Uploaded by User2019

Vragen week 3 Methoden en Technieken Universiteit Leiden

advertisement
Vragen week 3 – Methoden en Technieken 2016-2017
1. a. Welke eigenschappen dicht Stolker de natuurwetenschappen toe op p. 202-203? Welke
eigenschappen herkent u uit het beeld dat Russell schetst van wetenschap?
b. Het natuurwetenschappelijke beeld van wetenschap was lang dominant. Waarom veranderde
dat volgens Stolker? En wat betekent die verandering voor de methode van de
rechtswetenschap?
c. Waarin doet hoe Stolker argumenteert op deze pagina’s u denken aan Hospers?
2. Wat is volgens Carel Stolker ‘the vital task’ van de rechtswetenschap, en waarom?
3. Volgens Stolker houden rechtswetenschappers zich niet alleen bezig met de vraag wat feitelijk
het recht is, maar ook wat het recht zou moeten zijn omdat het recht zich, wil het zijn ordenende
functie kunnen blijven vervullen in een moderne samenleving, voortdurend moet blijven
vernieuwen en ontwikkelen. Wat maakt, gezien deze taak, de rechtswetenschap volgens Stolker in
het bijzonder tot een moeilijke onderneming (‘hard enterprise’)?
4. Welke drie zwakke plekken in de rechtswetenschap identificeert Stolker (zie p. 206-211)? En wat
weet hij daar tegen in te brengen? (zie daarvoor ook: p. 217-218)
5. “[Analytical] research has to be valued as an essential task for law schools everywhere.”, schrijft
Carel Stolker (p. 213). Hoe karakteriseert Carel Stolker dergelijk analytisch rechtswetenschappelijk
onderzoek?
6. Wetenschap ontwikkelt zich lineair (de wetenschappelijk kennis wordt vergroot, er wordt
vooruitgang geboekt, geïnnoveerd), meestal met kleine stapjes, soms met paradigmawisselingen
(zie p. 218). Waarom kan dit volgens Stolker ook van de rechtswetenschap gezegd worden?
7. Hoe kan de rechtswetenschap volgens Stolker wegblijven bij het beeld van ‘jurisprudentiejournalistiek’ (Schlag)?
8. Is de rechtsgeleerdheid volgens u een wetenschap? Geef aan waarom wel of niet. (En, zo ja, geef
aan wat voor soort wetenschap het is.)
Download