Uploaded by Mordechai

Engelen en Demonen

Elke zoon van staaf-Nin werd genoemd Pontifex Maximus, met het
individu wie deze titel droeg die de rol van zowel koning van
Babylon als hoofd vult van de pagan trinitarian kerk. Elke pontiff
werd aanbeden als god, en toen hij stierf, werd zijn standbeeld in
een te aanbidden pantheon geplaatst. Pontiffs, en Semiramis
eveneens, waren elk aanbeden voor verschillend specifiek doel.
Werd aanbeden voor vruchtbaarheid, een andere voor rijkdom, een
andere voor gezondheid, een andere voor redding, enzovoort. Deze
godsdienst die rond de troon van Satan (Satan=Saturn=Nimrod)
draait voortdurend van eeuw aan eeuw, hoewel de breedte van
Nimrod imperium nooit opnieuw werd samengebracht onder één
opperste controle. Er waren conflicten voor suprematie, met
diverse naties die controle proberen te winnen. Maar uiteindelijk
bleef één dezelfde groep gevallen engelen achter deze oorzaken.
Ik heb gezegd “Zion Levi”
Einde deel 1
Deel 2 (vervolg)
Laatste Monarch, Apocalypse van de Gevallen Engelen”
Heilige Boek der Gevallen Engelen
471
BIJLAGE 1
Namen van de
Gevallen Engelen
Heilige Boek der Gevallen Engelen
472
NAMEN VAN DE GEVALLEN ENGELEN
Namen van de gevallen engelen die zich hebben afgescheurd van
het licht en mee de diepte zijn ingevallen met EN.KI (Aartsengel
Lucifer). De hoogste regionen van onze vader, zijn zonen, wezens
en eeuwige dienaren die de rug hebben toegekeerd. Dit zijn niet
alle namen van onze lichtbroeders maar de belangrijkste worden
hier opgenoemd. De val was zeker en hier zijn enkele hun namen:
De gevallen Seraphim zijn:
Abaddon
Lucifer
Asmodeus
Sammael
Astoroth
Semyazza
Leviathan
Gressil
Raum
Murmur
Sonneillon
Nilaihah
Oeillet
Barbatos
Pusron
Barbiel
Sealiah
De gevallen Cherubims zijn:
Marou
De gevallen Thrones zijn:
Focalor
Nelchael
Verrine
Forneas
Pruflas
De gevallen Dominions zijn:
Balam
Paimon
Marchosias
Rosier
De gevallen Virtues zijn:
Agares
Belial
Senciner
Ariel
Beliar
Uzziel
Heilige Boek der Gevallen Engelen
473
De gevallen Krachten zijn:
Amy
Goap
Beleth
Procell
Carnivean
Vual
Carreau
Wall
De gevallen Principalities zijn:
Belphegor
Nithael
Verrier
Imamiah
Nisroch
De gevallen Aartsengelen zijn:
Ananael
Rumjal
Basasael
Sarfael
Mephistopheles Rimmon
Zagiel
En de gevallen Engelen zijn:
Arakiba
Armans
Araxiel
Asbeel
Caim
Azael
Adirael
Azibeel
Azza
Chobaliel
Mammon
Badariel
Junier
Moloch
Exael
Hosampsich
Ezeqeel
Iomuel
Phenex
Samsapeel
Busasejal
Hakael
Dagon
Regent
Rugziel
Sameveel
Xaphon
Yomyael
Daniel
Flauros
Penemue
Sariel
Shamsiel
Pifiron
Samsawiel
Simapesiel
Urakabarameel
Araqiel
Arioch
Iuvart
Atarculph
Gadreel
Ertrael
Omiel
Kasdaye
Kasbeel
Thausael
Seriel
Armaros
Shaftiel
Azaradel
Kokabel
Thammuz
Tumael
Saraknyal
Heilige Boek der Gevallen Engelen
Asael
Astoreth
Azaradel
Azkeel
Jeqon
Gurson
Baraqel
Batarel
Orus
Zavebe
Tiril
Jetrel
Tamiel
Batarjal
Mulciber
Rimmon
Turael
Tabaet
474
De zesnamen van de gevallen leiders.
Jeqon Kasbel,
Gadrel Penemue ,
Yekun Asbeel ,
Penemue Kasdeja ,
Kesabel Gadreel,
Kasyade Kasbeel
NAMEN VAN DE LEIDERS ZIJN DIE DE 200 GEVALLEN
ENGELEN MEE HELPEN MET DE KEUZE VAN HUN
AARDSE VROUWEN
Semjaza
Tamiel
Rameel
Batarel
Ananel
Zaqiel
Sariel
Kokabiel
Arakiba
Danel
Satarel
Turel
Jomjael
Samiazaz
Ramiel
Ezeqeel
Baraqijal
Asael
Armaros
HET LEGER VAN EN.KI / JAH-BUL-ON
Toen de kinderen , kleinkinderen er waren van de AN.UNNA.KI,
de NEPHILIMS, kon EN.KI (Aartsengel Lucifer) zijn leger
uitbouwen. Het leger van EN.KI (Aartsengel Lucifer) JAH-BULON bestaat uit 7.405.926 demonen, verdeeld over 72 compagnieën.
(Het teken en naam van Jah-Bul-On)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
475
Elke eenheid stond onder toezicht van één gevallen engel, deze 72
gevallen engelen vormen de namen van God. Waarom de naam
van God, want deze 72 gevallen engelen waren kinderen van ANU
zelf, elk kind van ANU droeg een deel van zijn naam. Daarom dat
we spreken over de 72 namen van God. De 72 gevallen engelen of
demonen vormen de basis van de kabbala rituelen en het oproepen
van hun machten.
(72 machten en namen van de gevallen engelen)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
476
Salomon gebruikte hun machten van de 72 gevallen engelen op aan
zijn macht te komen. De 72 namen van God en zijn 72 engelen
zijn:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vehuiah
Jehliel
Sitael
Elemiah
Mahasiah
Lelahel
Hachaiah
Cathetel
Haziel
Aladiah
Lauviah
Hahaiah
Iezalel
Mebahel
Hariel
Hakamiah
Lauviah
Caliel
Leuviah
Pahaliah
Nelchael
Iéiael
Melahel
Haiuah
Nith-hiah
Haaiah
Ierathel
Séhéiah
Reiiel
Omael
Lecabel
Vasariah
Iehuiah
Lehahiah
- 0_ Aries
- 5_ Aries
- 10_ Aries
- 15_ Aries
- 20_ Aries
- 25_ Aries
- 0_ Taurus
- 5_ Taurus
- 10_ Taurus
- 15_ Taurus
- 20_ Taurus
- 25_ Taurus
- 0_ Gemini
- 5_ Gemini
- 10_ Gemini
- 15_ Gemini
- 20_ Gemini
- 25_ Gemini
- 0_ Cancri
- 5_ Cancri
- 10_ Cancri
- 15_ Cancri
- 20_ Cancri
- 25_ Cancri
- 0_ Leo
- 5_ Leo
- 10_ Leo
- 15_ Leo
- 20_ Leo
- 25_ Leo
- 0_ Virgo
- 5_ Virgo
- 10_ Virgo
- 15_ Virgo
Heilige Boek der Gevallen Engelen
477
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Chavakia
Menadel
Aniel
Haamiah
Rehael
Ieiazel
Hahahel
Mikael
Veualiah
Ielahiah
Sealiah
Ariel
Asaliah
Michael
Vehuel
Daniel
Hahasiah
Imamiah
Nanael
Nithael
Mabiah
Poïel
Nemamiah
Ieialel
Harahel
Mizraël
Umabel
Iah_Hel
Anauel
Mehiel
Damabiah
Manakel
Eiael
Habuiah
Rochel
Jabamiah
Haiel
Mumiah
- 20_ Virgo
- 25_ Virgo
- 0_ Libra
- 5_ Libra
- 10_ Libra
- 15_ Libra
- 20_ Libra
- 25_ Libra
- 0_ Scorpio
- 5_ Scorpio
- 10_ Scorpio
- 15_ Scorpio
- 20_ Scorpio
- 25_ Scorpio
- 0_ Sagittarius
- 5_ Sagittarius
- 10_ Sagittarius
- 15_ Sagittarius
- 20_ Sagittarius
- 25_ Sagittarius
- 0_ Capricornus
- 5_ Capricornus
- 10_ Capricornus
- 15_ Capricornus
- 20_ Capricornus
- 25_ Capricornus
- 0_ Aquarius
- 5_ Aquarius
- 10_ Aquarius
- 15_ Aquarius
- 20_ Aquarius
- 25_ Aquarius
- 0_ Pisces
- 5_ Pisces
- 10_ Pisces
- 15_ Pisces
- 15_ Pisces
- 25_ Pisces
Heilige Boek der Gevallen Engelen
478
De stamboom
In zijn versie is Beezebub de hoogste opperheer over het rijk der
duisternis. Hij grondvestte de orde der vliegen en dit wijst op zijn
Filistijnen en Kanaënitische (land van Kaïn) wortels als Beezebub,
Heer der vliegen. Zijn grote leidsmannen waren: Satan, vorst der
duisternis en de tegenstander; Wanneer engelen vallen door hun
eigen vrije wil wandelen zij op aarderond als mensen. Indien zij
hun onreine, kwaadaardige praktijken voortzetten worden het
uiteindelijk demonen met "koude en duistere lichamen." Origenes
beweert in een boude uitspraak dat mensen net zo gemakkelijk in
engelen veranderen als engelen in mensen. Dat geldt tevens voor
demonen, die hun Angelique vermogens kunnen winnen. Er zijn
twee duidelijke verschillende 'rassen' in de onderwereld die sterk
uiteenlopende 'stambomen' bezitten.
Demonen
Vele gevallen engelen zijn gevangengenomen in deze manen en
planeten, en zij zullen van hun gevangenissen in deze laatste dagen
worden vrijgegeven om EN.KI - Lucifer te helpen de aarde
veroveren aangezien hij zich vermomt als Messias of Grote
Monarch. Enkele namen voor gevallen engelen omvatten:
-Vreemdelingen,
-Observateurs,
-Jedi,
-Dracos,
-Draconians,
-Anuk,
-Annunaki,
-Reptilians,
-Nephilim,
-Gibborim,
-Sprinkhaan.
Sommige mensen roepen hen demons maar zij zijn geen demons.
Volgens het Boek van Enoch, zijn demons de geesten van de dode
Heilige Boek der Gevallen Engelen
479
hybride kinderen van Nephilim toegestaan zijn om over de aarde te
zwerven. Demons zijn geesten en werken in het geestelijke
koninkrijk. De vreemdelingen hebben organismen, alhoewel
gewoonlijk grotesk omdat zij hun engelachtige schoonheid als deel
van hun oordeel verloren. Zij kunnen shapeshift - morph transformatie - in menselijke organismen en menselijk kijken.
Satan (wijze slang) en zijn gevallen engelen hebben over nog
Heerschappij de aarde en de planeetgebieden. Satan wordt
geroepen: Heer van de Hoge Plaatsen, Heer van die wie snel (in
hoge plaatsen) vliegen, Prins van de Bevoegdheden van de Lucht,
en duidelijk Prins van de Bevoegdheden achter vliegende
ambachten in de hoge plaatsen. De Bijbel verklaart waar Satan
verblijft momenteel en verbindt hem aan krachten in de atmosfeer.
"wij worsteling met slechte geesten in hoge plaatsen", letterlijk"in
de hemel" of "in de luchtgebieden"(Ephesians 6:12).
Hij wordt ook geroepen " prins van de macht van de lucht" welk
letterlijk" betekent de prins van lucht gast Heer". De Satanic
federatie heeft zijn zetel binnen in de atmosfeerhemel de ruimten
hierboven rond onze wereld. Nadat de koninkrijken van EN.KI
werden vernietigd, waren veel van de rebellen engelen verbindend
en gehouden tot de tijd van oordeel, de Dag van de Heer ANU. Het
eind van de leeftijd wanneer de God rebellenengelen ter wereld
verzamelt om Zijn toorn te ontvangen.
Demonen komen oorspronkelijk voort uit de individuele
huisgeesten die in bet Midden-Oosten een gerespecteerd en
algemeen bekend verschijnsel vormen. Daimon is het Griekse
woord voor 'ziel'. Dit waren de onzichtbare geesten die de
esthetische ruimten tussen God en de mensheid bevolkten. Maar
toen de eerste vertaling van de Septuaginta verscheen waren deze
heidense demonen al verwisselbaar met duivels. Aangezien zowel
de joodse scribenten als hun collega's van de vroege en
Middeleeuwse kerk gewoon waren om iedere niet in de bijbel
vermelde godheid of geest naar de hel te verwijzen, dienden de
meeste heidense daimones aldus onder de Duivel. Thomas van
Aquino onthult een gezond respect voor hun heidense afkomst
Heilige Boek der Gevallen Engelen
480
door te verklaren dat "het een geloofsartikel is dat demonen wind,
storm en een regen van vuur uit de hemel kunnen voortbrengen."
het bestaan van duivels was ook zo'n aangenomen geloofsartikel.
Om nu in werkelijkheid iets anders; te geloven stond gelijk aan
ketterij. Augustinus ontkende in alle toonaarden dat er een verband
zou tussen de gevallen engelen en welke heidense demonen dan
ook. Hij ontkende zelfs de sexuele driften van de gevallen engelen,
terwijl natuurlijk iedereen wist dat, wanneer zij al ergens goed mee
bedeeld waren, het wel dit soort 'gaven' moest zijn.
