Uploaded by User2351

Opdracht 2 organisatiestructuur 20-21

advertisement
Opdracht 2 De organisatiestructuur van de dienstverlening
2.1
In de eerste opdracht heb je de klantreis (customer journey) van de
parkeervergunning beschreven. Wat nog niet bekend is, is hoe de klantreis
georganiseerd is. Geef aan welke taken er zijn tussen welke partijen die afgestemd
moeten worden en hoe die afstemming gebeurt, dus welk coördinatiemechanisme(n)
wordt/worden gebruikt om de taken in de klantreis af te stemmen. Beargumenteer
kort je antwoorden.
Taak
Betrokken
afdelingen
Coördinatie
mechanisme (n)
Toelichting
Noem minimaal 5 taken
2.2
In de casebeschrijving worden verschillende problemen rond parkeren genoemd.
Geef een advies aan de gemeente om een van de genoemde problemen te
verbeteren middels een andere manier van taakverdeling en/of coördinatie.
Werk dit uit in een document van ongeveer 1 A4.
Download