Uploaded by Victor Olmen

prijs offert mohamend

advertisement
ALGEMENE BOUWWERKEN
PRIJS OFFERT
VJC-LUX
Kerkstraat 8
2222 ITEGEM
Btw nr 0701693842
Zaouki Mohamed
leuvensesteenweg 12
2800 Mechelen
Factuur datum: 2/04/2019
Factuur nummer: 2019/08
Omschrijving: afbraak en bij bouwen van extra ruimt
LIJSTMATERIAAL
AFBRAAK EN OPBOUW
KLEUR VERVEN AAN.
VERF MATERIAAL
ELICTRICITEIT WERKUREN +
MATERIAAL
OPKUIS CONTAINER
SANITAIR WERKUREN
+MATERIAAL
AFZUIGER + PLAATS
€20.850
ARBEIDSUREN
10/U
16 DAGEN
AL BETAALDE BEDRAG
TOTAAL VOOR WERKEN
BETAALD BEDRAAG
NOG TE BETALEN
Bank: BE08 0018 4560 0913
BTW: BE.0701.693.842
3 MAN
480x25€/U
€12.700
€ 0.00
€33550
€0.00
€33550
E-mail: [email protected]
Gsm: 0493/85.53.39
ALGEMENE BOUWWERKEN
•
•
Verkoopsvoorwaarden
Elke factuur opgemaakt door VJC-LUX is door de klant definitief aanvaard indien zij
niet binnen de 8 dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin
de redenen van betwisting uiteengezet worden. Bij niet- betaling is vanaf de vervaldag
van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd van 15%
met een minimum van 75€ en verwijlrente van 1% per maand.
In geval van betwisting tussen partijen is enkel de Rechtbank van Antwerpen afdeling
Itegem bevoegd.
Bank: BE08 0018 4560 0913
BTW: BE.0701.693.842
E-mail: [email protected]
Gsm: 0493/85.53.39
Download