Namen van de demonen:
-AAamon (Christian demonology)
Abalam (Christian demonology)
Abalim (Christian demonology)
Abigor (Christian demonology)
Adramelech (Semitic mythology, Christian demonology)
Agares (Christian demonology)
Ahriman (Zoroastrianism)
Aim (Christian demonology)
Alal (Christian demonology)
Allocer (Christian demonology)
Allu (Akkadian mythology)
Amaymon (Christian demonology)
Amdukias (Christian demonology)
Amduscias (Christian demonology)
Ammit (Egyptian mythology)
Amoymon (Christian demonology)
Amy (Christian demonology)
Andhaka (Hinduism)
Andras (Christian demonology)
Andrealphus (Christian demonology)
Andromalius (Christian demonology)
Aristaqis
Armaros
Armen
Asag
Heilige Boek der Gevallen Engelen
481
Asakku
Asb'el
Ashtoroth (Christian demonology)
Asmodai (Persian mythology, Jewish folklore, Christian
demonology)
Asmodeus (Persian mythology, Christian demonology and Jewish
folklore)
Astaroth (Christian demonology)
Asura (Hinduism)
Ayperos (Christian demonology)
Ayporos (Christian demonology)
Aym (Christian demonology)
Azazel / Azaz'el (Jewish demonology)
-BBaal (Christian demonology)
Balam (Christian demonology)
Balan (Christian demonology)
Baraqel
Barbas (Christian demonology)
Barbatos (Christian demonology)
Basas'el
Bathin (Christian demonology)
Bathym (Christian demonology)
Beal (Christian demonology)
Beale (Christian demonology)
Beall (Christian demonology)
Beball (Christian demonology)
Beelzebub (Jewish demonology, Christian demonology)
Behemoth (Jewish demonology)
Belial (Jewish demonology, Christian demonology)
Beleth (Christian demonology)
Belphegor (Christian demonology)
Berith (Christian demonology)
Betryal
Bifrons (Christian demonology)
Bilet (Christian demonology)
Bileth (Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
482
Bine (Akkadian mythology)
Bitru (Christian demonology)
Bofry (Christian demonology)
Bolfri (Christian demonology)
Bolfry (Christian demonology)
Botis (Christian demonology)
Buer (Christian demonology)
Bune (Christian demonology)
-CCaacrinolaas (Christian demonology)
Caassimolar (Christian demonology)
Caim (Christian demonology)
Camio (Christian demonology)
Carabia (Christian demonology)
Caym (Germanic mythology)
Cerbere (Christian demonology)
Cerberus (Greek mythology and Roman mythology)
Charun (Etruscan mythology)
Chax (Christian demonology)
Cimeies (Christian demonology)
Cimejes (Christian demonology)
Classyalabolas (Christian demonology)
Corson (Christian demonology)
Crocell (Christian demonology)
Culsu (Etruscan mythology)
Curson (Christian demonology)
-DDantalion (Christian demonology)
Danyul
Decarabia (Christian demonology)
Djinn (Islamism)
Drudes (German folklore)
-EElathan
Eligos (Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
483
Ethniu
Euryale (Greek mythology)
-FFamiliars (Christian demonology)
Flavros (Christian demonology)
Flauros (Christian demonology)
Focalor (Christian demonology)
Foraii (Christian demonology)
Foras (Christian demonology)
Forcas (Christian demonology)
Forneus (Christian demonology)
Forras (Christian demonology)
Furcas (Christian demonology)
Furfur (Christian demonology)
-GGaap (Christian demonology)
Gader'el
Gaki
Gamigin (Christian demonology)
Glassia-labolis (Christian demonology)
Glasya-Labolas (Christian demonology)
Goblins (European folklore, Western tradition)
Gomory (Christian demonology)
Gorgons (Greek mythology)
Gremlins (European folklore, Western tradition)
Gremory (Christian demonology)
Grigori (Jewish demonology)
Gualichu (Araucanian mythology)
Gusion (Christian demonology)
Gusoin (Christian demonology)
Gusoyn (Christian demonology)
Guzalu
-HHaborym (Christian demonology)
Haagenti (Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
484
Halphas (Christian demonology)
Hanan'el
Havres (Christian demonology)
Hauras (Christian demonology)
Haures (Christian demonology)
Hiisi / Hiiet
Hiranyaksha (Hinduism)
Humbaba / Huwawa (Akkadian mythology)
-IIblis (Islamism)
Imps
Incubus (Christian demonology, Chaldean mythology, Jewish
folklore)
Ipes (Christian demonology)
Ipos (Christian demonology)
-JJikininki
Jinn (Semitic mythology, Arab mythology)
-KKasadya
Kimaris (Christian demonology)
Kokb'ael
Koshchei (Russian mythology)
-LLabal (Christian demonology)
Labasu
Lamashtu (Akkadian mythology)
Lamia (Bulgarian folklore, Christian demonology and Greek
mythology)
Lamiai
Lempo
Leraje (Christian demonology)
Leraie (Christian demonology)
Leviathan (Jewish demonology, Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
485
Lilin (Jewish folklore)
Lilith (Sumerian mythology, Akkadian mythology, Jewish
folklore)
Lillu
Lix Tetrax
Lucifer (Christian demonology)
-MMalaphar (Christian demonology)
Malephar (Christian demonology)
Malphas (Christian demonology)
Malthus (Christian demonology)
Mammon (Christian demonology)
Marax (Christian demonology)
Marbas (Christian demonology)
Marchosias (Christian demonology)
Marthim (Christian demonology)
Mastema (Jewish demonology)
Mathim (Christian demonology)
Medusa (Greek mythology)
Melchiresa / Melki-resha
Mephistopheles (Christian folklore)
Merihem (Christian demonology)
Molech / Moloch (Semitic mythology, Christian demonology)
Morax (Christian demonology)
Murmur (Christian demonology)
-NNaberius (Christian demonology)
Naberus (Christian demonology)
Naphula (Christian demonology)
Neqa'el
Ninurta (Sumerian mythology, Akkadian mythology)
Näkki (Finnish mythology)
-OOni (Japanese folklore)
Onoskelis
Heilige Boek der Gevallen Engelen
486
Oray (Christian demonology)
Orias (Christian demonology)
Oriax (Christian demonology)
Ornias
Orobas (Christian demonology)
Orobos (Christian demonology)
Ose (Christian demonology)
Oso (Christian demonology)
Otis (Christian demonology)
-PPaimon (Christian demonology)
Paimonia (Christian demonology)
Paymon (Christian demonology)
Pazuzu (Sumerian mythology and Akkadian mythology)
Perkele (Latvian, Lithuanian, Prussian & Slavonic mythology)
Phenex (Christian demonology)
Pinem'e
Piru (Finnish mythology)
Pithius (Christian demonology)
Pitua (Polynesian mythology)
Procell (Christian demonology)
Pruflas (Christian demonology)
Pruslas (Christian demonology)
Puloman
Purson (Christian demonology)
-QQenna (Egyptian mythology)
-RRabisu (Akkadian mythology)
Rahab (Jewish folklore)
Raiju
Raim (Christian demonology)
Raum (Christian demonology)
Robin Goodfellow (Christian demonology, English folklore)
Ronove (Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
487
Ronwe (Christian demonology)
Rum'el
Rumyal
Rusalka (Slavic mythology)
-SSabnacke (Christian demonology)
Sabnock (Christian demonology)
Saleos (Christian demonology)
Sallos (Christian demonology)
Salmac (Christian demonology)
Samael (Jewish demonology)
Samagina (Christian demonology)
Satan (Jewish demonology, Christian demonology, Islamism)
Savnok (Christian demonology)
Scox (Christian demonology)
Sear (Christian demonology)
Seere (Christian demonology)
Seir (Christian demonology)
Semyaz (Jewish demonology)
Separ (Christian demonology)
Shax (Christian demonology)
Shedim (Jewish folklore)
Shedu (Akkadian mythology)
Sidragasum (Christian demonology)
Sipwese'el
Sitri (Christian demonology)
Sojobo (Japanese mythology)
Sthenno (Greek mythology)
Stolas (Christian demonology)
Stolos (Christian demonology)
Succubus (Sumerian & Akkadian mythology, Jewish folklore)
Surgat (Christian demonology)
Sydonai (Christian demonology)
-TTannin (Jewish demonology)
Tap (Christian demonology)
Heilige Boek der Gevallen Engelen
488
Tengu (Japanese folklore)
Thammuz (Christian demonology)
Tipua (Polynesian mythology)
Tonga-Hiti (Polynesian mythology)
Tuchulcha (Etruscan mythology)
Tuma'el
Tur'el
-UUalac (Christian demonology)
Utukku (Akkadian mythology)
Uvall (Christian demonology)
-VVadatajs (Latvian mythology)
Valac (Christian demonology)
Valefar (Christian demonology)
Valefor (Christian demonology)
Valu (Christian demonology)
Vanth (Etruscan mythology)
Vapula (Christian demonology)
Vassago (Christian demonology)
Velns (Latvian mythology)
Vepar (Christian demonology)
Vephar (Christian demonology)
Vine (Christian demonology)
Volac (Christian demonology)
Voso (Christian demonology)
Voval (Christian demonology)
Vual (Christian demonology)
Vuall (Christian demonology)
-WWall (Christian demonology)
-XXezbeth
Heilige Boek der Gevallen Engelen
489
-YYasha (Hinduism, Japanese Buddhism)
Yeqon
Yeter'el
-ZZagan (Christian demonology)
Zaebos
Zepar (Christian demonology)
Ziminiar (Christian demonology)
Duivels
Vergeleken met demonen kennen de duivels een veel duidelijker
afgebakende afstammingslijn. het woord is afkomstig van het
Griekse diabolos wat 'lasteraar" of 'tegenstander' betekent. Toen
het Oude Testament in het Grieks werd vertaald (in de 2e eeuw V.
Chr.) gebruikte men het woord diabolos als equivalent van het
Hebreeuwse Satan. Sommigen beweren dat de betekenis van het
woord 'duivel' via een andere weg tot stand kwam, namelijk het
Indo-Europese devi ( 'godin') of het Perzische daeva kwade geest'),
ook al staat dit argument ter discussie. Naast de demonen en
duivels die twee afzonderlijke diabolische soorten vormen, zijn er
ook twee geheel verschillende typen gevallen engelen met elk hun
eigen familiestamboom. De ene boom wortelt in de tiende orde van
bene-Elohim, de Grigori of wachters, de andere gaat terug tot de
Ma'lakim, die de negen overige Angelique orden omvat. het is
belangrijk om onderscheid te maken tussen de gigantische Grigori,
zij raakten aan lager wal door hun wellust en verwekten enkele
minder appetijtelijke gedrochten en de meer aristocratische
tweeoog serpenten die als gevolg van rebellie of trots in ongenade
vielen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
490
NAMEN & BESCHRIJVING V/D GEVALLEN ENGELEN
Zoals wij al hebben gezien zijn de wachters ook bekend als de
bene-ha-Elohim ofwel de zonen Gods EN.KI , het leger van
JAH-BUL-ON uit de hemel neergedaald om mensen onderricht te
geven, maar zij bezweken voor het zeer aanlokkelijke vlees van
Kaïns dochters. Negentiende van hen zou naar verluidt de
verleiding niet hebben kunnen weerstaan en in de derde hemel of
de hel ronddolen. JAH-BUL-ON / EN.KI zijn leger van gevallen
engelen bestaat uit een Draken Orde die sindsdien op aarde Heerst.
Zij zijn die later reïncarneren in de personages van de Nieuwe
Wereld Orde. Er lijken twee aanvoerders te zijn geweest: Azazel
en Sjemjaza de gevallen engelen. Een van de twee Siemiaza's was
schijnbaar degene die berouw had van zijn daden. Het is enigszins
onduidelijk of hij ten opzichte van de wachters tot een ander soort
behoorde. In sommige tradities houdt men vol dat hij een machtige
seraf was die werd verleid tot het onthullen van Gods naam aan de
beeldschone, maar dodelijke Isitara. Dit verhaal van Azazel is
beslist een van de mogelijke origine van de hangende man van de
tarotkaarten. Er bestaat geen enkele twijfel over Azazels
afstammingslijn, hoewel hem in sommige beschrijvingen een
hogere afkomst lijkt te worden toegeschreven. Met de Satan en
Beelzebuth. Naar men beweert zeven slangenkoppen, veertien
gezichten en twaalf vleugels wordt hij ook de 'Heer der hel' of de
'verleider der mensheid' genoemd. In zijn verpersoonlijking met
Satan was het vermoedelijk Azazel die weigerde te buigen voor
Adam zoals alle andere gevallen engelen. Waarop de Goddelijke
Beeldhouwer Azazel uit de hemel wierp en zijn naam veranderde
in Eblis, wat goed aansluit bij de islamitische traditie. Hij is Satans
vaandeldrager en zou ooit een chetub zijn geweest, maar zijn aard
komt veel meer overeen met de bene-ha-Elohim. Want het was
deze wacht, er die vrouwen onderwees in het gebruik van
cosmetica, parfums en zijde om daarmee mannelijke passie op te
wekken. Vandaar dat God een bijzondere afkeer van deze 'zoon'
koesterde; het waren immers eerder de engelen dan de mensheid
die door de aanlokkelijke op de verleiding werden gebracht.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
491
De complete lijst van de 7 namen van JAH-BUL-ON - EN.KI
Lucifer, Samma, Mastema, Beliel, Azazel, Beozebub, Duma,
Gadreiel,' Samao,Mefistofeles en Asmodeus. De zeven personages
die hij het meest beheerde.
Gevallenengel: Abbadon
Dit was de Hebreeuwse naam voor Apol
De engel van de peilloze diepte. De
Hebreeuws ontleenden het zevenjarige
model van de onderwereld aan de
Babyloniës om daarmee Gehenna te
creëren, welks vorst der duisternis ook
Arsio is genaamd. Het betekent zoveel
als de 'zwarte zon', de tegenpool van de
zon of de antimaterie. Binnen de
centrale afgrond in de onderste laag leeft de slange-engel
Apollyon, de gevallen Griekse zonnegod Apolo; de koning der
demonische sprinkhanen. Dat viel ook te verwachten omdat de
machtigere heidense godheden meestal hun domicilie in de hel
(aarde) hebben. Het houdt in dat het overgrote deel van de
interessantste figuren in onderaardse streken van de aarde woont.
Tussen Teshub en het aardse oppervlakte.
Gevallenengel: Sammael
Deze alias is van Surnerische origine (Sam betekent vergif,
Sammae is aldus 'de heldere en giftige' of de 'engel des vergif').
Tevens is hij de engel des doods. Een titel in het bijzonder maakt
Heilige Boek der Gevallen Engelen
492
hem tot het hoofd der Satans. Een verklaring hiervoor kan in
Henoch I worden gevonden, waar de scribent zijn eerste
ooggetuigenverslag van een ontmoeting met de Heer optekent
(Hen. XL:6). Uriël "redetwist met de Satans en onthoudt hen zijn
toestemming om voor de Heer te verschijnen teneinde degenen die
van de aarde komen te beschuldigen." In de context van deze
passage lijkt Henoch naar de Satans te verwijzen als zijnde een
soort wetsdienaren. Van hun rol als een soort Angelique
politiemacht in de vroegste versie lijken zij in een later geschrift,
waarin Henoch Sammael het 'hoofd der demonen' noemt, te zijn
verworden tot de Gestapo van het ergste soort. Hij zou later ook
aan het hoofd te komen te staan van de Gestapo van het derde Rijk.
Berucht als het grote serpent met de twaalf vleugels dat het
zonnestelsel met zich mee voerde, wordt hij ook beschuldigd een
en dezelfde slang te zijn die Eva in de verleiding bracht. Bij
gelegenheid verleidde hij niet alleen onze plooibare voorgangster,
maar verwek te Kain op de koop toe. Jesaja zag bij zijn bezoek aan
de hemel dat de scharen van Sammael elkaar benijdden en
betwistten. Honden janken in de nacht wanneer Sammael
"overvliegt als een vogel" en "zijn zwerm door de stad voert."
Gevallenengel: Beliël
De Heersende vorst van Sheol (deel
van het inferno). Beliar betekent
waardeloos'. Behar zelf vertelt ons in
het evangelie van Bartholorneus dat
werd genoemd, hetgeen boodschapper
van God betekent, maar toen ik het
beeld van God verwierp werd ik
Satanas genoemd, een engel die de Hel
bestiert." Hij kan de verleiding niet
weerstaan uit te roepen: "Ik was de eerst geschapen engel."
Michael was kennelijk de tweede, Gabriel de derde, Uriel de
vierde, en Rafael de vijfde. En er kan een kern van waarheid in die
grootspraak schuilen, want zij worden ook de engelen des wraak
genoemd.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
493
Gevallenengel: Beelzebub
In eerste instantie was
Belzebub een Kananitische
godheid.
