Uploaded by ricardoooo

pta-havo-2020-2021-3

advertisement
MARNE COLLEGE
PTA M HAVO 4 2020 - 2021
COHORT 2020 - 2022
Door onverwachte ontwikkelingen waar de school geen invloed op heeft, bijvoorbeeld beperkingen vanwege corona,
kan de wijze van toetsing waar nodig worden aangepast.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2020 -2022 STUDIE M HAVO 4
VAK
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
BSM bewegen, sport en maatschappij
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PROJ projecten
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WBS Wereldburgerschap
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
GEREED
JA/NEE
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2020 - 2022 STUDIE M HAVO 4
Vak
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
BSM bewegen, sport en maatschappij
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PROJ projecten
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WBS Wereldburgerschap
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
T01 HAVO 4
Toetsweek 1 60 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende P1 divers
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Toetsweek 1 divers
Toetsweek 1 60 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 60 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Vak
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
BSM bewegen, sport en maatschappij
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PROJ projecten
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WBS Wereldburgerschap
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
T07 HAVO 4
Toetsweek 4 60 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende P3 divers
legena
T01 HAVO 5
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende P1 60 minuten
Toetsweek 1
Toetsweek 2
120 minuten
120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 2
120 minuten
T07 HAVO 5
Gedurende P3 divers
HAVO 4
HAVO 5
T02 HAVO 4
gedurende per
Gedurende de
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende P1 divers
Gedurende per N.V.T
Gedurende per divers
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 60 minuten
Toetsweek 2 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
T08 HAVO 4
gedurende per
Gedurende de
Toetsweek 4 60 minuten
Gedurende P3 divers
Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
week 43
week 2
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 60 minuten
Gedurende per divers
Gedurende per divers
T02 HAVO 5
Gedurende per 60 minuten
Gedurende P2 divers
Toetsweek 2
120 minuten
Gedurende per N.V.T
T03 HAVO 4
Toetsweek 2 60 minuten
Gedurende per
Gedurende per 60 minuten
Gedurende P2 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende per N.V.T
120 minuten
Gedurende per N.V.T
T08 HAVO 5
Gedurende P3 divers
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende P2 divers
Toetsweek 3
120 minuten
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2
T03 HAVO 5
T04 HAVO 4
gedurende per
Gedurende per
Toetsweek 2 60 minuten
Gedurende P2 divers
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per <60 minuten
Toetsweek 4 N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4
Toetsweek 2
T09 HAVO 4
Gedurende P4 divers
week 10
Gedurende de N.V.T
Gedurende per divers
Gedurende P2 divers
Gedurende de N.V.T
60 minuten
120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 120 minuten
T04 HAVO 5
Gedurende P3 120 minuten
T05 HAVO 5
Gedurende P2
T06 HAVO 4
Gedurende per
Gedurende per
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende P3 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 120 minuten
T06 HAVO 5
Gedurende de divers
Gedurende P3 divers
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende de divers
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 60 minuten
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende per divers
Gedurende per N.V.T
Gedurende per > 100 minuten Toetsweek 3 > 100 minuten Toetsweek 3
Gedurende per divers
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 120 minuten
T09 HAVO 5
T05 HAVO 4
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende P2 divers
Gedurende per N.V.T
Gedurende per <60 minuten
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende de divers
Toetsweek 4 60 minuten
T10 HAVO 4
Gedurende P4 divers
week 16
T10 HAVO 5
120 minuten
Toetsweek 4
T11 HAVO 4
120 minuten
T11 HAVO 5
T12 HAVO 4
T12 HAVO 5
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019 - 2020
COHORT 2019 - 2021 STUDIE M HAVO 4
VAK
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
BSM bewegen, sport en maatschappij
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PROJ projecten
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WBS Wereldburgerschap
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
kolom 800 = PTA-kolom
kolom 801 = overgangskolom
T01
Toets
kolom
END4
403
PTA lj4
overgang
30,00%
PTA lj5
20,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
10,00%
PTA lj4
overgang
7,50%
PTA lj5
20,00%
PTA lj4
4,00%
overgang
10,00%
PTA lj5
40,00%
PTA lj4
19,00%
overgang
19,00%
PTA lj5
100,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
10,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
PTA lj4
overgang
25,00%
PTA lj5
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
20,00%
PTA lj4
10,00%
overgang
25,00%
PTA lj5
40,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
100,00%
PTA lj4
overgang
OVG
PTA lj5
30,00%
PTA lj4
overgang
PTA lj5
60,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
10,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
20,00%
PTA lj4
OVG
overgang
OVG
PTA lj5
PTA lj4
overgang
PTA lj5
PTA lj4
20,00%
overgang
PTA lj5
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
6,00%
PTA lj4
5,00%
overgang
20,00%
PTA lj5
40,00%
PTA lj4
overgang
20,00%
PTA lj5
60,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
30,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
25,00%
503
T02
406
5,00%
506
4,00%
30,00%
10,00%
4,00%
10,00%
409
T03
509
30,00%
10,00%
20,00%
403 t/m 442 = HAVO 4
503 t/m 542 = HAVO 5
5,00%
6,00%
5,00%
7,50%
3,00%
8,00%
20,00%
4,00%
T04
412
5,00%
512
415
T05
20,00%
30,00%
2,00%
5,00%
20,00%
5,00%
7,50%
4,00%
10,00%
515
6,00%
4,00%
5,00%
12,00%
T06
418
5,00%
20,00%
6,00%
20,00%
3,00%
8,00%
20,00%
20,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
10,00%
10,00%
20,00%
15,00%
20,00%
20,00%
15,00%
30,00%
10,00%
30,00%
30,00%
20,00%
20,00%
15,00%
15,00%
25,00%
25,00%
25,00%
15,00%
25,00%
20,00%
5,00%
15,00%
10,00%
25,00%
10,00%
25,00%
10,00%
25,00%
10,00%
10,00%
25,00%
OVG
OVG
10,00%
421
521
20,00%
4,00%
30,00%
17,00%
17,00%
30,00%
518
T07
8,00%
8,00%
T08
424
5,00%
2,00%
5,00%
2,00%
5,00%
7,50%
15,00%
20,00%
3,00%
8,00%
4,00%
12,00%
OVG
4,00%
OVG
O/V/G
20,00%
OVG
OVG
O/V/G
5,00%
14,00%
28,00%
10,00%
10,00%
20,00%
4,00%
15,00%
80,00%
aantal
10,00%
4,00%
20,00%
4,00%
5,00%
8,00%
10,00%
20,00%
15,00%
50,00%
27,00%
20,00%
10,00%
6,00%
10,00%
5,00%
5,00%
5,00%
20,00%
5,00%
5,00%
20,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
25,00%
10,00%
15,00%
30,00%
25,00%
30,00%
30,00%
436
536
100,00%
20,00%
30,00%
100,00%
10,00%
100,00%
10,00%
20,00%
100,00%
20,00%
OVG
OVG
100,00%
50,00%
20,00%
30,00%
25,00%
533
100,00%
100,00%
OVG
OVG
OVG
OVG
20,00%
433
20,00%
100,00%
20,00%
40,00%
100,00%
40,00%
20,00%
30,00%
6,00%
12,00%
530
totaal %
800 / 801
20,00%
100,00%
20,00%
10,00%
100,00%
10,00%
20,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
60,00%
28,00%
27,00%
15,00%
430
T12
100,00%
30,00%
20,00%
4,00%
10,00%
527
T11
100,00%
30,00%
25,00%
10,00%
427
T10
10,00%
100,00%
100,00%
O/V/G
20,00%
524
T09
30,00%
5,00%
20,00%
20,00%
25,00%
5,00%
5,00%
5,00%
20,00%
5,00%
5,00%
50,00%
6,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
40,00%
60,00%
100,00%
100,00%
30,00%
100,00%
30,00%
25,00%
100,00%
25,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2020 -2022 STUDIE M HAVO 4
Leerjaar
datum
type herkansing
5 HAVO
5 VWO
6 VWO
15-9-2020
4 HAVO
4 VWO
12-2-2021 1 vak uit periode 1 of 2 (keuze)
28-6-2021 1 vak uit periode 3 of 4 (keuze)
herkansing van periode 4 schooljaar
19-20 (ivm COVID-19)
5 VWO
24-11-2020 1 van uit periode 1
12-2-2021 1 vak uit periode 2
29-4-2021 1 vak uit periode 3
5 HAVO
6 VWO
24-11-2020 1 vak uit periode 1
12-2-2021 1 vak uit periode 2
30-3-2021 1 vak uit periode 3
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
AK aardrijkskunde
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
Cohort
Studielast
percentage PTA
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 1
gedurende periode 1
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 2
gedurende periode 2
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 4
gedurende periode 4
AFNAMEMOMENT
5 HAVO
2021-2022
4 HAVO
2020-2021
140
20,00%
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
60 minuten
ja
nee
60 minuten
ja
nee
60 minuten
ja
nee
60 minuten
ja
nee
Totaal
180
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
GEWICHT
BEVORDERING
De Wereld: Wereldbeeld (CE/Buitenland hfdst 1 § 1 t/m 6)
Toets 1
Toets 2
1
1 Grensregio Mexico-VS
De Aarde: Klimaat en landschap (CE/Buitenland hfdst 2 § 1 t/m 6)
B2, A1
B1, A1, A2
C2, A1
Toets 3
Toets 4
2
2 Middellandse Zeegebied
Leefomgeving: Stedelijke gebieden (CE/Buitenland hfdst 3 § 1 t/m 6)
Toets 5
Toets 6
3
3 Buurtonderzoek
Leefomgeving: Wateroverlast (CE/Buitenland hfdst 4 § 1 t/m 6)
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
4 wateroverlast
C1, A1, A2
E1, A1
E2, A1
E1, A1
E2, A1
week 41
0,00%
5,00%
403
406
30,00%
0,00%
week 1
0,00%
5,00%
409
412
30,00%
0,00%
week 12
0,00%
5,00%
415
418
20,00%
0,00%
week 22
0,00%
5,00%
421
424
0
0
0
0
20,00%
0,00%
20,00%
OPMERKING
leerlingen mogen tijdens de toets ook gebruik maken van de toets hulpmiddelenkaart
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
20,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
20,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
BECO bedrijfseconomie
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
1
2
2
3
3
4
4
4
STOFOMSCHRIJVING
Domein A: Basisvaardigheden
PO interne organisatie en personeelsbeleid
PO huis kopen
Domein D: Investeren en financieren
PO Ondernemingsplan (inclusief keuzeonderwerp)
Domein B: Van Persoon naar rechtspersoon
PO Beleggen
PO Afsluitende opdracht basisvaardigheden
EINDTERMEN
A
C1, C2
B2
D1, D2
B2
B1, B3, B4
B2
A (geheel)
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
Toetsweek 4
Gedurende periode 4
Gedurende de cursus
TOETSDUUR
120 minuten
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
160
10,00%
5 HAVO
2021-2022
127,5
90,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
287,5
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
ja
120 minuten
Ja
120 minuten
ja
KOLOM MAGISTER
0%
0%
0%
0%
2%
4%
2%
2%
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
