Uploaded by Caroline Hardis

Dag+Jules+gebruikswijzer+pag+19-25

advertisement
19
4.
Materialen
De klaspop Jules en de themamappen ken je
wellicht al. Maar de vernieuwde Dag Jules! heeft
nog andere aantrekkelijke materialen om een thema
op een boeiende manier uit te werken. Zo zijn de
verhalen nu beschikbaar als reuzenprentenboek,
verteltheater of verhaalplaten. Bij elk thema hoort
een interactieve doeplaat: een magneetplaat, een
zoekplaat met trekluikjes, een voelplaat, een plaat
met glijgleufjes, een puzzelplaat, een pop-up-plaat
of een plaat met een hoorspel.
Schema grote themamaterialen
Thema
Verhaal
Vorm verhaal
Doeplaat
Dag school!
Jules gaat naar school
Verhaalplaten
Zoekplaat
Het is feest!
Jules is jarig
Reuzenprentenboek
Magneetplaat
Dag en nacht
Jules wil niet slapen
Verhaalplaten
Zoekplaat met zaklamp
Neuzen snuiten
Jules op het toilet
Reuzenprentenboek
Zoekplaat met hoorspel
Blaadjes overal
Jules in het bos
Verteltheater
Zoekplaat met hoorspel
Grootouders
Jules en zijn
grootouders
Verhaalplaten
Glijplaat
Mmm, lekker!
Jules heeft honger!
Verteltheater
Magneetplaat met vislijn
Wat ben ik geweldig!
Jules houdt van
kriebelen
Verteltheater
Magneetplaat
Dag Zwarte Piet!
Jules en de mijter van
Sint
Reuzenprentenboek
Zoekplaat
Kerstsfeer
Jules en de grote
kerstboom
Reuzenprentenboek
Pop-up-plaat
Wat trek ik aan
vandaag?
Jules in de winter
Verhaalplaten
Glijplaat
Ik ben uniek
Jules en Clara
Verhaalplaten
Magneetplaat
Gaatjes en kronkels
Jules gaat winkelen
Verhaalplaten
Gaatjesplaat
Rode vlekjes
Jules in het ziekenhuis
Verhaalplaten
Magneetplaat
Bonte kleuren
Jules kiest geel en blauw
Reuzenprentenboek
Kleurendoeplaat
Prinsen en
prinsessen
Jules viert carnaval
Verteltheater
Pop-up-plaat
Ik verhuis
Jules en zijn knuffels
Verteltheater
Puzzelplaat
Een nieuwe baby
Jules heeft een dikke
buik
Verteltheater
Puzzelplaat
Mijn dier
Jules houdt van alle
dieren
Verhaalplaten
Magneetplaat
Wie ben jij?
Jules en zijn buren
Reuzenprentenboek
Zoekplaat met hoorspel
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 19
19/07/12 15:17
gebruikswijzer
20
We dansen erop los
Jules danst en zingt
Verhaalplaten
Zoekplaat met hoorspel
Paaseitjes
Jules zoekt paaseitjes
Verhaalplaten
Zoekplaat met luikjes
Gekke schoenen
Jules past schoenen
Verhaalplaten
Voelplaat
Wat doet de koe…
boe
Jules op de boerderij
Verteltheater
Zoekplaat met hoorspel
Stop!
Jules op de fiets
Reuzenprentenboek
Zoekplaat met folie
Daar is de zon
Jules in de lente
Verteltheater
Zoekplaat met luikjes
De liefste voor mij
Jules houdt van mama
en papa
Reuzenprentenboek
Voelplaat
Een spannend beroep
Jules op de klasfoto
Verhaalplaten
Magneetplaat
Vakantie, wat is dat?
Jules aan zee
Verhaalplaten
Pop-up-plaat
Alles netjes
opgeruimd
Jules helpt buurman
Verteltheater
Doeplaat afveegbaar
Overzicht van de materialen
Verhalenkoffers (verhaalplaten, verteltheaters,
reuzenprentenboeken)
ü Verhalenkoffer 1
ü Verhalenkoffer 2
ü Verhalenkoffer 3
De klaspop Jules
Themamappen (inclusief gebruikswijzer)
ü Themamap 1 met 10 thema’s
ü Themamap 2 met 10 thema’s
ü Themamap 3 met 10 thema’s
Thema
Dag scho
ol!
