Uploaded by nathalie.huybrechts

Blok 5 les 7 en 10 omtrek cirkel extra inoefening

advertisement
Naam: ___________________________
Blok 5 les 7
1.Teken en benoem het middelpunt M, de straal {MO} en de diameter {KL}.
2.Teken en vul aan:
cirkel
straal
diameter
3 cm
5cm
3.
Teken een cirkel rond middelpunt M.
{MN} = 2.5 cm en N ligt op de cirkel.
Teken en benoem punt O.
{ON} meet het dubbele van {MN} en ligt in het verlengde ervan.
Teken een cirkel met middelpunt P die de andere cirkel net niet raakt.
.M
{OM} is de …………………………………………….. van de cirkel en meet ……………………………….
{ON} is de ……………………………………………... van de cirkel en meet ……………………………….
BLOK 5 les 10
De formule van de omtrek van de cirkel =
Gebruik je ZRM
Bereken de omtrek van de cirkel
Formule: ____________________
Diameter: ___________________
Bewerking: __________________
De omtrek is __________ cm
Bereken de omtrek van de cirkel
Formule: ____________________
Diameter: ___________________
Bewerking: __________________
De omtrek is __________ cm
Download