10,00%
403
406
409
412
415
418
421
424
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
10,00%
END4
10,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
10%
10%
5%
30%
5%
30%
5%
5%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
BIOL biologie
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
Toets 1
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
PO Model vd cel
A, B2
Praktische opdracht
1
Stofwisseling vd cel en Zelfregulatie vh organisme
Toets 2
B2, B4
Schriftelijke toets
1
Practicumtoets stofwisseling
Toets 3
A, B3
Praktische opdracht
2
Stofwisseling van het organisme
Toets 4
B3
Schriftelijke toets
2
Practicumverslag afweer
Toets 5
A, B2
Praktische opdracht
3
Afweer vh organisme
Toets 6
B5
Schriftelijke toets
3
PO oncologie
Toets 7
A, C1, C2, E1, E2, F1
Praktische opdracht
4
Voortplanting en Seksualiteit
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
C2, D3, E2, E3
Schriftelijke toets
4
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
200
20,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
divers
nee
Toetsweek 1
60 minuten
ja
Gedurende periode 2
60 minuten
nee
Toetsweek 2
60 minuten
ja
Gedurende periode 3
divers
nee
Toetsweek 3
60 minuten
ja
Gedurende periode 4
divers
nee
Toetsweek 4
60 minuten
ja
Totaal
200
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
5,00%
KOLOM MAGISTER
403
7,50%
406
10,00%
409
7,50%
412
20,00%
415
7,50%
418
20,00%
0
7,50%
424
0
0
0
0
20,00%
Gedurende periode 4
15,00%
20,00%
GEWICHT
BEVORDERING
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
2
2
3
3
3
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Ecologie en Biodiversiteit
Practicumtoets DNA
Moleculaire genetica
PO ethologie
Waarneming, beweging en gedrag
PO Erfelijkheid en evolutie
A, B8, C3, D4, F3
A, E1
B1, C1, D1, E1
A, D2
A, B6, B7, D2
A, E4, F1, F2
Schriftelijke toets
Praktische opdracht
Schriftelijke toets
Praktische opdracht
Schriftelijke toets
Praktische opdracht
Basispakket + goedgeke Toetsweek 1
Basispakket + goedgeke Gedurende periode 2
Basispakket + goedgeke Toetsweek 2
Basispakket + goedgeke Gedurende periode 3
Basispakket + goedgeke Toetsweek 3
Basispakket + goedgeke Gedurende de cursus
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
120 minuten
60 minuten
120 minuten
divers
120 minuten
divers
ja
nee
ja
nee
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Gedurende de cursus
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
20,00%
20,00%
6,00%
20,00%
6,00%
20,00%
8,00%
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
515
518
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
BSM bewegen, sport en maatschappij
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
Periode 1
Periode 1
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2/3
Periode 3
Periode 3
Periode 4
Periode 4
STOFOMSCHRIJVING
Praktijk ( buitensport)
Les & leiding geven
Trainingsleer
Praktijk binnen
Grote opdracht 1
EHB(S)O
Interview sportorganisatie
Praktijk binnen
Praktijk (buitensport)
Gazelle opdracht
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3Praktische eindopdracht + basispakket
basispakket
Domein D (1 t/m 3)
Theorietoets
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3project
basispakket
Domein D (1 t/m 3)
Theorietoets
Domein E (1 t/m 3)
schriftelijke toets / praktiscbasispakket
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3project
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Gedurende P1
Gedurende P1
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P3
Gedurende P3
Gedurende P3
Gedurende P4
Gedurende P4
TOETSDUUR
divers
divers
60 minuten
divers
divers
60 minuten
divers
divers
divers
divers
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
40,00%
HERKANSBAAR
Totaal
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
4,00%
4,00%
3,00%
4,00%
5,00%
3,00%
3,00%
4,00%
4,00%
6,00%
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
nee
Nee
Nee
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
418
421
424
427
430
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
Periode 1
Periode 1
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 3
Periode 3
Periode 3
Praktijk ( buitensport)
Anatomie
Praktijk binnen
Sporttest
Onderzoek
Grote opdracht 1
Praktijk binnen
Meesterproef opdracht
Examen
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein D (1 t/m 3)
Theorietoets
basispakket
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
praktische opdracht
Domein D (1 t/m 3)
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3schriftelijke toets / praktiscbasispakket
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3project
Domein A, Domein B (1t/m6), Domein praktische opdracht
Domein C (1 t/m 3), Domein E (1 t/m 3project
Domein A t/m E
Praktische eindopdracht + basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende P1
Gedurende P1
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P3
Gedurende P3
Gedurende P3
divers
60 minuten
divers
divers
divers
divers
divers
divers
120 minuten
Nee
Ja
Nee
ja
ja
Nee
nee
Nee
Ja
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Gedurende P2
Gedurende P2
Gedurende P3
Gedurende P3
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
4,00%
5,00%
4,00%
4,00%
6,00%
8,00%
4,00%
10,00%
15,00%
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
515
518
521
524
527
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
10,00%
10,00%
8,00%
10,00%
12,00%
8,00%
8,00%
12,00%
10,00%
12,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
CKV culturele en kunstz. vorming
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
Cultureel zelfportret - CZP1
Discap 1: Film
Onderzoeksopdracht- kunstdiscipline
Discap 2 : Design
Discap 3 : Amsterdam excursie (virtueel)
CZP2 - eindreflectie CKV in Kunstdossier
EINDTERMEN
A1, A2, C6
B3,B4,C5,C6,C7,C8
B4,C5,C6,C7,C8
B3,B4,C5,C6,C7,C8
B3,B4,C5,C6,C7,C8
D9, D10, D11
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
TOETSDUUR
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
120
100,00%
5 HAVO
2021-2022
Totaal
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
120
100,00%
PERCENTAGE PTA
19,00%
17,00%
20,00%
17,00%
17,00%
10,00%
nee
nee
nee
nee
nee
nee
100,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
418
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
Discap: discipline met culturele activiteit van professional. Eindcijfer CKV telt mee in het combinatiecijfer.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
100,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
19,00%
17,00%
20,00%
17,00%
17,00%
10,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
DUTL Duitse taal en literatuur
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
TOTAAL GEREED
ja
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Lesefertigkeit
Toets 1
Toets 2
Toets 3
1
2 Hör- und Sehverstehen
2 Prüfung Kapitel 1 und 2
Schreibfertigkeit
A
B
D1, D2
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
3
4 Sprechfertigkeit
4 Prüfung Kapitel 1-4
Literatuurportfolio
Vaardighedenportfolio
D2
C1, C2
schriftelijke toets
mondelinge toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
handelingsdeel
D1, D2
A, E1
A, B, C, D
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat:
daarnaast ook
woordenboek EngelsEngels)
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Toetsweek 2
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat:
daarnaast ook
woordenboek EngelsEngels)
Toetsweek 3
Gedurende periode 4
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
4 HAVO
2020-2021
200
0,00%
5 HAVO
2021-2022
200
100,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
HERKANSBAAR
120 minuten
divers
120 minuten
ja
ja
ja
0,00%
0,00%
0,00%
403
406
409
10,00%
20,00%
15,00%
120 minuten
<60 minuten
120 minuten
N.V.T
N.V.T
ja
ja, na feedback
ja
nee
nee
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
412
415
418
421 OVG
424 OVG
0
0
0
0
20,00%
20,00%
15,00%
0,00%
OPMERKING
1 Het is aan te bevelen om zelf over woordenboeken D-N en N-D te beschikken. 2 Leertaken voor het vaardighedenportfolio worden per periode gemaakt en moeten voldoende afgesloten worden. Per
periode maak je een leertaak. 3 In je literatuurportfolio verwerk je de gelezen werken uit 4H en 5H. Je dient minimaal 3 werken te lezen. Een werk lezen we gezamelijk (Die Verwandlung). De andere
boeken dien je van een door je docent verstrekte lijst te kiezen of door je docent goed te laten keuren. In klas 5 sluit je dit onderdeel af met een eindopdracht/-toets.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
0,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
GEWICHT
BEVORDERING
TOETSDUUR
0,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
ECON economie
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Gedurende het schooljaar
STOFOMSCHRIJVING
Jong & Oud deel 1
Jong & Oud deel 2
Vervoer
Werk en werkloosheid & Crisis & geschiedenis van het geld
Portfolio
EINDTERMEN
E1, F1, H1
E1, E2, F1, H1, G1 t/m G4, I1, I2
D1 t/m D4, G1, G2
B, C, K
A1 t/m A5, J
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
basispakket
schriftelijke toets
basispakket
schriftelijke toets
basispakket
schriftelijke toets
schriftelijke toets / praktis basispakket
basispakket
handelingsdeel
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
TOETSDUUR
60 minuten
120 minuten
120 minuten
120 minuten
N.V.T
5 HAVO
2021-2022
4 HAVO
2020-2021
172
10,00%
HERKANSBAAR
Totaal
179
90,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
ja
ja
ja
ja
nee
351
100,00%
PO INLEVERMOMENT
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
PERCENTAGE PTA
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
10,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415 O/V/G
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
Portfolio bestaat: rekonomie vaardigheden, experiment 1 (nieuwsopdracht ) en experiment 2 (vrolijke economen)
MODULE LEERJAAR 5
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 3
Markt en overheid + vervoer + rekonomie
Europa + jong en oud
Verdienen en uitgeven
Onderzoek & experiment
A2, D1 t/m D4, F1, F2, G1, G2, G4
schriftelijke toets
E1, E2, F1, F2, H1, H2, G1 t/m G4, I1, I schriftelijke toets
H1, H2, I1 t/m I3,
schriftelijke toets
A1, A3, A4, A5, B, C, J
praktische opdracht
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
ja
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
10,00%
30,00%
30,00%
20,00%
10,00%
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00%
30,00%
30,00%
30,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
COHORT 2020 - 2021 - 2022
ENTL Engelse taal en literatuur
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
1 Kijk- en luistervaardigheid
Schrijfvaardigheid
B
schriftelijke toets
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
2
2 Cutting Edge Mid-Term Test Units 1- 6
3 Gespreksvaardigheid
