Uploaded by User1252

pannenkoekplant

advertisement
Pannenkoekplant
Stel je voor dat de planten nog geen namen hadden, hoe zou jij
ze dan noemen?
Materialen
Per tweetal een kaart met plakstrip (dubbelzijdige tape).
Inleiding
Eens hadden planten nog geen namen, mensen hebben alle
planten die we kennen namen gegegeven. De naam zegt vaak
iets over een opvallende eigenschap van een plant.
• De pannenkoekplant heeft ronde bladeren zo plat als een
pannenkoek.
• Duizendblad lijkt wel duizend kleine blaadjes te hebben.
• Bij kleefkruid blijven de bladeren en zaden aan je kleding
kleven.
• De paardenbloem zie je vaak in een wei met paarden.
Naar buiten
1. Stel je voor dat de planten nog geen namen hadden. Geef de kinderen de opdracht in tweetallen de planten op en rond het schoolplein een geschikte naam te geven. De naam moet
iets zeggen over de plant. Laat de kinderen goed kijken, voelen, ruiken aan de planten. Alle
planten tellen mee, onkruid, bloemen, struiken, bomen. Plak een blad en/of bloem van de
plant op een kaart met plakstrip en schrijf de naam eronder. Doe dit 5x zodat er 5 verschillende bladeren met namen op de kaart staan.
2. Bespreek in de groep welke namen gekozen zijn en waarom.
Afsluiting
Een pannenkoekplant (Pilea) is een grappige binnenplant en erg gemakkelijk te stekken. Hij krijgt
namelijk baby’s. Wellicht heeft een van de kinderen
thuis een pannenkoekplant waarvan de baby’s in
de klas mogen worden opgekweekt tot volwassen
planten.
In dit filmpje wordt precies uitgelegd hoe je dat
moet doen: https://youtu.be/vYSimZViFLI
Uit de NatuurWijs reeks ‘NU naar buiten’
Mei 2019
Download