Zijn
naam.
betekende 'Heer van het
huis'. In tal rijke oude
godsdiensten
waren
vliegen de dragers van de
ziel, en Heerste het oude
geloof
dat
vrouwen
zwanger raakten door hen
in te slikken. Inderdaad
wordt de Griekse psyche
gesymboliseerd door een
vlinder. Als 'Lord of the
Flies'
was
Beezebub
feitelijk een psychopompus of Heer der zielen. Het
onderscheid
werd
hij
bestempeld tot de verpersoonlijking van het
kwaad, 'de Heer der chaos', en belangrijkste demon door wel drie
van de apostelen. Christus zou naar verluidt Beelzebub gezag
hebben gegeven over de hel voor zijn hulp bij de evacuatie van
Adam en de andere heiligen tijdens de plundering van de
onderwereld. Satan weigerde hen te laten gaan, maar het is
mogelijk dat onze verleidingskunstenaar die zich de uitzichtloosheid van zijn verzet tegen de Redder gerealiseerd moet hebben
tenminste zijn gezicht kon redden door te helpen in de gedaante
van de Heer der vliegen. Georges Gurdjieff maakt Beelzebub tot
een buitenaards wezen dat op grote afstand van de aanwezigheid
van zijn geliefde Oneindige wegkwijnt in een eindeloze
ballingschap en zijn aandacht op de aarde richt. Johann Weyer in
zijn Pseudographica Demoniaca maakt hem tot de hoogste
opperheer van de onderwereld en grondvester van de grote orde der
vliegen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
494
Gevallenengel: Azazel
Volgens Henoch was ook Azazel een
van de gevallen wachters. Andere
bronnen omschrijven hem als de leider
der Grigori. In de occulteleer is hij een
demon met zeven slangenkoppen, elk
met twee gezichten. Ook heeft hij naar
wordt beweerd twaalf vleugels. De
rabbijnse en islamitische traditie wil dat
het Azazel was (Iblis in de islam) die
weigerde kennis te nemen van en te buigen voor Adam, toen de
eerste mens aan de andere hiërarchieën werd voorgesteld. Hij gaf
als eerste uiting aan de roemruchte vraag: "Waarom zou een zoon
van vuur buigen voor een zoon van klei?" Zoals wij inmiddels
weten antwoordde de Almachtige naar verwachting op heftige
wijze.
Gevallenengel: Mastema
Mastema is het Hebreeuwse woord voor 'animositeit', 'schadelijk'
of 'vijandig'. Dit is de beschuldigende engel, de verleider en de
beul, en het is in deze hoedanigheid dat hij een mislukte aanslag op
het leven van Mozes pleegde. Hij was het die het hart van de farao
verhardde en de Egyptische tovenaars in hun conflict met de
Israëlieten steunde. Hij slachtte Egypte eerstgeborene af en
verscheen als de eerste met naam genoemde, schaduw van God.
Gevallenengel: Lucifer
Wij zijn nu aangeland bij de meest fascinerende
alias van allemaal. Lucifer, lichtdrager, zoon
van de morgen, draak van de ochtendstond, en
vorst van de machten der lucht werd ooit
beschouwd als de voornaamste engel en
oogappel van God de Vader, de Heer van het
Licht. Maar hij was ook de eerste die zich
afscheidde van de Goddelijke Bron.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
495
Men betoogde dat deze passage in feite gericht was aan het adres
van Nebukadnezar, de koning van Babylon, maar aangezien
Hieronymus ons verzekert dat hier de grootste onder de gevallen
engelen bedoeld wordt geloven wij hem op zijn woord.
"In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte
u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en
nefriet, lazuursteen, hetnatiet en malachiet. Van goud was het
werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij
geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende
cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats; gegeven: gij
waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van
vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de
dag dat gij geschapen werd; totdat er onrecht in u werd
gevonden."
Lucifer, zoon van de morgen volgens een andere interpretatie van
de zondeval, wordt gek van jaloezie wanneer God de Vader
Lucifers broer Jesual tot zoon verklaart. In zijn hoofd baart hij de
Zonde en verwekt: door met haar te slapen de dood. Hij wordt uit
de hemel verbannen en omgedoopt tot Satan-el, de tegen, stander.
In het schilderij (van Breughel) heeft het veel vleugelige schepsel
zijn rechtervoet voorgezet, daarmee wijzend op het geestelijke
element (interessant genoeg staat in het Oosten zonder
uitzondering de linkervoet voor spiritualiteit). Zijn uitgestrekte
handen houden de orbis en de scepter, vast symbolen van het
aardse domein. Een deel van zijn vleugel verhult zijn
oorspronkelijk androgyne aard. Hij wordt omgeven door een
gevolg, inclusief fluiten en tamboerijnen. De fluiten staan voor de
muziek in de hemelse sferen. Lucifer, als avond en Morgenster,
wordt gezien als het wegstervende en wedergeboren licht aan het
firmament. Met de slang deelt hij het vermogen om de oude dode
huid van zich af te schudden en als herboren zijn rentree te maken.
Zijn 'bliksemsnelle' aftocht naar de poel van ellende herinnert ons
aan de lange tijd die de Hebreeuws in Egypte doorbrachten, omdat
er een Egyptische slangegod (Sata) bestaat die de vader van de
bliksem is en op soortgelijke wijze op aarde terechtkwam. De
Babylonische Zu was ook een god van de bliksem, viel eveneens
Heilige Boek der Gevallen Engelen
496
als een vurige, vliegende slang en doet denken aan het feit dat
Lucifer ooit een seraf was. Lucifer is, net als zijn tweelingbroer.
Toen Christus (EN.LIL), de zoon die de Oude Vader uitdaagt
(Christus beschuldigt de joden van het aanbidden van de verkeerde
God, EN.KI). En terwijl hij valt doorklieft de fallische
bliksemschicht de peilloze diepte van de moedergodin Hel. Hel
was ooit een heiligdom, een moederschoot of een heilige grot der
wedergeboorte. Christus als God is de minnaar/zoon van de maagd
Maria. Brunhilde was de leidster van de Watkuren, de noordelijke
engelen des doods. Haar naam betekent 'brandende hel'. Zoals
blijkt is de gang van zaken in de onderwereld niet altijd war het op
het eerste gezicht lijkt. De tweede presentielijst vertegenwoordigt
een afzonderlijke duivelse stamboom: de 'schaduwen van God'.
Deze duistere engelen starrimen oorspronkelijk af van de negen
andere Angelique orden. De oorzaak van hun sprong in het duister
was het zich bezondigen aan hubris of overmatige trots. Hoe hoger
de voormalige positie in de hemel des te dieper hun latere val,
a1dus geldt voor deze groep. In de navolgende diagrammen vinden
wij de prominenten onder de diabolische persoonlijkheden.
De complete lijst van vooraanstaande wachters:
Elke gevallen engel heeft de mens een bepaalde vaardigheiden
aangeleerd. In de onderstaande lijst geven we hun namen weer en
hun vaardigheden.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
497
Agnie : leerde de volkeren der aarde de betoverende werking van
grondtonen geheimen van het bezweren, evenals het toepassen in
de praktijk bij het verleide Anmae sloot evenals Sicinjaai een
sexueel bondgenootschap met een sterfelijke vrouw om de geheime
naam van God te onthullen.
Araquidl (Saraqae): onderrichtte de tekenen en geheimen der
aarde (geografie) maar zou nog steeds zielen voor het Godsgericht
voeren.
Araza (Arazya): "God is mijn middag," maar lust schijnt zijn
middernacht te hebben bepaald.
Asael: "Door God gemaakt.“Gods deserteur." Asael was degene
die de zaden van tweedracht daadwerkelijk zaaide en de andere
wachters op een dwaalspoor bracht.
Azael "Die God sterkt." Maar kennelijk niet genoeg want hij was
een van de twee engelen die bezweek voor het overheerlijke van
Larnechs dochter Naarnah. Zij schonk het leven aan Azza: 'de
sterke'.
Azza verergerde zijn problemen met de Almachtige door bezwaar
te maken tegen de transformatie van Henoch de scribent tot de
machtigste engel Metatron. Ook was het Azza die het hemelse
geheim aan Salomon openbaarde hem daarmee tot de wijste man
op aarde makend.
Bamqijal: een begerige demon die de mens astrologische kennis
bijbracht.
Exal: een van de wachters die volgens Henoch "de mens; het
vervaardigen van oorlogstuig en zilveren en gouden voorwerpen,
evenals het nut van edelstenen en parfums bijbracht."
Ezeqed: doceerde de eerste meteorologie.
Gabriel: "God is mijn helper." Henoch noemt Gabriel als de engel
die Eva op het verkeerde pad bracht. Eva protesteerde luidkeels dat
Heilige Boek der Gevallen Engelen
498
zij geen gemeenschap had met een valselijk serpent", maar zoals
wij hebben vernomen is Eva niet altijd op haar woord te
vertrouwen. Gabriel staat ook bekend als een wegbereider.
Kasdaye: leerde vrouwen hoe een abortus kon worden gepleegd.
Kasjdejan: bracht de mens remedies voor verschillende ziekten
bij, inclusief die van de geest, wat als een van de ergste zonden
werd gezien.
Kokabel: onderwees astronomie en de leer der sterrenbeelden.
Penemue: gaf onderricht in de kunst van het schrijven "hoewel
velen tot op de dag van vandaag hierdoor op, een dwaalspoor zijn
gebracht, omdat de mens niet is geschapen om zijn goede
bedoelingen met pen en inkt te bevestigen." (Ai!) Penemue: de
wachter die de mens het schrijven bijbracht.,,ook genoeg voor een
gevallen engel blijkt hij een genezer van menselijke domheid. Dit
lijkt in strijd met de kerkelijke doctrine, aangezien de laatste stelt
dat demonen dom zijn. In feite geeft het overgeleverde materiaal
aan dat men in de onderwereld goed belezen is, Bijbelteksten kan
citeren, en wetsartikelen veel beter kan verdoezelen dan hun
medebroeders 'daarboven'. De van officiële zijde hiervoor gegeven
reden is dat een demon intelligent moet zijn en geslepen om de
wijste mens te kunnen verleiden.
Pharynoros: onderwees farmacie, kruidengeneeswijzen, geneeskunde en het diagnosticeren van ziekten.
Satanarl: ook wel bekend als Salamiel. Een belangrijke prins der
Grigori.
Volgens Henoch werden hij en een klein groepje van zijn
volgelingen reeds voor de "zondeval vanwege begeerte" gestraft
voor zware misdragingen. Henochs engel weidde niet uit over zijn
eigen misdrijf, ofschoon men de conclusie trok dat hij een groep
overwerkte wachters aanzette tot rebellie. De hemel is nauwelijks
war men een toevluchtsoord voor socialisten of degenen die in de
Heilige Boek der Gevallen Engelen
499
gelijkheid van alle engelen geloven kan noemen. Maar wat dat
betreft verdient de hel ook geen eerste prijs.
Talmael: een afstammeling van de Grigori die zowel aan de
zondvloed als de zwaarden van de wrekende engelen wist te
ontkomen.
De Zeven Vorsten van JA-BUL-ON leger
Baäl-Beryth: een ex-prins van de cherubs en nu de opperpriester
van alle infernale activiteiten. Steeds weer verschijnt hij als
medeondertekenaar bij de tussen demonen en stervelingen gesloten
pacten.
Dumah: deze engel van de 'stilte des doods' is volgens de Zohar
het hoofd van alle demonenprinsen in Gehenna en wachter van
Egypte tijdens de Hebreeuwse vlucht uit dit land.
Sariel: naar beweerd wordt een aartsengel in de hemel, maar de
meest gezaghebbende bronnen vinden dat hij toch wel veel tijd in
de hel doorbrengt. Zijn verbanning staat in verband met zijn iets te
grote belangstelling voor de maan. Hij onderrichte de Kananitische
priesteressen de maansomloop en standen, wat hen hielp bij het
betoveren van het land. De maan en de priesteressen van Kanaän
zijn niet geliefd bij de Hebreeuwse God van de zon, dus voordat
EN.KI uit de hemel zou worden verjaagd koos hij zelf op rustige
en waardige wijze het hazenpad.
Mefistofeles: 'hij die het licht haat' of de 'bedrieglijke vernietiger'.
Ooit was deze grootvorst een aartsengel in de hemel, en wordt zelfs
in zijn gevallen, verdorven hoedanigheid soms op onverklaarbare
wijze toegelaten tot de Goddelijke tegenwoordigheid.
Mefistofeles is een enkele maal per abuis met Satan geïdentificeerd, waarschijnlijk omdat hij bij gelegenheid de goddeloze Heer
verving. Hij zou mondaine, goede omgangsvormen kermen, rad
van tong zijn, en het leven op filosofische wijze benaderen, zij het
met enig leedwezen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
500
Rofocale: volgens de Grande Grimoire is Rofocale de eerste
minister van het gehele infernale gebied. Hij beheerst de schatten
en wetvaart van onze wereld volledig.
Meririm: Prins van de macht der lucht(:,n" een titel die ,hij trots
met Lucifer deelt. Deze is hem g geven door niemand minder dan
Paulus, die zijn demonische “Wie is Wie” beter lijkt te kennen dan
de meeste anderen. Als de identificatie klopt is Meririm de engel
van de Apocalyps, wiens taak het was "aan de aarde en de zee
schade toe te brengen" (Op. 7:2).
Rahab: 'de gewelddadige'. In eerste instantie was hij de vorst der
oerzeeën. Deze machtige engel heeft de almachtige behoorlijk wat
overlast bezorgd. Kort na e beval Hij Rahab de wateren scheiden.
Toen Rahab daarop weigerde vernietigde God hem. Op een of
andere wijze is hij toch herrezen, aan gezien de Egyptische farao in
zijn poging de Hebreeuwse bij het oversteken van de Rode Zee de
voet dwars te zetten hulp van hem kreeg. Opnieuw toonde de
Almachtige zijn ongenoegen en vernietigde hem een tweede maal.
Maar of de engelen waren van een resistent soort, want volgens de
christenen is Rahab springlevend als de engel van onbeschaamdheid en trots.
Straffende Engelen
Ksiël: 'Gods gestrenge' die de naties der wereld met een vlam
mende zweep bestraft.
Labatiel: 'de vlammende'. Een straffende engel die de poorten des
doods beheert.
Sjaftiel: Heer van de schaduw des doods en Gods rechter.
Makkiel: De plaag van God.
Chitriel: 'de roede van God'.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
501
Puriel: de 'vurige en genadeloze engel van God' die naar verluidt
de menselijke ziel op de proef stelt en kwelt.
Vrouwelijke Aartsdemonen
Astarte: oorspronkelijk de scheppende en vernietigende godin der
Indo-Europeanen; de Egyptenaren bekend als Athar, 'Venus in de
morgen' en in het Aramees 'de Morgenster van de hemel'.
Astroarche -'de koningin der sterren'-Heerste zij 'over alle geesten
van de doden wiens 'astrale' lichamen waargenomen konden
worden als sterren. Astarte-Astaroth is door de christenen
omgevormd tot een mannelijke hertog der hel. (zie Astaroth)
Proserpina: In haar oorspronkelijke hoedanigheid als de Griekse
'koningin van de onderwereld' is zij de vernietigende Indische Kali.
Volgens de christelijke leer is zij de koningin der vrouwelijke
demonen'.
Barbelo: De dochter van de vrouwelijke AEON Pistis-Sophia die
naar de mening van de gnostici de schepper van de hoogste
engelen zou zijn geest. Barbelo zwelgt in haar majesteit, zelfs in
die mate dat naar men beweert de Hemelse Vader in de schaduw
werd gesteld. Geen reden dus om op de lijst der gevallenen voor te
komen. Haar misdragingen blijven onbekend, ofschoon haar
moeder Sophia enkele zeer onvriendelijke woorden aan het adres
van Jahweh richtte toen hij trots verkondigde de Schepper te zijn.
Misschien gaat de zegswijze “zo moeder, zo dochter” hier ook wel
op.
Leviathan: de kronkelende wijfjesdraak wier vinnen volgens de
Talmoed zo'n verblindend licht uitstralen dat de stralen van de zon
erbij verbleken. Leviathan is, mede door haar regelmatige
verpersoonlijking met de grote slang in de eindeloze afgrond, later
door Middeleeuwse schrijvers vermannelijkt. Daarmee werd zij tot
'koningin' over alle kinderen der trots. Manifesteert zich als grote
krokodil of boosaardige slang.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
502
SatansBruiden
Agrat-bat-Mahlaht en Eisbeth Zenunim: beiden engelen der
prostituees.