3 Cutting Edge End of Course Test Units 1- 12
Leesvaardigheid
D
D1 & D2
C2
D1 & D2
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
A
A&E
A, B, C, D
schriftelijke toets
handelingsdeel
handelingsdeel
Literatuurdossier
Vaardighedenportfolio
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Toetsweek 1
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat:
daarnaast ook
woordenboek EngelsEngels)
Toetsweek 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat:
daarnaast ook
woordenboek EngelsEngels)
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
TOETSDUUR
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
0,00%
HERKANSBAAR
Totaal
100,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
divers
ja
0,00%
403
10,00%
120 minuten
60 minuten
<60 minuten
60 minuten
ja
ja
ja, na feedback
ja
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
406
409
412
415
20,00%
15,00%
15,00%
20,00%
120 minuten
N.V.T
N.V.T
ja
nee
nee
0,00%
0,00%
0,00%
418
421
424
0
0
0
0
20,00%
0,00%
0,00%
Gedurende periode 3
0,00%
OPMERKING
Literatuurdossier: bestaat uit 3 romans, waaronder 1984 en diverse literaire werken. Vaaridhedenportfolio: voor elke periode één opdracht
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
0,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
GEWICHT
BEVORDERING
0,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
COHORT 2020 - 2021 - 2022
FATL Franse taal en literatuur
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
1
STOFOMSCHRIJVING
luistervaardigheid
leesvaardigheid
EINDTERMEN
B
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schrijfvaardigheid
A
4
gespreksvaardigheid
Leesdossier
D1,2
C2
1 tm 4
portfolio max. 4 onderdelen per periode
E1
A,B,C,D
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
0,00%
403
25,00%
schriftelijke toets
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 2
60 minuten
ja
0,00%
406
25,00%
schriftelijke toets
mondelinge toets
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 3
Toetsweek 4
60 minuten
N.V.T
ja
nee
0,00%
0,00%
409
412
25,00%
25,00%
handelingsdeel
handelingsdeel
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
divers
divers
nee
nee
0,00%
0,00%
415 O/V/G
418 O/V/G
0
0
0
0
0
0
1 tm 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
200
100,00%
Totaal
nee
3
Toets 3
Toets 4
200
0,00%
5 HAVO
2021-2022
HERKANSBAAR
schriftelijke toets
AFNAMEMOMENT
4 HAVO
2020-2021
TOETSDUUR
2
Toets 2
Cohort
Studielast
percentage PTA
Toetsweek 1
60 minuten
Gedurende periode 3
Gedurende de cursus
0,00%
OPMERKING
1. Je bent in het bezit van een woordenboek N-F en F-N. 2. In je leesdossier verwerk je de gelezen werken in klas 4,5 volgens opdracht. In klas 5 sluit je je volledige leesdossier af met een eindopdracht/toets. 3. Leertaken worden per periode gemaakt en afgerond.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
0,00%
KOLOM MAGISTER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
GES geschiedenis
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
5 HAVO
2021-2022
4 HAVO
2020-2021
150
20,00%
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
schriftelijke toets
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 1
60 minuten
nee
schriftelijke toets
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 2
60 minuten
ja
schriftelijke toets
praktische opdracht
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
60 minuten
N.V.T
nee
nee
schriftelijke toets
eendeling woordenboek
Nederlands (of
eendeling woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 4
60 minuten
ja
Totaal
170
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
H1 (jagers en boeren), H2 (grieken en romeinen)
Toets 1
1
Toets 2
2
Toets 3
Toets 4
H1 (jagers en boeren), H2 (grieken en romeinen), H3 (monniken en
ridders), H4 (steden en staten)
H5 (ontdekkers en hervormers), H6 (regenten en vorsten)
3
3 Thema Klassiek
H7 (pruiken en revoluties), H8 (burgers en stoommachines)
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
A1, A2, A3, B8
A1, A2, A3, A5, B8
A1, A2, A3, A5, A6, B8
C9, A4
A1, A2, A3, A5, A6, A7, B8
Gedurende periode 3
0
10,00%
15,00%
406
25,00%
5,00%
0
412
20,00%
15,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
30,00%
20,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
20,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
20,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
IN informatica
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
1
2
3
4
STOFOMSCHRIJVING
Informatie,Bits en Bytes,Hardware
HTML5 en CSS (Website bouwen)
Databases
Programmeren
EINDTERMEN
A, C1, C2, F1, C4, E1
A, F
C
A, B1, B2, B4, C3, D1, D2
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Toetsweek 3
Gedurende periode 4
TOETSDUUR
60 minuten
N.V.T
60 minuten
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
160
40,00%
5 HAVO
2021-2022
160
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
ja
nee
ja
nee
Totaal
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
Gedurende periode 2
Gedurende periode 4
PERCENTAGE PTA
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
END4
40,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
COHORT 2020 - 2021 - 2022
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
spetterboek/ vakantieboek (creativiteitsontwikkeling)
designopdracht (divergent denken en materialen kennis)
toets hofcultuur, 16e en 17e eeuw
Toets 3
Toets 4
Toets 5
fotografie/ portret (vaardigheid)
schilderen (techniek)
toets modernen
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
portfolio leertaken analyse beeldaspecten
portfolio leertaken samenvatting hofcultuur, deel 1
portfolio leertaken samenvatting hofcultuur, deel 2
portfolio leertaken dansanalyse
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
kunst bv, A
kunst bv, A, B4,B6
praktische opdracht
praktische opdracht
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
kunst bv, A, B1,2,3,4
kunst bv, A
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
kunst algemeen, A,B1, 2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A, B1,2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A, B1,2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A, B1,2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A, B1,2,3,4,5,6,C
schriftelijke toets
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
basispakket
basispakket
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
basispakket
basispakket
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Toetsweek 4
week 43
week 2
week 10
week 16
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
160
0,00%
5 HAVO
2021-2022
160
100,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
nee
nee
week 39
week 45
0
0
10,00%
10,00%
60 minuten
nee
nee
nee
week 8
week 25
0
0
0
10,00%
25,00%
25,00%
60 minuten
nee
ja, na feedback
ja, na feedback
ja, na feedback
ja, na feedback
0
0
0
0
0
0
0
20,00%
0,00%
OPMERKING
Alle onderdelen van het portfolio moeten met tenminste een voldoende worden afgesloten.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
100,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
2
3
3
4
4
4
STOFOMSCHRIJVING
Een opendag bezoeken en de Yubu missie invullen
Een opendag bezoeken en de Yubu missie invullen
HBO & WO markt bezoeken en de Yubu missie invullen
Beroepsoriënterende stage, incl Yubu missie stage voorbereiden
Eind pitch, Yubu missie eindbaas.
Geheel vrije deel invullen advies is 60% = 40 slu
EINDTERMEN
Loopbaansturing & netwerken
Loopbaansturing & netwerken
Motievenreflectie & Loopbaansturing
werkexplotatie & netwerken
reflectie
kwaliteiten reflectie en netwerken
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
praktische opdracht
praktische opdracht
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende de cursus
TOETSDUUR
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
25
5 HAVO
2021-2022
15
Totaal
OVG
OVG
OVG
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
40
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
nee
nee
nee
nee
nee
nee
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OVG
OPMERKING
YUBU is de digitale methode die we gebruiken tijdens de mentorlessen. Op it's learning staan de vervangende opdrachten voor degene die niet bij een activiteit aanwezig waren. De 5 loopbaan competenties:
Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, Loopbaansturing, Netwerken.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
0,00%
KOLOM MAGISTER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
aantal
OVG
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
MAAT maatschappijleer
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
3 Toets Pluriforme samenleving
4 Praktische opdracht Politiek en democratie
EINDTERMEN
E1 t/m E4
A1 en A2 en C1 t/m C3
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
TOETSDUUR
120 minuten
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
60,00%
HERKANSBAAR
Totaal
40,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
30,00%
30,00%
ja
nee
60,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
STOFOMSCHRIJVING
2 Toets Rechtsstaat en rechtspraak
1 Praktische opdracht Verzorgingsstaat
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
B1 t/m B3
A1 en A2 en D1 t/m D4
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 2
Gedurende periode 1
120 minuten
N.V.T
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
60,00%
20,00%
20,00%
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
NAT natuurkunde
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
TOTAAL GEREED
ja
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
C1-A12-A13-A15
schriftelijke toets
C1-G1-A12-A13-A15
schriftelijke toets
B2-D1-D2-A12-A13-A15
schriftelijke toets
G2-A12-A13-A15
schriftelijke toets
A
praktische opdracht
A
praktische opdracht
A
praktische opdracht
A + I2
praktische opdracht
Hoofdstuk 2: Sport en verkeer (Bewegingen)
Toets 1
Hoofdstuk 1: Elektriciteit
Hoofdstuk 4: Sport en verkeer (Krachten)
Toets 2
Hoofdstuk 3: Materialen
Hoofdstuk 5: Straling en gezondheid
Toets 3
Keuzekatern 2: Technische automatisering
Toets 4
PO "Bewegingen en Krachten" = 2 proeven
Toets 5
PO "Elekticiteit" = 2 proeven
Toets 6
PO "Straling en gezondheid" = ISP
Toets 7
PO "Technische Automatisering"
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
200
10,00%
Totaal
200
90,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
60 minuten
ja
0
10,00%
Toetsweek 2
120 minuten
ja
0
28,00%
Toetsweek 3
120 minuten
ja
0
28,00%
Toetsweek 4
60 minuten
ja
412
14,00%
Gedurende periode 1
N.V.T
nee
Gedurende de cursus
0
4,00%
Gedurende periode 2
N.V.T
nee
Gedurende de cursus
0
4,00%
Gedurende de cursus
N.V.T
nee
Gedurende de cursus
0
4,00%
Gedurende periode 4
N.V.T
nee
Gedurende de cursus
424
0
0
0
0
8,00%
5,00%
5,00%
10,00%
OPMERKING
Leerstof uit voorgaande leerjaren/periode's wordt niet apart getoetst, maar wordt wel bekend geacht !
