Uploaded by User1962

Beveiligingsautoriteit (Defensie) 1996 Actorenregister

advertisement
9/26/2020
Beveiligingsautoriteit (Defensie): 1996 | Actorenregister
Inloggen
Welkom
Zoeken
Zoek naar actoren
Zoeken
Beveiligingsautoriteit (Defensie): 1996
Overzicht relaties
Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Algemene Leiding
(Defensie)
Dienstonderdeel van
de SecretarisGeneraal (Defensie)
Beveiligingsautoriteit
(Defensie)
Identiteit
Andere namen
BA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum: 1996
https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/beveiligingsautoriteit-defensie
1/4
9/26/2020
Beveiligingsautoriteit (Defensie): 1996 | Actorenregister
Rechtsvorm
Rijksoverheid
Begindatum rechtsvorm: 1996
Functies en activiteiten
De Beveiligingsautoriteit (BA) geeft invulling aan het Defensie beveiligingsbeleid en houdt daar toezicht op. De BA is
voor Defensie het aanspreekpunt voor externe nationale en internationale instanties op het gebied van integrale
beveiliging. Het heeft voor haar beleidsvormende, toezichthoudende, handhavende en adviserende taken
beleidsmedewerkers die beschikken over specialistische en voor het expertisegebied relevante militaire kennis.
Volgens Subtaakbesluit dienstonderdeel SG 2008
De beveiligingsautoriteit is belast met de volgende taken:
het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de secretaris-generaal geven van ambtelijke leiding aan
zijn staf;
het ondersteunen van de politieke, militaire en ambtelijke top van het ministerie door gevraagd en ongevraagd te
adviseren over beveiligingsgerelateerde onderwerpen en in dat kader voorzien in de informatiebehoefte van de
(plaatsvervangend) secretaris-generaal, gegeven diens eigen (eind)verantwoordelijkheid op het gebied van
beveiliging;
het ontwikkelen, formuleren, overdragen en evalueren van het defensiebrede Beveiligingsbeleid (inclusief de
bijbehorende Uitvoeringsbepalingen) voor personeel, materieel (fysieke en industriebeveiliging) en de
informatievoorziening, mede op basis van een jaarlijks te actualiseren Kwaliteitsplan Beveiliging;
het toezien op de uitvoering van het beveiligingsbeleid bij het ministerie en het in dat kader opstellen van een
jaarlijks onderzoeksplan en een jaarlijks verslag;
het onderzoeken en analyseren van beveiligingsincidenten en het doen van aanbevelingen ter zake;
het leveren van een bijdrage aan de beleids-, plannings en begrotingsprocedure op het terrein van de eigen
verantwoordelijkheid;
het namens de Minister van Defensie optreden als National Security Authority (conform NATO Security Policy (CM(2002)49);
het namens de Minister van Defensie optreden als Beveiligingsambtenaar (BVA) (conform het Beveiligingsvoorschrift
Rijksdienst 2005);
de doelmatige inrichting, bedrijfsvoering en het interne beheer van zijn organisatie;
het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van kaders en normen ten aanzien van de door de
Defensie Bewaking- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) op te leveren producten en diensten.
Toon minder
https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/beveiligingsautoriteit-defensie
2/4
9/26/2020
Beveiligingsautoriteit (Defensie): 1996 | Actorenregister
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam
Periode
Algemene Leiding
1996 tot 2008-06-
(Defensie)
30
Dienstonderdeel
2008-07-01
Beschrijving
van de SecretarisGeneraal (Defensie)
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5e3d9cf3-b557-483a-9c2b-a790c67e268a
Bronnen
Subtaakbesluit dienstonderdeel SG 2008 https://puc.overheid.nl/doc/PUC_100030001260_10/1/#6ED818D2-CF2A11E5-1957-09173F13E4C5
Direct naar
EAC export
https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/beveiligingsautoriteit-defensie
3/4
9/26/2020
Beveiligingsautoriteit (Defensie): 1996 | Actorenregister
Organogram
Tijdbalk
Reageren
Uw naam
Uw e-mailadres
Bericht
Hoeveel is 3 + 4 ?
Vul het antwoord in:
Bericht versturen
https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/beveiligingsautoriteit-defensie
4/4
Download