Uploaded by User1022

taak impedanties

advertisement
Taak: De spoel en de condensator op wisselspanning
Naam: ……………………………………………..
5 6 TEIT
We gebruiken in elk voorbeeld een sinusvormige wisselspanning van 5V en berekenen de
impedantie bij 0, 100, 200, 500, 1000 en 1500Hz.
Een grafiek tekenen is op schaal=> NIET SCHETSEN!
= √ + R= Z.cos
XL= UL/IL
IL= UL/XL
UL= XL.IL
XL=2
XC = UC/IC
IC= UC/XC
UC=XC.IC
XC=1/(2
XL=Z.sin
)
1. De zuiver ohmse weerstand op ac.
We berekenen de impedantie van een weerstand van 300 en een van 400 ohm.
a. Vul de tabel aan
f
fasehoek Z300ohm
0
100
200
500
1000
1500
U
I
b. Teken de grafiek van beide impedanties in één figuur
c. Wat kunnen we besluiten?
d. Wat weet je over de faseverschuiving?
Z400ohm
U
I
Taak: De spoel en de condensator op wisselspanning
Naam: ……………………………………………..
5 6 TEIT
2. De ideale spoel op ac.
We gebruiken een ideale spoel van 0.05H en een van 0.1H
a. Vul de tabel aan
f
0
100
200
500
1000
1500
fasehoek XL
L= 0.05H
ZL
U
I
XL
ZL
L=0.1H
U
b. Teken de grafiek van de impedanties in functie van de frequentie
c. Besluit
d. Teken de grafiek van de stromen in functie van de frequentie
e. Besluit
I
Taak: De spoel en de condensator op wisselspanning
Naam: ……………………………………………..
5 6 TEIT
3. De ideale condensator op ac.
We gebruiken een ideale condensator van
a. Vul de tabel aan
C=1µF
f
fasehoek XC
ZC
U
0
10
20
40
80
100
I
XC
C=2µF
ZC
U
b. Teken de grafiek van de impedantie in functie van de frequentie
c. Besluit
d. Teken de grafiek van de stromen in functie van de frequentie
e. Besluit
I
Taak: De spoel en de condensator op wisselspanning
Naam: ……………………………………………..
5 6 TEIT
4. De werkelijke spoel op ac.
We gebruiken echte spoelen van 0.05H en een van 0.1H. Beide hebben een seriewerstand
van 100ohm.
a. Vul de tabel aan
L= 0.05H
L=0.1H
f
fasehoek XL
ZL
U
I
XL
ZL
U
I
0
100
200
500
1000
1500
b. Teken de grafiek van de impedanties in functie van de frequentie
c. besluit
d. Teken de grafiek van de fasehoek in functie van de frequentie
e. Besluit
Taak: De spoel en de condensator op wisselspanning
Naam: ……………………………………………..
5 6 TEIT
5. De werkelijke condensator
We gebruiken condensatoren van 1µF en 2 µF, beide met een weerstand van 2k ohm.
a. Vul de tabel aan
f
0
100
200
500
1000
1500
fasehoek XL
L= 0.05H
ZL
U
I
XL
ZL
L=0.1H
U
b. Teken de grafiek van de impedanties in functie van de frequentie
c. besluit
d. Teken de grafiek van de fasehoek in functie van de frequentie
e. Besluit
I
Download