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
10,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
10,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
COHORT 2020 - 2021 - 2022
NETL Nederlandse taal en literatuur
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
1
1
2
2
3
STOFOMSCHRIJVING
Verhaalanalyse
Schrijfvaardigheid: spellen en formuleren
Literatuur: presentatie
Literatuurgeschiedenis: middeleeuwen
Literatuurgeschiedenis: tijdperk van het toneel
Leesvaardigheid
Toets 6
3
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
4 Argumenteren
Schrijfvaardigheid
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
E1, E2
C
E1, E2, B
E3
E1, E2, E3
praktische opdracht
schriftelijke toets
mondelinge toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
A1, A2, A3
schriftelijke toets
C, D, E1, E2
D
schriftelijke toets
schriftelijke toets
basispakket
basispakket
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
200
20,00%
5 HAVO
2021-2022
200
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
Gedurende periode 1
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
N.V.T
60 minuten
N.V.T
120 minuten
N.V.T
nee
ja
nee
ja
nee
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
403
406
409
412
415
10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
Toetsweek 3
120 minuten
ja
0,00%
418
20,00%
Gedurende periode 4
Toetsweek 4
N.V.T
60 minuten
nee
nee
0,00%
20,00%
421
424
10,00%
15,00%
20,00%
100,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
20,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
PROJ projecten
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
Project periode 2
Project periode 3
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
handelingsdeel
handelingsdeel
AFNAMEMOMENT
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Cohort
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
Totaal
percentage PTA
OVG
OVG
OVG
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
N.V.T
N.V.T
PERCENTAGE PTA
OVG
OVG
nee
nee
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
403 OVG
406 OVG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OVG
OVG
OPMERKING
Projecten moeten met minimaal een V zijn afgesloten. In voorkomende gevallen kan besloten worden dat een leerling een extra opdracht krijgt om een project alsnog met een V af te ronde. In het geval
er projecten aan het einde van het schooljaar niet zijn afgerond of met een O zijn afgesloten , kan de leerling niet in bespreking worden genomen bij de overgangsvergadering.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
0,00%
KOLOM MAGISTER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
PWS profielwerksuk
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
Plan van aanpak
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
handelingsdeel
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Gedurende periode 4
TOETSDUUR
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
HERKANSBAAR
5 HAVO
2021-2022
80
100,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
0,00%
nee
0,00%
KOLOM MAGISTER
403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
Literatuurstudie
Eerste versie profielwerkstuk
Definitieve versie profielwerkstuk
Profielwerkstuk presentatie
EINDTERMEN
TOETSVORM
handelingsdeel
handelingsdeel
schriftelijke toets
mondelinge toets
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
0,00%
0,00%
0,00%
80,00%
20,00%
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
0,00%
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
REK Rekenen
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
Toets 1
2
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
Toets niveau 2F/3F zonder rekenmachine
Toets niveau 2F/3F met rekenmachine
EINDTERMEN
Getallen, verhoudingen,
Meten/meetkunde, verbanden
Getallen, verhoudingen,
Meten/meetkunde, verbanden
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
Totaal
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
schriftelijke toets
basispakket
Toetsweek 2
60 minuten
ja
20,00%
403
0,00%
schriftelijke toets
basispakket
Toetsweek 4
120 minuten
ja
30,00%
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
50,00%
50,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
50,00%
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1 Toets niveau 3F met rekenmachine
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Getallen, verhoudingen,
Meten/meetkunde, verbanden
schriftelijke toets
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
120 minuten
ja
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
KOLOM MAGISTER
0
50,00%
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
50,00%
503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
SCHK scheikunde
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
TOTAAL GEREED
EINDTERMEN
TOETSVORM
A8, A10, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C6,
D1
schriftelijke toets
A8, A10, A12, B1, B2, B3, B4, B5, C1,
C2, E1
schriftelijke toets
A10, A12, B1, B2, B3, C1, C2, E1
schriftelijke toets
A5, A10, B1, B2, B3, C1,
praktische opdracht
A8, A10, B1, C1, C2, C4, C8, F3, G1
schriftelijke toets
Hoofdstuk 1 (scheiden en reageren) en hoofdstuk 2 (Bouwstenen van
stoffen)
Toets 1
1
Toets 2
2
Toets 3
3
Toets 4
3
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
4
Hoofdstuk 3 (Stoffen en reacties) en hoofdstuk 4.1 -4.3 (Moleculaire
stoffen)
Hoofdstuk 4 (Moleculaire stoffen) en H5 (Zouten en zoutoplossingen)
PO Zouten
Hoofdstuk 6 (Koolstofchemie) en H7(Zuren)
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
5 HAVO
2021-2022
4 HAVO
2020-2021
6,00%
Totaal
94,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
120 minuten
ja
0
10,00%
Toetsweek 2
120 minuten
ja
0
30,00%
Toetsweek 3
120 minuten
ja
0
20,00%
Toetsweek 3
> 100 minuten
nee
412
10,00%
Toetsweek 4
120 minuten
ja
0
0
0
0
0
0
0
0
30,00%
Toetsweek 3
6,00%
6,00%
OPMERKING
Boek; Chemie overal 5ed
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
END4
Toets 1
1 H8 basen, H9.1 en 9.2 reacties en energie, Herhaling H7 zuren
H9.3 en 9.4 (reacties en energie), H10 (redoxreacties) en H13
2 (Duurzaam produceren), voorkennis H2,H5
2 PO analyse zuur/base/redox
3 H11 Kunststoffen en Hs12 Chemie van het leven, voorkennis H4, H6
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
EINDTERMEN
A8, A10, B1, B4, C1, C2, C3, C4, C6,
D1, F1
A8, A10, A12, B1, B3, B4, B5, C1, C2,
C3, C7, D1, D3, E1, E2, F1, F2, F3, F4,
G2, G3, G4, G5
A5, A10, C1, C2, D1
B1, B4, B5, C1, C8, D3, E1, G1
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Basispakket + goedgeke Toetsweek 1
120 minuten
Basispakket + goedgeke Toetsweek 2
Basispakket + goedgeke Gedurende periode 3
Basispakket + goedgeke Toetsweek 3
120 minuten
> 100 minuten
120 minuten
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Boek; Chemie overal 5Ed
KOLOM MAGISTER
6,00%
400
ja
27,00%
503
ja
nee
ja
27,00%
10,00%
30,00%
506
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
SPORT sport
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOTAAL GEREED
ja
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2020-2021
40
40,00%
5 HAVO
2021-2022
80
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
120
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
403
406
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
409
412
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
415
418
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
421
424
0
0
0
0
20,00%
5,00%
40,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
GEWICHT
BEVORDERING
AFNAMEMOMENT
40,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
WBS Wereldburgerschap
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
1
2
3
4
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
Portfolio Filosofie
Levens- / ethische vragen
Toets Pluriforme samenleving
Praktische opdracht Politiek en democratie
E1 t/m E4
A1 en A2 en C1 t/m C3
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
praktische opdracht
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
Toetsweek 3
Gedurende periode 4
TOETSDUUR
N.V.T
N.V.T
120 minuten
N.V.T
4 HAVO
2020-2021
5 HAVO
2021-2022
60,00%
HERKANSBAAR
Totaal
40,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
nee
nee
ja
nee
PERCENTAGE PTA
30,00%
30,00%
60,00%
KOLOM MAGISTER
0
0
409
412
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
STOFOMSCHRIJVING
2 Toets Rechtsstaat en rechtspraak
1 Praktische opdrachten Verzorgingsstaat
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
B1 t/m B3
A1 en A2 en D1 t/m D3
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 2
Gedurende periode 1
120 minuten
N.V.T
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
60,00%
20,00%
20,00%
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
20,00%
30,00%
30,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2020 - 2021 - 2022
WISA wiskunde A
M HAVO 4
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
P1
P2
P3
P3
H.4. Handig tellen en H.5. Lineaire verbanden
H.6. Statistiek en beslissingen
H.2. Verwerken van data en H.8. Statistiek met de computer
H.7. Veranderingen en H.1. Rekenregels en verhoudingen
P4
A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2,E1,E2,E3,E4
A1,A2,A3,B3,C4
A1,A2,A3,E1,E2,E3,E4
A1,A2,A3,C4,E5
A1,A2,A3,B3,D
AFNAMEMOMENT
4 HAVO
2020-2021
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
schriftelijke toets
Basispakket + Grafische
rekenmachine /
roosterpapier in cm2 Toetsweek 1
120 minuten
ja
schriftelijke toets
Basispakket + Grafische
rekenmachine /
roosterpapier in cm2 Toetsweek 2
120 minuten
ja
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + Grafische
rekenmachine /
roosterpapier in cm2 Toetsweek 3
basispakket
Gedurende periode 3
60 minuten
N.V.T
ja
nee
schriftelijke toets
Basispakket + Grafische
rekenmachine /
roosterpapier in cm2 Toetsweek 4
120 minuten
ja
H.1. Rekenregels en verhoudingen en H.3. Tabellen en grafieken
Toets 1
Cohort
Studielast
percentage PTA
180
30,00%
5 HAVO
2021-2022
140
70,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
0,00%
403
10,00%
0,00%
406
25,00%
0,00%
10,00%
409
412
25,00%
15,00%
20,00%
415
0
0
0
0
0
0
0
25,00%
30,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
30,00%
END4
GEWICHT
BEVORDERING
30,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2020 - 2021 - 2022
WISB wiskunde B
M HAVO 4
Marne college
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
P1
P2
P3
P4
H.1. Formules, grafieken en vergelijkingen en H.2. Veranderingen
H.3. Hoeken en afstanden en H.4. Werken met formules
H.5. Machten, exponenten en logaritmen en H.6. De afgeleide functie
H.7. Lijnen en cirkels en H.3. Hoeken en afstanden
A1,A2,A3,B1,B2,D1,D2
A1,A2,A3,B2,B4,C1
A1,A2,A3,B1,B3,D1,D2,D3,D4
A1,A2,A3,C1,C2
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
rekenmachine /
rekenmachine /
rekenmachine /
rekenmachine /
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2020-2021
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
120 minuten
120 minuten
120 minuten
120 minuten
ja
ja
ja
ja
180
25,00%
5 HAVO
2021-2022
140
75,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
Totaal
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
PERCENTAGE PTA
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
25,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
25,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
10,00%
30,00%
30,00%
30,00%
100,00%
MARNE COLLEGE
PTA M HAVO 5 2020 - 2021
COHORT 2019 - 2021
Door onverwachte ontwikkelingen waar de school geen invloed op heeft, bijvoorbeeld beperkingen vanwege corona,
kan de wijze van toetsing waar nodig worden aangepast.