Lilith: Adams heethoofdige, wilde eerste vrouw, die zowel God
als zijn mannelijke schepsel de rug toekeerde zou de oogappel van
Satan zijn geweest. Hoewel demonen lang leven zijn zij niet
onsterfelijk, maar volgens de Zohar onderscheidt Lilith zich door
haar "voorsteven en kwellen der mensheid tot aan de Messiaanse
dag."
Naamah: 'de behaagbare'. Van Satans vier vrouwen het meest op
sensueel en sexueel genot ingesteld. Ooit was zij de zuster van
Tubal-Kam en Noach. Ze werd moeder van de grote Asmodeus, is
de vierde engel der prostitutie en de grootste verleidster van de
demonen. Satan, in het geheel niet jaloers of bezitterig, zou zich
eerder opgelucht voelen bij het respijt als gevolg van dit overspel.
Aartsdemonen of Aartsengelen der Hel
Adraineleck: 'koning van vuur'. Een van de engelen van de Troon
en kanselier van de orde der vliegen. Is gebaard, bezit
adelaarsvleugels, het lichaam van een leeuw en wordt geassocieerd
met brandoffers.
Carniveau: eens een prins der machten. Is aangemerkt als een van
de demonen die zuster Seraphina van Loudon bezeten zou hebben.
Python: is het monsterserpent dat over buitengewone
orakelachtige vermogens beschikt, maar toch de 'vorst der
leugengeesten'
Sut: een van Eblis'zonen en demon der vliegen.
Kesef: Een engel des wraak die zijn boekje te buiten ging en
Mozes in Horeb aanviel. Het was Kesef die door Aïron gevangen is
gezet.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
503
Moloch: Ooit bekend als een Kanaënitische godheid die door de
oude Semieten werd aanbeden. Het was aan deze angstaanjagende
god dat de stammen hun eerstgeborene aanboden, opgeofferd in het
vuur van zijn afschuwelijke heiligdom buiten Jeruzalem.
Dubbiel: voormalig wachter van Perzië die Gabriëls taken
waarnam toen zij tijdelijk in ongenade viel. Zoals wij inmiddels
weten eindigden werkelijk alle engelen die de naties onderricht
gaven in de onderwereld. Of dit nu veroorzaakt wordt door de
nationale trots van hun pupillen dan wel het grote aantal vijanden
van de Israëlieten valt te betwisten.
Mammon: de vorst der verleiders. Geclassificeerd als aartsdemon
schijnt Mammon de duivel van gierigheid en hebzucht. Continental
Infernal Encyclopedias noemt Mammon de diabolische
ambassadeur van Engeland war dient ter illustratie van de
Europese opvattingen over het Britse ondernemerschap.
Rimmon: aanvankelijk een celeste aartsengel, later de bevelvoerder over bliksem en stormwinden, hetgeen zijn naam
'bulderaar' al aangeeft.
Hertogen der Hel
Agares: Deze hellehertog verschijnt als een oude man, schrijlings
zittend op een krokodil en met een havik op zijn arm.
Aniquiel: een van de negen grote hertogen die specifiek
omschreven wordt als de slang in het hof van Eden.
Asjmedai: een ex-cherub op wie eerder de benaming filosoof dan
slechterik van toepassing is. Hij wordt als vrij ongevaarlijk
beschouwd, maar zijn legioenen zouden zelfs naar de maatstaven
van de hel gemeten een ruig legertje vormen.
Asmodeus: 'oordelend wezen'. Een ziedende boze geest; van
oorsprong een Perzische godheid. Hij doodde de zeven bruidegoms
van Sarah en bevocht de aartsengel Rafaël met alle mogelijke
Heilige Boek der Gevallen Engelen
504
middelen, voordat laatstgenoemde hem naar Opper-Egypte kon
verbannen. Van daaruit koerste hij naar de hel.
Astaroth: naar men veronderstelt manifesteert hij zich als een
beeldschone engel, schrijlings zittend op een draak en een adder
dragend in zijn hand.' Dat is mogelijk omdat Astaroth op instigatie
van de Middeleeuwse clerus een verandering van seks heeft
onderpan. Oorspronkelijk beter bekend - althans in de hel - als
Astarte.
Balam: ooit behorend tot de orde der Heerschappijen, nu. een
verschrikkelijke demon met de hoofden van een man, stier en tam,
gecombineerd met een slangestaart.
Byleth: eens een grootse vorst der machten. Berijdt evenals de
dood een wit paard..,.,,.
Belphegor: een voormalige vorst van de orde der overheden. Zijn
door en door rotte stamboom gaat terug tot de Moabitische god van
losbandigheid. Met zulke geloofsbrieven lijkt hij een voor de hand
liggende keus te zijn voor het demonische ambassadeurschap in
Frankrijk. Ook staat hij bekend als de beschermdemon van Parijs.
Furcalor: vroeger behorend tot de orde der tronen inmiddels de
grote beul der mensheid die klaarblijkelijk genoegen schept in het
tot zinken brengen van oorlogsschepen. Is in de onderwereld uniek
vanwege zijn uiterlijk als man met griffioenvleugels.
Isis: weer zo'n eigenaardige 'vergissing' van de Middeleeuwse
kerk. Oorspronkelijk was Isis een Egyptische godheid en geboren
uit de vereniging van de aarde en het uitspansel. Deze grote
moedergodin onderging het lot van alle niet in de Bijbel vermelde
personen. Niet in de Bijbel, dus een demon. Wat in het voordeel
van de hel spreekt.
Kakabel: een Angelique prins, vooraanstaand astroloog en
astronoom. Nog altijd heeft hij gezag over de sterren en hun
Heilige Boek der Gevallen Engelen
505
constellaties en commandeert een indrukwekkende 365.000
geesten.
Salmael: een voormalig lid van de orde der engelen. Koestert nu
een obsessieve haat tegen de uitverkoren stammen van Israël en
hun God Jahweh. Elk jaar roept hij om hun vernietiging.
Haroth: behoorde ooit tot de orde der engelen. Haroth blijft een
grote leermeester van toverij, hekserij en Heerst over het Noorden.
In zijn jonge dagen raakte hij verliefd op Zorba, een sterfelijke
vrouw waaraan hij de geheime naam van God onthulde.
Fomeus: vroeger deel uitmakend van de machtige orde der tronen,
nu een markies. Hij heeft de vreemde maar nuttige eigenschap om
liefdesgevoelens bij zijn vijanden op te wekken. Raym: ooit lid van
de orde der tronen. Inmiddels voert hij het bevel over 30 legioenen
die hij inzet bij zijn streven om alle, door hem gehate steden te
verwoesten. Hij is gezien in de gedaante van een tussen de ruffies
neergestreken zwarte kraai.
Lahasj: leidde 184 myriaden van geesten om te voorkomen dat
Mozes' gebeden God zouden bereiken. Daarvoor ontving hij bij
wijze van straf 70 vuurstralen en mocht de tegenwoordigheid niet
langer onder ogen komen.
GaZamiel: een engel van vuur die Mozes aanviel, maar door de
Wetgever buitenspel werd gezet. Koos vrijwillig voor de
onderwereld en heeft een bondgenootschap met Lagasj gesloten.
De nephillims, kinderen van de gevallen engelen
Helel: zoon van Sjahet die vaak wordt gelijkgesteld aan Lucifer
zelf. Maar hij is in werkelijkheid de leider van de nephilim, een
gigantische, door de engelen en dochters van Kain verwekte serie
nakomelingen. De nephillim waren de bouwers van de Toren van
Babel. De hel geeft ook beschutting aan ander monsterlijk gebroed:
de 'de aanstaande agenten'; de nafalm ofwel 'verzwakkers' en de
Heilige Boek der Gevallen Engelen
506
gibborim, 'reuzen' die door duistere engelen zijn gered van de
zondvloed.
Spionnen, dubbelagenten en schimmige figuren
Engelen der vernietiging: er bestaat een meningsverschil tussen
de rabbijnse geleerden over de vraag of deze naargeestige 'malache
Habbalah' ten dienste staan van God of Satan. Zeker, zij brachten
hun tijd grotendeels door het met diabolisch enthousiasme uitdelen
van draconische straffen aan zondaren. Het knappe getal van
90.000 van zulke wezens wordt door de joodse leer aangehouden.
leder hanteert een 'Goddelijk zwaard' als een instrument van
vernietiging, hetgeen toch op het dienen van de Almachtige wijst.
Maar soms is het moeilijk om te herkennen aan welke zijde Hij
staat! Tegelijkertijd toosten zij in een geval de twee Egyptische
tovenaars naar de hemel, dus het ruikt hier naar het hanteren van
een dubbele moraal. Kemuel, Simbidl, Azridl, Harborah, Za'aftel,
Af en Kolazanta zijn vermeld als leiders en zelfs Uriël zou als hun
generaal fungeren.
Cammael: ook bekend als Quemel; ooit baas van de orde der
machten en nu. als paltsgraaf Kemuel de bevelvoerder over 12.000
engelen der vernietiging. Veel critici halen hem aan als de engel
die Christus in zijn lijden in de Tuin van Getse, manen bijstond,
alhoewel dit onder het pseudoniem Chamuel 'hij die God zoekt'
geschiedde. Het was vermoedelijk Kemuel die Mozes bij het
ontvangen van de Thora de voet dwars wilde zetten. Voor dit
misdrijf is hij door een in woede ontstoken Wetgever te gronde
gericht. Kabbalisten houden vol dat hij de 'aanslag' heeft doorstaan.
Biqa: Gelijktijdig met zijn schepping op de tweede dag keerde hij
de Schepper de rug toe. Aldus belandde hij stante pede in de
afgrond, waar hij als een baksteen naar beneden viel. Bij het
bereiken van de bodem was zijn naam veranderd in Kazbeudl,
'degene die God misleidt'. In deze grot probeerde hij de aartsengel
Michael tot het prijsgeven van Gods verborgen naam te verleiden,
maar had hier toch echt op het verkeerde paard gewed.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
507
Cahor: het genie der misleiding. Hebreeërs beschouwden deze niet
per definitie als boosaardig, maar de christelijke theologen
verwezen hem onverbiddelijk naar de hel.
Malach-Re: evenals Cabot is deze gevallen engel war paradoxaal
van karakter ondanks het verpersoonlijken van het kwaad is hij niet
de boze in eigen persoon.
Tart ' aruchus: 'de bewaarder der hel'. Het is moeilijk te achter,
haten of dit een door God ingesteld ambt is, of dat deze griezelige
engel feitelijk met genoegen toeziet op de folteringen in de
afgrond. Aangezien christenen geloofden dat een deel van de
vreugde der rechtvaardigen in de hemel bestond uit het toezien op
het lijden van nota bene hun geliefden in de hel, is de scheidslijn
tussen 'gered' en 'verdoemd' .
Inias: een van de zeven door het concilie van Rome in 745
verworpen engelen. Naar verluidt was hij dermate door de
opgeklopte beschuldigingen en de pure stompzinnigheid van de
clerus dat hij vrijwillig afdaalde naar de tagere regionen. Hij kreeg
geen spijt van zijn beschuldigingen en vermaakt zich uitstekend
met, de stijve, schijnheilige geestelijkheid door steeds wanneer zij
diepzinnige woorden uitspreken luidruchtig winden te laten.
Nergal: de engel der pestilentie en naar men beweert hoofd van de
helse geheime politie.
Zofiel: tamelijk specifiek omschreven met 'Gods spion" maar in
feite is deze engel een dubbelagent die zijn hemelse contactpersoon
ooit berichtte dat het opstandige leger zou aanvallen.
Xaphan: een afvallige engel, en zeer bemind in de onderwereld
omdat hij de meest inventieve geest van alle engelen bezat. Xaphan
ontwikkelde het ingenieuze plan om de hemel in brand te steken,
maar voordat het tot uitvoer kon worden gebracht werden de
samenzweerders ongemaskerd. Nu houdt hij in de diepte van de
afgrond de trek op het vuur van de infernale ovens.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
508
Melchi Dael: een kolossale zwarte prins der souteneurs die, net als
Mefistofeles in Faust, een man met elke door hem gewenste vrouw
kan verblijden, De gebruikelijke tegenprestatie is uiteraard het
verkopen van 's mans ziel. Het lijkt altijd eigenaardig dat de
duivels hun zondaren zo graag te pakken willen nemen, maar
misschien zijn zij zich bewust van een mogelijke bekering te elf
uur.
Baresches: deze belangrijke demon zou, op de onbetwistbare
voorspraak van de geestelijkheid, de allerbeste koppelaar van
vrouwen in de hel zijn. De prijs is bekend.
Pharzuph: de engel van lust en overspel. Hebreeuws voor 'twee
gezichten' of 'een hypocriet'. Een groot verleider van patriarchen,
heremieten en celibatairen monniken.
Dommiel: Dit is Pettus spiegelbeeld als poortwachter van de hel.
Hij is tegengesteld aan alles waar Petrus voor staat. Hij heeft noch
behoefte aan sleutels omdat de hel 24 uur per dag toegankelijk is
noch is hij een vrouwenhater. Dommiel is een toonbeeld van
wellust, ofschoon zijn functie als 'vorst van angst en beven' hem
wel enige problemen kan bezorgen.
Hoofdman der Hel
Nisroch: De grote godheid met de adelaarskop die ooit aan de orde
der overheden toebehoorde. Werd aanbeden door Sennachetib, de
despotische Heerser van de Assyriërs. Na de nachtelijke
afslachting van duizenden soldaten uit Sennachetibs leger door een
engel van God walgde Nisroch zozeer dat hij voor de oppositie
koos. Hij was een van de gevleugelde wachters rond de boom der
onsterfelijkheid en zou, in zijn nieuwe baan als leider van de
vorsten der hel, hun maaltijden royaal verrijken met de vruchten
daarvan.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
509
Narren der Hel
Nasr-ed-Din: een van de zeven aartsengelen der Yezidieken. Hij
schijnt de fameuze betweterige monster Mulla Nasrudin te zijn.
Tevens wordt hij leraar Mulla Nassr Eddin.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
510
Heilige Boek der Gevallen Engelen
511
BIJLAGE 2
Namen van de
AartsEngelen
Heilige Boek der Gevallen Engelen
512
NAMEN VAN DE AARTSENGELEN
ANU (opperbouwmeester) heeft tevens een legioen aan
Aartsengelen en Engelen die ten diensten staan voor de mens.
DRIE NIVEAUS VAN DE ENGELEN
De hoog aangeschreven scharen (Engelen) bestaan uit drie
groepen.
1- Een groep die door Allah (ANU) ondergeschikt is gemaakt aan
het systeem van het goede; dus Hij schiep hen van het fysieke licht
dat te vergelijken is met het vuur van Moesa en Hij blies hun edele
zielen in.
2- Een andere groep is geschapen van een mengeling van licht,
nevel en van andere elementen. Het resultaat was de verschijning
van grootste zielen die een sterke afkeer hebben van beestachtig
gedrag.
3- Een laatste groep van menselijke zielen die zeer nauw
verbonden is met de engelen, die blijven streven naar het
verrichten van goede daden die hen zou kunnen redden en hen
kunnen helpen om hen (de engelen) in te halen totdat zij hun
fysieke bekleding verliezen en hen in hun voetsporen volgen en als
één van het worden beschouwd.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
513
DE ZEVEN AARTSENGELEN
De Aartsengel Michael (EN.LIL)
Zijn naam betekent 'die als God is'. In de meeste christelijke
godsdiensten is hij 'de grootste'. Zo moet je weten dat EN.LIL de
spreekbuis is voor ANU, die aan de andere kant van de galaxie is.
Toch heeft hij de capaciteit om te spreken via EN.LIL tot de aardse
bewoners.
Het enkelvoudige EL is een zeer oud woord met een lange en
complexe etymologische geschiedenis, en deelt een gemeen,
schappelijke oorsprong met veel andere oude woorden uit andere
talen.
