Uploaded by User1882

beschikking

advertisement
Toeslagen
Belastingdienst
2020
Postbus 4510, 6401 JA Heerlen
Voorschotbeschikking
Toeslagen
Internet
www.toeslagen.nl
Z MISSAOUI
HAGEHOF 40
4813 CE BREDA
Kenmerk
2059.05.687.T.SC.20.1
Datum
21 januari 2020
Wij hebben uw toeslag(en) voor 2020 (opnieuw) berekend.
Uw zorgtoeslag voor 2020 blijft € 1.250.
Voor deze toeslag is er niets veranderd. De laatste wijzigingen in uw zorgtoeslag vindt u in de
beschikking met datum 27 december 2019.
Uw kindgebonden budget voor 2020 wordt € 5.866.
Het beschikkingsnummer is 2059.05.687.T.20.0.0134.
Uw huurtoeslag voor 2020 blijft € 4.191.
Voor deze toeslag is er niets veranderd. De laatste wijzigingen in uw huurtoeslag vindt u in de
beschikking met datum 27 december 2019.
Specificatie gegevens
In Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben
berekend. U vindt de gegevens onder het tabblad 'Mijn beschikkingen'.
Wat is er veranderd in uw situatie?
TG 138 - 3Z*3CT
TL114
In deze beschikking hebben wij gegevens verwerkt tot en met 3 januari 2020.
Datum
21 januari 2020
Pagina
2 van 2
Toelichting
Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag meestal in maandelijkse termijnen uit, rond de 20e van de maand. Kijk
voor de datums waarop wij de toeslag uitbetalen op toeslagen.nl. Uw toeslag kunnen we
verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen.
Kijk of alles klopt
Controleer de gegevens waarmee wij uw voorschot hebben berekend goed. Klopt er iets niet? Het
makkelijkst is om dan een wijziging aan ons door te geven met Mijn toeslagen. U ziet dan
meteen het nieuwe bedrag van uw toeslag. Soms is het nodig dat u binnen 6 weken bezwaar
maakt. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/oneens.
Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening. De berekening is gebaseerd op de
gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn. Verandert er iets in uw situatie waardoor uw
toeslag lager wordt of stopt? U bent verplicht om dit binnen 4 weken aan ons door te geven. U
ontvangt dan een nieuwe voorlopige berekening. Na afloop van het jaar zijn de gegevens, zoals
uw jaarinkomen, definitief. U krijgt dan een definitieve berekening.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over uw toeslagen? Kijk dan op toeslagen.nl. U kunt daar ook inloggen op
Mijn toeslagen.
Download