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2019 - 2020 -2021 STUDIE M HAVO 5
VAK
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
GEREED
JA/NEE
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2019 - 2020 -2021 STUDIE M HAVO 5
Vak
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
Vak
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
legena
T01 HAVO 4
Toetsweek 1 60 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
T01 HAVO 5
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 1 120 minuten
T07 HAVO 4
T07 HAVO 5
HAVO 4
HAVO 5
T02 HAVO 4
Toetsweek 2 60 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
T08 HAVO 4
T02 HAVO 5
gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 1 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 divers
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
T08 HAVO 5
T03 HAVO 4
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 1 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3 60 minuten
Toetsweek 3
Toetsweek 1
120 minuten
120 minuten
Gedurende de N.V.T
Gedurende per divers
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 3 120 minuten
T09 HAVO 4
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3
Gedurende per N.V.T
Gedurende per 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3
120 minuten
Gedurende per divers
week 8
Gedurende per divers
Gedurende per divers
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 3 N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 2 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 3 120 minuten
T09 HAVO 5
Gedurende per N.V.T
120 minuten
T03 HAVO 5
Toetsweek 2 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per 60 minuten
120 minuten
T04 HAVO 4
Toetsweek 4 60 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Toetsweek 4 60 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per 60 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per 60 minuten
Gedurende per 60 minuten
Gedurende de divers
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
T04 HAVO 5
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3 120 minuten
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per
Toetsweek 3 120 minuten
Gedurende per divers
Toetsweek 4 120 minuten
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per > 100 minuten Gedurende per divers
Gedurende per divers
Gedurende per divers
Toetsweek 3 120 minuten Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
T10 HAVO 4
Toetsweek 3
Gedurende de
Toetsweek 3
Gedurende de
Toetsweek 3
T10 HAVO 5
60 minuten
N.V.T
60 minuten
divers
120 minuten
T05 HAVO 4
Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende de divers
Gedurende per 60 minuten
Gedurende de N.V.T
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende de divers
T05 HAVO 5
Gedurende de N.V.T
T06 HAVO 4
T06 HAVO 5
gedurende per N.V.T
Gedurende de divers
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 3
Gedurende per 60 minuten
Gedurende de N.V.T
Gedurende per N.V.T
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4 60 minuten
Gedurende per N.V.T
week 1
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 2 120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
Toetsweek 4 120 minuten
Gedurende per divers
Gedurende per divers
T11 HAVO 4
T11 HAVO 5
Gedurende per N.V.T
Toetsweek 4
120 minuten
Gedurende per N.V.T
Gedurende de N.V.T
T12 HAVO 4
Gedurende de N.V.T
120 minuten
Gedurende de N.V.T
T12 HAVO 5
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019 - 2020
COHORT 2019 - 2020 -2021 STUDIE M HAVO 5
VAK
AK aardrijkskunde
BECO bedrijfseconomie
BIOL biologie
CKV culturele en kunstz. vorming
DUTL Duitse taal en literatuur
ECON economie
ENTL Engelse taal en literatuur
FATL Franse taal en literatuur
GES geschiedenis
IN informatica
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
MAAT maatschappijleer
NAT natuurkunde
NETL Nederlandse taal en literatuur
PWS profielwerksuk
REK Rekenen
SCHK scheikunde
SPORT sport
WISA wiskunde A
WISB wiskunde B
kolom 800 = PTA-kolom
kolom 801 = overgangskolom
T01
T02
Toets
kolom
END4
403
503
406
506
PTA lj4
5,00%
5,00%
overgang
25,00%
25,00%
PTA lj5
20,00%
20,00%
5,00%
PTA lj4
6,00%
12,00%
overgang
15,00%
30,00%
PTA lj5
40,00%
15,00%
10,00%
PTA lj4
4,00%
4,00%
overgang
20,00%
22,50%
PTA lj5
20,00%
10,00%
15,00%
PTA lj4
10,00%
15,00%
overgang
10,00%
15,00%
PTA lj5
100,00%
PTA lj4
4,00%
4,00%
overgang
10,00%
15,00%
PTA lj5
20,00%
20,00%
20,00%
PTA lj4
6,00%
12,00%
overgang
15,00%
30,00%
PTA lj5
40,00%
16,00%
16,00%
PTA lj4
overgang
10,00%
PTA lj5
30,00%
20,00%
20,00%
PTA lj4
4,00%
4,00%
overgang
15,00%
15,00%
PTA lj5
20,00%
20,00%
20,00%
PTA lj4
20,00%
overgang
20,00%
30,00%
PTA lj5
40,00%
20,00%
10,00%
PTA lj4
10,00%
10,00%
overgang
25,00%
25,00%
PTA lj5
40,00%
20,00%
15,00%
PTA lj4
8,00%
8,00%
overgang
14,00%
14,00%
PTA lj5
50,00%
8,00%
17,00%
PTA lj4
OVG
OVG
overgang
OVG
OVG
PTA lj5
OVG
OVG
PTA lj4
30,00%
30,00%
overgang
PTA lj5
60,00%
20,00%
10,00%
PTA lj4
6,00%
10,00%
overgang
15,00%
25,00%
PTA lj5
40,00%
16,00%
16,00%
PTA lj4
2,00%
overgang
8,00%
PTA lj5
30,00%
7,00%
7,00%
PTA lj4
overgang
OVG
OVG
PTA lj5
PTA lj4
overgang
PTA lj5
100,00%
PTA lj4
8,00%
8,00%
overgang
20,00%
20,00%
PTA lj5
36,00%
18,00%
18,00%
PTA lj4
5,00%
5,00%
overgang
20,00%
5,00%
PTA lj5
40,00%
10,00%
10,00%
PTA lj4
8,00%
10,00%
overgang
20,00%
25,00%
PTA lj5
40,00%
15,00%
5,00%
PTA lj4
8,00%
10,00%
overgang
20,00%
25,00%
PTA lj5
40,00%
20,00%
20,00%
403 t/m 442 = HAVO 4
503 t/m 542 = HAVO 5
T03
409
509
4,00%
20,00%
20,00%
6,00%
15,00%
15,00%
4,00%
22,50%
5,00%
15,00%
15,00%
T04
412
512
4,00%
20,00%
5,00%
12,00%
30,00%
15,00%
4,00%
20,00%
25,00%
10,00%
10,00%
T05
415
515
2,00%
10,00%
25,00%
4,00%
10,00%
5,00%
4,00%
15,00%
10,00%
10,00%
10,00%
4,00%
15,00%
4,00%
20,00%
4,00%
40,00%
6,00%
15,00%
7,50%
10,00%
4,00%
15,00%
20,00%
30,00%
10,00%
25,00%
5,00%
13,00%
20,00%
16,00%
20,00%
20,00%
15,00%
25,00%
8,00%
OVG
12,00%
30,00%
10,00%
4,00%
15,00%
20,00%
10,00%
12,00%
T07
518
421
T08
521
424
T09
524
427
T10
527
430
T11
530
433
T12
533
5,00%
15,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
5,00%
5,00%
10,00%
5,00%
15,00%
10,00%
4,00%
40,00%
7,50%
15,00%
10,00%
10,00%
20,00%
15,00%
15,00%
10,00%
25,00%
12,00%
23,00%
OVG
OVG
17,00%
OVG
12,00%
23,00%
OVG
OVG
5,00%
13,00%
aantal
ovg
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
aantal
aantal
10,00%
6,00%
15,00%
3,00%
12,00%
16,00%
10,00%
25,00%
14,00%
6,00%
14,00%
436
4,00%
10,00%
10,00%
5,00%
T06
418
8,00%
20,00%
5,00%
14,00%
OVG
14,00%
14,00%
4,00%
14,00%
4,00%
14,00%
totaal %
800 / 801
20,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
20,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
20,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
30,00%
100,00%
100,00%
20,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
OVG
OVG
OVG
60,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
30,00%
100,00%
100,00%
6,00%
4,00%
14,00%
536
8,00%
24,00%
100,00%
100,00%
100,00%
4,00%
10,00%
5,00%
20,00%
10,00%
25,00%
10,00%
25,00%
18,00%
10,00%
20,00%
20,00%
8,00%
20,00%
5,00%
5,00%
8,00%
20,00%
8,00%
20,00%
6,00%
10,00%
20,00%
4,00%
10,00%
5,00%
20,00%
4,00%
10,00%
4,00%
10,00%
4,00%
10,00%
8,00%
20,00%
5,00%
5,00%
10,00%
5,00%
20,00%
5,00%
5,00%
36,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 - 2021
COHORT 2019 -2020 - 2021 STUDIE M HAVO 5
Leerjaar
datum
type herkansing
5 HAVO
5 VWO
6 VWO
15-9-2020
4 HAVO
4 VWO
12-2-2021 1 vak uit periode 1 of 2 (keuze)
28-6-2021 1 vak uit periode 3 of 4 (keuze)
herkansing van periode 4 schooljaar
19-20 (ivm COVID-19)
5 VWO
24-11-2020 1 van uit periode 1
12-2-2021 1 vak uit periode 2
29-4-2021 1 vak uit periode 3
5 HAVO
6 VWO
24-11-2020 1 vak uit periode 1
12-2-2021 1 vak uit periode 2
30-3-2021 1 vak uit periode 3
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
AK aardrijkskunde
M HAVO 5
Marne college
MODULE LEERJAAR 4
PERIODE
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
STOFOMSCHRIJVING
De Wereld: Wereldbeeld (CE/Buitenland hfdst 1 § 1 t/m 6)
De Aarde: Klimaat en landschap (CE/Buitenland hfdst 2 § 1 t/m 6)
Leefomgeving: Stedelijke gebieden (CE/Buitenland hfdst 3 § 1 t/m 6)
Leefomgeving: Wateroverlast (CE/Buitenland hfdst 4 § 1 t/m 6)
Portfolio : Periode 1: Opdracht VS / Mexico Periode 2: Klimaatdoorsnede
Middellandse-Zeegebied Periode 3: Mijn straat Periode 4: Verslag Roptazijl
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
TOTAAL GEREED
ja
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
B3,C3,E2,A1, A2,
praktische opdracht
B1, B2, A1
C1,C2, A1
E1,E2, A1
E1,E2, A1
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
140
20,00%
Totaal
320
100,00%
180
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
ja
ja
ja
nee
5,00%
5,00%
4,00%
4,00%
403
406
409
412
25,00%
25,00%
20,00%
20,00%
Gedurende de cursus
N.V.T
nee
2,00%
415
0
0
0
0
0
0
0
10,00%
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten
A
20,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 1
gedurende periode 1
120 minuten
N.V.T
ja
nee
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 2
Gedurende periode 2
120 minuten
N.V.T
schriftelijke toets
praktische opdracht
Basispakket + De Grote
Bosatlas 55e druk, incl.
aanvullend katern
(VWO). Voor HAVO is
vanaf 2020 géén atlas
meer toegestaan.
Toetsweek 3
gedurende periode 3
120 minuten
N.V.T
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
400
week 41
20,00%
5,00%
503
506
ja
nee
week 1
20,00%
5,00%
509
512
ja
nee
week 7
25,00%
5,00%
515
518
0
0
0
0
0
0
Wereld: globalisering H1 Buitenland § 1 t/m 9 H6 leefomgeving § 3 en 4
landbouw en EU
Aarde: Endogene en exogene krachten H 2 Buitenland § 1 t/m 9 en H6
Leefomgeving § 1 en 2
Toets 3
Toets 4
B2,E1, A1
B3, A1, A2
C2, A1, E1
Japan + VS en natuurgeweld
C3, A1, A2
gebieden: Brazilië H3 Buitenland § 1 t/m 6, Herhaling H4 Wereld § 1, 2 en
3, H5 Aarde § 1,2 en 3 en
D1, A1, B2, C2
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
Arcgis Brazilië en Amazone
D2, A1, A2
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
KOLOM MAGISTER
20,00%
END4
Toets 1
Toets 2
GEWICHT
BEVORDERING
AFNAMEMOMENT
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
BECO bedrijfseconomie
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Domein A: Basisvaardigheden
Domein B: Van persoon naar rechtspersoon
Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid
Domein D: Investeren en financieren
Portfolio
A1, A2, A3, A4, A5 en A6
B1, B2, B3 en B4
C1 en C2
D1 en D2
A1, A2, A3, A4, A5, A6 en H
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
60 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
ja
nee
nee
nee
Totaal
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
6,00%
12,00%
6,00%
12,00%
4,00%
40,00%
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
0
0
0
0
0
0
0
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
403
406
409
412
415
418
421
424
427
430
433
436
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
400
503
506
509
512
515
518
521
524
527
530
533
536
OPMERKING
Portfolio bestaat uit leertaken, praktische opdrachten en vaardigheden.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Domein D hst. 20 en Domein F (Financieel beleid)
Domein E (Marketing)
Domein E (Marketing) + Domein B (persoon naar rechtspersoon)
Domein G (Verslaglegging)
Portfolio vaardigheden + keuze onderwerp
D2, F1 en F2
E1 en E2
E1, E2, B1 en B2
G
A1, A3, A5, H
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Gedurende periode 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
120 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
nee
ja
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1 t/m 3
1
1
2
3
Gedurende periode 2
Gedurende de cursus
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
Portfolio bestaat uit 2 vaardigheden toetsen en een keuze onderwerp PO
PERCENTAGE PTA
40,00%
15,00%
10,00%
15,00%
15,00%
5,00%
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
515
0
0
0
0
0
0
0
15,00%
30,00%
15,00%
30,00%
10,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
BIOL biologie
M HAVO 5
Marne college
MODULE LEERJAAR 4
PERIODE
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
zintuigen en regeling
voortplanting , dna en erfelijkheid
ecologie
stofwisseling en vertering
portfolio (o.a. PO gedrag, begrippentoetsen, practicumverslagen)
onderzoeksvaardigheden
B4, B6, B7
B1, B2, C1, D1, D3, E1, E2, E4, F1
B8, C2, C3, D4, F3
B2, B3, B4
A, B2, B3, B4,B6, C2, C3, D4, E4, F3
A
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
handelingsdeel
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
Basispakket + goedgekeuToetsweek 1
Basispakket + goedgekeuToetsweek 2
Basispakket + goedgekeuToetsweek 3
Basispakket + goedgekeuToetsweek 4
Basispakket + goedgekeuGedurende de cursus
Basispakket + goedgekeuGedurende de cursus
TOETSDUUR
60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten
divers
divers
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
20,00%
HERKANSBAAR
Totaal
400
100,00%
200
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
ja
ja
ja
nee
nee
nee
20,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
418
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
divers
nee
Toetsweek 1
120 minuten
ja
Gedurende periode 2
60 minuten
nee
Toetsweek 2
120 minuten
ja
Gedurende periode 3
divers
nee
Toetsweek 3
120 minuten
ja
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
PO ethologie
Toets 1
1
Toets 2
1
Toets 3
2
Toets 4
2
Toets 5
3
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
3
Afweer
Practicumtoets
Stofwisseling en zelfregulatie organisme
PO planten
Erfelijkheid en Evolutie
A, D2
praktische opdracht
B5
schriftelijke toets
A, B3
praktische opdracht
B2, B3, B4
schriftelijke toets
A, B2, B3, B5
praktische opdracht
E4, F1, F2
schriftelijke toets
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
20,00%
400
10,00%
503
15,00%
506
5,00%
509
25,00%
512
10,00%
515
15,00%
518
0
0
0
0
0
0
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
22,50%
22,50%
20,00%
15,00%
0,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
COHORT 2019 - 2020 - 2021
CKV culturele en kunstz. vorming
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
Totaal
120
100,00%
120
100,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
EINDTERMEN
TOETSVORM
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
A1, A2
B4, C5, C6, C8
C5,C6,C7,C8
C5,C6,C7,C8
C7
B3
B4, C5, C8
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
60 minuten
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
403
406
409
412
415
418
421
10,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
B3
D9, D10, D11
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
N.V.T
N.V.T
nee
nee
10,00%
5,00%
424
427
0
0
0
10,00%
5,00%
Domein D: reflectie(=Kunstdossier/portfolio)
100,00%
OPMERKING
G
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Afgesloten in klas 4.