Sumerisch
Akkadisch
Babylonisch
Oud-Welsh
Oud-lers
Engels
Angel-Saksisch
EL
ILU
ELLU
ELLU
AILLIL
ELF
AELF
helderheid'of'schijnend'
stralende'
de schijnende'
een schijnend wezen'
schijnend'
schijnend wezen'
stralend wezen'
In eerste instantie was Michael een Chaldeeuwse godheid, maar
sindsdien oude tijden hebben zijn wapenfeiten veel meer tot de
verbeelding van de mensheid gesproken heeft. Veel van zijn daden
zijn ook toegeschreven aan de overige aartsengelen, Dit
verschijnsel is een maatstaf voor Michaels populariteit.
In een geval zou hij eigenhandig van de ene dag op de andere
180.000 soldaten hebben weggevaagd van de Assyrische koning
Sermachetib, die in 701 v. Chr. Jeruzalem bedreigde. Michael
hield naar verluidt ook Abraham tegen toen hij op het punt stond
zijn zoon Isaak op te offeren. Overeenkomstig de joodse leer is het
Michael die te midden van de brandende braamstruik aan Mozes
verscheen en opnieuw verschijnt tijdens de begrafenis, waar hij
met Satan over bet bezit van het stoffelijk overschot van de oude
Heilige Boek der Gevallen Engelen
514
patriarch twist. Het is Michaël die afdaalt uit de hemel met "de
sleutel des afgrond en een grote keten in zijn hand" en de
satanische draak voor duizend jaar zal binden (Openbaringen 20).
Hij blijft stellig de onbetwiste held in de eerste oorlog tegen
Lucifer: in een tweegevecht versloeg hij de aartsvijand en wierp
hem uit de hemel. Een andere, versie is uiteraard het verhaal
waarin hij de satanische draak aan zich onderwerpt, ofschoon St.
Joris nu het alleenrecht heeft op deze grote serpenten.
Michael wordt doorgaans afgebeeld met een getrokken zwaard dat
zijn rol als Gods grote voorvechter symboliseert. In een
eigenaardige passage in het boek Daniel spreekt God op een
ongewoon nederige manier, erkennend dat hij een roegezegde
belofte aan de profeet nog niet na had kunnen komen. De reden die
Heilige Boek der Gevallen Engelen
515
hij opgeeft is dat Cyrus, de Perzische vorst, hem 21 dagen lang met
succes wist te weerstaan.
Hij vertelt Daniel:
"Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te
hulp" (Dan. 10:13). "
En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw
vorst Michael," geeft Hij toe (Dan. 10:21). Hieruit kunnen we
afleiden dat Michael Israël beschermengel was, maar ook lijkt hij
de enige te zijn die de troon steunde wanneer het menens werd. De
moslimoverlevering schildert Michael als wonderbaarlijke
gedaante af.
"Vleugels in een smaragdgroene kleur... bedekt met
saffraankleurige haren, elk een miljoen gezichten en monden
bevattend en evenzoveel tongen die, in een miljoen dialecten, de
genade van Allah afsmeken."
In de Koran staat dat cherubs worden gevormd uit de door deze
grootse engel over de zonden van de gelovigen vergoten tranen.
In oudere Perzische legenden wordt Michael gelijkgesteld aan
Besjter,
"degene die de mensheid in zijn onderhoud voorziet."
In een Dode Zee-roll de Oorlog van de Zonen des Lichts tegen de
Zonen der Duisternis, beet Michael de 'Vorst van het Licht', die
een engelenschaar inzet tegen de duistere legioenen van Belial, de
Vorst der Duisternis. In deze rol is Michael de onderkoning van de
hemel, wat vreemd genoeg, ook de titel was van de Vorst der
Duisternis voor zijn val.
Tevens staat Michael bekend als de engel van het laatste oordeel
en bezit, als 'weger der zielen' een stamboom die dateert uit de
periode dat Israël stammen in Egypte gevangen werden gehouden.
Daar was Anubis de weger der harten van de overledenen. Deze
Heilige Boek der Gevallen Engelen
516
met een honden of jakhalzekop voorgestelde godheid werd
verpersoonlijk met Sirius, de voornaamste ster in het Egyptische
uitspansel en tevens de 'hondester'. In Perzie staat de ster bekend
als Tistar, 'het hoofd'. De vroegere Akkadische benaming was
Kasista, wat op 'vorst' of 'leider' duidt. Voeg een scheutje
Hebreeuws toe (sar is bevelhebber of prins) en wij komen erg dicht
bij de vorst en bevelhebber der sterren (engelen) die Michael heet."
Zijn met pauwenveren versierde vleugels doen herinneren aan het
oog van de Egyptische godin Mak, wier veren in Anubis'
weegschaal werden afgewogen tegen het hart van een sterveling.
In de Middeleeuwen werd Michael ook gehouden voor de
'psychopompus'; de gehele leider van zielen naar de andere wereld.
Aangezien de kerk gebrand was op bet aantrekken van de oude,
heidense aanbidders van het Romeinse Galu - die trouw bleven aan
de god Mercurius - rustte zij Michael toe met talrijke attributen van
de God uit de onderwereld. Aan Michael gewijde kapellen rezen
op uit de ruines van de vroegere tempels die steevast op al dan niet
kunstmatige heuvels zijn opgetrokken. Michael werd zo, net als
Mercurius, de gids voor de doden. De talrijke 'bergen Michael die
door geheel Europa te vinden zijn onderstrepen de macht van dit
oude archetype - de grafheuvel.
In Daniel is voorspeld dat Michael opnieuw zal verschijnen als de
wereld weer in grote moeilijkheden verkeert. Veel geleerden
wijzen naar onze eeuw als het tijdvak waarin hij zichzelf in at zijn
grootsheid weer zal tonen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
517
De Aartsengel Gabriel
De Sumerische oorsprong van bet woord Gabri is GBR,
gubernator of gouverneur. Sommigen beweren dat het Gibor 'macht' of 'held' betekent. Gabriel is de gouverneur van Eden en
overste van de cherubs. Maar Gabriel is uniek te van een
anderszins mannelijke of androgene Aartsengelen, want het staat
vrijwet vast dat deze grootse aartsengel het enige vrouwelijke
wezen in de hogere gelederen is.
Zij is ook - behoudens Michael - de enige bij naam genoemde
engel in het Oude Testament; en zou aan de linkerzijde van God
zitten, hetgeen een verder bewijs voor haar vrouwelijke aard
Heilige Boek der Gevallen Engelen
518
vormt. Voor de islamieten dicteerde Ubriel/Gabriel aan
Mohammed de volledige Koran, en wordt beschouwd als de engel
der waarheid (hoewel moslimgetrouwen niet zullen instemmen met
haar geslacht). Gabriel zou volgens de beschrijving 140 paar
vleugels bezitten; in de joods-christelijke leer is zij de
boodschapper, maar ook de engel der opstanding, genade,
openbaring en des doods. Als heerser over de eerste hemel staat zij
het dichtst bij de mens. Volgens het getuigenis van Jeanne d'Arc
was het Gabriel die de Maagd van Orléans aanzette tot het helpen
van de Dauphin (Jean D’Arc). Gabriel verschijnt aan Daniel om
bet vreselijke visioen van de profeet uit te leggen over bet gevecht
tussen de ram en de bok (het orakel van de Perzen die door de
Grieken verslagen worden). Opnieuw verschijnt zij aan Daniel om
de komst van een Messias aan te kondigen, een boodschap, die zij
500 jaar later herhaalt aan Maria in de Boodschap. het is
eigenaardig dat zij bij zoveel ontvangernissen verscheen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
519
Voor Maria had zij nog aan Zacharias de komst van Johannes de
Doper aangekondigd. Het uitgesproken vrouwelijke karakter van
deze op, merkelijke aartsengel komt eveneens naar voren in het
volksgeloof, dat ons vertelt hoe zij de altijd opstandige zielen uit
het paradijs wegvoert en hen voor de negen maanden waarin zij in
de moederschoot verblijven instrueert. Christien O'Brien; Hij
suggereert dat zij ooit een in de Bijbelse landen levende vrouw is
geweest die experimenteerde met de genen van de eerste mensen,
en dat Adam en Eva tot haar eerste experimenten behoorden. Dit
aardse wezen kreeg vervolgens bovennatuurlijke krachten
toegewezen door de als onvermoeibare vergoddelijkkers geldende
Sumeriers. Er bestaat een vreemde gelijkenis met deze hypothese
in de conflicterende verslagen van Mattheus en Lukas over de
conceptie van Christus. In Mattheus (1:20) verwekt de nota bene
mannelijke Heilige Geest in Maria een kind, terwijl bij Lukas
(1:26) Gabriel vermeld wordt als degene die "bij haar binnen
geklommen is." Aangezien dit ook kan worden vertaald als "iets in
haar plaatsen" en zij vervolgens Maria vertelt dat de conceptie in
haar schoot is geslaagd, roept dit enkele vragen op, als het al geen
wenkbrauwen doet fronsen. Kon een dergelijke, anderszins
primitieve wereld werkelijk deskundigheid hebben gehad op het
terrein van de kunstmatige inseminatie?
Zo'n idee wordt
veelvuldig aangehangen door degenen die geloven dat menselijke
wezens het product zijn van door buitenaardse wezens uitgevoerde
experimenten. Maar voor de sceptici en de fundamentalisten die
niet overtuigd zijn van het fenomeen 'de vrouwelijke engel' is er
troost in de ontdekking dat Gabriel ook 'de goddelijke echtgenoot'
kan betekenen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
520
De Aartsengel Rafael
'De stralende die geneest' stond oorspronkelijk bekend als
Labbiel in Chaldea. De Hebreeuwse term rapha betekent
'genezer', 'arts' of 'chirurg'. Als genezende engel wordt hij vaak
geassocieerd met het beeld van de slang. Hij staat bekend als de
belangrijkste vorst in de tweede hemel de leider van de orde der
krachten, de bewaker van de boom des levens in Eden en naar hij
zelf toegeeft een van de zeven engelen van de Troon. Dat onthult
hij aan Tobias in het boek Tobit.
In deze verhandeling reist hij incognito met Tobits zoon om pas op
het einde van de reis zijn ware identiteit te onthullen. Hij toont
Tobias, die een enorme vis heeft gevangen, hoe ik elk deel van het
schepsel kan gebruiken "het hart, de gal en de lever ... zij zijn
nodig voor nuttige medicijnen ... en de gal is goed voor het oliën
van de ogen, als zich daarin een stofje bevindt, en zij zullen
genezing vinden."
Heilige Boek der Gevallen Engelen
521
Hij wordt uitgeroepen tot "een van de vier gestalten die gesteld
worden boven alle ziekten en wonden van de mensenkinderen" en
is in de Zohar "belast met het helen der aarde_,....de aarde die
plaats biedt aan de mens, die hij ook van zijn ziekten geneest."
Hij geneest Abraham van de pijn die de besnijdenis met zich mee
brengt, aangezien de patriarch tot op hoge leeftijd deze rite handig
had weten te omzeilen, en verlost Jacob van zijn ontwrichte
heupgewricht dat hij had opgelopen tijdens een worstelpartij met
een van Rafaels collega's (Gen. 32:24-25). Ofschoon officieel een
kracht geheten, worden hem de zes vleugels van een seraf
toegedicht, maar behoort hij tegelijkertijd tot de cherubs,
heerschappijen en machten. Hij is naar verluidt de gezelligste en
grappigste van de gehele engelenschare en wordt vaak vrolijk
pratend met een nietsvermoedende sterveling afgebeeld.
Zijn opgeruimde aard is mogelijk toe te schrijven aan zijn positie
als regent, of zonne-engel.
Rafael daalt af naar de Aarde. In deze illustratie voor bet Verloren
Paradijs lijkt Hayley, de maker, bij intuïtie te weten dat Rafael de
zonneregent is.
Een ander voorbeeld van welwillendheid is de overhandiging van
een medisch naslagwerk aan Noach dat het mysterieuze boek van
de engel Razel geweest kan zijn. Dit boek zou Noach de kennis
geven die hij nodig had bij het bouwen van de ark. Het verhaal
past bij Rafael status als engel van kennis en wetenschap. Maar
vreemd genoeg is deze aartsengel ook een gids van Sjeol, de
Hebreeuwse 'diepte' ofwel de schoot van de onderwereld, en als
aardse demon manifesteert hij zich als een monsterlijk beest.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
522
De Aartsengel Sariel
Ook wel Suriel, Suriyel, Zerachiel en Saraquel genaamd,
betekent zijn naam zoveel als 'Gods bevel'. Dat zou
overeenkomen met de beschrijving van zijn taken zoals gegeven
door Henoch, die zegt dat
"het Sariel is die verantwoordelijkheid draagt voor het lot van de
engelen die de Wetten overtreden."
Terwijl er zoveel anderen met de twijfelachtige eer van de titel
'engel des doods' willen gaan strijken is Sariel toch altijd de meest
geschikte kandidaat geweest. Ofschoon algemeen wordt
aangenomen dat Zagzagel alle kennis aan Mozes heeft
overgedragen, schrijven talrijke gezaghebbende bronnen deze taak
aan Sariel toe. Zeker, hij staat bekend om zijn bijna Zwitserse
Heilige Boek der Gevallen Engelen
523
opvattingen over reinheid en instrueerde rabbi Isjmael in de vele
zuiverende details van een rechtschapen levenswandel.
Sariel zou net als Rafael een genezer, een seraf en vorst der
tegenwoordigheid zijn, maar met wat wij beginnen te herkennen
als een Angelique gedragslijn staat hij bij Henoch ook te boek als
een gevallen opstandeling. Dat is moeilijk te rijmen met het feit dat
in de oorlog van de zonen des lichts tegen de zonen der duisternis
zijn naam op een van de schilden van eerstgenoemde wordt
vermeld. Vermoedelijk is tegen de le eeuw na Chr. met zijn
'dubbele moraal' afgerekend.
De Aartsengel Uriel
Behorend tot een van de vier vermeende engelen van de
Tegenwoordigheid, is Uriel, wat 'vuur van God' betekent, in
latere geschriften gelijkgesteld aan Phanuel, het 'gezicht van
God'.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
524
In de gedaante van zowel een cherub als seraf voert hij gezag uit
over Tartarus (de hel). In de toornige en helse Apocalyps van St.
Petrus verschijnt Uriel als de engel van berouw, die in illustraties
ongeveer even meedogenloos wordt geportretteerd als
onverschillig welke demon die je in de hel nog niet graag zou
willen tegenkomen. "Uriel, de engel Gods, zal hun dwalingen de
zielen der zondaren in volgorde meevoeren... Zij zullen hen in hun
woningen laten branden in een eeuwigdurend vuur. En nadat zij
allemaal met hun huizen vernietigd zijn zullen zij voor eeuwig
gestraft worden... degenen die de weg der rechtvaardigheid
belasterd hebben zullen aan hun tongen worden opgehangen.
Onder hen verspreid is een niet te doven vuur zodat zij hieraan niet
kunnen ontsnappen." Voor de lezers die nog steeds het beeld voor
ogen houden dat engelen uitsluitend saai en zoetsappig zijn moet
deze beschrijving opgevat worden als een waarschuwing.
Vaak gekenschetst als de cherub "aan de poort van Eden met
een vurig zwaard" of als de engel die "waakt over donder en
bliksem" komt Uriel tevoorschijn als een tamelijk zware jongen;
als zodanig is zijn heerschappij over de hel bijzonder toepasselijk.
