Uploaded by uitkijken

Container les 3Veilig werken

advertisement
BASISVEILIGHEID
(VCA)
LES
ONGEVALLEN
vca 1-2
1
Van Theorie naar Praktijk
Risico definitie:
De mate van waarschijnlijkheid dat een
bepaald ongewenst effect zal optreden.
Risico’s bij uw werk:
RISICO
A
Soort werk
B
Kennis en vakbekwaamheid
C
Werkplek
D
Welzijn
E
Houding (mentaliteit)
vca 1-2
= KANS x EFFECT
2
Ongeval en Veiligheid
Ongeval en bijna-ongeval
Definitie:
Een ongeval is een ongewenste
gebeurtenis met schade en/of
letsel tot gevolg
Veiligheid
Definitie:
vca 1-2
Het bewust nemen van een
aanvaardbaar risico
3
Het melden van ongevallen
We onderscheiden drie soorten
ongevallen
A
B
C
Ongevallen met ernstig
Ongevallen zonder ernstig
Bijna-ongevallen
letsel
letsel
Alle ongevallen dienen
gemeld te worden
vca 1-2
4
De ijsbergtheorie,….
die is “top”!
Wat je ziet is maar…..
vca 1-2
5
De ijsbergtheorie
Dode
Ernstig letsel
Letsel met verzuim
EHBO
Onveilige situaties
ernstige ongevallen terugdringen door
bestrijden van onveilige handelingen / situaties
waarbij de rol van de direct leidinggevende cruciaal is
vca 2-2
6
Terugdringen van onveilige
handelingen/situaties
1
30 ongevallen met
ernstig letsel met verzuim
300 ongevallen met letsel met verzuim
3000 (bijna) ongevallen met gering letsel/ehbo
zonder verzuim
30.000 gevallen van onveilige handelingen en/of situaties
vca 2-2
7
Terugdringen van onveilige
handelingen/situaties
0.03
1
10
100
1.000
vca 2-2
8
Oorzaken - Gevolgen
Door Heinrich en Lateiner werd de
dominotheorie ontwikkeld
Bevat 5 onderdelen:
* Achtergrond (karakter)
* Menselijk falen
* Onveilige handeling of situatie
* Ongeval
* Schade en/of letsel
vca 1-2
9
Het voorkomen van ongevallen
Door Heinrich en Veiligheidskundige Lateiner
werd de dominotheorie opgesteld
vca 1-2
10
Verantwoordelijkheid
Iedereen is verantwoordelijk voor veiligheid.
vca 1-2
11
Onveilig handelen / onveilige
situatie
Onveilig
handelen c.q.
situaties
vca 1-2
Ongeval
Letsel
12
Onveilige situatie
Voorbeelden zijn:
*
*
*
*
*
Ongelijke bestrating op de werkplek
Onvoldoende beveiligingen op machines
Gebrek aan orde en netheid
Gassen, dampen of stof in de werkruimte
Onvoldoende verlichting of ventilatie
vca 1-2
13
Onveilige situatie
vca 1-2
14
Onveilige handelingen
Voorbeelden zijn:
* Lopen over een steiger waar steigerplanken
zijn verwijderd
* De stoere bink uithangen
* Geen slijpbril gebruiken
* Takel bevestigen aan ondeugdelijk ophangpunt
* Vloeropeningen niet afdekken
vca 1-2
15
Onveilige handeling
vca 1-2
16
Handelingen / gevaarlijke situaties
Redelijk vaste verhouding tussen
Onveilige handelingen
(80 %)
t.o.v.
Gevaarlijke situaties
(20 %)
vca 1-2
17
Verantwoordelijkheid
Aanpak van onveilige handeling:
1.
2.
3.
4.
5.
vca 1-2
Laten stoppen
Onderzoeken
Instructie geven
Trainen
Disciplinaire maatregelen
18
Opheffen onveilige situaties
Hef onveilige situaties op door:
1.
2.
3.
4.
5.
vca 1-2
Wegnemen
Beveiligen / afschermen
Waarschuwen
Anderen inschakelen
Controleren
19
Menselijk falen
Menselijk
falen
vca 1-2
Onveilig
handelen c.q.
situaties
Ongeval
Letsel
20
Menselijk falen
Drie grondslagen:
Niet weten
Niet kunnen
Niet willen
vca 1-2
21
Achtergronden
Achtergrond
vca 1-2
Menselijk
falen
Onveilig
handelen c.q.
situaties
Ongeval
Letsel
22
Achtergrond
Te herleiden tot vier hoofdcategoriën:
* Karakter en aanleg
* Opvoeding en opleiding
* Organisatorische en werkomstandigheden
* Privé omstandigheden
vca 1-2
23
Hoe voorkom je een ongeval ?
vca 1-2
24
Voorkomen van ongevallen
4 stappen:
1 Stoppen / Opheffen
2 Reden onderzoeken
3 Maatregelen nemen
4 Controleren op resultaat
vca 1-2
25
Preventie
Tref risicobeperkende
maatregelen
* De mens
Haast, orde en netheid,bedrijfsblindheid, sleur, etc.
* De organisatie
Procedures, BHV team, verantwoordelijkheden, toezicht, etc.
* De techniek
Ontwerp, opstelling, spanningen, statische elektriciteit, lawaai, etc.
* De omgeving
Lawaai, brandblusmiddelen, waarschuwingsborden, etc.
vca 1-2
26
vca 1-2
27
Als er toch een ongeval gebeurt
Beveiligingsmaatregelen
*
*
*
*
*
*
*
*
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Het afzetten van het werkgebied
Het plaatsen van waarschuwingsborden
Het gebruik van gastest apparaten
Zorgen voor brandblussers en een juiste instructie
Afdekken van putten en rioleringen
Het gebruik van werkvergunningen
Afscherming tegen vallende voorwerpen
vca 1-2
28
Ongevallen zonder ernstig letsel
In dat geval:
* Onmiddellijk melden bij directe chef betrokkene
* Getroffen persoon naar verbandkamer
Bijna-ongevallen:
Zij moeten met een formulier gemeld worden aan de
werkgever. Deze heeft dan de kans om hem te
onderzoeken zodat deze situatie / handeling in de toekomst
geen schade en/of letsel tot gevolg heeft.
vca 1-2
29
Ongevallen met ernstig letsel
Telefonisch waarschuwen (112)
vca 1-2
naam en afdeling
plaats ongeval
aard van de verwondingen
aantal slachtoffers
waar ambulance moet komen
laat plaats herhalen
30
Ongevallen met ernstig letsel
*
*
*
*
*
Waarschuw de directe chef van het slachtoffer
Zorg voor coördinatie bij hulp
Waarschuw veiligheidsdienst
Let op eigen veiligheid bij redding
Alleen geschoolde personen mogen EHBO
verlenen
* Niets aan werkomgeving veranderen
vca 1-2
31
Wetstoepassing en werkonderbreking
Er bestaat het recht op werkonderbreking als voldaan
is aan de volgende 3 voorwaarden:
1
Het gaat om gevaar voor uzelf of anderen
2
Het gevaar dreigt direct
3
De directe chef is ervan op de hoogte gebracht.
vca 1-2
32
Download