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
GEWICHT
BEVORDERING
STOFOMSCHRIJVING
Domein A: Kunstautobiografie (zelfportret)
Domein B +C: Culturele omgeving
Domein C: interview professional kunst en cultuur
Domein B + C: Onderzoek en presentatie film/theater/dans
Toets film/theater/dans
CKV Workshopdag (film)
Domein B+C: Onderzoek en opdracht design/architectuur
Domein C: Onderzoeksopdracht gekoppeld aan CKV-dag Amsterdam
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
DUTL Duitse taal en literatuur
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Lesefertigkeit ERK A2
Hör- und Sehverstehen ERK A2
Schreibfertigkeit ERK A2
Sprechfertigkeit ERK B1/B1+
Portfolio Fertigkeiten
A
B
D2
C1
A, B, C, D
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
mondelinge toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
20,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Gedurende periode 4
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
120 minuten
60 minuten
N.V.T
ja
ja
ja
nee
nee
Totaal
200
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
20,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
Het is aan te bevelen om zelf over woordenboeken D-N en N-D te beschikken. Let bij het inleveren van opdrachten op de deadline. Volg de instructies in de les, op Magister en/of op It's Learning. Op
sommige onderdelen van het portfolio moet een voldoende gehaald worden. Bij herkansing is 6 het hoogst haalbare cijfer.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
B
schriftelijke toets
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1 Hör- und Sehverstehen ERK B1/ B1+
Schreibfertigkeit ERK A2+
1,2,3
1,2,3
2
3 Sprechfertigkeit ERK B1+
3 Vaardighedentoets
Literatuur
Jaarportfolio vaardigheden
D1, D2
C1, C2
D1, D2
A, E1
A, B, C, D,E
schriftelijke toets
mondelinge toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
praktische opdracht
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
120 minuten
ja
20,00%
20,00%
400
503
120 minuten
divers
60 minuten
N.V.T
N.V.T
ja
nee
ja
nee
nee
20,00%
20,00%
10,00%
0,00%
10,00%
506
509
512
515
518
0
0
0
0
0
0
END4
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat: daarnaast
ook woordenboek
Toetsweek 2
Engels-Engels)
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
ste 3 boeken gelezen te worden voor het vak Duits. Een werk lezen we gezamenlijk in 5H. De andere boeken kies je van de door de docent beschikbaar gestelde lijst of laat je door je docent goedkeuren. Het ond
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
10,00%
15,00%
15,00%
20,00%
40,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
ECON economie
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Jong & Oud deel 1
Jong & Oud deel 1 + 2
Werk en werkloosheid
Vervoer
Portfolio
E1, F1, H1
E1, E2, F1, H1, G1 t/m G4, I1, I2
A3 t/m A5, K
D1 t/m D4, G1, G2
A1 t/m A5, B, C, K, J
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
60 minuten
120 minuten
60 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
ja
nee
nee
nee
Totaal
200
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
6,00%
12,00%
6,00%
12,00%
4,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
Portfolio bestaat uit leertaken, praktische opdrachten over keuze onderwerpen, verplichte contexten. Economische vaardigheden kunnen apart worden getoetst. Voor praktische opdrachten binnen het
portfolio geldt: wat betreft inleveren: per week te laat 1 heel cijferpunt aftrek.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Periode 1
Toets 2
Periode 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
Periode 3
Schooljaar
Markt en overheid + vervoer
Europa + jong en oud
Verdienen en uitgeven
Portfolio
Portfolio bestaat uit: vaardigheden, onderzoek speltheorie en nieuwsexperiment
KOLOM MAGISTER
400
D1 t/m D4, F1, F2, G1, G2, G4
E1, E2,( F1, F2), I1 t/m I3, G1 t/m G4,
H1
schriftelijke toets
basispakket
Toetsweek 1
120 minuten
ja
Gedurende periode 2
16,00%
503
schriftelijke toets
basispakket
Toetsweek 2
120 minuten
ja
Gedurende periode 3
16,00%
506
E2, F1, H1, H2, I1 t/m I3
A1 t/m A5, F1, F2, J
schriftelijke toets
praktische opdracht
basispakket
basispakket
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
ja
nee
Gedurende periode 4
16,00%
12,00%
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
Gedurende de cursus
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
END4
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
15,00%
30,00%
15,00%
30,00%
10,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
ENTL Engelse taal en literatuur
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Toets Units 1 - 3 Cutting Edge
Portfolio Tasks periode 1
Leesvaardigheidstoets
Toets Units 4 - 6 Cutting Edge
Portfolio Tasks periode 2
Toets Units 7 - 9 Cutting Edge
Vaardighedentoets
Portfolio Tasks periode 3
Toets Units 10 -12 Cutting Edge
Portfolio Tasks periode 4
Leesvaardigheidstoets
Vaardighedenportfolio Jaar 4
Sub D1 & D2
B, C, D, E
A
Sub D1 & D2
B, C, D, E
Sub D1 & D2
D
B, C, D, E
Sub D1 & D2
B, C, D, E
A
A, B, C, D, E
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
30,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
60 minuten
N.V.T
60 minuten
60 minuten
N.V.T
60 minuten
120 minuten
N.V.T
60 minuten
N.V.T
120 minuten
N.V.T
nee
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Totaal
70,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
0,00%
0,00%
7,50%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,50%
10,00%
30,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
418
421
424
427
430
433
436
OPMERKING
In Sub D1 &D2 zitten grammaticale correctheid, spelling en interpunctie en woordenschat in de unit toetsen.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Schrijfvaardigheid
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
2 Kijk- en Luistervaardigheid
3 Gespreksvaardigheid
3 Cutting Edge End of Term Test
Literatuurdossier
Vaardighedenportfolio
D
B
C2
D1 & D2
A&E
A, B, C, D, E
schriftelijke toets
schriftelijke toets
mondelinge toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
handelingsdeel
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat: daarnaast
ook woordenboek
Toetsweek 1
Engels-Engels)
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
120 minuten
divers
divers
60 minuten
N.V.T
N.V.T
ja
ja
nee
ja
nee
nee
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
Literatuurdossier: bestaande uit 2 romans waaronder Lord of the Flies en diverse literaire teksten, Vaardighedenpotfolio: voor élke periode één opdracht
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
30,00%
400
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
503
506
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
10,00%
0,00%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
15,00%
0,00%
10,00%
0,00%
15,00%
20,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
COHORT 2019 - 2020 - 2021
FATL Franse taal en literatuur
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
20,00%
Totaal
200
80,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
EINDTERMEN
TOETSVORM
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
A
D1,2
C2
B
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
60 minuten
60 minuten
N.V.T
60 minuten
ja
ja
nee
nee
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
403
406
409
412
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
A,B,C,D,E1
handelingsdeel
Gedurende de cursus
divers
ja
4,00%
415
0
0
0
0
0
0
0
40,00%
20,00%
OPMERKING
Op sommige onderdelen van het portfolio moet een voldoende gehaald worden
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Schrijfvaardigheid
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
2
3
1 tm 3
1 tm 3
Kijk- en Luistervaardigheid
Gespreksvaardigheid
Leesdossier
Portfolio (max. 4 leertaken per periode)
D1,D2
B
C1,C2
E1
A,B,C,D
schriftelijke toets
schriftelijke toets
mondelinge toets
handelingsdeel
handelingsdeel
Basispakket +
woordenboek naar en
van de doeltaal (bij
Engels op verzoek van
de kandidaat: daarnaast
ook woordenboek
Toetsweek 1
Engels-Engels)
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
N.V.T
divers
divers
ja
nee
nee
nee
nee
Gedurende periode 2
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
GEWICHT
BEVORDERING
STOFOMSCHRIJVING
leesvaardigheid
schrijfvaardigheid
spreekvaardigheid
luistervaardigheid
portfolio(diverse opdrachten, vaardigheden, literatuur,presentaties)
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
20,00%
400
20,00%
20,00%
20,00%
5,00%
15,00%
503
506
509
512
515
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
GES geschiedenis
M HAVO 5
Marne college
MODULE LEERJAAR 4
PERIODE
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
H1 (jagers en boeren), H2 (grieken en romeinen), H3 (monniken en
ridders), H4 (steden en staten)
H5 (ontdekkers en hervormers), H6 (regenten en vorsten)
H7 (pruiken en revoluties), H8 (burgers en stoommachines)
Werkstuk en presentatie
A1, A2, A3, B8
A1, A2, A3, A5, A6, B8
A1, A2, A3, A5, A6, B8
A4, A5, A6, A7, B8
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
150
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
60 minuten
60 minuten
60 minuten
divers
nee
ja
nee
nee
Totaal
320
100,00%
170
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
20,00%
20,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
0
406
409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
De praktische opdracht bestaat uit twee delen, een werkstuk dat voor 60% meetelt en een presentatie die voor 40% meetelt. De onderwerpskeuze hangt af van het resultaat van de toets over H1 t/m H4.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
120 minuten
N.V.T
ja
nee
schriftelijke toets
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 2
120 minuten
schriftelijke toets