De bewering dat hij de engel was die bet magische kabbala aan de
mensheid schonk stemt vreemd genoeg niet over één met wat wij
weten om trend zijn volmaakte oprechtheid. Later stelde de kerk
zich minder streng op en rehabiliteerde Uriel, maar transformeerde
hem wel tot een heilige wiens net symbool van verhevenheid een
opengevouwen hand met een vlam was.
Want Uriel zegt: "Ik ben op aarde gekomen om mij onder de
mensen te begeven, en wordt ook genoemd."
Maar Uriel is het eerst opgetekende voorbeeld van een man uit een
engel. Daarin is hij de voorbode van wat nog komen gaat.
Uriel heeft ook de naam het scherpste gezichtsvermogen van alle
engelen te bezitten. Hij was de boodschapper die werd uitgezonden
om Noach voor de op handen zijnde zondvloed te waarschuwen en
wordt ook wel de engel van de September maand genoemd.
De Aartsengel Raguel
Heilige Boek der Gevallen Engelen
525
Traditioneel bekend staand als Rasud, Rufael, Akrasiel, en de
'vriend van God' neemt Raguiel volgens Henoch "wraak op de
wereld der lichtende sterren." Dit wordt ook geïnterpreteerd als
degene "die over het goede gedrag van de 'engelen waakt."
Zoals wij zullen ontdekken is dit waarschijnlijk de meest
overwerkte, afdaling van de gehele hemelse bureaucratie Engelen
zijn een bijzonder kwetsbaar soort als het aankomt op corruptie. En
zelfs deze engel, die wordt geacht het gedrag van zijn gelijken te
beoordelen, was door een wonderbaarlijke beschikking van het lot
samen met Uriel in 754 door de kerk aan de kant gezet.
Aartsengelen werden op onwaardige wijze uit de lijst van de
prestigieuze heiligenkalender geschrapt. Dit was het beruchteconcilie van paus “Zacharias” (gevallen engel) die een soort
Angelique heksenjacht op touw zette tegen de hogere echelons van
de celeste wezens. Hij veroordeelde Raguel als zijnde een demon
Heilige Boek der Gevallen Engelen
526
"die zichzelf uitgaf voor een heilige." Hoe kon Zacharias in
hemelsnaam hier bewijzen voor hebben gevonden? Dit gaat
immers; het menselijk voorstellingsvermogen te boven en moet
zelfs in die tijd een bron van verwatering en speculaties hebben
gevormd.
In betere tijden werd deze engel vermeld in het manuscript van de
apocriefe Openbaring van Johannes.
Daar staat:
"Dan zal Hij de engel Raguel zenden, zeggende: blaas de trompet
voor de engelen der koude en sneeuw en ijs en breng elke soort
gramschap over hen die ter linkerzijde staan."
Het was Raguel die Henoch overbracht naar de hemel. Naar
verluidt zou hij ook gefungeerd hebben als engel der aarde en
wachter van de tweede hemel.
De Aartsengel Remiel
In vroege geschriften wordt hij vermeld als Jeremiel of Yerameel
- 'de genade van God'. Deze benaming stelt hem gelijk met de
'Heer van de op hun opstanding wachtende zielen.' Hij is
degene "die door God wordt aangesteld" teneinde de zielen naar
het oordeel te voeren. Ongetwijfeld moet hij op de hoogte zijn van
zulke zielen omdat hij in Henochs optekeningen uitdrukkelijk
wordt vermeld als leider der apostaten en zondaars. Gelijktijdig
treedt hij op als een van de zeven, voor God staande aartsengelen.
Volgens Henoch was deze "verantwoordelijk voor het
verbreiden van de instructies der zeven aartsengelen." Eerder
in zijn loopbaan was hij het, en niet Michael, die (zo wordt
beweerd) het leger van Sennachetib had vernietigd. Omdat hij de
gezaghebbende engel is over visioenen en het aan het visioen van
Baruch te danken is dat Remiel als overwinnaar op Sennachetib uit
de strijd kwam, lijkt hij een onevenredig voordeel ten opzichte van
Michael te hebben inzake het opeisen van dit wapenfeit.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
527
In dit verslag zou hij Nisroch 'de grote adelaar' hebben verslagen
die heerste over de orde der vorstendommen totdat hij als
kampioen van de Assyriers verslagen werd.
Dit is de orthodoxe kijk op de zeven aartsengelen volgens Henoch
en de overlevering. Niettemin bestaan er talrijke alternatieve lijsten
van het heilige zevental, waarin Chamael, Jofiel, Zadkiell
Baruchiel, Jehudiel, Simael, Zafiel en Aniel worden opgesomd.
Niettegenstaande zulke ingenieuze uitvindingen zijn er toch twee
opmerkelijke kandidaten die Remiel, Uriel of Raguel eerder van de
lijst der grote zeven kunnen verdrijven. De eerste van hen,
Metatron, maakt aanspraak op de titel 'grootste alle tijden'. Maar
deze verheven positie is bet onderwerp van een touwgetrek tussen
rabbi en priester rond het Angelique leiderschap.
Als het verhaal van de twee Egyptische tovenaars iets is om zich
door te laten leiden, lijkt Metatron duidelijk machtiger dan
Michael en Gabriel samen.
“Hij zond Michael en Gabriel op hen af, maar onze twee
kampioenen waren geen partij voor het dynamische duo van de
Nijl. Uiteindelijk joeg Metatron hen weg het gezag over Michael
en Gabriel" (aldub de Hadasi).
Heilige Boek der Gevallen Engelen
528
De Aartsengel Raziel
Ook wel Ratziel, Gallizur, Saraquel en Akrasiel geheten, bezit
Raziel de intrigerende titel 'engel der geheime gebieden en
opperste mysteries'.
(Raziël , heden)
Als auteur van het legendarische boek van de engel Raziel
"waarin alle hemelse en aardse kennis is vastgelegd", zou
Raziel zijn werk aan Adam hebben overhandigd. Na een lange en
veelbewogen geschiedenis kwam het in handen van Henoch, die
naar wordt beweerd een groot gedeelte heeft vervat in zijn
geschriften. Daarna is het aan Noach gegeven die de ark bouwde
dankzij de aan de inhoud ontleende kennis. Na enige tijd in
Heilige Boek der Gevallen Engelen
529
Salomo bezit verkeerd te hebben lijkt het boek te zijn verdwenen.
Onder het auteurschap van een zekere Eleazer van Worms, een
Middeleeuwse schrijver, komt het weer aan de oppervlakte. Naar
verluidt onthult Raziel in dit werk de 1.500 sleutels tot de
mysteries van het universum. Helaas is alles in een soort
geheimschrift gesteld dat zelfs door de grootste engelen niet wordt
begrepen.
Wel weten wij uit de Targurn Ecdesiastes, dat "de grote engel
Raziel iedere dag op de top van de berg Horeb staat, en de
geheimen des mensen aan de gehele mensheid verklaart."
Volgens Mozes Maimonides is Raziel het hoofd van de Erelim
ofwel de tronen, en wordt hij aangeduid met een helder wit vuur
dat een van de karakteristieken van deze orde vormt. Een vreemde
eigenschap - opgetekend in de Pirke Rabbi - is dat Raziel "zijn
vleugels uitspreidt over de Hayyoth opdat hun vurige adem de
dienende engelen niet vernietigde." De Hayyoth, of 'hemelse
beesten', worden gelijkgesteld met de cherubs. De hemel is
mogelijk niet altijd zo aangenaam voor zijn werknemers als men
zich voor ogen houdt.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
530
De Aartsengel Metatron
Wij komen nu toe aan een wezen dat, zoals ons talrijke rabbi's
verzekeren, werkelijk de allergrootste engel is. Men moet zich
daarbij de vele troonpretendenten en de mogelijke verwatering die
hun enthousiaste aanhangers teweegbrengen in gedachten houden.
Metatron beschikt voor zijn aanspraak ongetwijfeld over sterke
argumenten, waarin hij door de rabbi's gesteund wordt, ook al
roept hij in zijn christelijke gedaante meer vragen op dan andere
engelen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
531
Onder de titel vorst van het Goddelijk Aangezicht, (engel van
het verbond, koning der en,gelen en de lagere JHWH
tragrammaton) is hij belast met het in stand houden van de aarde.
Bij deze en andere gelegenheden slokt hij terreinen op die
gewoonlijk door de andere aartsengelen zijn opgeëist, in het
bijzonder Michael met wie hij meestal wordt vergeleken. Dit valt
eenvoudig te verklaren door de verschillen in de joodse en
christelijke leer. In de Talmoed en Targoem is hij de directe
verbinding tussen God en het mensdom.
In termen van gezag is Metatron eigenlijk de laagst geplaatste
binnen de engelenscharen. In een versie van zijn
levensgeschiedenis was hij ooit de patriarch Henoch die werd
getransformeerd tot een vurige engel met 36 vleugels (6x6) en
talloze ogen. Dat zou hem slechts zo'n 8500 jaar oud maken.
Hoewel dit naar menselijke maatstaven gemeten zonder meer
indruk wekkend is, werpt het nauwelijks gewicht op de Angelique
schaal indien wij moeten geloven dat de engelen 15 miljard jaar
geleden tegelijk met het heelal zijn geschapen.
Er is een prachtige passage in een van Henochs eerste kronieken,
wanneer de scribent voor zijn dood en transformatie eerst een
bezoek brengt aan de hemel. Vanuit het perspectief van onze eeuw
gezien is de scene als een repetitie voor wat ging komen:
"Toen zei de Heer tot Michael: Ga en ontdoe Henoch van zijn
eigen kleren; zalf hem met lie, en Weed hem gelijk de onzen, en
Michael deed wat hem was opgedragen. Op dauw gelijkende zalf
met de geur van mirre , een zonnestraal. En ik keek naar mijzelf,
en ik was een van de anderen (engelen); er was geen verschil en al
mijn angst verliet mij."
Henoch was door de Heer uitverkoren als een schrijver der
waarheid en de grootste scribent van het land, dus is het niet
verwonderlijk dat met de radicale gedaanteverwisseling zijn
vroegere bekwaamheden behouden bleven. Metatron staat
namelijk bekend als de hemelse scribent die alles wat in de
esthetische sferen gebeurt registreert.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
532
De engel Metatron houdt de band van Abraham tegen, die op het
punt staat zijn geliefde zoon Isaak te offeren. Filippo Brunelleschi;
1401, Florence. Deze machtige engel heeft ook zijn keerzijde door
zijn identificatie met Satan of het vroegere ambt van ha-satan, de
tegenstander. Er is een passage in Exodus die naar Metatron
verwijst:
"Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden" (Ex.33:2).
Dit is duidelijk een ver wijzing naar de engel Gods, (of zoals
sommigen vol houden) naar God in eigen persoon, die de kinderen
van Israël door de wildernis leidde. Verdere aanwijzingen die
duiden op Metatron in zijn rol als de ondergeschikte van ANU in
plaats van God zelf, is zijn verschijning als "een pilaar van vuur,
zijn aangezicht oogverblindende dan de zon." Als - iemand de
moed kan opbrengen om Exodus door te worstelen (Dat te boek
moet staan als het lelijkste en minst spirituele van alle religieuze
geschriften) kan hij getuigen van het soort 102 kwaadaardige,
pathologische moordenaar dat die ondergeschikte YHWH (EN.KI)
geweest moet zijn. Wekkende gruwelen over zijn uitverkoren volk
afroept zal iedere intelligente lezer hier eerder de hand van het
ergste kwaad in zien dan dat van het Licht Gods.
Naar valt af te leiden uit het formaat van zijn tent (Tabernakel) zoals aangegeven in Exodus en Numeri en de beschrijvingen van
JHWH - scheen hij een onmogelijk groot wezen te zijn. Indien wij
de oude el als de standaardlengte van 53 centimeter gebruiken was
deze engel volgens de omschrijving ergens tussen de 2,40 en 3,90
lang. Zulke aanwijzingen doen denken aan Metatron, omdat hij
naar wordt beweerd de grootste engel in de hiërarchie is. Ook
noemde men hem de demiurg, de schepper van het universum. In
gnostische geschriften verwijst dit zonder meer naar EN.KI
(Aartsengel Lucifer), de vorst der duisternis.
Over het geheel genomen is Metratron inderdaad een vreemd en
onbehaaglijk figuur. Aan de ene kant is hij boven Michael en
Gabriel geplaatst vanwege zijn vermogen de Egyptische tovenaars
Heilige Boek der Gevallen Engelen
533
te verslaan, terwijl hij anderzijds, in een bijzonder beangstigende
periode, optreedt als bloeddorstige engel die genoegen schept in
het opspietsen van honderden, ongehoorzame leden van zijn eigen
volk en ze achterlaat in de woestijn om daar in doodsangst aan hun
einde te komen.
HIERACHIE VAN DE AARTSENGELEN
De gehele engelen hiërarchie kan bet best beschreven worden als
een eindeloze, onmetelijk grote kring van wezens die een
ondoorgrondelijk Middelpunt omgeven dat met 'God' wordt
aangeduid. het Goddelijk Middelpunt heet een bron te zijn zuivere
gedachten op het hoogste niveau, wiens onnaspeurlijke golven van
frequentie lijken te veranderen naarmate zij verder van het centrum
verwijderd raken. Als de trillingen minder sterk worden vormen zij
allereerst een kring van licht. Wanneer de afstand tussen het licht
en de bron dan nog groter wordt verdicht het tot materie. Zo
ontstaat het beeld van een grote zon, omringd door een dunne schil
van donker, stoffelijk geworden licht.
Donkerste triade van Angelique aanwezigheid staat bekend als de
serafs, cherubs en de tronen. Zij concentreren zich rond de centrale
kern van Goddelijke reinheid. Een seraf vibreert met de hoogste
Heilige Boek der Gevallen Engelen
534
Angelique frequentie. De cherubs, de volgende baan rond het
middelpunt beschrijvend, kennen een wat lager trillingsgetal,
terwijl de tronen van de derde ring het punt markeren waarop de
materialisatie begint op te treden. In het studiewerk: “Sefirot
Werelden & Dimensie” wordt dit uitgelegd.
Het Eerste Koor: de Serafs
Serafs worden algemeen aangeduid als de hoogste orde binnen
Gods schare van Angelique dienaren. Zij zijn het die
onophoudelijk in het Hebreeuws het trisagion en - kadosj,
kadosj, kadosj - "Heilig, Heilig, Heilig is de Heer der
heerscharen, de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid," terwijl
zij de troon omcirkelen. Een fraaie verklaring voor deze anders
toch eentonige activiteit is dat het hier eigenlijk een schepping lied
betreft; een loflied. Het is de primaire vibratie van de Liefde. het is
een scheppend, resonerend gebied van Leven.
De serafs staan in directe verbinding met God, zijn als zodanig
schepselen van zuiver licht en denken dat resoneert met het Vuur
der Liefde. Niettemin verschijnen zij in hun Angelique gedaante
aan de mens als zesvleugelige en vierhoofdige wezens. De profeet
jesaja zag vlammende engelen boven de troon van God:
'leder had zes vleugels, met twee bedekte hij zijn aangezicht, met
twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij." (Jes. 6:2)
Serpentijns Vuur van Liefde
Gemeenzaam bekend als de “vurige, vliegende slangen der
bliksem", die "brullen als leeuwen" wanneer zij zich vertonen.
