Uploaded by ehk60696

downloaden

advertisement
Zo maak je met Timeline een tijdlijn.
- Voer achter "Your name" een naam in en achter "Project Title" een titel voor je tijdlijn.
- Klik rechtsonder op de knop "Start" en er verschijnt een tijdlijn.
- Klik in de tijdlijn op het streepje waar je een activiteit wilt plaatsen.
- Voer onder "Label" een naam voor die activiteit in en onder "Short description" een korte
beschrijving van die activiteit.
- Voer onder "Full description" een tekst in waarmee je die activiteit nader wilt toelichten.
Deze tekst verschijnt niet op de tijdlijn zelf, maar wordt later als extra notitie aan de tijdlijn
toegevoegd.
- Wil je een plaatje toevoegen, klik dan op de knop "Choose image", zoek op je pc naar het
gewenste plaatje, klik erop en klik op de knop "Openen" en er verschijnt een schermpje
waarin je de illustratie kunt draaien, vergroten, verkleinen en verplaatsen.
- Wil je de illustratie vergroten of verkleinen klik dan respectievelijk één of meerdere keren
op het plus- of minteken.
- Wil je de illustratie draaien klik dan één of meerdere keren op één van de gebogen pijltjes.
- Wil je de illustratie verplaatsen versleep de illustratie dan met ingedrukte linkermuisknop.
- Ben je klaar, klik dan op de knop "OK".
- Ben je tevreden met het resultaat klik dan op het "Vinkteken".
- Versleep de illustratie in het volgende scherm met ingedrukte muisknop naar de gewenste
plaats.
- Herhaal bovenstaande handelingen voor alles wat je op de tijdlijn wilt plaatsen.
- Ben je klaar klik dan rechts onderin op de knop "Finish" en je komt op het scherm waar je
de tijdlijn kunt printen, mailen en opslaan.
Tijdlijn printen.
- Klik op de knop "Print final" en geef daarna je printer de opdracht een afdruk te maken.
Tijdlijn opslaan om later af te maken of te bewerken.
- Klik op de knop "Save draft".
- Voer op de invoerregel onder "Pick a descriptive name for your file" een bestandsnaam in
voor het bestand en klik daarna op de knop "Save".
- Zoek op je pc naar de map waarin je het bestand wilt opslaan, dubbelklik erop en klik
daarna op de knop "Opslaan". Het bestand wordt opgeslagen als RWT-bestand.
Wil je het bestand later weer openen om de tijdlijn af te maken of te bewerken handel dan
als volgt:
- Surf dan naar http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Openen".
- Klik op de knop "Find my file".
- Zoek op je pc naar het opgeslagen bestand (is een RWT-bestand), klik erop en klik daarna
op de knop
"Openen". De tijdlijn wordt geopend en kan verder bewerkt worden.
Tijdlijn als PDF opslaan in zijn definitieve vorm.
- Klik op de knop "Save final".
- Voer op de invoerregel onder "Pick a descriptive name for your file" een bestandsnaam in
voor het bestand en klik daarna op de knop "Save".
- Zoek op je pc naar de map waarin je het bestand wilt opslaan, dubbelklik erop en klik
daarna op de knop "Opslaan". Het bestand wordt opgeslagen als PDf-bestand en kan niet
meer bewerkt worden.
Wil je het bestand later weer openen handel dan als volgt:
- Surf dan naar http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Openen".
- Klik op de knop "Find my file".
- Zoek op je pc naar het opgeslagen bestand (is een PDf-bestand), klik erop en klik daarna op
de knop
"Openen". De tijdlijn wordt geopend.
Veel Succes.
Download