel-Lo hebben mijn collega en ik ook een
hondenpoepactie gehouden, naar aanleiding van enkele klachten van bewoners. We hebben
mensen met een hond aangesproken om het poepzakje te gebruiken. Nee, vermanen doen we
niet. We willen een positieve rol spelen. In het park van Kessel-Lo hadden we daarna een
vergadering met mensen van het nabijgelegen rusthuis en de politie. Blijkbaar halen enkele
hangjongeren daar geregeld wat kattenkwaad uit. Daarom gaan we er eens wat meer
patrouilleren. Straks gaan we ook nog geparkeerde auto’s controleren, om te zien of de
chauffeurs geen waardevolle spullen hebben achtergelaten. Is dat wel zo, dan krijgt de
chauffeur een vriendelijke brief van de preventiedienst.”
Ook tekortkomingen aan de straatinfrastructuur, zoals losliggende tegels op het trottoir,
worden door de gemeenschapswachten gesignaleerd. Het lijken misschien kleine druppeltjes
op een gloeiend hete plaat, maar alles samen moeten de gemeenschapswachten de
leefbaarheid in de stad beter helpen maken.
Bert Celis is nu aan zijn vijfde jaar bezig als gemeenschapswacht. “Ik was
sectorverantwoordelijke van een grote firma. Ik had zo’n 25 winkels onder mijn hoede. Maar
ja, een herstructurering op mijn tweeënvijftigste, en ik kon ander werk zoeken. Alleen is dat
niet eenvoudig voor iemand van mijn leeftijd. Ik heb daarop examens gedaan voor
penitentiair ambtenaar en gemeenschapswacht. Ik kon in beide functies starten, maar ik heb
toch gekozen voor gemeenschapswacht, omdat ik het sociale contact zo belangrijk vind.
Omdat ik graag met mensen omga, was de aanpassingsperiode niet zo moeilijk. Anders dan
in de privé, hebben onze doelstellingen hier met mensen te maken en niet met een
zakencijfer. Ik heb het mij zeker nog niet beklaagd. Wij verrichten geen wereldwonderen, hè,
maar we kunnen toch een klein verschil maken.”
Bron: www.jobat.be
a. Formuleer aan de hand van het gelezen artikel de taken van een gemeenschapswachter.
Gebruik volle zinnen.
Voor vele mensen ben je een voorbeeldfunctie in de stad. Jij bent degene dat de buurrt veilig
houdt van gewelddadigheden, maar ook degene dat andere mensen helpt bv. Met
schooltoezicht.
b. Bespreek volgende stellingen:
‘Gemeenschapswachters verhogen het veiligheidsgevoel van de burgers.’
Door je prestaties & uitstraling hebben mensen meer het gevoel dat ze veilig zijn omdat
ze weten dat ze altijd terecht kunnen & de aanwezigheid er is.
‘Gemeenschapswachters vormen de schakel tussen de burgers en de (lokale) overheid.’
Het zijn steeds kleine druppeltjes maar gemeenschapswachters moeten het verschil maken dus
ze verrichten geen wereldwonderen maar kunnen een klein verschil maken.
c. Gemeenschapswachters vormen slechts één schakel in het veiligheidspreventieplan van
stad Turnhout. Surf eens naar de site www.turnhout.be en ga op zoek naar 2 andere
domeinen waarin de stad investeert. Noteer ze kort hieronder met telkens een beetje
uitleg.
d. - fietsgraveren: je reiksrigisternummer word in je fiets gezet daar aan is je adres en
gegevens gekoppeld. Zo kan je fiets bij diefstal getraceerd worden.
e. - drugspreventie: voor de gene die nood hebben aan info en ondersteuning of
behandeling rond drugs, alcohol, medicatie en gokken.
2.
Lokale politie
In 1998 werd het Belgische politielandschap hervormd. Sindsdien spreekt
men van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveau’s,
lokaal en federaal. De lokale politie is georganiseerd in 196 door de
koning afgebakende politiezones. Turnhout maakt deel van de politiezone
regio Turnhout. Met behulp van o.a. een website trachten ze meer inzicht
te geven in de dagdagelijkse werking. Bezoek eens de site
http://www.politieregioturnhout.be en beantwoord de volgende vragen.
a.
Leg kort uit hoe de politiezone Regio Turnhout georganiseerd is?
https://www.politie.be/5364/sites/5364/files/photos/organogram.jpg
b.
Welke zijn de fenomenen die door de zonale veiligheidsraad uitgekozen zijn, waaraan
politiezone Regio Turnhout prioritair zou moeten werken?
Drugsoverlast
Fietsendiefstal
Illegale immigratie en mensenhandel
3.
GAS-wetgeving
Sinds 1999 beschikken de gemeenten over de
mogelijkheid om storend gedrag die ergernis
opwekt en bijdraagt tot het verhogen van een
onveiligheidsgevoel, vast te stellen, te
vervolgen en te sanctioneren. Dit alles gebeurt
in het kader van de GAS-wetgeving. Via het
reglement kan de gemeente eigen accenten
leggen en inspelen op specifieke problemen.