Met de slang orde draak dan met een andere Angelique orde. Hun
naam suggereert in feite een vermenging van de Hebreeuwse
woorden rapha, wat 'genezer', 'dokter' of 'chirurgijn' betekent,
en wat verwijst naar een 'hoger wezen' of 'beschermengel'. het
serpent of de draak is, opgedragen aan Aesculapius, al sinds lang
het symbool der geneeskunde. Twee slangen kronkelen zich rond
Heilige Boek der Gevallen Engelen
535
de roemruchte caduceus, ons moderne symbool van medische
hulpverlening dat oorspronkelijk werd afgebeeld als een staf in de
hand van de universele Indo Europese god “Hermes”. We zullen
nog zien dat de Griekse hermes precies dezelfde godheid was als
de Egyptische Thot, de Romemse god Mercurius en de latere
aartsengel Michael die ook een seraf was. De slangengedaante van
deze Angelique orde symboliseert de mogelijkheid tot verjonging
door zich van zijn oude huid te ontdoen en in een schitterende,
jeugdige gedaante terug te keren; zoals wij dat ook het kennen uit
de mythe van de vurige feniks. Verrijzing van EN.KI (Aartsengel
Lucifer).
Volgens Henoch waren er slechts vier, met de vier winden of
windrichtingen. Dit stemt overeen met hun vierkoppige uiterlijk.
Latere critici pasten deze visie aan in die zin dat zij de vierdeling
toepasten op de prinsen als heersers over de serafs. Hun leider is
naar verluidt Metatron of Lucifer; de anderen worden vermeld als
Kemuo, Nathanaia en Gabriel.
Zelfs in deze korte uiteenzetting over de hoogste Angelique
kringen sijpelen toch dubbelzinnig heden naar buiten. Uit het
diagram kan worden opgemaakt dat - hoewel de aartsengelen in de
buitenste, meer 'materiële' ringen van de hemelse sferen zes rangen
lager zijn ingedeeld dan de serafs - sommige gezaghebbende
serafijnse prinsen uit de binnenste kern toch aartsengelen zijn
genoemd. En een kandidaat is niemand anders dan de aartsvijand –
EN.KI (Aartsengel Lucifer). Om nog verder aan de theologische
verwatering bij te dragen staat Metatron, die ook vermeld wordt als
de leider van de vurige slangen,engelen in sommige occulte
kringen bekend als Satan, de vorst der duisternis, of de 'oude
draak'. Zoals we hebben gezien is dit een misverstand en zijn dit
drie afzonderlijke personages. In zijn positievere, serafijnse
gedaante is Metatron naar wordt beweerd de machtigste van alle
hemelse hiërarchieën en in het bijzonder belast met het welzijn en
levensonderhoud van de mensheid. Hij geniet de reputatie geen
zes, maar zes maal zes vleugels te bezitten, 36 stuks dus, dit naast
een ontelbaar aantal ogen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
536
Dit type hemelse paradox is maar al te gebruikelijk, maar na de
lezer op de mogelijke verwatering gewezen te hebben zullen wij in
het vervolg proberen dit soort ambivalente eigenschappen zonder
nader commentaar op te nemen.
Het Tweede Koor: de cherubs
In zowel de joodse als de christelijke leer
"stelde hij ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een
flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de tot de
boom des levens te bewaken" (Gen. 3:24).
(de drie cherubs)
Ofschoon de schepselen in deze bekende passage de eerste engelen
zijn die in de Bijbel worden vernoemd, kan men de cherubs toch
tot de laatkomers van de celeste hiërarchie rekenen. Nietternin
verzekerden zij zich van de tweede plaats rond de troon van de
Almachtige tegen de tijd dat “Dionysisch” zijn richtinggevende
geschriften optekende. Het Hebreeuwse woord was “Kerub”, door
Heilige Boek der Gevallen Engelen
537
sommige geleerden vertaald met 'degene die iemands voorspraak
is', en door anderen met 'kennis'. De oorspronkelijke Karibu
waren afschrikwekkende, monsterlijke bewakers van de tempels en
paleizen in Sumerie en Babylon. Gedurende hun Babylonische
gevangenschap moeten de Hebreeuws vertrouwd zijn geraakt met
deze. Boven en overstaande pagina: Seraf; Spanje, 8e eeuw. Ooit
verwees de seraf naar de ontzagwekkende “Chaldeeuwse slang”,
een bliksemend en aarde bevruchtende wezen. Later werden zij tot
de in elkaar gekronkelde slangengeesten van de door Mercurius
gedragen caduccus. Mercurius wordt geassocieerd met de
aartsengel Michaël, die de vleugels van een pauw bezit. De 'ogen'
op de pauwenvleugels kunnen daadwerkelijk zien. Deze serafs
illustreren de ontmoeting van Ezechiël, en tonen de ontelbare ogen
op de vleugels van het celeste wezen. Veelvoudig belichaamde,
fabuleuze gevleugelde dieren bij de toegangen tot de heilige
plaatsen. Soortgelijke waakzame engelen waren in het gehele
Nabije Oosten te vinden, en gevleugelde godheden met
adelaarskoppen waakten al over een Assyrische boom van
eeuwigdurend leven. Het was voor de ontzette Hebreeuwse
scribent een kleine stap om zowel de boom als zijn bewaker te
'lenen' en over te planten in de joodse Hof van Eden. Wanneer
Theodorus, de christelijke bisschop van het akleia, spreekt over de
cherubs als zijnde "beesten, die Adam doen terugdeinzen voor
het binnengaan van het paradijs," is de transformatie compleet.
Dat wat betreft hun historische afstammingslijn. In de originele
Hebreeuwse vorm bezitten zij vier vleugels, vier gezichten, en
worden vaak afgebeeld als dragers van Gods troon en zijn
wagenmenners. In Psalm 18 berijdt God een cherub, hoewel de
feitelijke strijdwagen een engel van de ondergeschikte orde
geweest lijkt te zijn - namelijk een troon of animm.
Wij zijn zo gelukkig te beschikken over een bijzonder spectaculair
ooggetuigenverslag van een ontmoeting met een cherub aan de
rivier de Chebar. De Hebreeuwse profeet Ezechiël ontwaarde van
dichtbij vier cherubs, elk met vier gezichten en vier vleugels.
Johannes van Patmos benadrukt in zijn Openbaringen dat zij zes
vleugels en talrijke ogen hadden, maar in de hitte en opwinding
Heilige Boek der Gevallen Engelen
538
van de Apocalyps kan het hem vergeven worden per abuis een
seraf te hebben geïdentificeerd. Ter verdediging van de oude rol
der cherubs als wakende geest kunnen er twee teruggevonden
worden als; “gouden beelden die de ark des verbond
overdekken”.
Zoals wij al gezien hebben bij de serafs die onophoudelijk het
trisagion psalmodieën, wekken de vibraties van het Heilig, Heilig,
Heilig, het Vuur van de Liefde op. Daarentegen kenmerkt de
subtiele vibratie die opwelt uit de cherub zich door kennis en
wijsheid.
Hoe zulke schitterende en ontzagwekkende schepsels
ineenkrimpen tot het formaat van mollige, in de hoeken van
barokke plafonds vettoevende kleine baby's met vleugeltjes blijft
een van de raadsels van het leven.
Het Derde Koor: de Tronen ('Ofanimm of Galgallin)
In de joodse Merkabah-leer worden deze engelen beschreven als
de grote 'wielen' of de 'veelogigen'. Het Hebreeuwse “galgal”
betekent zowel 'wielen' als 'de pupil van het oog'. Terwijl de
cherubs Gods wagenmenners lijken te zijn, vervullen de
“ofanimm” eigenaardig genoeg de rol van de eigenlijke
strijdwagens. De best gedetailleerde beschrijving van hun optreden
is ongetwijfeld afkomstig van Ezechiël (1:13,19):
"En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die
van brandende vuurkolen, als van fakkels - zich bewegend tussen
de wezens; en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit... En
ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de
voorzijde van alle vier, was een rad. De aanblik en het maaksel
van de raderen was als de schittering van een turkoois; zij hadden
alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een
rad was midden in een rad... Hun velgen waren hoog en
ontzagwekkend, en bij alle vier waren deze velgen rondom vol
ogen. Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als
Heilige Boek der Gevallen Engelen
539
de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de
raderen."
Wij kennen de weerklanken van Elias, die werd geboren uit een
lichtende wervelwind, en van Henoch. Hij benoemt de engelen als
"van de gloeiende kolen". Is ook voor deze dat de bekeerde
gevallen meestal gloeien. Voor deze dat hun partners dit sterk
aanvoelen. Zijn nog oude energie die ze mee dragen.
Rafael wordt algemeen beschouwd als de heersende prins van deze
orde. Volgens de rabbijnse geschriften werden alle Hebreeuwse
patriarchen bij hun aankomst in de hemel prompt engelen van deze
orde. Begrijpelijkerwijs onderschrijven christelijke theologen deze
visie niet.
De Tweede Triade
De tweede groep, van drie orden is samengesteld uit de
heerschappijen, de krachten en de machten, het thema van de
ultieme samensmelting met de Goddelijke bron vat alle activiteiten
van de tweede engelentriade samen. Daardoor ontstaat een
constante, dualistische spanning tussen de polariteiten van goed en
kwaad, lichaam en geest, hoger en lager. Alle orden binnen de
triade streven naar het in balans brengen of op elkaar afstemmen
van zulke tegenstellingen, en alle zijn hierbij onderworpen aan het
risico ooit gecorrumpeerd te worden.
Het Vierde Koor: Heerschappijen
Afwisselend omschreven als de heerschappijen, heten,
“kurioteten” of - door de Hebreeuwse leer - als de “Hasjmallim”.
(Hanisjatlim) "verdeed deze orde de taken der engelen", zo stelt
Dionysisch. Andere gezaghebbende houden vol dat de
heerschappijen kanalen van barmhartigheid binnen de tweede
hemel zijn. Vermoedelijk worden in deze heilige sfeer de celeste
letters van zijn Heilige Naam groot geschreven. De heersers zijn
naar verluidt Zadkiël, Hasjmal, Jariël en Murië. Hasmal, of
Chasmal, staat bekend als de 'in vuur sprekende engel'.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
540
Het Vijfde Koor: Krachten
Afwisselend bekend als de, Malakim, de Dunamis of de
Tarsjisjim, schenken deze engelen des heten zegeningen van
boven; meestal in de vorm van wonderen. Zij worden vaak
geassocieerd met helden en voorvechters van het goede. Men
beweert dat zij moed schenken wanneer de nood het hoogst is. Zij
verschijnen bij Christus hemelvaart waar twee van deze engelen
hen begeleidden. In het verhaal van Adam en Eva valt te lezen dat
twee krachten bij de geboorte van Kaïn als vroedvrouwen
fungeerden. Onder de naam 'de schitte renden of stralende' zijn
hun heersende vorsten naar verluidt Michael, Gabriel, Rafael,
Barra, Tarsjisj en voor de grote opstand, Satanel.
Het Zesde Koor: Machten
Afwisselend dynamisch, potentialen en autoriteiten genaamd,
waren zij naar valt aan te nemen de eerste door God geschapen
engelen. De machten bevolken het gevaarlijke grensgebied tussen
de eerste en de tweede hemel. Dionysisch schrijft hen toe de
demonen, in hun streven naar het overheersen van de wereld, te
weerstaan. Zij lijken op te treden als een soort grenswachten die
uitkijkend naar duivelse infiltratie langs de hemelse wegen
patrouilleren. Dergelijke patrouilles zijn duidelijk niet van gevaar
ontbloot en Paulus waarschuwde zijn kuddes nadrukkelijk dat
machten zowet goed als kwaad kunnen zijn. In Romeinen 13:1
wordt onthuld:
"De mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven
hem staan,"
en het is aan hen om in onze zielen een evenwicht te bewaken
waarbij sommigen desondanks zich teveel identificeren met de
duistere zijde van de mens en zodoende 'vallen'. Niet, temin
vinden de machten hun roeping in het op elkaar afstemmen of in
balans brengen van tegenstellingen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
541
Als hoofd van de orde verdient Camaiël een nadere beschouwing
aangezien hij het wazige gebied tussen goed en kwaad
vertegenwoordigt dat zo kenmerkend is voor de gehete orde. Zijn
naam betekent 'hij die God ziet' en de Magus bestempelt hem tot
een van de bevoorrechte zeven engelen die de tegenwoordigheid
van God mogen aanschouwen. Sommigen beweren dat het
Chamaiël was die met Jakob worstelde en later in de tuin van aan
Christus verscheen. Maar in een negatieve betekenis wordt
Chamaiël geïdentificeerd als een hertog der hel, zijn opwachting
makend in de gedaante van een luipaard. In occulte kringen staat
hij bekend als de heerser over de boosaardige oorlogsplaneet Mars.
Zelfs de durfden, toch niet vermaard vanwege hun interesse in de
engelenscharen, verkozen Chamaiël als hun oorlogsgod. Hij is
bevelhebber over 144.000 engelen der vernietiging, des wraak en
des doods. Of zij nu in dienst zijn van God of de Duivel blijft
onzeker. Als Kemuë treedt deze prins op als middelaar tussen de
gebeden van Israël en de hiërarchieën van de zevende hemel.
Volgens een legende was het Camael die door Mozes is vernietigd
toen hij de wetgever trachtte te beletten de Thora van God in
ontvangst te nemen. Deze klaarblijkelijk in tegenspraak zijnde
motieven bevatten de sleutel tot de belangrijkste bekoring van de
machten. In de christelijke leer wordt de ziel als het grote
strijdperk van de goede en kwade machten beschouwd. Het leiding
geven aan onze zielen schenkt de machten een intrigerend,
verreikend en vaak ook nukkig territorium. Hun veeleisende taak
behelst het omvormen van het dualisme brengen onze dagelijkse
omgang met God tot een eenheid met de Goddelijke Bron. In
esoterische termen uitgedrukt zijn zij de geestelijke gidsen die de
verdwaalden in de astrale ruimte na het verlaten van hun lichaam
assisteren. Als de overledenen door deze ervaring uit hun
evenwicht raken, kunnen hun angsten zo toenemen dat zij
waanzinnig worden. het zijn de geestelijke gidsen die op zo'n
moment ingrijpen.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
542
De Derde Triade
De derde triade van de vorstendommen, aartsengelen en engelen is
stevig wortels in het rijk van de eerste hemel en zijn grensgebieden
met ons tijdelijke, materiële universum. Het houdt in dat alle drie
de orden het meest zijn blootgesteld aan en kwetsbaar voor
mogelijke aantasting van bet vlees. Het verklaart wellicht ook het
feit dat de individuele engelen, uit deze ordes ons zeer vertrouwd
zijn vanwege hun gelijkenis met de mens.
Het Zevende Koor: Vorstendommen
Aanvankelijk werden de vorstendommen gezien als een orde die
aan bet hoofd stond van de naties en metropolen op aarde. Later
zijn de grenzen verlegd, maar daardoor nam de onduidelijkheid
toe. De vorstendommen vergrootten hun domein, werden de
beschermers van het geloof (een moeilijke taak wanneer dit de vier
grootste godsdiensten betreft), en neigden naar een nogal
orthodoxe opvatting over goed en kwaad. Aan deze opmerking
dient te worden toegevoegd dat Nisrock een van de voornaamste
tegenstrevers van de vorstendommen is. Als oorspronkelijk
Assyrische godheid wordt hij, althans in occulte geschriften,
beschouwd als de hoogste leider van de demonenprinsen in de hel.
Maar een meet voor de hand liggende kandidaat is “Anael”, die
kan bogen op zijn banden met de menselijke sexualiteit. Tevens is
hij regeerder over de tweede hemel, en wordt geacht met zijn
heerschappij, die zich uitstrekt tot aan de maan, alle koninkrijken
op aarde en hun leiders onder zijn gezag te plaatsen. Een andere
Prins is Hamiel die Henoch naar de hemel zou hebben
overgebracht, hoewel hij meer bekendheid geniet als de
Chaldeeuwse godheid “Isjtar”.