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 3
120 minuten
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Thema "Verenigde Staten" + H9 (wereldoorlogen) + H10 (Televisie en
computer)
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
2 Thema Rusland door de eeuwen heen
Thema Rechtsstaat en democratie + HC Nederland + H5-H8*
A4, A6, A7, C9, B8
A4, A5, C9, B8
2
A4, A7, D10, B8
HC Britse Rijk + HC Duitsland in Europa + H5-H8**
3
A4, A5, A6, A7, B8
schriftelijke toets
praktische opdracht
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
* de volgende paragrafen dienen geleerd te worden: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.3/8.2/8.3/8.4/8.5
** de volgende paragrafen dienen geleerd te worden: 5.1/5.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/8.1/8.6
KOLOM MAGISTER
400
20,00%
10,00%
503
506
ja
15,00%
509
ja
15,00%
512
0
0
0
0
0
0
0
0
Gedurende periode 2
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
END4
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
30,00%
30,00%
20,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
IN informatica
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Informatie,Bits en Bytes,Hoe werkt een computer
HTML5 en CSS (Website bouwen)
Databases
Programmeren
B1, C1-2, F1, C4, E1
C1-2, F
C5
D, B2, C3
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
160
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Toetsweek 3
Gedurende periode 4
60 minuten
N.V.T
60 minuten
N.V.T
ja
nee
ja
nee
Totaal
160
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
C6, C7, E2, J, H
A1-2, B3, M
F1, P
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
N.V.T
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1 Interactieve websites met PHP en MySQL
2 Arduino (Physical Computing)
3 Software Engineering (Game ontwikkelen)
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
20,00%
15,00%
25,00%
END4
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
COHORT 2019 - 2020 - 2021
KUBV kunst (beeldende vormgeving)
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
160
50,00%
Totaal
160
50,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
EINDTERMEN
TOETSVORM
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
A
praktische opdracht
Gedurende periode 1
N.V.T
nee
8,00%
403
14,00%
A, B4,B6
A,B1,2,3,4,5,6,C
A, B1,2,3,4
A
A,B1, 2,3,4,5,6,C
A, B1,2,3,4,5,6,C
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
schriftelijke toets
handelingsdeel
Gedurende periode 2
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
N.V.T
60 minuten
N.V.T
N.V.T
60 minuten
N.V.T
nee
ja
nee
nee
ja
nee
8,00%
5,00%
12,00%
12,00%
5,00%
406
409
412
415
418
421
0
0
0
0
0
14,00%
13,00%
23,00%
23,00%
13,00%
toets burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw
opdracht 3 fotografie/ portret (vaardigheid)
opdracht 4 schilderen (techniek)
toets modernen
portfolio leertaken
ovg
50,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
themaopdracht modernen en massacultuur
toets cultuur van de burger in de Nederlanden
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
themaopdracht cultuur van de burger in de Nederlanden
portfolio leertaken analyse
portfolio leertaken bordspel
portfolio leertaken oefenexamen
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
kunst bv, A,B2,4
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
kunst bv, A,B1,2,4,5,6,
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
kunst algemeen, A,B1,2,3,4,5,6,C
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
Toetsweek 1
Gedurende periode 1
120 minuten
ja
nee
Toetsweek 2
Gedurende periode 2
week 38
week 1
week 8
120 minuten
ja
nee
ja, na feedback
ja, na feedback
ja, na feedback
week 48
8,00%
17,00%
503
506
week 11
8,00%
17,00%
509
512
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
Alle onderdelen van het portfolio moeten met tenminste een voldoende worden afgesloten.
KOLOM MAGISTER
400
toets modernen en massacultuur
eendeling
woordenboek
Nederlands (of
eendeling
woordenboek
Nederlands-vreemde
taal en v.v.)
PERCENTAGE PTA
50,00%
END4
Toets 1
Toets 2
GEWICHT
BEVORDERING
STOFOMSCHRIJVING
opdracht 1 spetterboek (creativiteitsontwikkeling)
opdracht 2 designopdracht (divergent denken en materialen kennis)
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
LOB loopb. oriëntatie-begeleiding
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
TOETSVORM
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
25
Totaal
15
40
OVG
OVG
OVG
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Studievoorlichting Leeuwarden en de Yubu missie invullen
Een opendag bezoeken en de Yubu missie invullen
Motieven reflectie & loopbaansturing handelingsdeel
Loopbaansturing & netwerken
handelingsdeel
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
N.V.T
N.V.T
nee
nee
OVG
OVG
Een opendag bezoeken en de Yubu missie invullen
HBO & WO markt bezoeken en de Yubu missie invullen
Beroepsoriënterende stage, incl Yubu missie stage voorbereiden
Beroepenavond en de Yubu missie invullen
Eind pitch, Yubu missie eindbaas.
Geheel vrije deel invullen advies is 60% = 40 slu
Loopbaansturing & netwerken
Loopbaansturing & netwerken
werkexplotatie & netwerken
motieven reflectie
reflectie
kwaliteiten reflectie en netwerken
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
Gedurende de cursus
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
nee
nee
nee
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
aantal
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
KOLOM MAGISTER
403
406
0
412
415
418
421
424
427
0
0
0
OVG
OPMERKING
YUBU is de digitale methode die we gebruiken tijdens de mentorlessen. Op it's learning staan de vervangende opdrachten voor degene die niet bij een activiteit aanwezig waren. De 5 loopbaan competenties:
Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, Loopbaansturing, Netwerken.
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Meelopen/proefstuderen en opendagbezoeken
Meelopen/proefstuderen en opendagbezoeken
Terugkom middag, voorlichting van oud-leerlingen
Yubu afronden portfolio, Missie Eindbaas
Geheel vrije deel invullen voor 100% = 70 slu (incl 4e klas)
Loopbaansturing & Netwerk
Loopbaansturing & Netwerk
motieven reflexie & loopbaan sturing
reflectie
kwaliteiten reflectie en netwerken
praktische opdracht
praktische opdracht
praktische opdracht
handelingsdeel
praktische opdracht
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 3
Gedurende de cursus
N.V.T
N.V.T
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
nee
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
1
2
3
3
OVG
OVG
OVG
OVG
aantal
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
OVG
KOLOM MAGISTER
0
503
506
509
512
515
0
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
OVG
aantal
OVG
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
MAAT maatschappijleer
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Toets Parlementaire democratie
Praktische opdracht Politiek en democratie
C1 t/m C3
A1 en A2 en C1 t/m C3
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
60,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
ja
nee
Totaal
40,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
30,00%
30,00%
60,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Toets Rechtsstaat en rechtspraak
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
2
2 Praktische opdracht Verzorgingsstaat
1 Praktische opdracht Pluriforme samenleving
B1 t/m B3
A1 en A2 en D1 t/m D4
A1 en A2 en E1 t/m E4
schriftelijke toets
praktische opdracht
praktische opdracht
basispakket
basispakket
basispakket
Toetsweek 2
Gedurende periode 2
Gedurende periode 1
120 minuten
N.V.T
N.V.T
ja
nee
nee
Gedurende periode 3
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
60,00%
400
20,00%
10,00%
10,00%
503
506
509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
NAT natuurkunde
M HAVO 5
Marne college
MODULE LEERJAAR 4
PERIODE
Toets 1
Toets 2
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
TOTAAL GEREED
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
Cohort
Studielast
percentage PTA
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
40,00%
HERKANSBAAR
Totaal
400
100,00%
200
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
EINDTERMEN
Hoofdstuk 1: Elektriciteit + Hoofdstuk 2: Sport en verkeer (Bewegingen
(t/m § 2.3))
Hoofdstuk 2: Sport en verkeer (Bewegingen) + Hoofdstuk 3: Materialen
G1-C1-A12-A13-A15
schriftelijke toets
Toetsweek 1
120 minuten
ja
6,00%
403
15,00%
C1-D1-D2-A12-A13-A15
schriftelijke toets
Toetsweek 2
120 minuten
ja
10,00%
406
25,00%
B2-C1-A12-A13-A15
schriftelijke toets
Toetsweek 3
120 minuten
ja
C1-G2-A12-A13-A15
A
schriftelijke toets
praktische opdracht
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
nee
nee
6,00%
409
15,00%
10,00%
8,00%
412
415
0
0
0
0
0
0
0
25,00%
20,00%
40,00%
OPMERKING
Leerstof uit voorgaande leerjaren/periode's wordt niet apart getoetst, maar wordt wel bekend geacht !
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
120 minuten
Toetsweek 2
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
H8: Sport en verkeer (Arbeid, energie en vermogen)
H2: Sport en verkeer (Beweging)
H4: Sport en verkeer (Krachten)
1
Toets 2
2
Toets 3
3
Toets 4
1
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1 t/m 3
H7: Muziek en communicatie
H3: Materialen
K1: Optica
H9: Zonnestelsel en heelal
H1: Elektriciteit
H5: Straling en gezondheid
Eigen Experimenteel Onderzoek
Practicumportfolio (= 3 proeven)
C1-C2-A12-A13-A15
schriftelijke toets
B1-B3-D1-D2-B3-A12-A13-A15
schriftelijke toets
E1-G1-B2-A12-A13-A15
schriftelijke toets
A-I1-I3
praktische opdracht
A
praktische opdracht
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Leerstof uit voorgaande leerjaren/periode's wordt niet apart getoetst, maar wordt wel bekend geacht !