Jules
gaat naa
r
school
Bla
adje
s ove
r
J
ule
het s in
bo
© Verh
© 2012 alen
en
Uitge Illustratie
Maak
verij
t deel
Zwijs s Anne
uit
van
en BE, mie
Bere
WPG
groe Antwerpe brouckx
p
n
© Verh
© 2012 alen
en
Illust
Maa
Uitg
ratie
kt deel ever
ij Zwij s Anne
uit
sen
van
mie
BE,
WPG
Bere
brou
groe Antw
erpe
ckx
p
n
© Verha
© 2012 len en Illustra
ties
Maakt Uitgeverij
Zwijse Annemie
deel
uit van
Bereb
n
WPG BE, Antwe
groep
rpen
Them
a Bla
Jules adjes
in heoveral
t bo
s
rouckx
Jule
© Verhalen
en Illustraties
Annemie
© 2012 Uitgeverij
Berebrouckx
Zwijsen BE,
Maakt deel
Antwerpen
uit van WPG
groep
The
ma Het
Jules is feest!
is jar
ig
g
Thema Dag
Jules gaat
s en Them
zijn a Groo
groo tou
toudders
ers
school!
naar schoo
l
s
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 20
19/07/12 15:18
21
Interactieve doeplaten en Extra platen*
ü Doeplaten bij themamap 1
ü Doeplaten bij themamap 2
ü Doeplaten bij themamap 3
* De Extra platen zijn de foto-puzzels en de
kiekeboe-puzzels van Jules (bij de activiteit
DingDong!) en enkele losse platen en kopieerbladen
bij een aantal activiteiten.
Illustraties: Annemie Berebrouckx
Vormgeving: De Witlofcompagnie
Dvd’s
ü Animatiefilmpjes en interactieve spelletjes 1
ü Animatiefilmpjes en interactieve spelletjes 2
ü Animatiefilmpjes en interactieve spelletjes 3
Doeplaat bij het thema
Het is feest!
Kartonboekjes
ü Reeks 1 (10 verhalen)
ü Reeks 2 (10 verhalen)
ü Reeks 3 (10 verhalen)
ü Cd met de voorleesverhalen
p
p
p
© 2012 Annemie
Berebrouckx
© 2102 Uitgeverij
Zwijsen BE
Illustraties: Annemie
Berebrouckx
Vormgeving: De
Witlofcompagnie
CD
Doeplaat bijj het
them
thema
ma
Neuzen snuiten
p
© 2012 Annemie Berebrouckx
© 2102 Uitgeverij Zwijsen BE
Illustraties: Annemie Berebrouckx
Vormgeving: De Witlofcompagnie
Doeplaat bij het thema
Grootouders
Audio-cd’s
ü Dubbel-cd 1 (liedjes en muziek)
ü Dubbel-cd 2 (liedjes en muziek)
ü Dubbel-cd 3 (liedjes en muziek)
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 21
19/07/12 15:22
gebruikswijzer
22
Overzicht van de liedjes en de muziek
Thema
CD 1 - liedjes
CD 1 - muziek
CD 1 - muziek
5
6
7
8
9
10
Dag school!
1 Goedemorgen allemaal
2 Tot morgen
Het is feest!
3 Hipperdepiep hoera!
4 Jules is jarig
1 De Polonaise
Dag en nacht
5 Slaap zacht
2 Slaapmuziek
Neuzen snuiten
6 Mijn zakdoekje met
ruiten
7 Tandjes poetsen
Blaadjes overal
8 Geel en bruin en rood
9 Regenplas
10 Marilyn, de dikke spin
Grootouders
11 Bij oma op bezoek
Mmm, lekker!
12 Honger
13 Boterhammetje
Wat ben ik geweldig!
14 Helemaal ik
15 Dansen is gezond
Dag Zwarte Piet!
16 Sinterklaas en Zwarte
Piet
Kerstsfeer
17 Kerstsfeer
CD 2 - liedjes
Wat trek ik aan vandaag?
3 Krullen
4 Sproetjes
Gaatjes en kronkels
5 Kronkelbuis
6 De kronkeldans
Rode vlekjes
7 Hatsjoem
8 Op bezoek bij Jules
Bonte kleuren
9 Schilder
Prinsen en prinsessen
10 Prinsen en prinsessen
Ik verhuis
11 Een doos met spullen
12 Een nieuw huis
Een nieuwe baby
13 Kusje
14 Babyzusje
Mijn dier
15 Ik wil geen hond
16 Mijn huisdieren
Wie ben jij?
17 Anders
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 22
DingDong!:
11-16 6 tracks met
telkens 10 fragmenten
3 In de plassen lopen
17 Doeplaat Neuzen
snuiten
18 Doeplaat Blaadjes
overal
4 Keukenorkest
CD 2 - muziek
1 Schaatsen
2 Schoenen om te dansen
Ik ben uniek
Relaxatie 1
Relaxatie 2
Stapmuziek
Wiegeliedje
Elektronisch
Dierengeluiden
1 Buikdansen
2 Herfstbos
3 Carnaval
CD 2 - muziek
5
6
7
8
9
10
Relaxatie 1
Relaxatie 2
Stapmuziek
Wiegeliedje
Elektronisch
Dierengeluiden
DingDong!:
11-16 6 tracks met
telkens 10 fragmenten
17 Doeplaat Wie ben
jij?