Ga op zoek op het internet en tracht vragen (a)
tot en met (d) te beantwoorden. Noteer telkens
onder uw antwoord de bron (bv. bron: link naar
een online site, naam van een brochure, titel
van een krantenartikel met datum en de krant waarin het verschenen is enz.). Bij vraag (e)
word je gevraagd om een eigen mening te vormen en die te motiveren.
a. Welk gedrag kan in het kader van de GAS-wetgeving gesanctioneerd worden?
Grafitti spuiten
wild plassen
sluikstorten
b. Welke sancties worden voorzien?
Werkstraf max 15u
Boetes worden gegeven vanaf 14 jaar
c. Wie mag sactioneren?
Gemeentelijke ambtenaren
Gegesancioneerde ambtenaren
politie
d. Volgens welke procedure worden de GAS-boetes opgelegd?
Vaststellingen van inbreuk
Sancionering gasboeten
Onderzoek van verweer of na verstrijken van datum
e. Volgens de GAS-wetgeving kunnen gemeenten nu beslissen wat als overlast bestempeld
wordt. De gemeente kan dus zelf de overtredingen omschrijven, de straffen daarvoor
bepalen en opleggen. Lees het artikel ‘Turnhout geeft nalatige ouders overlastboetes ’.
Stel voor dat je deel uitmaakt van de veiligheidscommissie van stad Turnhout, zou je het
voorstel van de kopschef ondersteunen of niet? Leg uit waarom je hem wel/niet volgt.
Ik ga hier niet akkoord mee, er is een wetgeving en daar moet iedereen zich aan houden.
Nu kan je bij wijze van spreken iemand onschuldig beboete naarmate dat je hem niet mag door
geslacht of afkomst.
Turnhout geeft nalatige ouders overlastboetes
20 JUNI 2008 - De politiezone waartoe Turnhout behoort wil gemeentelijke
administratieve sancties (overlastboetes) opleggen aan ouders die hun kinderen van
minder dan twaalf jaar tussen middernacht en zes uur 's ochtends onbegeleid laten
ronddolen. Zo wil de politie de zomerse overlast aan het Turnhoutse Justitiepaleis
aanpakken. De gemeenteraden van Turnhout en Lille stemmen alvast volgende week dit
nieuwe politiereglement, de andere gemeenten van de zone volgen na de zomer.
Deskundigen reageren verdeeld op deze werkwijze.
De Turnhoutse korpschef Roger Leys legt uit wat het doel van de maatregel is. "In de zomer
hebben wij last van hangjongeren op het pleintje voor het justitiepaleis. Daar liggen 's avonds
tot 200 jongeren op het gras, er wordt gedronken, rapmuziek gespeeld en dat leidt tot overlast,
zoals nachtlawaai, vuilnis dat rondslingert... Wij kregen vele klachten binnen, verhoogden
onze patrouilles, maar konden niet echt veel criminele feiten vaststellen, buiten wat
drugsfeiten."
Leys zegt dat Turnhout een hele reeks preventieve maatregelen nam om de overlast op dit
pleintje tegen te gaan. "Er was overleg met de jongerenorganisaties en met de omwonenden.
Met de jongeren werd afgesproken dat ze op andere plaatsen kunnen rappen, er werden voor
hen optredens georganiseerd om hun creativiteit te kanaliseren. Bepaalde activiteiten werden
zelfs gesubsidieerd. "Uit de Marge" begeleidt de jongeren."
"Op piekdagen zijn er speciale politiekoppels die ingezet worden als er klachten zijn: ze
kennen de jongeren goed en proberen eventuele geschillen eerst zelf op te lossen, vooraleer ze
te verbaliseren. Er werden afspraken gemaakt zodat de jongeren vanaf 1 uur uitsluitend nog
aan die kant van de vijver met de minste bewoning gaan liggen. Er is veel geïnvesteerd in
preventie, maar er moet een stok achter de deur zijn en dat is ons reglement."
"Het politiereglement verbiedt nu al gebruik van alcohol door minderjarigen op het openbaar
domein tijdens de zomermaanden in de stad Turnhout zelf na 12 uur, voor zover dat niet op de
terrassen gebeurt natuurlijk. Maar nu komt er ook een regel om ervoor te zorgen dat kinderen
zich niet door pubers op sleeptouw laten nemen en zo in de criminaliteit terecht komen. Wij
willen de ouders die hun kinderen onbegeleid laten ronddolen na middernacht en voor 6 uur 's
ochtends administratief beboeten met een maximum van 250 euro". Dit alles is mogelijk op
basis van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (de GAS-wet).
"Het reglement moet van kracht worden in alle gemeenten van de politiezone. Turnhout zelf
en Lille stemmen er al volgende week over, de meeste andere gemeenten uit de zone (Beerse,
Kasterlee, Oud-Turnhout en Vosselaar) pas na de zomer. En voor Baarle-Hertog moet nog
van alles geregeld worden. In de veiligheidscommissie van Turnhout stond iedereen achter het
reglement, er was zelfs kritiek dat de leeftijd wat lager mocht (12 jaar in plaats van 14 jaar) en
dat het uur wat vroeger mocht (22 uur in plaats van 24 uur). Maar eigenlijk staat iedereen
achter dit reglement", aldus de korpschef.
@ John de Wit
Bron: Gazet van Antwerpen 20 juni 2008
Download