KOLOM MAGISTER
400
ja
16,00%
503
120 minuten
ja
16,00%
506
Toetsweek 3
120 minuten
ja
16,00%
509
Gedurende periode 1
N.V.T
nee
Gedurende periode 1
6,00%
512
Gedurende de cursus
divers
nee
Gedurende de cursus
6,00%
515
0
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
40,00%
END4
Toets 1
GEWICHT
BEVORDERING
STOFOMSCHRIJVING
Hoofdstuk 5: Straling en gezondheid + Hoofdstuk 4: Sport en verkeer
(Krachten (t/m § 4.3)
Hoofdstuk 4: Sport en verkeer + Keuzekatern 2: Technische
automatisering
Practicumportfolio
Toets 3
COHORT 2019 - 2020 - 2021
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
NETL Nederlandse taal en literatuur
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Boekopdracht 1
Verhaalanalyse
Verhaalanalyse
Boekopdracht 2
Leesvaardigheid
Boekopdracht 3
Literatuugeschiedenis: Middeleeuwen
Boekopdracht 4
Schrijfvaardigheid
Spreekvaardigheid
Portfolio
E1
E2
E2
E1
A1, A2 en A3
E1
E3
E1
C
B en D
C en F
handelingsdeel
praktische opdracht
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
handelingsdeel
schriftelijke toets
mondelinge toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
30,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Toetsweek 1
Gedurende periode 1
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Gedurende periode 3
Toetsweek 4
Gedurende periode 4
Gedurende de cursus
N.V.T
N.V.T
120 minuten
N.V.T
120 minuten
N.V.T
120 minuten
N.V.T
120 minuten
N.V.T
N.V.T
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
Totaal
200
70,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
400
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
0,00%
2,00%
3,00%
0,00%
5,00%
0,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
8,00%
30,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
418
421
424
427
430
433
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Literatuurgeschiedenis 1500-1900
Literatuurgeschiedenis vanaf 1900
Argumentatie
Mondeling literatuurexamen
Schrijfvaardigheid
Portfolio
E3
E3
A2 & D
E1, E2, E3
C en F
C en D
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
mondelinge toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Gedurende periode 2
Toetsweek 2
Gedurende periode 3
Toetsweek 3
Gedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
60 minuten
N.V.T
N.V.T
N.V.T
ja
nee
ja
nee
ja
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
1
2
2
3
3
3
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
30,00%
7,00%
7,00%
14,00%
14,00%
14,00%
14,00%
END4
100,00%
KOLOM MAGISTER
400
503
506
509
512
515
518
0
0
0
0
0
0
GEWICHT
BEVORDERING
0,00%
8,00%
12,00%
0,00%
14,00%
0,00%
14,00%
0,00%
14,00%
14,00%
24,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
PWS profielwerksuk
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
TOTAAL GEREED
EINDTERMEN
TOETSVORM
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
Totaal
100,00%
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
Gedurende periode 2
N.V.T
N.V.T
N.V.T
nee
nee
nee
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
N.V.T
nee
nee
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
1 Plan van aanpak
1 Theoretisch kader
2 Eerste versie profielwerkstuk
Titel van het profielwerkstuk (dt betreft een tekstveld in Magister)
3
Eindbeoordeling van het profielwerkstuk + 2 subkolommen
3 * subkolom 1050: definitief profielwerkstuk - weging 80%
* subkolom 1051: presentatie profielwerkstuk - weging 20%
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
handelingsdeel
handelingsdeel
handelingsdeel
OVG
OVG
OVG
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
KOLOM MAGISTER
0,00%
400
503
506
509
0,00%
100,00%
512
515
100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
REK Rekenen
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
Totaal
100,00%
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
GEWICHT
BEVORDERING
KOLOM MAGISTER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
3 Toets niveau 3F
Getallen, Verhoudingen,
Meten/meetkunde, verbanden
schriftelijke toets
basispakket
Toetsweek 3
120 minuten
ja
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
0,00%
400
100,00%
503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
SCHK scheikunde
M HAVO 5
Marne college
MODULE LEERJAAR 4
PERIODE
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
STOFOMSCHRIJVING
COHORT 2019 - 2020 - 2021
TOTAAL GEREED
EINDTERMEN
Hoofdstuk 1 (scheiden en reageren) en 2.1-2.4 (Bouwstenen van stoffen) A8, A10, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C6,
D1
Hoofdstuk 2 (helemaal) en H3 (Stoffen en reacties)
A8, A10, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, E1
A8, A9, C2
PO rekenen
Hoofdstuk 4 (Moleculaire stoffen) en H5 (Zouten en zoutoplossingen)
A10, A12, B1, B2, B3, C1, C2, E1
A5, A10, B1, B2, B3, C1,
PO Zouten
A8, A10, B1, C1, C2, C4, C8, F3, G1
Hoofdstuk 6 (Koolstofchemie) en H7(Zuren)
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
praktische opdracht
schriftelijke toets
AFNAMEMOMENT
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
36,00%
Totaal
64,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
HERKANSBAAR
Basispakket + goedgekeuToetsweek 1
120 minuten
ja
8,00%
403
20,00%
Basispakket + goedgekeuToetsweek 2
Basispakket + goedgekeuGedurende de cursus
120 minuten
N.V.T
ja
nee
8,00%
4,00%
406
409
20,00%
10,00%
Basispakket + goedgekeuToetsweek 3
Basispakket + goedgekeuGedurende periode 4
Basispakket + goedgekeuToetsweek 4
120 minuten
divers
120 minuten
ja
nee
nee
8,00%
4,00%
8,00%
412
415
418
0
0
0
0
0
0
20,00%
10,00%
20,00%
36,00%
OPMERKING
Chemie overal 5e editie incl online methode
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
120 minuten
Toetsweek 2
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
Toets 1
P1
Toets 2
P2
Toets 3
P3
Toets 4
P2
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
P1
Hs 9.3 en 9.4 (Reacties en Energie), Hs10 (Redoxreacties), Hs 13
(Duurzaam produceren) , herhaling Hs 2, 5
A8, A10, B1, B4, C1, C2, C3, C4, C6,
D1, F1
schriftelijke toets
A8, A10, A12, B1, B3, B4, B5, C1, C2,
C3, C7, D1, D3, E1, E2, F1, F2, F3, F4,
G2, G3, G4, G5
schriftelijke toets
Hs 11 (Kunststoffen)en Hs 12 (Chemie van het leven) , herhalen H4 en H6
PO analyse zuur/base/redox
A10, A12, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C4 schriftelijke toets
A5, A10, C1, C2, D1
praktische opdracht
A5, A10, B1, B2, B3, C1,
praktische opdracht
PO zouten Hoofdstuk 5 (uit havo 4 ivm covid-19)
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Basispakket +
goedgekeurd
informatieboek: Binas
6de editie óf
ScienceData
Chemie overal ed5 incl online methode
KOLOM MAGISTER
400
ja
18,00%
503
120 minuten
ja
18,00%
506
Toetsweek 3
120 minuten
ja
18,00%
509
Gedurende periode 3
> 100 minuten
nee
6,00%
512
Gedurende periode 1
> 100 minuten
nee
4,00%
515
0
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
36,00%
END4
Hs 8 (basen), H9.1 en 9.2 (reacties en energie ) herhalen Hs7
GEWICHT
BEVORDERING
TOETSDUUR
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
COHORT 2019 - 2020 - 2021
SPORT sport
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
STOFOMSCHRIJVING
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische
aspecten van sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
EINDTERMEN
TOETSVORM
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
Cohort
Studielast
percentage PTA
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
40,00%
Totaal
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
403
406
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
409
412
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
415
418
20,00%
5,00%
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 4
Gedurende periode 4
divers
divers
nee
ja
5,00%
5,00%
421
424
0
0
0
0
20,00%
5,00%
40,00%
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische aspecten van
sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische aspecten van
sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Aanleren, onderhouden en verbeteren van practische en tactische aspecten van
sporten en sociale vaardigheden
Geleverde prestatie(s)
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
PERCENTAGE PTA
KOLOM MAGISTER
40,00%
400
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 1
Gedurende periode 1
divers
divers
nee
ja
10,00%
10,00%
503
506
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 2
Gedurende periode 2
divers
divers
nee
ja
10,00%
10,00%
509
512
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
praktische opdracht
praktische opdracht
Gedurende periode 3
Gedurende periode 3
divers
divers
nee
ja
10,00%
10,00%
515
518
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
GEWICHT
BEVORDERING
AFNAMEMOMENT
100,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
WISA wiskunde A
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
H.1. Rekenregels en verhoudingen en H.2. Verwerken van data
H.3. Tabellen en grafieken en H.4. Handig tellen
H.5. Lineaire verbanden en H.6. Satistiek en beslissingen
H.7. Veranderingen en H.5. Lineaire verbanden
Portfolio
A1,A2,A3,B1,B2,E1,E2,E3,E4
A1,A2,A3,B3,C1,C2
A1,A2,A3,C4,E1,E2,E3,E4
A1,A2,A3,C4,D
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
handelingsdeel
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
180
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
120 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
ja
ja
nee
nee
Totaal
140
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
320
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
8,00%
10,00%
10,00%
8,00%
4,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
H.9. Exponentiele verbanden en H.10. Statistische variabelen
A1,A2,A3,C4,C5,E1,E2,E3,E4
H.8. Statistiek met de computer
A1,A2,A3,E5
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Toets 1
Toets 2
schriftelijke toets
Toetsweek 1
120 minuten
ja
praktische opdracht
Gedurende periode 1
N.V.T
nee
Toetsweek 2
120 minuten
Toetsweek 3
120 minuten
H.11. Formules en variabelen, herhalen H.1. Rekenregels en H.6. Statistiek A1,A2,A3,C2,C3,E1,E2,E3,E4
en beslissingen
schriftelijke toets
H.12. Examentraining
A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2,C3,C4,C5,E1,E2,
E3,E4
schriftelijke toets
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
KOLOM MAGISTER
40,00%
400
15,00%
503
5,00%
506
ja
20,00%
509
ja
20,00%
512
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
25,00%
25,00%
20,00%
10,00%
100,00%
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LESPERIODE 2020 - 2021
VAKNAAM
STUDIE
LOCATIE
MODULE LEERJAAR 4
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
COHORT 2019 - 2020 - 2021
WISB wiskunde B
M HAVO 5
Marne college
PERIODE
TOTAAL GEREED
ja
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
TOETSVORM
H.1. Formules, grafieken en vergelijkingen en H.2. Veranderingen
H.3. Hoeken en afstanden en H.4. Werken met formules
H.5. Machten, exponenten en logaritmen en H.6. De afgeleide functie
H.7. Lijnen en cirkeld en H.3. Hoeken en afstanden
Portfolio
A1,A2,A3,B1,B2,D1,D2
A1,A2,A3,B2,B4,C1
A1,A2,A3,B1,B3,D1,D2,D3,D4
A1,A2,A3,C1,C2
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
schriftelijke toets
praktische opdracht
Cohort
Studielast
percentage PTA
4 HAVO
2019-2020
5 HAVO
2020-2021
200
40,00%
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
Toetsweek 1
Toetsweek 2
Toetsweek 3
Toetsweek 4
Gedurende de cursus
120 minuten
120 minuten
120 minuten
120 minuten
N.V.T
ja
ja
ja
nee
nee
Totaal
160
60,00%
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
360
100,00%
PO INLEVERMOMENT
PERCENTAGE PTA
8,00%
10,00%
10,00%
8,00%
4,00%
40,00%
KOLOM MAGISTER
403
406
409
412
415
0
0
0
0
0
0
0
OPMERKING
MODULE LEERJAAR 5
PERIODE
STOFOMSCHRIJVING
EINDTERMEN
H.8. Goniometrie en H.9. Exponentiele verbanden, herhalen H.5.
Machten, exponenten en logaritmen
H.10. Meetkundige berekeningen en H.11. Verbanden en functies,
herhalen H6 De afgeleide functie en H7 Lijnen en cirkels
A1,A2,A3,B1,B2,B3
TOETSVORM
TOEGESTANE
HULPMIDDELEN (voor
nadere toelichting zie het
examenreglement)
AFNAMEMOMENT
TOETSDUUR
HERKANSBAAR
AFNAMEMOMENT
HERKANSING
PO INLEVERMOMENT
END4
Toets 1
Toets 2
H12 Examentraining
Toets 3
Toets 4
Toets 5
Toets 6
Toets 7
Toets 8
Toets 9
Toets 10
Toets 11
Toets 12
KOLOM MAGISTER
40,00%
400
schriftelijke toets
Toetsweek 1
120 minuten
ja
20,00%
503
schriftelijke toets
A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,C1,C2,D1,D2,D3
,D4
schriftelijke toets
Toetsweek 2
120 minuten
ja
20,00%
506
Toetsweek 3
120 minuten
ja
20,00%
509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2
CONTROLE (moet 100% zijn)
OPMERKING
PERCENTAGE PTA
100,00%
GEWICHT
BEVORDERING
20,00%
25,00%
25,00%
20,00%
10,00%
100,00%
Download