4 In galop!
19/07/12 15:22
23
CD 3 - liedjes
We dansen erop los
1 Mijn buren
2 Doe maar mee
Paaseitjes
3 Eitje leeg of vol?
4 Een eitje
Gekke schoenen
5 Wasmachine
6 Mama-papa-schoenen
Wat doet de koe…
boe
7 Van hier naar daar
8 Boe, zegt de koe
Stop!
9 Fietsen
10 Kijk uit!
Daar is de zon
11 Zon en zaadje
12 Kijk eens naar mij
13 Mooie vlinder
De liefste voor mij
14 Dank je
15 Glitterbal
16 De liefste
Een spannend beroep
17 Kappersliedje
18 Tuut tuut tuut
Vakantie, wat is dat?
19 Een rode snoet
20 Zandkasteel
Alles netjes
opgeruimd
21 Wiedewiedewop
22 De lange slang
CD 3 - muziek
CD 3 - Muziek
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
Stil of luid?
Tik maar mee
Tikorkest
Danspopjes
Relaxatie 1
Relaxatie 2
Stapmuziek
Wiegeliedje
Elektronisch
Dierengeluiden
DingDong!:
14-19 6 tracks met
telkens 10 fragmenten
5 Voertuigen
6 Straatgeluiden
20
21
Doeplaat We dansen erop los
Doeplaat Wat doet de koe… boe?
7 Beroepen
Overzicht van andere materialen
üü Een cd-speler, een dvd-speler, een computer,
een fototoestel, eventueel een filmcamera
üü Eenvoudige materialen bij de activiteiten,
knutsel- en tekenspullen, papier, enz.
üü Een bedje en een stoeltje voor Jules
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 23
19/07/12 15:22
gebruikswijzer
24
Een zelfgemaakt Dingdonghuis
Het Dingdonghuis kun je in 2D of 3D (laten) maken
uit hout. Een goedkopere maar minder duurzame
oplossing is een kartonnen huis. Zorg ervoor dat
het huis een deurbel heeft (DingDong!). Onder het
huis moet een schijf kunnen draaien waarop kleine
voorwerpen staan. Je kunt een schijf laten maken,
maar ook een draaibare kaas- of tafelplank die je in
huishoudwinkels vindt, kan hiervoor dienen.
Puzzelhouder en puzzelplaat bij DingDong!
Bij het Dingdonghuis horen ook foto-puzzels
en kiekeboe-puzzels van Jules (zie eerder bij
‘Overzicht van de materialen’). De houders hiervoor
zitten niet in het materialenpakket maar zijn ook
makkelijk zelf te maken in hout of karton.
De foto-puzzel is een foto uit vier stukken. Op de
muziek hang je telkens een stuk van de foto op de
plaat. De puzzelplaat is een gewone plaat uit hout of
karton met vier stukjes klittenband. Ook op de fotopuzzelstukken komt klittenband. Een alternatief is
een magneetbord met magneten.
Houten wand bij DingDong!
Ook een leuk idee is de houten wand met drie
gaten. Je kunt die ook uit karton maken.
De puzzelhouder met zes deurtjes dient om de
A3-plaat van Jules in te hangen. Op de muziek doe
je de deurtjes open en dicht en krijgen de peuters
delen van de tekening te zien. Kiekeboe Jules!
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 24
19/07/12 15:23
25
Glasplaat bij DingDong!
Bij de DingDong!-activiteiten heb je een glasplaat
nodig in de vorm van een cirkel (met diameter van
40 à 50 cm). Deze herbruikbare glasplaat is bedoeld
om op te schilderen. De verf kun je na de activiteit
verwijderen. Het schilderen van een voorwerp of
een figuur gebeurt ook op muziek.
Tekening opbouwen bij DingDong!
Op de muziek (ping) draai je telkens een blaadje om.
De tekening wordt stilaan opgebouwd. Je maakt het
boekje heel eenvoudig zoals op de foto’s hieronder
te zien is.
Popjes met vingergaten bij DingDong!
Af en toe is er een fragment met popjes die je
op de muziek laat wandelen. Op de foto zie je
een voorbeeld met het figuurtje Jules. Als je een
gekleurd en een doorzichtig mannetje maakt en
op één kant buddy’s bevestigt, kun je de mannetjes
snel van kleur laten veranderen! Toveren mag!
Uiteraard moet je niet alle materialen in een keer
bij de hand hebben. Naargelang het thema dat je
uitwerkt, kun je een box met materialen aanleggen
die je elk jaar opnieuw gebruikt.
00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 25
19/07/12 15:23
Download