De grote Prins der krachten, Cervill, zou naar wordt beweerd
David hebben geholpen bij zijn poging Goliath te verslaan.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
543
Achtste Koor: de Zeven Aartsengelen
De meeste mensen kunnen ten minste twee of drie aartsengelen
opnoemen. Van alle Angelique ordes kunnen zij terecht de grootste
aanspraak op erkenning maken. De zeven engelen die in
Openbaringen voor God staan worden gewoonlijk als de
aartsengelen gezien. De Islamitische Koran erkent vier en vermeldt
niet meer dan twee aartsengelen - Uriel (Gabriel) en Michael.
Terwijl christelijke en joodse bronnen over nummer zeven
dezelfde mening zijn toegedaan bestaat er een minder hoogstaande
discussie over waar men hen nu eigenlijk voor mag uitmaken. Vier
namen die desondanks regelmatig opduiken zijn: Michaël,
Gabriël, Rafaël en Uriël. De andere drie kandidaten worden
traditioneel verkozen uit Metatron, Remiël, Sariël, Anaël,
Raguël en Raziël.
Dionysisch vertelt ons dat de aartsengelen "boodschappers zijn
die Goddelijke besluiten met zich mee voeren." Zij word
beschouwd als de belangrijkste middelaars tussen God en de
mensheid en zij zijn het die de hemelse legioenen commanderen in
hun voortdurende strijd tegen de zonen der duisternis.
Het Negende Koor: de Engelen
Dit is de laatste orde van de celeste hiërarchie en tevens degene die
her dichtst bij de mensheid staat. Her eigenlijke Hebreeuwse
woord voor engel is “mallakh”, wat 'een boodschapper'
betekent. In het Sanskriet spreekt men van “Angeres”, een
goddelijke of hemelse geest die in het Perzisch met angaros 'koerier'- wordt aangeduid. In her Grieks komt deze term terug als
angelos. Via dit soort wegen komen wij tenslotte uit bij het
moderne concept van een engel als bemiddelaar of voorspreker
tussen de Almachtige en de menselijke stervelingen, tussen de
eeuwigheid en ons tijdgebonden universum. Zoals we al hebben
gezien komt war de Angelique namen en functies aangaat de
grootste en enige vroege bron voort uit de drie kronieken van de
Hebreeuwse patriarch Henoch. Ook al zijn zij apocrief verklaard,
Heilige Boek der Gevallen Engelen
544
toch tonen de kronieken een dermate grote rijkdom aan details dat
rond de eeuw - op het hoogtepunt van de angst voor engelen Henoch en talrijke andere niet-maconieke schrijvers opnieuw in de
belangstelling komen te staan (een volledige versie van de kroniek
dook pas op in de l8e eeuw, toen een door de Ethiopische kerk
bewaard, origineel werd herontdekt). Rond de Middeleeuwen was
Henochs relatiefbescheiden opgave van enige honderden engelen
aangegroeid tot een aantal van 301.655.722, als we tenminste de
woorden van mijn voorvaders “Leviëten” mogen geloven.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
545
BIJLAGE 3
Namen van de
Atlantis Bekeerde
Zij die bekeerd waren op Atlantis waren met veel. Zij zijn de
Ridders van Michaël genoemd. Het zijn de bekeerde gevallen Licht
Meesters. Hieronder noemen wij er enkele, bekende en minder
bekende. In totaal zijn ze vandaag met meer dan honderd duizend
op aarde. Allen hebben een functie in het grote spel van ANU. De
meeste onder hun zijn actief weer andere werken op de
achtergrond. Voor ze allen te noemen is onmogelijk, maar hier
volgen de bekendste.
Heilige Boek der Gevallen Engelen
546
Barbara Handclow
Angeline Jolie
Barbara Marciniak
Bruce Pennington
Madonna
David Copperfield
Heilige Boek der Gevallen Engelen
547
Bob Marley
Lenny Kravith
Drunvalo Melchizedek
Eliphas Levi
Helena Blavatsky
Heilige Boek der Gevallen Engelen
Houdini
548
David Icke
Jimm Mars
Michael Tsarion
Riyoko Ikeda
Judith Light
General Patton
Heilige Boek der Gevallen Engelen
549
Luc Lottegiers
Danlux Besenval
Axel Von fersen
Sophie Von Fersen
Peter Green
Marie Antoinette
Heilige Boek der Gevallen Engelen
550
Johnny Depp
Vanessa Paradis
Heilige Boek der Gevallen Engelen
551
Robbie Williams
Dave Gahan - Depech Mode
Heilige Boek der Gevallen Engelen
552
Jim Morrison
HP Lovecraft
Heilige Boek der Gevallen Engelen
553
David Wilcock
Barbara Brennan
Ouan Yin
Barbara Meiklejohn
Barbara Levy
Phyllis Curot
Heilige Boek der Gevallen Engelen
554
Zecharia Sitchin
Victor Hugo
Zion Levi / Pifiron
Heilige Boek der Gevallen Engelen
555
40 Bekeerde gevallen Engelen
Heilige Boek der Gevallen Engelen
556
SAINT-GERMAIN, meester van de bekeerde gevallen
Naam
Jaar
Land
Commandeur Ashtar
Richard Chanfray (?)
Saint-Germain
Saint-Germain
Prins Rakoczi
Francis Bacon
Christian Rozenkreutz
Roger Bacon
Averroes
Omar Khayyám
Avicenna
Jabir ibn Hayyan
Merlijn
Proclus
Saint-Alban
Onbekend
Saint Jozef
Onbekend
Archimedes
Apollonius Rhodius
Aristoteles
Pythagoras
Onbekend
Hiram Abiff
Samuël
Onbekend
Amenhotep IV
Thoetmosis III
Seqenenre Tao II
Hermes Trismegistus
Hogepriester Atlantis
Thoth
(heden)
(1940 tot 1984)
(1784 – 1940)
(1676-1784)
(1676-1735)
(1561-1626)
(1378-1484)
(1220-1292)
(1126-1198)
(1048-1123)
(980-1037)
(721-815 n.chr)
(5 of 6 eeuw n.chr)
(410-485 nch)
(303 n.chr)
(50 tot 300 n.chr)
(75 v.Chr. -33 n.chr)
(212 tot 70 v.Chr.)
(287-212 v.Chr.)
(295 v.chr-247)
(384-322 v.Chr.)
(572-492 v.Chr.)
(995 tot 572 v.Chr.)
(…. - 995 v.Chr.)
(… - 1050 v.Chr.)
(1333 tot 1050 v.Chr.)
(1351-1333 v.Chr.)
(1479-1425 v.Chr.)
(… - 1578 v.Chr.)
(.... - 2500 v.Chr.)
(12.000 v.Chr.)
(30.000 v.Chr.)
Aarde
Frankrijk
Onbekend
Europa
Tranzal
London
Duitsland
Oxford
Spanje
Arabia
Arabia
Midden Oosten
Britanië
Constantinobel
Britanië
Onbekend
Midden Oosten
Onbekend
Griekenland
Griekenland
Griekenland
Griekenland
Onbekend
Midden Oosten
Midden Oosten
Onbekend
Egypte
Egypte
Egypte
(onbekend)
Atlantis
Atlantis-Egypt
Heilige Boek der Gevallen Engelen
557
Heilige Boek der Gevallen Engelen
558
Heilige Boek der Gevallen Engelen
559
Ik heb gezegd “Zion Levi”
Einde deel 1
Deel 2 (vervolg)
Laatste Monarch, Apocalypse van de Gevallen Engelen”
Heilige Boek der Gevallen Engelen
560
Bronnen
ZEVEN ANDROGYNE ZONEN (ENGELEN) VAN DE BOUWMEESTER
bron: De onzichtbare wereld van Engelen & Demonen, auteur M.Basilea Schlink
TEHUIS VAN DE GODEN - NI.BIRU
AN.UNNA.KI DE EERSTE KOLONIE OP AARDE
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: In zeven stanza's, vertaald uit het Boek van Dzyan
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
AN.UNNA.KI VESTIGINGEN VOOR DE ZONDVLOED
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
AN.NUNAKI KONINGLIJST VAN EN.KI BIJ AANKOMST OP AARDE
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
EN.LIL NEEMT DE PLAATS IN VAN EN.KI - DE STRIJD BEGINT
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
AN.UNNA.KI OPSTAND & DE EERSTE CREATIES
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
DE 14 EXPERIMENTEN VOOR ADAM
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
GEKNOEI IN HET LABO- EN.KI SCHEPT ADAM
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
DE VAL VAN DE GEVALLEN ENGELEN
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: De onzichtbare wereld van Engelen & Demonen, auteur M.Basilea Schlink
NAMEN VAN DE GEVALLEN ENGELEN
bron: The Book of Enoch, auteur: translated from the Ethiopian by R.H Charles 1906.
AANVOERDER VAN DE OPSTAND EN.KI - LUCIFER
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
SATAN WAARNEMER VOOR LUCIFER
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
OORZAKEN VOOR DE OPSTAND
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
HET MANIFEST VAN LUCIFER - EN.KI
bron: et Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
HET UITBREKEN VAN DE OPSTAND
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
DE AARD VAN HET CONFLICT
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
EEN GETROUWE SERAFIJNSE BEVELHEBBER
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
DE GESCHIEDENIS VAN DE OPSTAND
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
RAHAB VERNIETIGD , THUISBASIS VAN EN.KI - LUCIFER
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: De onzichtbare wereld van Engelen & Demonen, auteur M.Basilea Schlink
STENEN VAN BRAND
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
LUCIFER GEDROPT OP AARDE - MEKKA STEEN
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: De onzichtbare wereld van Engelen & Demonen, auteur M.Basilea Schlink
ANTU - HET INGRIJPEN VAN DE HEMELSE MOEDER
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
Heilige Boek der Gevallen Engelen
561
DE PLAATS VOOR DE HOF
bron: Het Urantia Boek, auteur: Urantia Foundation
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
HOF VAN EDEN - ADAM & EVA - EN.LIL SHEPT EVA
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
bron: Kabbalah , auteur: Charles Poncé
bron: Lilith, het donkere vrouwelijke, auteur Dr. Barbara Black Koltuv
bron: Het Judas-evangelie, auteur; Henk Schutten
BOMEN UIT HOF VAN EDEN
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
KABBALA - HET BOEK VOOR ADAM
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
DE KINDEREN VAN ADAM & EVA 176.583 JAAR V.CHR.
bron: De Bijbel, passages uit b De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
KAÏN ZOON VAN LUCIFER - ABEL ZOON VAN ADAM
bron: De Bijbel, passages uit b De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
KAIN ZOON VAN EVA & EN.KI IN BALLINGSCHAP
bron: De Bijbel, passages uit b De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
SETH NIEUWE ZOON VOOR ADAM & EVA
bron: De Bijbel, passages uit b De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: Het Judas-evangelie, auteur; Henk Schutten
LIJST VAN ADAMS NAKOMELINGEN VIA SET
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
DE BLOEDLIJN UIT KAÏN
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
KAÏN & LILLITH DE HEERSERS VAN EN.KI BLOEDLIJN
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
DE DOOD VAN KAIN DOOR GILAMESJ & ENKI.DOE
bron: Het Judas-evangelie, auteur; Henk Schutten
HET STERREVUUR VAN EN.KI & EN.LIL
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
AN.UNNA.KI'S - NEPHILIMS EN DE DOCHTERS V/D AARDE
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
bron: The Book of Enoch, auteur: translated by R.H Charles 1906.
bron: De geheime leer, auteur H.P Blavadsky
bron: In zeven stanza's, vertaald uit het Boek van Dzyan
KENNIS VAN DE GEVALLEN ENGELEN VOOR DE MENS
bron: The Book of Enoch, auteur: translated by R.H Charles 1906.
NAMEN VAN DE LEIDERS ZIJN DIE DE 200 GEVALLEN ENGELEN .
MEE HELPEN MET DE KEUZE VAN HUN AARDSE VROUWEN
bron: The Book of Enoch, auteur: translated by R.H Charles 1906.
NAMEN & BESCHRIJVING V/D GEVALLEN ENGELEN
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
ENNOCH BERICHT VOOR DE GEVALLEN ENGELEN
bron: The Book of Enoch, auteur: R.H Charles (1906).
bron: De geheime leer, auteur H.P Blavadsky
HET GRAF VAN EVA
bron: Het Judas-evangelie, auteur; Henk Schutten
HET GRAF VAN ADAM
bron: Het Judas-evangelie, auteur; Henk Schutten
bron: http://www.ecclesianet.nl
Heilige Boek der Gevallen Engelen
562
DRIE TIJDPERKEN VAN ATLANTIS
bron: Your First Conact , auteur: Sheldan Nidle
DE KOMST VAN DE ATLANTIS MOEDER
bron: Waren de Goden Kosmonauten, auteur, Erich Von Däniken.
STAD DER GOUDEN POORTEN
bron: Atlantis, en haar beschaving, auteur: Shirley Andrews
ATLANTIS, DEGENE VAN HET KWADE EN DEGENE VAN REDE
bron: De geheime leer, auteur H.P Blavadsky
bron: Atlantis, en haar beschaving, auteur: Shirley Andrews
AN.UNNA.KI REINCARNATIE IN ATLANTIS KONINGEN
bron: Waren de Goden Kosmonauten , auteur: Erich Von Däniken
KONING ATLAS VOOR DE ONDERGANG VAN ATLANTIS
bron: Your First Conact , auteur: Sheldan Nidle
ONDERGANG VAN ATLANTIS
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
NOACH - ZIU .SUDRA & DE ZONDVLOED
bron: Enuma Elisj, het Babylonische scheppings verhaal, auteur: Selma Schepel
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfond
bron: Your First Conact , auteur: Sheldan Nidle
bron: Oorsprong van de Graalkoningen, auteur Laurence Gardner
ZONEN VAN ZIU .SUDRA- NOACH
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
NA DE VERNIETIGING VAN ATLANTIS - ISIS & OSIRIS
bron: De Bijbel, passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling
AN.UNNA.KI STEDEN NA DE ZONDVLOED
bron: Goden uit de Kosmos, auteur: Alan F.Alfon
Heilige Boek der Gevallen Engelen
563
Heilige Boek der Gevallen Engelen
564
This book protected by
72° Mumiah
20 Mars 2010
Heilige Boek der Gevallen Engelen
565
Heilige Boek der Gevallen Engelen
566
“Mijn naam is Pifiron,
de boodschapper en geschiedenis schrijver van EN.KI
Aartsengel Lucifer. ”
“Ik ben gekomen, heb gezien en heb geschreven”.
Getekend Zion Levi
“And the scribe whose name is Pifiron brings, written and sealed by the
hand of Sariel, all the secrets of the firmament,
and reveals them to the elders.”
Heilige Boek der Gevallen Engelen
567
Heilige Boek der Gevallen Engelen
568
Collectie
72 werken van verlichting
Heilige Boek der Gevallen Engelen
Arcanus Vita , Comte Saint-Germain
Heilige Boek der Gevallen Engelen
569
De 12 Stammen van Israël en de Heilige Kruistochten
13 Illuminati
Heilige Boek der Gevallen Engelen
570
Galactische Voorouders
Sefirot Werelden
Heilige Boek der Gevallen Engelen
571
7even Wortelrassen
Reincarnatie fotoboek
Heilige Boek der Gevallen Engelen
572
Boeken voorzien
Kali-Yuga, Maya tijdrekening
Mijn Kleinzoon Adolf Hitler
Heilige Boek Der Verborgen Geschiedenis
Apocalyps van de Gevallen Engelen
Vrijmetselaars Rituelen 1° tot 3°
Shotse Ritus 4° tot 33°
Fraternal History
Artificiële Intelligentie
En nog veel meer voor de nabije toekomst
Zion Levi
Heilige Boek der Gevallen Engelen
573
Heilige Boek der Gevallen Engelen
574